Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Očima redakce >> Otevření Výzkumného a vývojového centra HENNLICH

Otevření Výzkumného a vývojového centra HENNLICH


06.06.2012

Litoměřická společnost Hennlich Industrietechnik otevřela na počátku června nově dostavenou část areálu, jehož součástí je i Výzkumné a vývojové centrum HENNLICH. Vestavba do areálu, který je v provozu již jedenáct let, stála 120 milionů korun, z nichž zhruba jednu čtvrtinu získala společnost z Operačního programu podnikání a inovace spolufinancovaného ze zdrojů Evropské unie. Díky investici se rozšířil stávající areál firmy na dvojnásobek. To umožní její další rozvoj v dlouhodobě perspektivních oborech.

Stará i nová část areálu byly projektovány s důrazem na ekologii, všechny budovy mají A označení energetické náročnosti budov. Areál je vytápěn tepelnými čerpadly, která využívají hloubkové vrty. V létě tyto vrty zajišťují také ekologické chlazení administrativní i výrobní části areálu. Místo klasického způsobu vytápění a chlazení je využíván nízkoteplotní sálavý systém vytápění a chlazení pomocí kapilárních rohoží. V areálu jsou retenční nádrže na dešťovou vodu, ta není odváděna kanalizací, ale používá se k  zavlažování a všechna zasakuje na vlastním pozemku, čímž je dosaženo vyrovnané vodní bilance. Další úspory přinese použití LED diod k osvětlení nových administračních prostor.

Výrobní činnosti budou mít přímou návaznost na výzkumné, vývojové a inovační aktivity tohoto centra. Ve výrobní části areálu se bude firma Hennlich Industrietechnik zabývat mimo jiné výrobou nakládacích zařízení pro bezprašnou nakládku sypkých hmot a dalších nově vyvinutých zelených technologií. Díky tomu bude moci realizovat dlouhodobý plán zvýšení podílu vlastní výroby.

Atmosféru této slavnostní události vám přiblíží tato fotoreportáž.

-gj-


Pohled na areál před výstavbou a těsně před dokončením stavby, zdroj Hennlich Industrietechnik


Základní údaje o stavbě výzkumného a vývojového centra HENNLICH, zdroj Hennlich Industrietechnik


„Náš vývoj a výzkum bude směřovat do produktů z oblasti využívání obnovitelných zdrojů energií, jako jsou například bioplynové stanice, geotermální kolektory nebo kogenerační jednotky pro „Smart grids“, řekl při slavnostním otevření jednatel společnosti Hennlich Industrietechnik Pavel Šumera, foto Pavel Růžička.


Slavnostní přestřižení pásky, foto Pavel Růžička.

 
Po přestřižení pásky následoval neformální přípitek všech přítomných hostů a zaměstnanců, foto Pavel Růžička.

 
Návštěvníci dostali možnost prohlédnout si nově otevřené haly, včetně funkčního modelu zařízení na výrobou elektřiny z odpadního tepla pomocí ORC technologií, foto Pavel Růžička.  


Dostavbu budovy vyprojektoval architektonický ateliér CASUA. Autorem návrhu je Ing.arch. Zuzana Hamanová, foto Ondřej Polák.


Generálním dodavatelem stavby byla společnost BAK stavební společnost. Nová budova zahrnuje výrobní a administrativní část a samotné výzkumné a vývojové centrum, foto Ondřej Polák.


Kropicí dělo pro bezprašnou nakládku sypkých materiálů, foto Pavel Růžička


Jako jedna z prvních firem v regionu vyčlenila firma Hennlich Industrietechnik v nové části areálu prostor pro zřízení baby clubu, ve kterém mohou předškolní děti zaměstnanců aktivně trávit čas v době, kdy jejich rodiče pracují, a přitom jim být stále nablízku, foto Pavel Růžička.

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: