Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Mezinárodní odborná konference Formy a plasty 2017

Mezinárodní odborná konference Formy a plasty 2017


05.06.2017

17. a 18. května proběhl další ročník mezinárodní odborné konference Formy 2017, které se letos zúčastnilo přes 150 odborníků z více než 70 firem. Konference měla ucelenou vzdělávací formu a pořadatelé se snažili nezapomenout na žádnou podstatnou část z problematiky zpracování plastů.


Konference se zúčastnilo přes 150 odborníků z více než 70 firem.

První přednáška zazněla od profesora Valáška z ČVUT Praha o Průmyslu 4.0, kde byly představeny vize a cíle, včetně začlenění do reálné praxe vstřikování forem. Na tento úvod navázal pan Zeman z firmy Plast Form Service tématem údržby forem, protože bez údržby a tedy kvalitních nástrojů není možné v praxi realizovat myšlenky „Průmyslu 4.0“.

První přednáškový blok uzavřel Uri Eisenstein z Izraelské firmy LIAD vysoce hodnocenou přednáškou o automatické kontrole barevnosti výstřiků a okamžité, automatické zpětné vazbě na výrobu. Tento příspěvek se dotkl také celkové koncepce dávkování aditiv obecně (nejen barviva) a možnosti zlepšování v této oblasti. Nicméně nejzajímavější část byla pro posluchače právě možnost vícenásobné kontroly barevnosti výstřiku v taktu vstřikovacího stroje a okamžitá změna dávky barviva, která zaručuje stálost barvy a minimum zmetků z důvodu rozdílné barevnosti.

V dalším bloku zahájil pan Gabriel z firmy Plasty Gabriel analýzou pistolového rámu pistole P-10 České Zbrojovky Uherský Brod. Ukázal kompletní analýzu této mezinárodně vysoce ceněné pistole, včetně aplikace systému pro výpočet technologických podmínek systémem Varimos.

Navázala přednáška firmy Prima Bilavčík, ve které se rám pistole měřil a hodnotil z hlediska kvality pomocí počítačové tomografie přístrojem firmy Werth Messtechnik GmbH. Z reakcí účastníků je možné vyvozovat, že tato progresivní metoda je u nás na vzestupu a je zájem o její aplikaci. 

Přednáška Výzkumného a vývojového centra CEITEC Brněnského učení technického pak na stejném díle ukázala detailní analýzu orientace sklených vláken a rozdílné reálné orientace proti simulačním programům v různých vrstvách pistolového rámu. Tento trojblok si pozorně vyslechnul pan Ing. Dalibor Krupica, produktový ředitel divize ČZUB Krátké  zbraně, kterému tímto děkujeme za možnost provedení a ukázání fyzické analýzy reálného výstřiku.

Po obědě následovala přednáška z aplikované mechatroniky pana Sulitky z ČVUT Praha RCMT. Možnost korekce dynamických překmitů strojů v soustavě stroj-nástroj-obrobek právem zaujala nejednoho technologa. Zhruba 20% navýšení efektivity obrábění u této metody byla třešinka na i tak vynikajícím dortu vysoké přesnosti obrábění bez kolizí.


Ukázka výsledků korekce dynamických překmitů strojů v soustavě stroj-nástroj-obrobek

Přednáška pana Mareše z firmy TD-IS se zabývala problematikou zlepšení spolupráce mezi nástrojárnou a lisovnou. Následovala vynikající přednáška pana Vávry z firmy Fanuc, ve které byly srovnány výhody a nevýhody hydraulických a plně elektrických lisů. Tato přednáška jednoznačně prokázala, že plně elektrické stroje jsou horké téma dneška.

Na tuto přednášku volně navázal pan Petrla z firma JSW Machines, který se zamýšlel nad jednoduchostí obsluhy nových vstřikolisů a ukázal některé velmi zajímavé funkce plně elektrických vstřikovacích strojů JSW. Mimo jiné zde byly ukázáni průvodci nastavení technologie i pro méně zkušenou obsluhu, které omezují možnosti špatně nastavit vstřikovací parametry. Velmi posluchače zaujala technická specifikace vstřikolisů JSW, které díky zvětšení rozměrů forem umožňují pořídit celkově menší lisy proti předchozí generaci hydraulických lisů a tím zlepšit návratnost investice do plně elektrických vstřikolisů.

Zájem o novinky v oblasti plně elektrických lisů je dobrým ukazatelem do budoucna, kdy snad Česká i Slovenská republika přestane ztrácet v oblasti vybavení lisoven a dožene Evropu, kde jsou tyto vstřikolisy jednoznačně přijímanou výhodou vstřikoven platových dílů. Velmi oceňovanou byla zajímavá skutečnost 10 let záruky na elektrické vstřikolisy JSW.

Návazně zazněla přednáška pana Auspergera z firmy Tanitech, o využití vědeckého vstřikování na technickou viskózní křivku s cílem minimalizace variace výsledných výstřiků. Tedy jak zajistit, aby plastové díly byly jeden jako druhý i třetí. Tato metoda dokáže zajistit vstřikování na optimální části křivky viskózního materiálu a její nastavení je velmi rychlé. Jednoduchým porovnáním se zjistilo, že optimální nastavení standardní procedurou na stroji zabralo cca 3 týdny. Metoda vstřikování na technickou viskózní křivku predikovala shodné parametry po cca 30 minutách zkoušek.

Poslední příspěvek prvního dne se věnoval problematice kolaborativních robotů pana Zemánka z firmy MP Line. Ukázky nasazení robotů firmy Universal Robots byly velmi působivé a posluchače rozhodně rozpohybovaly. Nejedna lisovna i nástrojárna následně konzultovala možnost jejích nasazení.

Druhý den začal spojenou přednáškou Gianluca Mozzata firmy Thermoplay a pana Svobody. První část se zabírala problematikou standardizace horkých systémů a zkrácení doby pro vytvoření modelů a expedice systému. Díky moderním metodám optimalizace bylo dosaženo velmi zajímavých výsledků (model během 10 minut a expedice hotového horkého systému do 10 pracovních dnů). Dík výhodné ceně a vylepšené efektivitě horkých systémů je možné tyto nasadit i do aplikací, kde se předtím ekonomicky nevyplatily. Dnes je tedy možné nasadit až 16násobné horké systémy Thermoplay i pro velmi malé série, protože jejich ekonomická návratnost se výrazně zlepšila. Následovala část speciálních aplikací, protože vždycky je na trhu místo pro velmi specifické aplikace a ruční optimalizace je pro některé projekty nutná.

Další příspěvek byl od pana Žáka, z firmy Uddeholm o ekonomické výhodnosti před zušlechtěných ocelí. Jednoduchá přehledová tabulka s bodovým hodnocením efektivnosti nasazení daného typu oceli byla pro mnohé účastníky perfektním bonusem této vynikající přednášky. 

Následoval příspěvek pana Halašky z firmy Smartplast o snížení deformace a vad vstřikovaných dílů. Hlavním tématem přednášky byla eliminace reziduálních napětí.
Následovala přednáška o aplikaci produktu firmy KENEX s označením Airtect o prevenci zatečení horkých systémů. Poutavým způsobem byla účastníkům představena problematika mechanismu vzniku úniků plastů z horkých systémů, definovány nejčastější místa a chyby, které umožňují tyto úniky. Pak byla ukázány možnosti, jak tato zatečení identifikovat a následně eliminovat pro zamezení úniku a zatečením celého systému.

Po přestávce byla velmi zajímavá přednáška pana Tomana, z firmy Gerresheimer o problematice vzdělávání pracovníků. Mimo jiné zde zazněly praktické zkušenosti této firmy, která získala po několika letech vzdělávání studentů v jejich učňovském středisku.

Pan Pozzi a pan Zahradník z firmy Nexnet poutavě představili možnosti systému VISI v oblasti návrhu forem a efektivitě počítačové konstrukce, aplikované právě na tento systém.

Program konference byl uzavřen přednáškou pana Cejnara z firmy TVM SS, kde se účastníci dozvěděli zajímavé technické informace o aplikaci termokamer pro použití ve vstřikovnách plastů. Velmi zajímavou aplikací pak jistě byla možnost využití aktivní termografie, kdy na excitovaném vzorku je možné měřit mimo jiné tloušťky povlaků, různé anomálie, nebo třeba rozložení a orientace skelných vláken.Konferenci uspořádala společnost Jan Svoboda ve spolupráci s L. Zemanem

Celkově je možné říci, že se pořadatelům povedlo uspořádat velmi ojedinělou akci na našem trhu a to nejen počtem účastníků, ale i rozsahem přednášených témat a vysokou profesionální úrovní vybraných přednášejících. Celkově zaznělo 20 přednášek, které vyvolaly mnoho technicky podnětných dotazů. Letos se také navýšil počet připojených bodů při on-line přenosu konference pro školy a studenty, který kompletně sponzorovala firma Jan Svoboda, s. r. o. Je vidět, že zájem o profesionálně pořádané konferenční vzdělávání v oblasti zpracování plastů roste nejen u pracovníků z praxe, ale také mezi studenty, kteří si uvědomují, že znalosti jsou pro úspěšný start profesní kariéry vysoce potřebné a také finančně ohodnocené.

Zdroj: tisková zpráva společnosti Jan SvobodaNomenklatura

Technologie zpracování pryže/ plastů

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: