Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Monitoring vozíků a kontrolovaný přístupu operátorů

Monitoring vozíků a kontrolovaný přístupu operátorů


11.10.2016

Hyster vyvinul systém Hyster Tracker, který může vylepšit efektivitu každodenních operací pomocí analýzy údajů o využívanosti, kontrolovaném přístupu ke strojům a přehledu o výsledcích denních kontrol. Jinými slovy, tento modulární systém pomáhá mít celou flotilu vozíků pod kontrolou. Systém komunikuje pomocí signálu Wi-Fi nebo GSM a všechna nashromážděná data ukládá na bezpečném online portálu HysterTracker.com. Data jsou nepřetržitě dostupná přes počítač, mobilní telefony i tablety. Skrze portál je možné zobrazovat a tvořit vlastní reporty, tabulky a grafy.  Nasbíraná data mohou pomoci identifikovat vybavení, které je např. nadužívané, a předejít tak zvýšeným výdajům za údržbu a servis. Zároveň dokáží odhalit nedostatečně využité stroje, které by mohly být zapojeny vhodněji.

Bezdrátový přístup

Dodatečnou funkcí bezdrátového přístupu je kontrola přístupu operátorů. Toto řešení pracuje s kartami RFID a zajišťuje, že specifické vybavení používá pouze autorizovaný a řádně proškolený personál. Zároveň pomáhá při správě nehod a zvyšuje odpovědnost řidičů tím, že identifikuje, kdo během incidentu vozík řídil.
Za účelem úspory paliva a elektrické energie byla naprogramována funkce, která umožní vypnout neaktivní stroj po uplynutí předem nastavené doby, po kterou je vozík nehybný nebo bez obsluhy.


Hyster Tracker umožňuje manažerům zvyšování produktivity, kontrolu nákladů a optimalizaci flotily pomocí business intelligence.

Bezdrátové ověření

Bezdrátové ověření umožňuje operátorovi zkontrolovat funkčnost systému před začátkem směny (Operator Pre-shift Checklist Tracking), což je nejrychlejší způsob jak odhalit jakékoli problémy s vozíkem. Tato funkce vlastně nutí operátora projít ověřovací procedurou na kontrolním panelu předtím, než může stroj uvést do provozu. Manažeři mohou kontrolovat kdy a jak často musí být tato procedura operátory provedena, což usnadňuje údržbu a zamezuje vynechávání důležitých servisních kontrol.
V případě, že z kontroly vyplynou varovné signály, mohou být odhalené nedostatky okamžitě napraveny, což snižuje finanční náklady a pravděpodobnost odstavení vozíku.

Hyster Tracker může být použit s jakýmkoli vozíkem Hyster, vysokozdvižným vozíkem, manipulátorem kontejnerů nebo ho lze použít i k podpoře celé řady dalších nástrojů určených k nakládání s materiálem, díky čemuž představuje ideální řešení pro řízení smíšených flotil.

-EB-

Zdroj: Zpracováno z tiskové zprávy.
 Nomenklatura

Automatizace, regulace
Logistika/ manipulační/ dopravní technika
Štíhlá výroba a logistika

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: