Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Technické novinky >> Nejlepší závěrečná práce v oblasti koroze v roce 2019/20

Nejlepší závěrečná práce v oblasti koroze v roce 2019/20


07.10.2020

Asociace korozních inženýrů (AKI) vyhlašuje výsledky třetího ročníku soutěže o Cenu Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze. Cena je určena pro absolventy bakalářského a magisterského stupně vzdělávání v oboru koroze a protikorozní ochrany, kteří v daném akademickém roce obhájili závěrečnou bakalářskou nebo diplomovou práci se zaměřením na korozi kovů nebo protikorozní ochranu.  K hodnocení jsou přijímány práce zabývající se studiem korozních mechanismů, korozními problémy ve všech oborech lidské činnosti (stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, chemický průmysl, potravinářství, ochrana kulturních památek ad.), postupy protikorozní ochrany (organické povlaky, katodická ochrana, povrchové úpravy, inhibitory, vývoj korozně odolných slitin ad.) a ekonomickými aspekty ochrany materiálů.

Cílem ocenění je motivovat studenty i jejich školitele k přípravě kvalitních a přínosných závěrečných prací řešících aktuální korozní problémy, a to jak v praktické, tak i teoretické rovině.

Laureátem Ceny Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci za rok 2020 je Ing. Václav Kytka, absolvent Fakulty chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Do soutěže byla nominována jeho diplomová práce s názvem Korozní chování slitin Zn-Al-Mg-Si vedená Ing. Tomášem Proškem, Ph.D. Autor cenu ve formě diplomu a prémie 5 000 Kč převezme u příležitosti konference AKI v Táboře z rukou Tomáše Dáni, jednatele společnosti Cottex Trade a sponzora letošního ročníku ceny, a svojí práci představí formou přednášky.

 

Obr. Práce se zabývá popisem korozního a ochranného mechanismu slitinových povlaků Zn-Al-Mg-(Si). Jejím cílem bylo ověření vlivu spolupůsobení jednotlivých fází povlaku při korozních dějích. (Zdroj: Závěrečná práce Ing. Kytky)

Práce byla vyhodnocena odbornou komisí jako nejlepší v konkurenci dalších sedmi prací obhájených na VŠCHT Praha, Západočeské univerzitě v Plzni a STU Bratislava, z nichž do finálního výběru postoupily kromě práce Václava Kytky také bakalářská práce studenta VŠCHT Praha Andreje Kazanského a diplomová práce studenta ZČU Plzeň Jana Hajšmana.

Asociace korozních inženýrů děkuje všem nominovaným a nominujícím za účast a těší se na přihlášky do soutěže pro příští ročník. Závěrečnou práci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce obhájenou studentem jakékoliv národnosti na české nebo slovenské vysoké škole mezi 15. zářím 2020 a 30. červnem 2021 musí nominovat školitel formou doporučujícího dopisu do 30. června 2021. K doporučujícímu dopisu je třeba přiložit elektronickou verzi závěrečné práce a poslat k rukám jednatele AKI na adresu info@aki-koroze.cz. Příjemce Ceny vybere tříčlenná komise jmenovaná výborem AKI. Jméno vítězné práce a příjemce Ceny bude vyhlášeno do 31. srpna 2021.

-MK-

Zdroj: Tisková zpráva AKI. Zpracováno redakcí.Nomenklatura

Vzdělávání a školství
Technologie pro povrchové úpravy

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: