Témata
Reklama

100 semestrů ve výuce technologií

Doc. Ing. Vladimír Vrba, CSc. je odborníkem na strojírenskou technologii a metrologii v oblastech testování řezné keramiky pro průmyslové aplikace, obrábění těžkoobrobitelných materiálů, měření délkových a tvarových rozměrů, hodnocení integrity povrchu po obrábění.

Pan docent Vrba se od roku 1973 aktivně věnuje vzdělávání studentů, vědě a hospodářské činnosti na Katedře obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakultě strojní VŠB-Technické univerzitě Ostrava. Vedl mnoho bakalářských a diplomových prací navázaných na praxi, spolupracoval s celou řadou strojírenských firem. Za všechny uveďme například spolupráci s výrobcem obráběcích nástrojů společností Dormer Pramet. Se zaujetím a osobním nasazením vedl výuku předmětů obrábění a metrologie v Ostravě a detašovaném pracovišti fakulty v Šumperku. V letošním roce dovršil 100 semestrů výuky. Za uplynulých 50 let výuky mu náleží upřímné poděkování od studentů i kolegů z katedry a přání dlouhého zdraví i vitality do dalších let života.

Kolektiv Katedry obrábění, montáže a strojírenské metrologie Fakulty strojní VŠB-TUO.

Doc. Vladimír Vrba věnoval půl století svého života výchově nových strojařů. Do dalších let mu i za redakci MM Průmyslového spektra a naše čtenáře přejeme hodně optimismu, pevné zdraví a radosti ze života. (Zdroj: VŠB-TUO)
Související články
Frézování o mistra ČR

Kdysi dávno jsem poprvé viděla nástup národních týmů do velké soutěže WorldSkills a absolutně mi to vyrazilo dech. Nechápala jsem a v úžasu hleděla, že ty ovace a gejzír nekontrolovaných emocí patří skutečně mladým lidem, kteří reprezentují svoji zemi a ukazují zručnost, a přitom tohle není žádné profesionální sportovní utkání, ale přehlídka odborných dovedností a řemesel! 

Související články
Ideální svěrák pro pětistranné obrábění

Společnost Schunk na trh uvádí nový přesný svěrák Kontec KSC mini, který je vybaven systémem rychlovýměnných čelistí. Díky tomu jej lze rychle a bez nástrojů přestavit. Označení mini napovídá, že jde o svěrák menších rozměrů, nicméně s velkou upínací silou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Mezinárodní konference ICTIMT 2021

Dne 20. dubna 2021 proběhla online Mezinárodní konference ICTIMT 2021 | 2nd International Conference on Thermal Issues in Machine Tools. Tuto unikátní konferenci zaměřenou na oblast teplotního chování strojů organizoval Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) Fakulty strojní ČVUT v Praze spolu s Katedrou vývoje obráběcích strojů a adaptivního řízení Technické univerzity v Drážďanech. Partnerem konference byl MM Science Journal, patronaci převzala prestižní akademie výrobního inženýrství International Academy of Production Engineering | CIRP.

Oceněný design nového ovládacího panelu

Divize obráběcích strojů Brother, jež na českém a slovenském trhu zastupuje společnost Misan, získala významné mezinárodní ocenění „iF Design Award“ za novou generaci řídicího systému - uživatelského rozhraní (tj. prostředí řídicího systému + ergonomie ovládacího panelu). Tato nová generace řídicího systému má označení D00.

Vědci a firmy z ČR společně zkoumají vesmír

Čeští vědci a technici se významnou měrou podílejí na vědecké misi Plato, kterou připravuje Evropská vesmírná agentura (ESA). Přípravy probíhají už od roku 2014, vesmírná sonda Plato má být vypuštěna v roce 2026. Jejím úkolem je objevovat a zkoumat planety podobné Zemi v prostoru mimo Sluneční soustavu, tzv. exoplanety.

Absolventi bez praxe – firmy musejí posílit spolupráci se školami

Firmy se již mnoho let potýkají s tím, že ze škol vycházejí absolventi bez potřebných praktických dovedností zejména v technických oborech. Distanční výuka tento problém nyní ještě prohloubila. Více než kdy jindy je nyní důležitá spolupráce firem se školami, která může situaci pomoci změnit.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit