Témata
Reklama

Břeclavská Fosfa otevírá unikátní systém vzdělávání

V rámci Dne otevřených dveří konaného koncem ledna na břeclavské Střední škole Edvarda Beneše představili zástupci školy spolu s experty břeclavské společnosti Fosfa a Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně zcela nový a v České republice unikátní studijní obor Elektrotechnik pro automatizaci a robotizaci.

Rodičům a budoucím studentům byl představen maturitní obor, jehož základem je standardní obor Mechanik elektrotechnik, nicméně výuka i praxe budou odlišné. Studenti mají možnost po 3. ročníku studia vykonat závěrečnou zkoušku oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje a případně tak ukončit střední odborné vzdělání na této úrovni. Obor je však koncipován tak, aby studenti mohli pokračovat až k maturitní zkoušce a byli tak lépe připraveni pro praxi a ti nejlepší i pro další studium.

V rámci teoretické výuky bude nový obor klást důraz na nejnovější poznatky, mezioborové souvislosti a také na cizí jazyky. Garantem přenosu nejnovějších poznatků do výuky budou právě experti FSI VUT v Brně, kteří se zapojí také aktivně, v roli vyučujících.

Nový studijní obor, který na jižní Moravě otevírá mladým chlapcům i dívkám dveře k výjimečné budoucnosti, se setkal již při svém prvním veřejném vystoupení se značným zájmem rodičů. Ty zaujalo jak to, že praxe nebude probíhat ve školních dílnách, ale v reálném provozu technologicky špičkově vybavené výrobní společnosti, tak i vazby na prestižní technickou univerzitu a možnost dalšího studia, případně přímého uplatnění ve Fosfě pro ty nejlepší. Oceňovali i jednoznačnou výhodu spojení studijního a učebního oboru – tou je fakt, že student se o své budoucnosti nerozhoduje pod tlakem na začátku studia, ale až v jeho průběhu, tedy poté, co se dokonale seznámí s celým oborem a s možnostmi, které pro jeho budoucí profesní dráhu nabízí.

„Propojení naší školy s nejmodernější praxí společnosti Fosfa a nejnovějšími poznatky odborníků Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně dává základ nové budoucnosti výuky. Naší vizí je umožnit žákům plynulý přechod ze základní školy na střední s následnou možností studia na univerzitě, a dát tak rodičům i jejich dětem jasnou perspektivu. Navíc s mnoha bonusy – už po třech letech je to výuční list v oboru, svářečské oprávnění a další odborné a profesní certifikáty, ve čtvrtém ročníku pak maturitní vysvědčení,“ říká Jiří Uher, ředitel Střední školy Edvarda Beneše.

„Těm nejlepším absolventům jsme ve Fosfě připraveni nabídnout uplatnění. Proto Třída F bude klást důraz nejen na nezbytné znalosti, dovednosti a schopnost zvládat nejmodernější postupy a špičkové technologie, ale také na stejně důležité, ne-li důležitější obyčejné, a přesto často opomíjené lidské vlastnosti – respekt, úctu, sebedisciplinu, odpovědnost, pracovitost, důvěru a spolupráci. To jsou hodnoty, které ve Fosfě vyznáváme a na nichž stavíme. Protože pouze skrze tyto schopnosti, dovednosti a zmíněné hodnoty vede cesta k umění výjimečnosti. A Fosfa chce být výjimečná,“ uzavírá Ivan Baťka, generální ředitel a majitel společnosti Fosfa. (Zdroj: Fosfa)

Elektrotechnika je oborem pro 21. století – svět se neobejde bez elektrické energie a moderní svět se neobejde bez elektroniky. Elektrotechnika se tak stává jedním z nepostradatelných oborů, který sahá od těch nejjednodušších zařízení až k těm nejsložitějším, jako jsou počítače, roboty či atomové elektrárny.

„Elektrotechnik je člověk, který vdechuje chladným železným konstrukcím život a duši. Dnešní konstrukce výrobních strojů se bez něj již neobejdou. Můžete mít velmi dokonalou mechanickou konstrukci, ale bez elektrotechnických prvků je to stále mrtvé železo. Elektrotechnika tak významným způsobem zjednodušuje mechanické konstrukce. V Průmyslu 4.0 nebude možné bez lidí zabývajících se elektrotechnikou vůbec existovat,“ poznamenává k významu nového oboru Jiří Marek, zástupce ředitele Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky, profesor Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. (Foto: archiv redakce)

Reklama
Reklama
Reklama

Hybatelem celého projektu je břeclavská mezinárodně úspěšná inovativní výrobní společnost Fosfa, která je dlouhodobým generálním partnerem břeclavské školy a tímto projektem rozšiřuje svou podporu vzdělávání v regionu. Právě v provozech Fosfy, jejíž technologie jsou na špičkové světové úrovni, a pod vedením jejích expertů bude probíhat praxe studentů Třídy F. Ti se tak budou podílet na řešení reálných požadavků výroby a setkají se i s unikátními robotickými technologiemi či digitálním dvojčetem.

Úspěšným absolventům firma Fosfa ještě v průběhu studia nabídne pracovní pozice a ti nejlepší dokonce mají garantováno další studium na FSI VUT v Brně bez přijímacích zkoušek.

Nový studijní obor je živým naplněním teze, kterou dlouhodobě prosazoval nedávno zesnulý přítel a mentor Ivana Baťky, významný česko-americký ekonom Milan Zelený: „Informace nejsou znalosti a znalosti nejsou dovednosti!“ (Foto: archiv redakce)

Studium elektrotechniky s důrazem na automatizované a robotické systémy a mezioborové souvislosti, navíc se zvýšenými nároky na jazykové schopnosti a praktické dovednosti, tak znamená pro absolventy jistotu budoucího dobře hodnoceného uplatnění v širokém spektru výrobních podniků v České republice i v zahraničí.


Zpracováno redakcí dle tiskové zprávy společnosti Fosfa.

Související články
Korea-V4 Nuclear Universities Chancellors Forum

Začátkem července uspořádala KEPCO International Nuclear Graduate School (dále KINGS) v Soulu historicky první ročník Korea-V4 Nuclear Universities Chancellors Forum. Na fórum pořádané společností KINGS byli pozváni rektoři devíti jaderných univerzit ze všech zemí Visegrádské čtyřky, kteří společně diskutovali o navázání hlubší spolupráce v oblasti dlouhodobého školení personálu jaderných elektráren a podpoře vývozu korejských jaderných technologií.

Jak na projekty a práci v týmu? Zkuste nový studijní program!

Konstrukční inženýrství. Tak se nazývá zcela nový studijní program, který se od podzimu otevře uchazečům o bakalářské vzdělání na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně. Studium, inspirované zkušenostmi z předních světových univerzit, se zaměří na projektovou výuku a práci v týmu. Zájemci si mohou podávat přihlášky už nyní, a to až do 31. března. Novinky čekají i na uchazeče o navazující magisterské studium, kteří se mohou nově zaměřit na moderní trendy v oboru automotive nebo se stát odborníky na logistiku.

MSV 2023: VUT v Brně vyvíjí virtuální showroom

Stánek Vysokého učení technického v Brně na letošním strojírenském veletrhu prezentoval řadu zajímavých projektů. Kromě ultralehkého letounu TL-5000 Sparker od královéhradecké firmy TL-Ultralight, na jehož vývoji spolupracovali odborníci z Leteckého ústavu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a který získal Zlatou medaili MSV, tu tým vývojářů z Ústavu výrobních strojů, systémů a robotiky téže fakulty představil takzvaný virtuální showroom.

Související články
Diplomové práce na VUT v Brně se zaměřují na budoucnost

Studenti Ústavu automatizace a informatiky FSI VUT v Brně si v poslední době vybírají témata diplomových prací, která jsou zaměřena na řešení problémů automatizace a robotizace v budoucnosti. Jako příklady lze uvést dvě takové, z nichž jedna se zabývá problémem ovládání kolaborativních robotů hlasem a druhá hledáním způsobu, jak efektivně popsat složité kyberfyzikální systémy v průběhu návrhu tak, aby mohla vývojová dokumentace dobře sloužit i v průběhu provozu a pro další inovace takových systémů. Obě práce byly vedoucím i oponentem hodnoceny jako excelentní známkou A. Zpracovaná témata jsou v současnosti zatím u nás firmami opomíjena.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
FSI VUT v Brně povede letec

Akademický senát Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně zvolil na svém zasedání 25. listopadu 2021 kandidáta na děkana pro funkční období od února 2022 do konce ledna 2026. Tím je stávající proděkan FSI docent Jiří Hlinka z Leteckého ústavu. Hlinka byl jediným kandidátem, získal 26 hlasů od 32 přítomných senátorů. Zvoleného kandidáta na děkana ještě musí do funkce jmenovat rektor školy.

Dalších 17,5 miliardy korun z Národního plánu obnovy

Evropská komise vydala kladné předběžné hodnocení splnění 28 dílčích milníků a cílů. Po schválení členskými státy Evropské unie tak Česká republika obdrží dalších více než 17,5 miliardy korun ve formě grantů z celkové částky 228,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy.

Dukovany se připravují na šedesátiletý provoz

V průběhu roku 2024 energetici postupně zvýší výkon všech čtyř výrobních bloků Jaderné elektrárny Dukovany o 2,3 %. Na konci procesu by výroba měla vzrůst o více než 300 000 MWh. Společnost ČEZ bude i letos do Dukovan masivně investovat, na další zvyšování bezpečnosti a modernizaci vynaloží cca 3,3 mld. Kč. Cílem je zajištění nejméně šedesátiletého provozu všech výrobních bloků.

Zdvojnásobení FVE v ČR

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice výrazně zrychlil. Zatímco na začátku roku 2022 bylo v České republice do sítě zapojeno okolo 50 tisíc fotovoltaických elektráren, v polovině roku 2023 je to už přes 130 tisíc fotovoltaických elektráren. Vyplývá to z dat, které za největší distribuční společnosti ČEZ Distribuce, PREdistribuce a EG.D poskytlo MPO České sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).

Více než každé desáté nově prodané auto v EU je na elektřinu

Podíl EV na evropském trhu se zvýšil téměř o čtvrtinu původního podílu z minulého roku. Celý evropský trh s novými auty má ovšem stále vleklé potíže, alespoň ve srovnání s předcovidovým obdobím do roku 2019. Zatímco auta na elektřinu se čím dál silněji zabydlují v evropské flotile nových vozů, podíl dieselových motorů nadále klesá a společně s auty na benzín klesl meziročně o 3 %. Tím nová auta se spalovacími motory tvoří už jen těsnou většinu - necelých 53 %. Vyplývá to z aktuálních dat Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA).

Pro parkování a dobíjení vozů v garážích chybí legislativa

Počty elektromobilů postupně rostou, avšak veřejná dobíjecí infrastruktura zaostává, a to včetně rezidenčních i kancelářských a průmyslových budov. Rizika rychlého řešení představují zejména podzemní garáže, které je nutné projektovat od základu s ohledem na bezpečnost. Platná a na současný stav aktualizovaná legislativa ale chybí. 

Umělá inteligence mění pracovní profese

Díky umělé inteligenci se zcela proměňuje pracovní trh. Do roku 2030 klesne po některých oborech poptávka, vzniknou ale zcela nové profese. Kdo by se měl bát o místo a kdo může naopak zůstat v klidu?

Další ponorky singapurského námořnictva

Singapurský obranný sektor dokončil kontrakt na výrobu dvou ponorek nejvyšší třídy v rámci plánu udržování vysoké konkurenceschopnosti singapurského obranného průmyslu. 

Vláda schválila další kroky v realizaci Gigafactory

Vláda přijala usnesení k přípravě a výstavbě strategického podnikatelského parku Plzeň-Líně, které přispěje ke zvýšení šancí na realizaci průmyslové zóny pro umístění projektu Gigafactory pro výrobu baterií. Usnesení stanovuje nezbytné úkoly a další postup jednotlivých ministerstev pro zajištění pozemků pro realizaci samotného projektu, jakožto základní předpoklad pro další rozvoj lokality.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit