Témata
Reklama

Diplomové práce na VUT v Brně se zaměřují na budoucnost

Studenti Ústavu automatizace a informatiky FSI VUT v Brně si v poslední době vybírají témata diplomových prací, která jsou zaměřena na řešení problémů automatizace a robotizace v budoucnosti. Jako příklady lze uvést dvě takové, z nichž jedna se zabývá problémem ovládání kolaborativních robotů hlasem a druhá hledáním způsobu, jak efektivně popsat složité kyberfyzikální systémy v průběhu návrhu tak, aby mohla vývojová dokumentace dobře sloužit i v průběhu provozu a pro další inovace takových systémů. Obě práce byly vedoucím i oponentem hodnoceny jako excelentní známkou A. Zpracovaná témata jsou v současnosti zatím u nás firmami opomíjena.

Ovládání kooperativních robotů hlasem

Autor: Bc. Lukáš Bubla 

VUT FSI, Ústav automatizace a informatiky, Brno 2021

Cílem diplomové práce bylo vytvoření programu, pomocí kterého bude možné ovládat kolaborativního robota pomocí hlasu. Úvodní kapitoly obsahují rešerši současného stavu v oblasti kolaborativní robotiky z hlediska bezpečnosti, efektivity práce, programování a komunikace s robotem. Dále je rozebírána problematika strojového zpracování lidského hlasu. V praktické části byl navržen experiment, ve kterém se pracuje s off-line simulací robota UR3 v prostředí PolyScope 3.15.0. Tato simulace byla propojena s programem, psaným v programovacím jazyku Python, který využívá knihovny SpeechRecognition a urx. Pro ovládání robota byly navrženy jednoduché hlasové pokyny, které uvádějí robota do pohybu na definované pozice. 

DP analyzovala scénáře spolupráce, kdy člověk a kolaborativní robot sdílejí stejný pracovní prostor, na kterém provádí výrobní procesy, jako montáž, kontrola materiálu aj. Každý scénář zahrnoval lidského operátora, robot, výrobek/obrobek a výrobní procesy. Právě hlasové ovládání robota je ukázalo jako velmi potřebné a efektivní pro takové spolupráci. DP ukázala, že v současné době jsou k dispozici prostředky, kterými se dá ovládání robota hlasem dobře a jednoduše realizovat, což bylo experimentálně v diplomové práci ukázáno. Hlasový vstup do řídicího systému robota byl realizován při experimentu přes mikrofon notebooku.  Při použití techniky ovládání robota hlasem ve velmi hlučných halách by bylo potřeba využít snímáni hlasu čidlem na krku, snímající pohyb hlasivek. 

Příznivou okolností je skutečnost, že výrobci domácích spotřebičů, mobilů i notebooků a bezpečnostních a jiných zařízení vynakládají značné prostředky na ovládání svých výrobků hlasem. Navíc je dnes na trhu pro děti velké množství hraček, které jsou také ovládány hlasem, takže příslušníci budoucí generace budou dobře seznámeni s možností a principy ovládání různých zařízení hlasem. Provedená rešerše ukázala, tento způsob ovládání bude v budoucnosti velmi široce používán. 

Reklama
Reklama

Metody specifikace kyberfyzikálních systémů

Autor: Bc. Martin Junek

VUT FSI, Ústav automatizace a informatiky, Brno 2021

Diplomová práce zdůrazňuje nutnost používání kvalitní metody pro popis v procesu navrhování kyberfyzikálních systémů typu Industry 4.0. Analyzuje výhody a nevýhody různých druhů popisu kyberfyzikálních systémů. Na základě analýza podrobně charakterizuje metodu IDEF, která splňuje většinu současných požadavků na návrh kyberfyzikálních systémů. Tato metoda je pro tyto účely doporučována v roce 2017 byla na prezentována případová studie využívající metodu IDEF při návrhu redistribuované výroby. 

Metoda IDEF byla vyvinuta v USA v devadesátých letech jako rodina modelovacích terchnik v oblasti systémového a softwarového inženýrství. Pokrývá širokou škálu použití od funkčního modelování po data, simulaci, objektově orientovanou analýzu a návrh a získávání znalostí. Vývoj metody podporovalo amerického letectvo Ministerstva obrany Spojených států (DoD) a byla úspěšně použita pro návrh automatizovaných výrob typu CIM pro výrobu letadel a raket.

Diplomová práce popisuje vybranou metodu IDEF jako celek i její dílčí metody. Popis metody dokazuje, že IDEF je velmi komplexní. Celkem 14 různých dílčích metod poskytuje možnost skutečně dobře popsat navrhovaný systém a to z různých systémových hledisek.

Obsah diplomové práce ukazuje na potřebu používání určité sofistikované metodologie pro návrh a dokumentaci kyberfyzikálních systémů koncepce Industry 4.0. Jinak není možno předpokládat jednoduchou a efektivní údržbu takového systému a provádění jeho dílčích inovací.

Doc. Branislav Lacko, VUT FSI Ústav automatizace a informatiky: "Současná komplikovaná situace firem s ohledem na omezení, generovaná situací pandemií COVID 19, způsobuje, že řada firem redukuje své činnosti na nezbytné minimum, a to i na úkor nutných kroků pro udržení prosperity v budoucnosti, což je chyba. Na druhé straně jsou firmy, které i za současné, složité situace na budoucnost nezapomínají. Např. firma Amtek vyhodnotila jako jeden z významných trendů oblast strojového vidění. Proto podpořila pracoviště a laboratoř Ústavu automatizace a informatiky FSI VUT v Brně řadou moderních kamer, aby se studenti mohli dobře s nimi seznámit a naučit se je používat."

Související články
Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: prosinec 2021

Provozní podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v prosinci podle posledních dat PMI výrazně zlepšily. Celkový růst podpořilo silnější zvýšení výroby a nových zakázek a zároveň i mírné uvolnění tlaku v dodavatelských řetězcích, které firmám umožnilo navýšit výstup. Výkon dodavatelů byl z historického hlediska stále velmi špatný, ale v aktuálním měsíci se zhoršil nejméně od února. Následně zvolnilo také tempo inflace vstupů. Firmy přesto registrovaly prudké zvýšení objemů rozpracovanosti, protože nedostatek materiálu bránil v realizaci příchozích zakázek. Výrobci se snažili tlak na kapacity uvolnit zvýšením zaměstnanosti, které bylo nejrychlejší od října 2017.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: listopad 2021

Zdraví českého zpracovatelského sektoru se podle posledních dat PMI v listopadu zlepšilo ostřejším tempem, které nicméně bylo druhé nejpomalejší od února. Rychlejší růst pohánělo nové zvýšení objemů výroby a nových zakázek. Spolu s pevnějším zvýšením výstupu rychleji stoupla zaměstnanost, čímž povolil tlak na kapacity, a výrobci nato zaznamenali nejpomalejší růst rozpracovanosti od března. 

Související články
Digitalizace ropného průmyslu z Čech

Pojmy jako digitalizace a automatizace nejsou v průmyslu žádnou novinkou. Dávno víme, že zavádění nových moderních technologií do vnitřních procesů firem je mimo jiné klíčem k efektivnosti, úspoře nákladů, a tím i větší konkurenceschopnosti a uplatnění na trhu. A nezáleží na tom, v jakém oboru se firma pohybuje. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Frézování o mistra ČR

Kdysi dávno jsem poprvé viděla nástup národních týmů do velké soutěže WorldSkills a absolutně mi to vyrazilo dech. Nechápala jsem a v úžasu hleděla, že ty ovace a gejzír nekontrolovaných emocí patří skutečně mladým lidem, kteří reprezentují svoji zemi a ukazují zručnost, a přitom tohle není žádné profesionální sportovní utkání, ale přehlídka odborných dovedností a řemesel! 

Kontrola štítků a ověřování čárových kódů

Efektivněji sledovat štítky na produktech a obalech umožňuje systém kontroly a ověřování čárových kódů řady V275 integrovaný v tiskárnách od společnosti Omron. V celé řadě odvětvích, jako je např. potravinářství nebo automotive je nezbytná dobrá sledovatelnost pro docílení správných údajů na štítcích, jejich jasné čitelnosti a skutečnosti, že budou obsahovat čárové kódy splňující stanovené standardy kvality.

Bourání bariér automatizace pětiosého obrábění

Pětiosý stroj je z hlediska programování a vedení nástroje komplexnější než jednoduché tříosé obráběcí centrum. Proto také řešení automatizace u pětiosých strojů je nelehký oříšek. Společnost Mazak díky nové generaci strojů s inovativním automatizačním řešením a modernizaci softwaru dokázala pokořit i tuto metu.

Lineární polohovací systémy se zlepšenou flexibilitou

Sledovací systém iTRAK od společnosti Rockwell Automation aktuálně představuje v rámci smart řešení jedno z nejinovativnějších řešení pohybu na současném trhu. Jedná se o modulární odstupňovaný systém s lineárním motorem, který umožňuje nezávislé řízení několika iniciátorů na lineárních nebo nelineárních drahách. iTRAK nahrazuje mechanická zařízení jednoduchými a efektivními softwarovými profily, které nastavují nové parametry rychlosti a flexibility v oblasti automatizace.

Továrna budoucnosti musí být variabilní a efektivní

Společnost Bosch na veletrhu Hannover Messe představila, jak si představuje továrnu budoucnosti. Tato modelová továrna, ve které poptávka určuje takt a produkt určuje proces, pak bude od léta 2021 přístupná v novém zákaznickém a inovačním centru společnosti v Ulmu. Následující zpráva popisuje, jak bude vypadat.

Technologické trendy 2021 #4 Industrializace umělé inteligence

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit již na čtvrtý trend – industrializaci umělé inteligence MLOps (Machine Learning Operations).

Online univerzita digitálního řemesla

Komplexní vzdělávací platforma v oblasti digitálního řemesla FabLab University učí pedagogy a studenty, jak využívat a ovládat moderní výrobní technologie. Prezenční kurzy a workshopy jsou určeny pro učitelé středních a základních škol. Pro studenty je k dispozici web plný lekcí, tutoriálů a doplňkových materiálů. Webová stránka fablabuniversity.cz nyní nahrazuje dočasně zavřené laboratoře.

Ti nejlepší v roce 2020

Letos proběhl již třiadvacátý ročník prestižní Ceny Wernera von Siemense. V soutěži již tradičně oceňuje společnost Siemens nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce. Také v tomto roce byla kvalita přihlášených prací mimořádně vysoká.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit