Témata
Reklama

Výpadky v dodavatelských řetězcích, nedostatek některých surovin a součástek, problémy s dopravou a logistikou, raketově rostoucí ceny energií, pohonných hmot a dopravy vůbec. To jsou faktory, s nimiž se podle studie společnosti Accenture musejí podniky v současné době vyrovnávat. 

Reklama
Reklama

Hospodářskému oživení v Evropě stály již před začátkem války v cestě překážky v podobě inflačních tlaků, nedostatečných dodávek materiálu a problémů v logistice, přičemž obnovená poptávka a preventivní hromadění zásob vedly k ještě většímu zahlcení dodavatelských řetězců. Ruská invaze na Ukrajinu pak situaci ještě zhoršila. Například dlouho trvající nedostatek polovodičů, který měl být vyřešen ve druhé polovině roku 2022, nyní podle předpokladů přetrvá až do roku 2023. Vleklý válečný konflikt by mohl vést k dalším ztrátám na HDP ve výši 318 miliard eur v roce 2022 a až 602 miliard eur v roce 2023. Inflace v eurozóně by mohla v roce 2022 dosáhnout 10 % a její snížení se očekává spíše až v následujícím roce.

Firmy musí přejít od přístupu just-in-time k přístupu just-in-case, diverzifikovat dodavatelské základny, plánovat alternativní přepravní trasy, zajistit flexibilitu distribučních center a vytvářet zásoby. (Zdroj: Accenture)

Studie Accenture From Disruption to Reinvention – The future of supply chains in Europe zkoumá možné scénáře vývoje války a modeluje dopad každého z těchto scénářů na region eurozóny z hlediska nákladů a času potřebného na obnovu. 

Ačkoli se odborníci shodují, že se Evropa letos vyhne recesi, kombinace koronavirové krize a války na Ukrajině má na evropskou ekonomiku významný dopad a působí podstatné zpomalení růstu. (Zdroj: Accenture)

Nutná proměna dodavatelských řetězců

Vyřešení problémů spojených s dodavatelskými řetězci bude mít zásadní vliv na evropskou konkurenceschopnost a růst. Podle výsledků studie společnosti Accenture až 30 % celkové přidané hodnoty eurozóny závisí na fungujících přeshraničních dodávkách. Zpráva naznačuje nutnost proměny dodavatelských řetězců a celkové změny nastavení. Zatímco dříve byly dodavatelské řetězce navrženy především z pohledu optimalizace nákladů, v dnešním světě musí být také odolnější a agilnější, aby mohly dobře reagovat na rostoucí nejistotu v zásobování. Stabilní dodavatelské řetězce se zároveň mohou stát klíčovou konkurenční výhodou umožňující budoucí růst. Aby se tak mohlo stát, musí splňovat následující tři podmínky: 

  • Odolnost: Dodavatelské řetězce musí být schopny absorbovat narušení, přizpůsobit se mu a zotavit se z něj kdykoli a kdekoli k němu dojde. Toho je možné dosáhnout například lepší identifikací rizik a stanovením řešení pro jejich zmírnění, což firmám umožní reagovat na náhlé změny, pokud dojde k narušení. 
  • Relevance: Dodavatelské řetězce se musí orientovat na zákazníka a být agilní, aby se mohly dostatečně rychle a nákladově efektivně přizpůsobit změnám v poptávce. Zásadní význam tak bude mít získávání nových souborů dat, včetně těch zachycených v reálném čase, a to zevnitř i vně organizace a napříč celým hodnotovým řetězcem. Pomocí automatizace a umělé inteligence mohou firmy rychleji identifikovat nové datové vzorce, které umožní efektivnější rozhodování.
  • Udržitelnost: Moderní dodavatelské řetězce musí podporovat, ne-li urychlovat, udržitelné programy jednotlivých firem či organizací. Aby získaly důvěru zúčastněných stran, musí své hodnotové řetězce učinit transparentnější. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je využívání blockchainu nebo jemu podobné technologie.
Zatímco před ruskou anexí Ukrajiny se předpokládala určitá stabilizace dodavatelských řetězců ve druhé polovině roku 2022, nyní se neočekává, že k tomu dojde dříve než v roce 2023, možná dokonce až v roce 2024, a to v závislosti na vývoji válečného konfliktu. (Zdroj: Accenture)

Zpracováno redakcí na základě podkladů společnosti Accenture.

Související články
Výroba BMW i3 již minulostí

Elektrické BMW i3 nedostalo přímého nástupce, jelikož v elektrifikační strategii BMW není prostor pro výstřední městské miniauto. Mnichovská automobilka se loučí se svým výrazným městským elektromobilem, který odstartoval novou éru. Výroba i3 byla nákladná. Auto má karbonové konstrukční díly a máloco sdílí s ostatními modely BMW. Původně i3 byla tahák, poutač pozornosti na něco tak výjimečného, jako je elektromobil. Což již ale dnes není potřeba, protože EV se postupně stávají „běžným“ dopravním prostředkem.

Q&A: Jak to bude s vládní pomocí domácnostem při snižování dopadu drahých energií?

Stát pomůže s vysokými cenami energií všem domácnostem. Tedy těm, co používají elektřinu, plyn i domácnostem, které topí přes domácí kotelny i přes centrální vytápění. Tlumočíme otázky/odpovědi, které do redakce MM Průmyslového spektra zaslalo tiskové oddělení MPO.

Přepravní kapacita LNG

MPO ČR ve spolupráci se Skupinou ČEZ zajistilo pronájem podílu kapacity v budovaném plovoucím LNG terminálu v nizozemském Eemshavenu. V minulých dnech ČEZ zajistil i přepravní kapacitu, která umožní dostat plyn zpracovaný v tomto LNG terminálu do Česka. Celkový roční objem, který zde bude možné zpracovat a následně přepravit, je 3 miliardy metrů krychlových. To Česku umožní snížit závislost na ruském plynu až o třetinu.

Související články
Národní strategie pro inteligentní specializaci

Současná bezpečnostní a energetická situace jasně ukázala strategický význam technologií a inovací. Při řešení společenských výzev a využití technologických trendů je podpora výzkumu a inovací nezbytným krokem k udržení tempa v globální konkurenci. Pomoci by České republice mohla i národní strategie pro inteligentní specializaci, kterou schválila Evropská komise.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Hannover Messe již příští týden

Od 30. května do 2. června 2022 se na hannoverském výstavišti představí 2 500 firem z přibližně 60 zemí se svými inovacemi pro firmy a energetické systémy budoucnosti. V rámci hlavního tématu Průmyslová transformace ukáží, jak mohou síťově propojené výrobní závody pracovat efektivněji a šetřit zdroje nebo jak lze udržitelně vyrábět a přenášet energii. 

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: říjen 2021

Poslední data PMI ukázala, že zpomalení českého zpracovatelského sektoru na začátku čtvrtého čtvrtletí pokračovalo a růstu bránil nový pokles objemů výroby i nových zakázek. Hlavní brzdou výroby byly podle členů průzkumového panelu problémy na straně nabídky. Zpožděné dodávky vstupů a nedostatek zásadních materiálů u dodavatelů mařily výrobní plány i zákaznickou poptávku. V říjnu rovněž přetrvávaly inflační tlaky a ceny vstupů i výstupů vzrostly rychlejším tempem.

Výrobní IHS Markit PMI pro ČR: září 2021

Zářijová data signalizovala silné zlepšení provozních podmínek napříč českým zpracovatelským sektorem. Celkový růst podpořilo výrazné zvýšení objemů výroby i nových zakázek, ačkoli tempo jejich růstu zpomalilo. Obchodní důvěra následně klesla na minimum za deset měsíců kvůli obavám z budoucího poklesu poptávky vzhledem k materiálovým nedostatkům v dodavatelském řetězci. Setrvalý růst nových zakázek a větší požadavky výroby opět vedly k potřebě zvýšit zaměstnanost. Nábor nových do jisté míry uvolnil tlak na kapacity a rozpracovanost vzrostla nejpomalejším tempem za šest měsíců.

Lineární polohovací systémy se zlepšenou flexibilitou

Sledovací systém iTRAK od společnosti Rockwell Automation aktuálně představuje v rámci smart řešení jedno z nejinovativnějších řešení pohybu na současném trhu. Jedná se o modulární odstupňovaný systém s lineárním motorem, který umožňuje nezávislé řízení několika iniciátorů na lineárních nebo nelineárních drahách. iTRAK nahrazuje mechanická zařízení jednoduchými a efektivními softwarovými profily, které nastavují nové parametry rychlosti a flexibility v oblasti automatizace.

Zelená energie pro výrobu v továrnách 3M

Všechny výrobní závody a kanceláře společnosti 3M v Polsku od letoška odebírají výhradně elektřinu ze stoprocentně obnovitelných zdrojů. Díky přechodu na obnovitelné zdroje energie firma výrazně snižuje emise oxidu uhličitého a uhlíkovou stopu svých výrobků.

Budoucností pro baterie jsou roboti a internet věcí

Akumulátorový pohon se stále více prosazuje nejen v dopravě, ale také mezi stroji k úpravě zahrad, k opravám v domácnosti i úklidu. A to jak v hobby oblasti, tak u profesionálních řad. Tahounem využití baterií v blízké budoucnosti bude internet věcí a roboti. Významným faktorem, který aktuálně zvedá poptávku po bateriích, je růst ceny energií a větší využívání alternativních zdrojů.

Chytré sítě pro obnovitelné zdroje

Šetrný přístup k získávání elektřiny bez produkce škodlivých znečišťujících látek nabízejí obnovitelné zdroje energie. Jejich slabinou je však částečná nestabilita výroby závislá z velké části na počasí. Zvyšování jejich podílu v neprospěch méně čistých zdrojů se tak neobejde bez modernizace stávající infrastruktury.

Využívání obnovitelných zdrojů v ČR a na Slovensku

Česká republika i Slovensko z pohledu využívání obnovitelných zdrojů energie patří na chvost Evropské unie. V souladu se schválenými klimatickými plány by se však měl podíl takzvaných zelených zdrojů na celkové spotřebě energie v obou zemích postupně zvyšovat. Výraznější zapojení obnovitelných zdrojů je ale podmíněno patřičnou modernizací distribučních soustav. 

Chytré domácnosti pro úspory energií

Jedním z nejrychleji rostoucích trhů je trh s chytrými domácnostmi. Podle analýzy GlobalData se dokonce do roku 2025 hodnota chytrých domácností zdvojnásobí na 75 miliard dolarů oproti roku 2020. Kromě toho, že by se investice do chytrých technologií měla uživatelům vrátit v podobě 

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit