Témata
Reklama

Modernizace osobních vozů ŽSSK

Integrovaný systém služeb pro cestující UniTrack OMTS zahrnuje v 53 rekonstruovaných vozech informační systém pro cestující, multimediální, telematický a kamerový systém a diagnostiku

Společnost UniControls, dodavatel řídicích systémů a elektronických zařízení v oblastech železniční dopravy a průmyslovém řízení, vybavila 53 rekonstruovaných osobních vozů Železničné spoločnosti Slovensko (ŽSSK) informačním, multimediálním, telematickým a kamerovým systémem UniTrack OMTS. Kromě zobrazování dopravních informací spojených s jízdou vlaku, umožňuje systém cestujícím zobrazit na displejích ve vysokém rozlišení také multimédia (obrázky, animace, prezentační a reklamní spoty). Systém dále podporuje informace o trase vlaku, návazných spojích, aktuální rychlosti, poloze vlaku na mapových podkladech a další.

Reklama
Reklama
„V posledních třech letech jsme se zabývali hlavně vývojem platformy pro řídicí a informační systémy vlaku s komunikací Ethernet. Z těchto rozvojových projektů vznikl také Multimediální informační systém pro cestující, který přinesl cestujícím v železničních vozech ještě více informací a zábavy,“ říká Ing. Antonín Felber, předseda představenstva a generální ředitel společnosti UniControls a.s.

„Dnes se kolejovými vozidly s našimi systémy mohou svézt lidé v metrech i vlacích v Evropě, Asii, Americe nebo v Africe. Napříč kontinenty registrujeme mezi cestujícími, dopravci a výrobci vlaků zvýšený zájem o pohodlí, rychlost, bezpečnost a také o informace a zábavu formou konzumace multimediálního obsahu během cesty vlakem.“

UNITRACK OMTS – PIS, PAS, CCTV
Systém v sobě integruje služby orientované na cestující vhodné pro všechny typy kolejových vozidel v městské, regionální i dálkové dopravě. Jeho součástí je informační, rezervační, diagnostický a kamerový systém a vlakový rozhlas. Systém je navržen tak, aby vzájemné vazby jednotlivých subsystémů vytvářely synergické efekty a přispívaly tak k snižování pořizovacích a provozních nákladů. Provozovatel systému má k dispozici robustní softwarový ekosystém, který zabezpečuje jednotné datové rozhraní na vozidlové i pozemní systémy, správu datového obsahu, diagnostiku a vzdálený SW update. Navíc díky modulární koncepci, SW a HW vývoji lze přizpůsobit řešení specifickým požadavkům výrobců a provozovatelů vozidla. Samozřejmostí je splnění požadavků definovaných v UIC vyhláškách, TSI a EN drážních technických normách. Systém lze díky otevřenému rozhraní snadno rozšířit o systémy třetích stran (např. Wi-Fi a odbavovací systémy). Správu datového obsahu, vzdálený SW update a sledování diagnostických dat lze realizovat přes jednotné datové rozhraní MOMA.

Služby a subsystémy integrované v UniTrack OMTS:
Vizuální informační systém poskytuje cestujícím audiovizuální informace přímo související s jízdou, informace o návazné dopravě, informace v případě mimořádností, informace usnadňující orientaci ve vlaku, rezervaci sedadel a multimédia.
Vlakový rozhlas umožňuje hlášení do vlakového rozhlasu z ISC, telefonu nebo přenosného zařízení, nouzovou komunikaci k cestujícím i opačně, komunikaci mezi členy vlakového personálu a integraci systému pro nevidomé.
Ovládání a diagnostika disponuje manuální i automatickou funkcí dle polohy GPS, ovládáním vizuálního, akustického, rezervačního a diagnostického systému, uživatelským rozhraním HMI pro strojvedoucího v rámci jednotného stanoviště EUDD nebo pro vlakový personál na dotykovém displeji, pokročilou diagnostikou systémů vozidla a bezpečnostním kamerovým systémem.
Datová komunikace umožnuje automatické propojování vozidel prostřednictvím WTB nebo ETB, interoperabilitu, bezdrátovou datovou komunikaci na pozemní server a standardizovaná komunikační rozhraní.
Management mobilních aplikací MOMA disponuje jednotným otevřeným rozhraním pro dálkové přenosy dat, umožnuje správu databáze vozidel a zabezpečenou obousměrnou datovou komunikaci, provoz v heterogenních komunikačních sítích (např. GSM, WLAN), provoz ve smíšeném on-line a off-line módu a zabezpečuje prioritu přenosů dle požadavků provozovatele.

Komplexní řídicí a komunikační systémy skupiny UniControls používají zejména výrobci kolejových vozidel, železniční dopravci a průmyslové společnosti v České republice a na Slovensku i mimo ně. Mezi významné zákazníky v České republice patří ČD, Metro/DPHMP (vlakový dispečink všech tří tras pražského metra), SŽDC i energetické společnosti jako např. ČEZ (řídicí systém elektrárny Počerady). Na Slovensku jsou to např. eustream (automatizace tranzitní soustavy plynu na Slovensku) anebo Železničná spoločnosť Slovensko. Mezi nejvýznamnější zahraniční zákazníky patří např. japonská společnost Toyo Denki (dodávky nadřazeného řízení pro vozy metra v čínském Chengdu), čínská dopravní univerzita v Dalianu (metro v Číně, Turecku, Indii, Argentině a v západoafrické Ghaně), francouzská společnost Alstom, státní dopravce ve Finsku a mnoho dalších. Společnost UniControls rovněž uvedla do provozu komplexní automatizaci tranzitu plynu na Slovensku pro eustream.

Společnost UniControls je také držitelem mnoha národních i mezinárodních ocenění. S Informačním, rezervačním a diagnostickým multimediálním systémem vhodným pro všechny typy osobní dopravy od městských až po dálkové spoje pod názvem UniTrack PIREDI získala inovační cenu ElA 2016 v kategorii Výroční cena za nejlepší inovační výrobek či proces v oblasti elektroniky a ICT.

-OH-

Zdroj: Tisková zpráva. Zpracováno redakcí.

Reklama
Firmy
Související články
Technologické trendy 2021 #4 Industrializace umělé inteligence

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit již na čtvrtý trend – industrializaci umělé inteligence MLOps (Machine Learning Operations).

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit