Témata
Reklama

Aplikace pro inovativní řízení výroby

Průběh tzv. čtvrté průmyslové revoluce silně zasáhla globální epidemická krize spojená s onemocněním covid-19. Totéž platí také pro Českou republiku. Následky opatření pro zmírnění šíření nákazy se dotýkají prakticky všech součástí lidského života. Ztráty počítá i průmysl. Podle analytiků se průmysl zotavuje velmi pomalu a propad české průmyslové výroby bude horší, než doposud předpokládali. Jenom v měsíci srpnu, před nástupem druhé vlny, v meziročním srovnání klesla o 7,2 %. Situace kopíruje vývoj na okolních trzích, kde i Německo zaznamenává propady. Může krizi v průmyslové výrobě zmírnit její digitalizace? A jak si stojí český průmysl v digitalizaci oproti ostatním zemím EU?

Průmysl 4.0, který přináší novou filozofii systémového využívání, integrace a propojování technologií vstoupil i do českých výrobních podniků a stát vyvíjí nejrůznější iniciativy k tomu, aby se novému trendu přizpůsobil. Podíváme-li se na tzv. čtvrtou průmyslovou revoluci širší optikou, Česká republika si v digitalizaci nestojí na první pohled špatně. Evropská komise pravidelně vydává souhrny indexů digitální ekonomiky a společnosti (DESI), které hodnotí jednotlivé členské země unie z pohledu digitalizace, internetu, telekomunikací a dalších souvisejících odvětví. Podle letošní zprávy se Česká republika v tomto Indexu umístila na 17. místě. V celkovém přehledu je ale 17. místo spíše horší průměr. Stále častěji se začínají skloňovat slova jako umělá inteligence a roboty. Mohou ale české výrobní podniky dosáhnout těchto cílů dříve, než projdou prvním krokem digitální transformace?

Reklama
Reklama
Reklama

První krok digitální transformace probíhá mentálně

První krok digitální transformace musí v rámci českých průmyslových podniků proběhnout především mentálně. Na tom se shoduje většina zástupců průmyslu, kteří mají s digitalizací zkušenosti. Je potřeba si uvědomit, zda současný systém plánování a řízení výroby je pružný, tedy zda dovoluje rychlé změny, umí reagovat na nenadálé situace v čase, a může tak v dynamické době zásadně pomoci podpořit konkurenceschopnost v rámci tuzemského i nadnárodního trhu. Klíčovým okamžikem v tomto uvažování je revize digitálního toku informací uvnitř i vně podniku. Pokud je praxe taková, že tabulky plánů vytváříme v tabulkových editorech a následně fyzicky distribuujeme v rámci provozu, není to příklad správného digitálního přenosu informací od plánovačů směrem k výrobním stanicím a operátorům.

Next solutions sídlí nedaleko Prahy v inovačním centru InnoCrystal. (Zdroj: Archiv společnosti Next solutions) V krizových situacích se stáváme kvůli zastaralému informačnímu systému nepružnými. V době, která s sebou nese obchodní, personální a výrobní výkyvy, potřebujeme vhodné nástroje k tomu, abychom mohli v nepředvídaných situacích řešit problémy komplexně a proaktivně. „Digitalizace pomáhá využívat výrobní data tak, aby bylo možné vzniklou situaci vidět v souvislostech pro všechna oddělení podniku. Důležitý je také nástroj, který dokáže predikovat, jak se může situace vyvíjet nadále. Každý výrobní podnik generuje denně velké množství dat, která jsou důležitými ukazateli. Problém ale spočívá v tom, že v nich jen málo lidí umí správně číst,“ říká Dominik Šefl, obchodní ředitel softwarové společnosti Next solutions, která průmyslovým podnikům pomáhá zvládnout digitální transformaci.


Negativní jev nesprávného nakládání, přenosu a interpretace dat výrazně eliminují softwarová řešení, která jsou navržena speciálně pro průmyslovou výrobu, konkrétně pro její optimální plánování a efektivní řízení. Vzhledem k nabídce jsou ale české výrobní podniky k těmto řešením často velmi skeptické, a to hned z několika důvodů. Jsou často drahá a náročná na implementaci. Navíc vývojové společnosti, kteří za nimi stojí, s největší pravděpodobností sídlí za oceánem nebo v Asii.

Softwarové aplikace pro potřeby průmyslu

Alternativu k zamyšlení mohou v tomto případě představovat softwarové aplikace, které jsou pro potřeby průmyslové výroby vyvíjeny u nás. Podnik tak může s vývojáři detailně konzultovat všechny kroky postupné implementace pro svůj konkrétní provoz i specifické aspekty vlastní výroby. „Snažíme se průmyslovým podnikům vysvětlit nové aplikační chápání výroby. Plánovačům nabízíme snadno ovladatelný a přehledný plánovací nástroj s nastavením technologických postupů výroby. Nastavení softwaru kopíruje přesnou modelaci výrobní linky, a tak dokáže pružně reagovat na mimořádné situace,“ vysvětluje Dominik Šefl z Next solutions.

Tým vývojářů z Next solutions, který stojí za mobilním výrobním ekosystémem aplikací Panther. Obchodní ředitel Next solutions Dominik Šefl stojí uprostřed. (Zdroj: Archiv společnosti Next solutions)Softwarová společnost Next solutions uvedla na trh mobilní výrobní ekosystém aplikací (tzv. MPE) Panther, který je navržený pro lepší organizaci dat a zrychlení jejich předávání v průmyslových podnicích.

„Naše aplikace jdou za hranice MES. Panther stojí především na rychlém a obousměrném toku informací mezi aplikacemi. Například aplikace pro plánování umí odesílat digitální pracovní příkazy, neboli tzv. průvodky do aplikace pro řízení výroby, která je umístěna přímo na pracovišti. Operátor na pracovišti může v reálném čase odesílat skutečné plnění výroby zpět do plánu. V případě krizové situace, např. výpadku stroje, aplikace sama notifikuje mistra, servis i plánovače. Všechna oddělení, pro která je informace o výpadku stroje důležitá, jsou upozorněna bezprostředně, a mohou tak na situaci reagovat – přesunout výrobu, informovat obchodní oddělení o zpoždění, servis apod. Aplikace pro čtení dat ze strojů a jejich vizualizaci spolupracuje s aplikacemi pro plánování a řízení výroby, na základě toho se vyhodnocuje a zobrazuje aktuální stav ve výrobě a predikují se případná kritická místa,“ doplňuje Dominik Šefl k nejdůležitějším funkcím systému nové generace.

Mobilní výrobní ekosystém aplikací Panther se nazývá MPE, protože nahrazuje běžná řešení MES a zjednodušuje systémové procesy. MPE přijímá data přímo ze strojů a následně je předává ostatním aplikacím, které je mohou potřebovat. V praxi se tak nejedná jen o plánování a řízení výroby, ale i o ostatní oddělení jako interní logistika, sklady, personální oddělení, obchodní oddělení a další. Tým Next solutions sídlí v České republice nedaleko Prahy a průmyslovým podnikům nabízí zdarma vstupní konzultaci a analýzu daného provozu. Následně připraví plán implementace, která je rychlá a jednoduchá, na což Dominik Šefl poukazuje. Panther je kompatibilní s běžnými operačními systémy i aplikacemi, které daný podnik už využívá. V takovém případě funguje jako nadstavba, která z původních aplikací využívá data, a ta následně interpretuje jasnou a srozumitelnou formou tam, kde jsou v daný okamžik potřeba.

-TC-

Zdroj: Tisková zpráva Next solutions. Zpracováno redakcí.

Reklama
Firmy
Související články
Zásady v oblasti kybernetické bezpečnosti

Schopnost udržet si důvěru zákazníků nebyla po událostech minulého roku nikdy důležitější, a ani obtížnější. S tak velkým zmatkem a rozsáhlými změnami v pracovních modelech, jako byla masová migrace k práci na dálku, nebylo zajištění bezpečnosti podniků nikdy složitější. Edwin Weijdema, technolog pro globální produktovou strategii ve společnosti Veeam, se zamýšlí nad vývojem kybernetických útoků a jak jim s co nejvyšší úspěšností odolávat.

Související články
Auto jako digitální platforma

Každý druhý vůz na evropských silnicích by v polovině příštího desetiletí mohl být autonomní. Studie společnosti Ericsson se zabývá tím, co všechno by takový systém zahrnoval, včetně infrastruktury podél silnic založené na konceptu IoT a neustálé vzájemné komunikace nejen mezi auty samotnými, ale s celým dopravním ekosystémem.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výzkum podporuje bezpečnost internetu věcí

Včasné odhalení útoku na sítě internetu věcí může znamenat doslova záchranu před mnoha nepředvídatelnými následky. V případě soukromého užití se jedná zejména o zásah do soukromí, u průmyslových aplikací může dojít k narušení funkčnosti celých systémů autonomních zařízení s rozsáhlými dopady na výrobu nebo energetiku. Tyto systémy nelze chránit antivirovými programy, proto je potřeba jiné řešení. 

Digitální dvojče stavby

Digitalizace a digitální transformace firem paří již delší dobu k aktuálním tématům. Ve stavebnictví zpravidla hovoříme o metodě BIM, která by měla být od roku 2022 využívána u všech nadlimitních veřejných zakázek. Využití takzvaného informačního modelování staveb však není devízou jen nových realizací, své opodstatnění má i u starších budov.

Kubernetes: rychlejší i bezpečnější vývoj aplikací

Obliba technologií používající kontejnery neustále roste. Je to dáno výhodami, které firmám poskytuje např. trendující Kubernetes či Docker. Dříve tyto tehcnologie byly především výsadou inovativních IT nadšenců, dnes je podle průzkumu renomované firmy Statista používá téměř třetina společností a dalších 21 % tento technologický směr blíže zkoumá a uvažuje o něm do budoucna. 

Drony pro humanitární operace

Skupina MRS (Multi-Robot Systems) působící v rámci katedry kybernetiky Fakulty elektrotechnické (FEL) ČVUT v uplynulých týdnech na poušti ve Spojených arabských emirátech testovala let roje dronů. Pro realizaci skupinového letu se vědci inspirovali hejnem ptáků či plovoucích ryb. Drony by pak mohly být zapojeny do humanitárních operací vyhledávání a záchrany osob.  

Technologické trendy 2021 #7 Restart digitálního pracoviště

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu je i letos. Dnes se zabýváme sedmým trenden, který je věnovaný přerodu digitálního pracoviště. 

Sonda pro bezkontaktní sledování odběru energie

Výzkumníci z Fakulty elektrotechnické ČVUT z telekomunikační katedry vyvinuli v rámci projektu Chytrá řešení pro Prahu sondu, která dokáže měřit spotřebu libovolného spotřebiče a na dálku ji odesílat prostřednictvím sítě internetu věcí (IoT). Inteligentní sonda v podobě krabičky se připevní na napájecí kabel a bezkontaktně indikuje aktivity spotřebičů a odběr energie. Nyní prochází poslední fází testování v terénu.

Technologické trendy 2021 #6 Zero Trust

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. V pořadí již šestý trend se zabývá tzv. Zero Trust, tedy nulové důvěře, a to k čemukoliv. 

Technologické trendy 2021 #5 Revoluce strojových dat

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na pátý trend, který se týká problematiky správa strojových dat.

Technologické trendy 2021 #4 Industrializace umělé inteligence

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit již na čtvrtý trend – industrializaci umělé inteligence MLOps (Machine Learning Operations).

Technologické trendy 2021 #3 Transformace dodavatelských řetězců

Transformace stávajících technologií a vznik nových je tak rozsáhlý a rychlý, že ten, kdo chce držet krok a sledovat veškeré změny, se stává v podstatě celoživotním lovcem nových objevů a poznání. Technologický pokrok jde ruku v ruce s růstem ekonomickým a v některých případech stojí za průlomovými změnami. Společnost Deloitte každoročně připravuje studii Deloitte Tech Trends. Nejinak tomu i letos. Pojďme se dnes zaměřit na třetí trend, který práve nyní v době pandemie koronaviru hraje jednu z klíčovích rolí a to transformace dodavatelských řetězců.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit