Témata
Reklama

Předpověď počasí pro efektivní nakládání s elektřinou

Opravdu přesnou předpověď počasí je nutné mít k dispozici pro lokální zdroje ve formě fotovoltaických elektráren s akumulací energie. Důvodem je požadavek na efektivní řízení jejich zapojení do místní sítě.  Tak vznikl v České republice ve spolupráci týmu odborníků systém kombinující přesnou předpověď počasí s řídící jednotkou, která zohledňuje předpokládaný vývoj v nejbližší době. Podle toho nastavuje akumulaci nebo uvolňování energie bateriového úložiště.

Efektivní využití a správa lokálních energetických zdrojů byly cílem projektu, který v letech 2017-2019 řešili vědci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT Praha. Ve spolupráci se společností AERS vyvinuli výjimečný inovativní systém, který nyní může v týmu zúčastněná firma komerčně nabízet. Řízení hybridních bateriových systémů s fotovoltaickým zdrojem je obvykle založené na strategii "store a immediately release" (ulož a okamžitě využij v případě potřeby). To sice zajistí lokální užití energie, ale ne již optimální provoz s ohledem na životnost systému, podporu distribuční sítě, strategickou zálohu proti výpadku energie, zapojení proměnných cen energie a podobně. Pro tyto funkce a služby je nutný komplexnější přístup, který se neobejde bez předpovědi počasí a spotřeby energie.

„Právě takový přístup zvolili výzkumníci z UCEEB ČVUT, kteří významně zdokonalili předpovědi osvitu fotovoltaických zdrojů pomocí učících se algoritmů a aplikovali je pro efektivní řízení lokálních energetických zdrojů. Lokální systém využívající sluneční energii a bateriové úložiště vychází z prediktivního řízení na základě historie spotřeby, nastavení uživatelů a provázání s cloudovou službou předpovědi osvitu a následně pomocí vyvinuté řídící jednotky nastavuje potřebné parametry,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury ČR (TA ČR), která projekt podpořila částkou více než dva miliony tři sta tisíc korun z programu ZÉTA.

Optimální provoz s ohledem na životnost systému, podporu distribuční sítě, strategickou zálohu proti výpadku energie, zapojení proměnných cen energie a podobně – pro tyto funkce a služby je nutný komplexnější přístup, který se neobejde bez předpovědi počasí a spotřeby energie. (Zdroj: UCEEB ČVUT)

 Cílem projektu byl přechod k chytré energetice s vysokým podílem obnovitelných zdrojů, které jsou přednostně lokálně užívány. Výzkumníci vyvinuli a ověřili nové metody a přístupy, kdy zkombinovali různé typy předpovědi pro zpřesnění modelu s ohledem na časový horizont predikce při využití učících algoritmů, takzvané neuronové sítě.

„Součástí projektu byl i vývoj cenově dostupných senzorů pro lokální zpětnou vazbu. Jedná se o jednoduchý scanner oblačnosti a komunikativní osvitové čidlo. Lokální řízení je založeno na uživatelsky definovaných parametrech, adaptivním řízení a analýze historických dat. Zohledňuje proměnný tarif energií a poskytuje uživatelsky přívětivé prostředí pro konfiguraci i monitoring,“ vysvětlil Vladislav Martínek z UCEEB ČVUT.  

Výzkumnému týmu tak dokázal předpovědět osvit na pět dní dopředu pro jakékoli místo na území České republiky. UCEEB ČVUT následně po doladění aplikace spustilo webové stránky PVForecast.cz, kde je možné se registrovat pro získání základní hodinové předpovědi osvitu.

__________________________________________________________________________________________________

Zdroj: Tisková zpráva TA ČR. Zpracováno redakcí.

Reklama
Reklama
Související články
Hra o lidech a krajině

Fungování vztahů mezi lidmi a krajinou má za úkol vysvětlit dětem nová desková hra, na jejímž vývoji se podíleli odborníci ze dvou brněnských vysokých škol – Agronomické fakulty Mendelovy univerzity a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. To je velmi důležité téma, zejména dnes, v době probíhajících klimatických změn. Společensky významný projekt finančně podpořila z programu ÉTA Technologická agentura České republiky (TA ČR).

Pro efektivnější podporu aplikovaného výzkumu

Nový nástroj podpory aplikovaného výzkumu, Program Sigma, představila Technologická agentura ČR. Koncept tohoto nástroje je zcela jiný, než tomu bylo u doposud realizovaných programů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nanovlákna nejen pro policii

Nanovlákna, která umožní citlivější zachycení pachových stop a proto je v budoucnosti bude moci využít policie při objasňování trestných činů vyvíjí Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci s Vysokou školou regionálního rozvoje a bankovním institutem – AMBIS. Vzorky různých druhů nanovláken testují speciálně vycvičení psi. Výzkum byl podpořen Technologickou agenturou České republiky v rámci programu ÉTA.

BioEkonomika nástrojem proti krizi

Nové obchodní modely a metodika jejich využití pro malé a střední podniky. To je cílem projektu na podporu bioekonomiky z dílny českých výzkumníků. Projekt má zajistit přechod na udržitelnější podnikatelský model pro zmírnění dopadu proticovidových opatření a zvýšení odolnosti vůči krizovým situacím.

Jak parkovat lépe?

Samoobslužný parkovací dům s novým parkovacím systémem. Tak vypadá v praxi  výsledek výzkumné spolupráce VŠB – Technické univerzity v Ostravě a firmy Koma Industry. Cílem tvůrců je ušetřit prostor, čas a peníze, ale také pomoci životnímu prostředí.

Prevence proti informační válce už od střední školy

Zvyšující se dostupnost informací bez schopnosti selekce, které jsou pravdivé a které ne. To začíná být v poslední době velkým problémem. Vyhledávání informací, jejich vyhodnocení a využití může být pro některé jedince obtížné. Výsledkem je šíření fake news, hoaxů či neověřených vědeckých poznatků.

Zuby mořských ježků jako inspirace

Elektroformované biomimetické materiály s gradientním a kompozitním složením. Tento složitý název označuje materiály zpevněné či vytvořené pomocí vrstev, které jsou inspirovány konstrukčními řešeními, jež využívá matka příroda. Nově navržené struktury výzkumníci připravují aditivními výrobními postupy s využitím technologie elektroformování. Praktické využití se předpokládá především v biomedicíně a strojírenství.

Roboty na farmě – chytrý monitoring rostlin

Robotizace a umělá inteligence proniká už i do českého zemědělství. Čeští agronomové, IT specialisté a vědci spolupracují na vývoji robotického monitorovacího systému, který je schopen automaticky odhalovat škůdce na rostlinách ve skleníku, předpovídat kvalitu sklizně a zjišťovat případné nedostatky v pracovních harmonogramech pěstitele.

Budoucnost stavebnictví: Odpadní termoplasty

Různé polymerní typy odpadů, pro které zatím není širší uplatnění. To je vedlejší produkt, vznikající při výrobě a zpracování plastů. Čeští výzkumníci se proto pustili do studia jejich klíčových vlastností, aby umožnili jejich následné zpracování. Výsledkem jejich práce je vytvoření uceleného přehledu možností využití odpadních termoplastů ve výrobě kompozitních materiálů pro stavebnictví. Z odpadu lze tedy nyní vyrábět různé stavební prvky z polymerbetonu nebo například odolné dlaždice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit