Témata

Komponenty

Strojní komponenty patří mezí základní stavební kameny strojních zařízení a technologických celků. Jejich vývoj jde rychle kupředu a představuje velký potenciál pro aplikace nových výzkumně-vývojových poznatků v rámci inovačních procesů.

Nová řada odkrytovaných kompresorů

16. 07. 2002

Oblast použití šroubových kompresorů se stále rozšiřuje, a to i směrem k menším výkonům. Tento trend potvrzuje i nová řada odkrytovaných šroubových kompresorů řady F1-C, které uvedla na trh počátkem roku 2002 společnost Schneider Bohemia, spol. s r. o.

Spojovací komponenty nejen pro pneumatiku

16. 07. 2002

Nástrčné spojovací systémy od firmy John Guest mohou být použity pro tlakový vzduch, pneumatické a kapalinové systémy. Proč tedy šroubovat, lepit, svařovat nebo lisovat, když je možné jednoduchým zastrčením plastové roury do plastové spojky vytvořit trvale těsné spojení v nejkratším čase a dokonce bez nářadí?

Nové trendy ve vývoji upínacího nářadí

12. 06. 2002

Realizace každé operace obrábění vyžaduje určité konstrukční a technologické uspořádání obráběcího stroje, nástroje a obrobku. V návrhu konkrétního obráběcího uzlu sehrává významnou roli způsob upínání jednak nástroje, vesměs řešené konstrukcí obráběcího stroje, ale zejména upínání obráběné součásti.

Nové verze osvědčených PLC

13. 03. 2002

Na loňském mezinárodním veletrhu v Hannoveru představila firma Mitsubishi Electric veřejnosti novou generaci kompaktních, resp. kompaktně modulárních PLC s označením FX1S/FX1N.Tyto řady navazují na úspěšné starší verze FX0S/FX0N, přičemž byly zachovány stejné rozměry a úplná softwarová i hardwarová kompatibilita. Uživatelé tedy mají možnost rozšířit novými moduly své stávající vybavení.

Automatizované pohony

13. 03. 2002

Zavádění automatizace v průmyslové výrobě jde ruku v ruce s vývojem v oblasti pneumatických prvků. Dost těžko si lze v současné době představit moderní stroj či technologické zařízení bez využití komponent využívající ke svému pohybu stlačeného vzduchu.

Pneumatika třikrát jinak

12. 12. 2001

Pneumatické systémy se stávají v současné době již neodmyslitelnou součástí téměř celé průmyslové výroby.