Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Budoucnost povrchové úpravy ocelových pásů

05. 09. 2001

Povrchové úpravy tenkých plechů pro elektrotechniku, stavebnictví a automobilový průmysl prováděné už v huti jsou strategií oceláren budoucnosti. Podle informace koncernu Thyssen Krupp Stahl AG (TKS) dosáhl v huti podíl povrchově upravené, za studena válcované oceli na finálním produktu již 75 % a v nejbližší době má dosáhnout více než 80 %.

Rotační tlačení plechu s povrchovou úpravou

11. 07. 2001

Celosvětový nedostatek a nárůst cen surovin a energií vyžadují vedle optimálního tvaru dílce též zavádění nových tvářecích postupů. Proto je nutné širší použití tvářecích postupů na rozšířený sortiment dílců při jejich menších sériích.

Počítačová simulace tváření plechů

11. 07. 2001

V technologii tváření plechů lisováním je dnes počítačová simulace stejně důležitá jako samotný lis.

Zpracování plechu se značkou Unicorn

11. 07. 2001

Společnost VSŽ Unicorn Tornaĺa, spol. s r. o., má 27letou tradici ve výrobě tvářecích strojů a ve výrobě různých strojírenských součástek vyráběných svařováním nebo strojním obráběním.

Proměny plechu v karosářské díly

11. 07. 2001

Nejmodernější technologie, vysoké nároky na kvalitu, čistota a pořádek, to vše provází výrobu výlisků v mladoboleslavské automobilce.

Kování se značkou Metalpress

06. 06. 2001

Řadu namáhaných strojních dílů je nutné zhotovovat pomocí kovárenských technologií, které obvykle zvyšují mechanické vlastnosti.