Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Měřit vše měřitelné, neměřitelné učinit měřitelným

06. 06. 2001

Proč vlastně lidé začali měřit a jaké důvody je vedly k další systematické činnosti v tomto měření? Co je to soustava SI a jak se má využívat v teorii a praxi?

Nové typy povlaků umí zázraky

06. 06. 2001

Když začátkem devadesátých let představil würzburský ústav pro výzkum silikátů Fraunhofer-Institut für Silicatforschung (ISC) první anorganicko-organické hybridní polymery s označením Ormocer, vytvořené modifikovaným procesem sol-gel, netušili ani jejich vynálezci, že stojí na prahu materiálů se zázračnými vlastnostmi pro povrchové inženýrství.

Ochrana ocelových konstrukcí systémem Duplex

06. 06. 2001

Do minulého čísla byl zařazen článek popisující směrnici pro korozní ochranu ocelových konstrukcí systémem Duplex. V tomto vydání vychází druhý díl, začínající dokončením postupů úpravy povrchu.

Povrchová úprava moderními materiály

06. 06. 2001

Kvalitní povrchová úprava moderními plasty nachází stále větší využití ve všech průmyslových odvětvích.

Technologie Sponge-Jet

06. 06. 2001

Sponge-Jet tryskání je nový způsob předúpravy a čištění povrchů od nečistot, starých nátěrů a koroze, při kterém se jako abrazivo používá polyuretanová pěna, v níž jsou zakomponovány vlastní částečky abraziva.

Boom v rozvoji průmyslových trysek

09. 05. 2001

Jestliže vaše stříkací práce zahrnují čištění a úpravu povrchu kovových částí či nanášení povrchu na ně, je možné, že vaše požadavky na trysku mohou být komplexní. Můžete potřebovat jeden typ trysky na nízkotlaké oplachování, další na vysokotlaké oplachování, jiný na přesné nanášení povrchu na díly a součástky a ještě další na chlazení nebo sušení součástek.