Témata

Výroba a technologie

Postupný vývoj nových technologií ovlivňuje vznik a dostupnost profesí a způsobu práce, nových podnikových organizačních struktur, byznys modelů a v neposlední řadě díky novým technologiím dochází k prolnutí různých průmyslových odvětví a sektorů.

Budoucnost jaderné energetiky

15. 12. 2004

Navzdory odmítavým stanoviskům veřejnosti převážné většiny zemí EU, kde se současný podíl jaderných zdrojů pohybuje kolem 17 %, ve světě pak kolem 16 %, pokračuje se ve stavbě nových jaderných elektráren, byť nové kapacity vznikají převážně v Asii.

Procesně spolehlivé nástroje pro vrtání s omezeným množstvím chladicí

16. 11. 2004

V současné době lze vysledovat v oblasti obrábění trend k vysokorychlostnímu, popř. vysokovýkonnému obrábění a k obrábění bez použití řezných kapalin, popřípadě s minimálním množstvím chladicí kapaliny. To je v některých případech dokonce uživateli deklarováno jako cíl. Je třeba si však uvědomit, že skutečným cílem je snižování nákladů na obrábění.

Úvodem...

13. 10. 2004