Témata
Vydání #6
Červen 2008Téma měsíce

Měření

Jakost výroby
Servis a údržba výrobních provozů

Články

Servis

Možnosti pro transformace technické normalizace

V minulém čísle MM Průmyslového spektra jsme vás informovali o zrušení Českého normalizačního institutu. Na budoucnost české normalizace jsme se u této příležitosti zeptali ředitele ČNI, Ing. Otakara Kunce, CSc.

Střípky z Hannoveru

Hannoverský veletrh při své velikosti a rozsáhlosti témat nelze v jednom článku popsat. Pokusíme se vám jej přiblížit pohledem do stánku, představením novinky a jednou zajímavostí. Snad vám alespoň tento nepatrný výběr pomůže v rozhodnutí veletrh příště osobně navštívit.

euroLITE – inovační řešení pro lehké konstrukce

2. mezinárodní veletrh pro lehké konstrukce se koná od 24. do 26. června 2008 v rakouském Salzburgu.

Prezentace českého průmyslu ve Španělsku

V dalším díle seriálu o podpoře pro naše strojírenské exportéry jsme se obrátili na madridskou kancelář CzechTrade, konkrétně pak na jejího ředitele pana Petra Pavlíka.

Inovace

Energetická účinnost snižuje celkové provozní náklady

Řešení SKF v řadě aplikací snižují provozní náklady například tím, že omezují tření a spotřebu energie. Nezanedbatelné je také využití nových technologií, které dokáží eliminovat nutnost nákupu nákladných pomocných zařízení k pneumatickým, hydraulickým a olejovým systémům.

Nekonvenční metody obrábění - 6. díl

Další díl seriálu, který je připravován ve spolupráci s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii, se zabývá metodami obrábění elektronovým paprskem.

Trendy

Hodnotenie koróznej odolnosti tlakových spojov

V technológiách spájania materiálov sa hlavne v súvislosti s rozvojom automobilového priemyslu presadzujú tendencie vyvíjania nových spájacích techník, prípadne modifikácie už používaných spájacích techník. Pri výrobe karosérií automobilov sa v čoraz väčšej miere uplatňujú trendy úspor materiálov a energií.

Synchronní technologie

Rok 2008 je průlomovým pro historii 3D CAD konstrukce. Nedávné rozšíření možností CAD systémů o prvky umožňující real-time modelování se zachováním vazeb na původní model tělesa vyústil v rozšíření možností úprav pomocí prvků přímého modelování založených na systémech používajících parametrické modelování vycházející z historie. Tato vylepšení položila nový základ pro další revoluční technologický skok – synchronní technologii.

Spolehlivá kontrola nástroje

Detailní kontrola a inspekce nástrojů je a bude při dnešních požadavcích na kvalitu a bezpečnost procesu stále důležitější. Pouze bezvadné nástroje mohou splnit při výrobě tyto požadavky, a to díky nejvyšší přesnosti a dlouhé životnosti.

Současná průmyslová vážicí technika

V České republice je nyní využíváno téměř 5 000 elektromechanických vah pro obchodní vážení zboží v silniční a železniční dopravě, pro vážení v logistických procesech uvnitř podniků a v technologických procesech závislých na vážení (nejčastěji v chemickém a potravinářském průmyslu).

Měření a hodnocení ložisek

Přesnost valivých ložisek má velký vliv na přesnost celého stroje a samozřejmě i na životnost ložiska. Obzvláště přesná ložiska je nutné kontrolovat na kvalitních strojích.

Laserové měřicí senzory zlepšují spolehlivost a flexibilitu

Společnost Rockwell Automation představila tři nové laserové měřicí senzory – nekontaktní řešení pro ověřování a korekci chyb, kontrolu, polohování a měření.

Mnoho zubů pro lepší přesnost

Mnoho zubů pro lepší přesnost je slogan, který vystihuje technologii shark360, aplikovanou v každém ze tří nových produktů společnosti Blum představených na letošním EMO v Hannoveru. Blum tak rozšiřuje svou produktovou řadu rychlých sond a laserových systémů určených zejména pro obráběcí centra a produkty určené pro stroje jiného typu, jmenovitě soustruhy a brusky.

Novinky v NC programování

EdgeCAM je kompletní softwarové CAM řešení určené jak pro produkční obrábění, tak i pro výrobu tvarových forem a zápustek, s kompletním rozsahem dvou- až pětiosých frézovacích strategií, podporou soustružení a soustružnicko-frézovacích center v kombinaci s prověřenou CAD/CAM integrací a důmyslnými automatickými nástroji.

Snižte cenu frézování!

Trápí vás frézování? Nedosahuje takové kvality a efektivity, jak byste si představovali? Je spotřeba frézovacího nářadí neúměrně vysoká? Řešením může být NCspeed.

Optický skener v průmyslové praxi

Optické měřicí systémy se ve strojírenství začaly ve velké míře využívat teprve na sklonku 90. let. Poslední roky vývoje, kdy počet jejich aplikací zejména v automobilovém průmyslu neustále roste, dávají plně za pravdu těm, kteří od počátku sázeli na jejich výhody. Práce na měření součásti je zejména u tvarových ploch nesrovnatelně rychlejší.

Česká hasicí technika pro řecké záchranáře

Po ničivých lesních požárech v létě 2007, kdy rozsah a síla plamenů byly nad síly záchranářů, se ukázalo jako nezbytné posílit řecký hasičský sbor novou hasicí technikou vhodnou do náročného terénu.

Netradiční průměrová dílenská měřidla

Mezi nejčastěji prováděná měření ve strojírenské výrobě patří měření průměrů součástí, a to jak průměrů vnitřních, tak i vnějších. V případech, kdy pro měření nevyhovují běžně dodávaná měřidla, lze pro daný účel standardně dodávané měřidlo upravit, případně vyrobit speciální měřidlo pro konkrétní měřenou součást.

Novinky v kontrole textury a tvaru povrchu

Taylor Hobson má dlouholeté zkušenosti s přístrojovým i metodickým zajištěním přesného měření textury a tvaru povrchu. Rychle se rozvíjející uplatnění automatizovaných technologií ve výrobních procesech přináší nové požadavky i na metrologii. Reakcí výrobce je komplexní vývoj měření profilu povrchu, jehož výsledkem je následující nabídka novinek.

Simulace napomáhá ke zkrácení průběžných časů objednávek

Při velkém množství zakázek jsou zaměstnanci často nasazováni tam, kde to zjevně nejvíce hoří, avšak bez přihlédnutí k celkovému výrobnímu procesu. Ovšem pouze v případě, že rozhodnutí managementu jsou sledovatelná, jsou zaměstnanci akceptována, a ti jsou pak připraveni vykonávat je jako práci navíc.

Efektivní a moderní přístupy ke vzdálené správě

V poslední době je patrné velké tempo konvergování světa zařízení typu „office“ a průmyslové elektroniky. Masová výroba spotřební elektroniky na bázi Ethernetu a PC a v důsledku toho nízké ceny a dobrá spolehlivost způsobuje, že čím dál více programovatelných automatů (PLC) je vybavováno Ethernetem a čím dál častěji jsou vidět aplikace řízené průmyslovými počítači (IPC).

ATRAKTIVNÍ PROJEKTY Národní technická knihovna: Krásná, praktická a energetická

Národní technická knihovna, která vyrůstá za 2 miliardy korun v Praze 6, očekává každoroční návštěvu zhruba 900 000 návštěvníků. Budova bude odpovídat požadavkům a potřebám uživatelů třetího tisíciletí, mimo jiné i svými nízkými energetickými nároky. Energetické úspory v řádu desítek procent proti srovnatelným budovám budou dosaženy zejména díky netradičnímu uspořádání vnitřních prostor, fasádě či zelené střeše celého objektu.

Setkání se softwarem a lidmi kolem něho

Příjemné jarní počasí je zajisté inspirující k pořádání nejrůznějších společenských, pracovních i naopak zcela soukromých setkání. Nejinak je tomu v komunitě distributorů a uživatelů CAD/CAM systémů, kde je jarní termín řady pravidelně pořádaných akcí již zavedenou tradicí.

Fyzikální modelování mechanického tření v Simulinku

Tření je na jedné straně překážkou, na druhé umožňuje mnoho aplikací, bez nichž bychom se neobešli. Proto je tak důležité nejen ve strojírenství, ale i při návrhu řízení. Například v automobilovém průmyslu je tření mezi pístem a válcem nežádoucí, zatímco pro spojky či styk kola s vozovkou naprosto nezbytné.

CAD/CAM pro návrh a výrobu forem, nástrojů a zápustek

Cimatron E je softwarové řešení z produkce izraelské firmy Cimatron Ltd. Jedná se o modulární, parametrický a plně asociativní CAD/CAM systém – aplikaci pro konstrukční kanceláře, technologická oddělení a výrobní organizace. Stručně jej lze charakterizovat jako strojírensky orientovaný produkt pro 2D/3D projektování a konstruování s možností vytváření asociativní výkresové dokumentace a generování NC programů.

Veletržní novinky v oboru měřicích přístrojů

Mezinárodní veletrh zabezpečování jakosti Control se představil letos poprvé na novém stuttgartském výstavišti Neue Messe ve dnech 22. až 25. dubna 2008. Zúčastnilo se ho celkem 880 vystavovatelů, z toho 206 zahraničních.

Měření a seřizování nástrojů

Úspěch je věcí seřízení – proč vlastně neměřit kvalitu produkce před začátkem výroby? S předseřizovacími přístroji řady PRECIset to jde zcela bez problémů. Je možné tak zvýšit produktivitu výroby až o 15 % a zároveň zjednodušit její průběh a zajistit si tak vyšší konkurenceschopnost. Mimo to je možné seřizovat nástroje přímo vedle CNC stroje.

Údržba strojů je investice

Dynamate AB, smluvní partner pro oblast strojní údržby světoznámého výrobce tahačů Scania, zavedl jeden z nejkomplexnějších strukturovaných programů údržby v odvětví. Klíčovým prvkem tohoto programu je přístroj Renishaw QC10 ballbar, používaný pro monitorování přesnosti více jak 500 velkých CNC obráběcích strojů.

Přednosti prostorového hodnocení textury povrchu v praxi

Prostorové hodnocení (3D) textury povrchu přináší nejen podrobnější informace o vlastním profilu nerovností, ale i užitečné údaje o jeho funkčních vlastnostech, příp. životnosti. Porovnání výsledků 2D a 3D měření profilu povrchu dříku ventilu dokumentuje praktické přednosti prostorového hodnocení.

Ultrazvuková kontrola obvodových svarů potrubí

Úlohou automatického ultrazvukového zkoušení je zejména nahradit rentgenové zkoušení, protože je rychlejší, bezpečnejší a podává lepší informace o velikosti a poloze vady. Významnou výhodou je to, že ve srovnání s rentgenem v mnoha případech výrazně snižuje náklady na zkoušení.

Senzor na rozptýlené světlo měří funkční povrchy

Metoda rozptýleného světla doplňuje tradiční dotykové metody měření a umožňuje charakterizaci povrchů pomocí jednoduchých parametrů. Vysoká rychlost měření dovoluje stoprocentní přezkoušení všech dílů a jejich funkčnosti. Takto lze podstatně lépe charakterizovat např. kluzné plochy.

Výroba

Produktivnější frézování při extrémně vysokém posuvu

Firma WNT přichází s novým vysoce produktivním frézovacím systémem HFChighlight, který díky nově vyvinuté specifické geometrii břitů vyměnitelných destiček a možnosti výběru jemného či hrubého dělení zubů umožňuje volit vysoké posuvy také na strojích s menším příkonem na vřetenu.

Nástroje pro vystružování otvorů

Firma August Beck, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik, se specializuje na opracování otvorů od vrtání do plna až po vystružování. Ve svém výrobním programu nyní nabízí několik novinek.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit