Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> CAD/CAM data pro všechny
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura:

CAD/CAM data pro všechny

Během listopadu uvedla společnost Tebis na trh jednak novou verzi svého CAD/CAM systému Tebis, jednak nový prohlížeč Tebis Viewer light, který doplnil řadu stávajících prohlížečů pro tento CAD/CAM systém.

V polovině listopadu byla uvedena na trh další plánovaná release uvedeného CAD/CAM systému, a to Tebis V3.4. Pojďme se podívat, co nového svým uživatelům přináší.

Anotace
Prohlížeč Tebis Browser 

Tebis CAD/CAM počtvrté

Release nejen opravuje některé chyby, které se vyskytly v předchozích verzích, jako je například oprava a vylepšení rozhraní CATIA V5 nebo STEP, ale přináší také mnohá vylepšení. Jako příklad zde můžeme uvést podporu novějších verzí softwaru třetích stran v oblasti datových rozhraní. 

Anotace
Tebis Viewer 

Největší novinkou pro stávající uživatele je však možnost úpravy uživatelského rozhraní formou vytváření nových tlačítkových lišt. Modul pokročilého modelování se rozšířil o novou funkci vytvoření plochy z více než čtyř okrajových křivek a je tak možné vytvářet dokonalé kufrové rohy. V oblasti konstrukce feature se v importu zvýšily možnosti vyhledávání u závitů. Nejvíce změn doznaly moduly pro laserové řezání a pětiosý ořez. Z hlediska uživatele k největším změnám patří také využití modelu hlavy stroje pro kontrolu kolizí (dříve bylo nutné vytvářet speciální soubor s kolizní geometrií, který však méně odrážel skutečný tvar hlavy stroje). Dále byla upravena funkce pro vytváření upínacího přípravku, kde se objevila nová záložka s obecným nastavením a byly rozšířeny možnosti jak vytvářet žebra. Další změnou, která vede k přehlednosti a snadnější orientaci uživatele, je využití konfigurace hlavy stroje pro pojmenovávání jednotlivých os v panelech výpočtu dráhy. Také kontrola kolizí je rozšířena o další volby, takže je možné aktivovat nebo deaktivovat např. C osu hlavy.

Rodina prohlížečů Tebis kompletní

Počátkem listopadu byl na trh oficiálně uveden software Tebis Viewer Light. Tím byla zkompletována celá rodina prohlížečů Tebis - od nejjednoduššího Browseru přes Viewer Light a Viewer až po NC Viewer. Každý z nich má trochu jiné vlastnosti, které si zde přiblížíme.

Anotace
Tebis Viewer Light 

Tebis Browser je nejjednodušší prohlížeč, který umí číst pouze interní data Tebisu a zobrazovat zejména plošnou geometrii a také polygonální data známá spíše jako STL. Je zdarma, a proto je omezena jeho funkčnost - nelze do něj přímo importovat data z jiných CAD systémů, není schopen ukládat a jeho analýzy jsou omezeny pouze na základní měření a dynamický řez. Tebis Browser je vhodný všude tam, kde potřebujeme pouze prohlížet data a občas něco změřit.

Anotace
Tebis NC Viewer 

Tebis Viewer Light je, jak sám název napovídá, „lehkou" verzí Tebis Viewer, a to jak do výčtu svých schopností, tak i svou cenou. Oproti Tebis Browseru umí ukládat a je možné jej doplnit datovými rozhraními např. pro „Catii" nebo STEP. Je vhodný například pro obchodně-technická oddělení, kde lze s jeho pomocí připravovat nabídky, protože v něm lze provádět analýzy měřením nebo organizovat data. Také je v něm možné zobrazit další prvky, jako jsou elektrody, feature nebo vypočtené dráhy pro obrábění. Oba tyto prohlížeče se vyznačují moderním uživatelským rozhraním.

Tebis Viewer rozšiřuje své schopnosti o drátové modelování či pokročilejší analýzy, jako je porovnávání verzí modelů, analýza poloměrů či podřezání. Můžeme v něm také zkontrolovat kvalitu ploch z hlediska budoucího obrábění. Nejvyšší možnou variantou je pak NC Viewer, který nabízí detailnější informace o NC dráze a je schopen měnit v uložené NC operaci některé parametry. Jedná se například o výměnu sestaveného nástroje za obdobný, což znamená, že řezná část nástroje je shodná, pouze měníme držáky či prodloužení, nebo možnost změnit řezné podmínky nástroje s ohledem na vyložení nástroje, použitý obráběcí stroj a další vlivy. Takto upravenou dráhu může ještě  postprocesorovat.

Všechny prohlížeče mohou vytvářet technickou dokumentaci včetně tisku. Kromě Browseru jsou také schopny vytvářet tzv. album - sadu přednastavených pohledů, které pak pomáhají při komunikaci nad dílem.

Ing. Martin Tkadlčík

MCAE Systems

www.mcae.cz

martin.tkadlcik@mcae.cz   

Další články

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: