Témata
Reklama

CNC řízení obráběcího stroje v informačním systému řízení výroby

Hospodárná výroba vyžaduje účinně fungující procesní řetězec. Jedině v takovém případě může hladce probíhat komunikace i výměna znalostí mezi všemi účastníky procesu. Rozhodující je přitom řídicí systém, protože leží v klíčové pozici procesního řetězce. Pro tuto úlohu je systém TNC 640 dobře vybaven.

Každý provoz je pochopitelně zcela individuální a má svoji vlastní filozofii organizace postupů. Velikost podniku, hloubka výrobního sortimentu, velikost série nebo strojový park definují zcela specifické rámcové podmínky. Avšak podstatné články a kroky procesního řetězce jsou srovnatelné. Ten musí plynule vzájemně propojovat konstrukci, programování, simulaci, přípravu výroby i výrobu. A při digitálním zpracování zakázek musí být umožněna komunikace a přenos dat všemi směry. Konečným cílem všech těchto opatření a investic je získat vyšší efektivitu provozu.

Reklama
Reklama
Moderní procesní řetězec s integrovaným řízením TNC 640 zabezpečuje plynulý a bezztrátový tok dat – od myšlenky až k obrobku.

Centrem řízení je řídicí systém

V klíčové pozici digitálního zpracování zakázek je CNC řízení posledním článkem zpracování dat předtím, než se bity a bajty promění na mechanické pohyby stroje, třísku a požadovaný obrobek. Ve stroji naopak během obrábění vzniká množství dat a informací, které jsou zapotřebí na jiném místě procesního řetězce. Patří sem informace o úpravách programu obrábění provedených v CNC řízení, jakož i data pro zajištění kvality. Jejich aktuální stav musí být trvale k dispozici všem pracovním postupům, jež se podílejí na výrobním procesu.

Kombinace řízení TNC 640 s průmyslovým počítačem, jako je Heidenhain IPC 6641, přináší přístup k potřebným aplikacím bez vlivu na CNC obrábění a na výkon stroje.

Rychlý a bezztrátový přenos těchto digitálních vědomostí vyžaduje průběžnou dostupnost elektronických výrobních podkladů. Proto musí být zajištěn jednoduchý přímý přístup k datům zakázky, jako jsou například technické výkresy, data CAD, NC program, data nástrojů, pracovní příkazy, osazovací seznamy, skladové informace atd. Avšak přímou cestou musí být dále předávána také digitální data zakázky, jako například snímky nebo zkušební protokoly, které během výroby vznikly.

TNC 640 splňuje všechny předpoklady

Aby CNC řízení mohlo splňovat všechny důležité funkce v rámci digitálního zpracování zakázek, musí být individuálně přizpůsobeno stávajícímu procesnímu řetězci. A jelikož procesy nejsou neměnné, musí být navíc otevřeno změnám a dalšímu vývoji.

CNC řízení TNC 640 je díky své perspektivní softwarové platformě pro všechny tyto požadavky dokonale vybaveno. Nabízí operátorovi stroje vysoký stupeň podpory při nejrůznějších úlohách a zajišťuje tak krátké časy odezvy. Pro začlenění systému TNC 640 do procesního řetězce a zobrazení požadovaných dat na uživatelském rozhraní nabízí společnost Heidenhain dvě odlišná řešení.

Standardní funkce s velmi praktickým využitím

TNC 640 nabízí již v základním provedení přístup k datům výrobního procesu přímo na řídicím systému prostřednictvím CAD prohlížeče, PDF prohlížeče a webového prohlížeče Mozilla Firefox. Pro zobrazení prohlížeče není nutno instalovat žádný program. Přímo z řídicího systému lze rovněž obsluhovat webové dokumentační nebo ERP systémy nebo přistupovat k e-mailové schránce.

Praktické využití standardních funkcí je nabíledni. Příkladem mohou být chybějící data ze strany zadavatele zakázky. Zakázky jsou často vyřizovány chvatně a zadavatel pošle potřebná data jako DXF soubor e-mailem. V systému TNC 640 má operátor stroje přímý přístup k e-mailové schránce a stáhne si přijatý DXF soubor. V řízení TNC 640 si tento soubor může otevřít, vybrat potřebná data a spustit výrobní proces. Hledání jiného řešení ani podpora kolegů nejsou nutné.

Přístup na počítač s Windows

Opce 133 Remote Desktop Manager je rozšířeným řešením integrace CNC řízení TNC 640 do procesního řetězce. Umožňuje pouhým stisknutím tlačítka na klávesnici řídicího systému pohodlně přepnout z obrazovky řízení do uživatelského prostředí počítače. Může to být jak počítač v lokální síti, tak i průmyslový počítač (IPC), jako je IPC 6641 společnosti Heidenhain ve skříni rozváděče stroje. Kombinaci tlačítek pro přepnutí si může uživatel libovolně zvolit v nastavení TNC 640.
Operátor stroje získá přímo na řídicím systému plný přístup ke všem IT systémům procesního řetězce. Může tak na řízení TNC 640 snadno obsluhovat a používat všechny běžné aplikace, například pro správu, dokumentaci a vizualizaci. Výpočtově náročné úlohy v oblasti CAD/CAM nemají žádný vliv na CNC obrábění a na výkon stroje.

Jak jednoduché a výhodné to je, ukazují dva příklady z praxe

Produktivní práci ve výrobě stále znovu komplikují například nedostatečně okótované výkresy. Namísto zbytečných pochůzek a zdlouhavého pátrání si operátor stroje jednoduše vyvolá CAD model. Díky tomu má potřebné rozměry a údaje rychle na stroji, i když kolegové z konstrukčního oddělení nejsou právě k dispozici.
Ve druhém případě byla součást pro zakázku s kritickým termínem naprogramována v CAM systému. Operátor stroje na dílně zjistí, že nástroj plánovaný pro obrábění má povolený větší posuv. Proto by chtěl program obrábění změnit, aby využil tuto výhodu pro efektivnější práci. Přímo z řízení TNC 640 tedy spustí CAM aplikaci, zvýší posuv a vygeneruje nový NC program. Následně načte nový NC program a pokračuje v obrábění. Nové hodnoty posuvu jsou v CAM systému viditelné všem účastníkům procesu a jsou také centrálně uložené.

Zpracováno redakcí

Heidenhain

mandakova@heidenhain.cz

www.heidenhain.cz

Umístění na MSV: pavilon P, stánek 74

Reklama
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Inteligentní řešení pro hospodárné obrábění miniaturních dílů

Až do současnosti byla přesná mikroobráběcí centra stavěna především výzkumnými ústavy a některými výrobci obráběcích strojů – s jen malými ohledy na výrobní náklady. Aby byla uspokojena rostoucí poptávka po stroji, který je schopen vyrábět velmi jemné geometrie dílů s vynikající přesností a s přijatelnými úrovněmi nákladů, představila společnost Makino své přesné obráběcí centrum iQ300.

Související články
Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
RCMT - 20 let ve výzkumu obráběcích strojů (2. část)

Před 20 lety se začaly psát dějiny novodobé tuzemské výzkumné základny strojírenské výrobní techniky. Tento příspěvek nahlíží na klíčové milníky na jeho cestě očima aktérů, kteří stáli a stojí po jeho boku. Vydejme se společně na cestu, která formovala dnešní podobu Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii RCMT (Research Center of Manufacturing Technology) při FS ČVUT v Praze.

Úspěch webových aplikací

Průmyslové organizace potřebují silnou digitální strategii, která bude splňovat online očekávání technicky erudovaných zákazníků.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit