Témata
Vydání #9
Září 2015Téma měsíce

1. veletržní vydání

Speciální vydání zaměřené na novinky na MSV v Brně.

Články

Servis

Chorvatská strojařina

Krátce po zotavení Chorvatska z válečných útrap na začátku 90. let 20. století převzal mladý muž s velkolepými návrhy, ale pramalými zkušenostmi rodinnou firmu specializující se na výrobu kování z nerezové oceli pro skleněné produkty. Firma Bertol, založená v roce 1983, od roku 2003 pod vedením Daniela Bertola každoročně rostla o 30 procent, na čemž se podle něj z velké části podílely i investice do moderních CNC obráběcích strojů s cenovou dostupností a výkonností.

S atomem v podpalubí

Když v polovině května dorazila do texaského přístavu Galveston loď USS Sturgis, byla to malá senzace. Ne že by více než sedmdesát let staré vojenské plavidlo třídy Liberty bylo samo o sobě zajímavé – ve své době jich světové oceány brázdily téměř tři tisíce. Sturgis byl ale dosud jedinou lodí, která na své palubě nesla malou jadernou elektrárnu.

Rekordní obrábění titanu

Firma Fives Cincinnati, výrobce strojů, si pro dosažení maximálního úběru materiálu u kopírovacích „superfrézek“ zvolila upínací adaptér vřetena KM4X od firmy Kennametal.

Výrobní stroje a komponenty na VŠ

V nynějším vydání jsme o strukturovanou prezentaci požádali ústavy zaměřené na výrobní stroje a komponenty. Naši nabídku vyslyšela pracoviště na strojních fakultách v Praze a Ostravě.

Společnost Ingenics AG rozšiřuje svoji činnost

U příležitosti rozšíření své činnosti a s tím spojeného slavnostního otevření nových prostor uspořádala 25. června 2015 německá společnost Ingenics AG v Praze setkání zástupců velkých a středních českých a slovenských průmyslových podniků. Akce se zúčastnili také zástupci tisku. Před zahájením odborné části se konala tisková konference. Společnost Ingenics AG sídlí v pražském Business parku Nové Butovice (Office Park Nové Butovice).

Překážky na cestě k technickému vzdělání, část 1: Problém začíná již na základní

V červencovém vydání MM Průmyslového spektra jsme avizovali sérii článků, které budou věnovány výsledkům projektu „Maturita efektivní a sociálně spravedlivá“, financovaného Technologickou agenturou ČR. Jde o studii, jejímž hlavním cílem je odpovědět na otázku, co určuje úspěšné zakončení středního vzdělání a složení maturitní zkoušky a jak systém středního vzdělání a současný model státních maturit ovlivňují rozhodování studentů o jejich budoucí vzdělávací a profesní dráze. Proto se projekt zaměřuje nejen na intelektuální dispozice studentů, ale také na nerovnosti, které významně ovlivňují to, jak mladý člověk svůj intelektuální potenciál dalším vzděláváním rozvine.

Atraktivní projekty - Nejvyšší na západ od Chicaga

Jde o pouhých 82 stop, ale jsou rozhodující! Celkem totiž bude měřit 1 100 stop čili 335 metrů, a bude tedy vyšší než vedle stojící U. S. Bank Tower, který byl dosud se svými 1 018 stopami (310 m) nejvyšší. Mám na mysli budovaný areál nového hotelu Grand na bulváru Wilshire v centru Los Angeles, který tak bude nejvyšší na západ od Chicaga.

Sympozium o technologiích vstřikování

Rakouská společnost Engel pořádá pravidelně jednou za tři roky mezinárodní sympozium zaměřené na oblast vstřikování plastů, jehož nedílnou součástí je představení novinek z vlastní produkce. Poslední ročník proběhl 16. až 18. června a zúčastnily se jej tři tisícovky odborníků, mezi nimiž nechyběli ani účastníci z České republiky.

Příklady táhnou aneb Mladí nechť jsou inspirací

Před dvěma lety jsme na stránkách MM Průmyslového spektra přinášeli rozhovory s úspěšnými absolventy technických škol, kteří našli uplatnění v zahraničí na zajímavých postech. Nyní se k této koncepci v rámci kampaně podpory technického vzdělávání vracíme a zaměříme se na tuzemské pozice. Vysoké školy a firmy bijí na poplach. V České republice je dlouhodobě velký nedostatek technicky vzdělaných lidí. Proto poptávka po technicích na trhu práce není překvapením. Vyvstává zde otázka, jak tuto situaci zlepšit. Odpověď není jednoduchá. Jen málo středoškoláků, kteří se rozmýšlejí, jakou cestou se bude ubírat jejich budoucí studium, přesvědčí argument téměř jistého zaměstnání v případě absolvování technického oboru. Mnohem větší výpovědní hodnotu mají ohlasy a názory lidí, kteří studium vysoké školy úspěšně absolvovali a nyní pracují na významných postech v technicky zaměřených firmách. Právě proto vám s nimi budeme každý měsíc přinášet rozhovory.

Nástroje pro díly, které musí být hotové za pár vteřin

V automobilovém průmyslu, ale i v řadě dalších oborů nachází uplatnění velké množství maličkých součástí často složitých tvarů. Na pozvání společnosti Walter CZ jsem se zajel podívat do jihlavské firmy Decoleta, která se zabývá přesným soustružením malých dílců na dlouhotočných automatech.

Inovace 2015, Téma 7: Role technologie 3D tisku v inovačním procesu

Má-li firma udržet svoji pozici na trhu a zvyšovat na něm svůj podíl, musí pružně reagovat na nové požadavky zákazníků, či v ideálním případě přicházet s nápady ještě dříve, než o ně trh projeví zájem. S postupnou globalizací dochází k nárůstu konkurenceschopnosti.

Světelné technologie - budoucnost společnosti

Předposlední červnový týden byl v německém Mnichově věnován světelným technologiím. Mnichovské veletrhy hostí tento největší evropský veletrh Laser World of Photonics každé dva roky již od roku 1973 a tato akce se těší stále většímu úspěchu i návštěvnosti – letos se přišlo podívat více než 30 000 lidí. Narůstající počet vystavovatelů – letos jich bylo 1 227 – vedl k rozšíření veletrhu o pátou vystavovací halu. Současně s největší evropskou výstavou laserové a fotonické techniky probíhal také mezinárodní kongres World of Photonics Congress 2015 s osmi vědeckými konferencemi, s více než 2 700 přednášejícími a s přibližně 3 500 zúčastněnými.

Bezpečnost firemních dat - část 5.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

CNC obráběcí stroje Made in Tchaiwan

O asijských obráběcích strojích byly popsány stohy papíru. Každá firma z tohoto světadílu má svůj charakteristický rukopis, který se odráží v konstrukci stroje. Autorovi bylo umožněno navštívit firmu Wele Mechatronic z Tchaj-wanu, včetně podrobné prohlídky výrobních závodů, a dvěma na sebe navazujícími články by se chtěl s technickou veřejností podělit o své zážitky. Produkty této firmy jsou u nás a na Slovensku nabízeny společností Newtech, která zde etablovala značku Mori Seiki či LVD.

Partnerství ve strojírenství

Jak v osobní, tak i v obchodní sféře našeho života dochází k naplnění partnerského vztahu v okamžiku, kdy je zpečetěn určitou formou a dojde k dohodě mezi oběma stranami. Jedinec totiž těžko dosahuje svých cílů, pokud je nerealizuje ve vzájemné spolupráci. V byznys sféře pak výsledek ocení zákazník, který obdrží služby v globálním pojetí, jež mu přinesou ve firemním procesu celou řadu výhod a v důsledku tak zvýší jeho konkurenceschopnost. A takto efektivní je například spolupráce firmy WNT a jejích čtyř partnerů.

Buďme strojírenskými patrioty

Říká se, že tradice zavazuje a ve výrobní sféře to bezesporu platí dvojnásob. Na světě přitom není mnoho firem, jejichž historie by byla delší než jedno století. A pokud ano, tak v rámci celé řady změn, které se v jejich dlouhé existenci odehrály, často v reakci na vývoj trhu a jeho potřeb, docházelo k postupné změně vyráběného sortimentu. O to silnější konkurenční pozici pak mají právě ty firmy, které po dlouhá desetiletí získávají know-how ve své komoditě.

Zákaznické dny v Bielefeldu

Před prázdninami se konaly tradiční zákaznické dny v montážním závodě DMG Mori v Bielefeldu. Na pozvání brněnské pobočky DMG Mori Czech se této akce se zúčastnilo též na 50 hostů z České a Slovenské republiky. Všichni účastníci společně odletěli do Paderbornu nacházejícího se nedaleko výrobního závodu.

Robot, co se vlní jako had

V pořadí již třetí "závodník" z rodiny robotů Racer, vysokorychlostní průmyslový šestiosý robot Racer3, byl poprvé představen veřejnosti na konci června. Jedná se však na první pohled o velmi rozdílný produkt. Změna velikosti i barvy robota je tak důkazem flexibility společnosti Comau, která pružně reaguje na potřeby trhu i požadavky zákazníka. Nový robot je tedy odpovědí na rostoucí poptávku trhu po rychlé a úsporné robotické automatizaci pro široké spektrum výrobních podniků.

Je jedno, co umíte, důležité je, co uděláte, Část 1. Šéf magor

Průmyslové podniky jsou plné kreativních a činorodých lidí, kteří dokážou chrlit nápady jeden za druhým. Nápadů jsou plné šuplíky. Má to ale jeden háček. Do průmyslové praxe se dostane jenom zlomek těchto nápadů. Kde se stala chyba? Jak to udělat? Kterou metodu použít? Nasadit inovační proces? To je spousta otázek, které se budeme snažit v tomto seriálu zodpovědět v širších souvislostech.

Kdo má svůj cíl, tomu je vítr příznivý

V loňském roce odešel z vyškovské firmy Hestego do sesterské společnosti Kuličkové šrouby Kuřim. Před šesti lety se mu podařilo jím vedenou firmu převést přes hospodářskou krizi, mj. výraznou změnou výrobkového portfolia, nastartovat její růst a nasměrovat ji k dlouhodobé prosperitě. Shodné zadání má i nyní v Kuřimi. O kom je řeč? O statutárním řediteli KSK Kuřim Ing. Miroslavu Ostrém, který nyní s nově jmenovaným managementem pokračuje v restrukturalizaci kuřimské společnosti s cílem zvýšit její efektivitu a konkurenceschopnost. O své zkušenosti a názory nejen z oblasti byznysu se podělil v exkluzivním rozhovoru, který během prázdnin poskytl MM Průmyslovému spektru.

Inovace

Nový segmentovaný nanokompozitní povlak

Společnost SHM se věnuje vývoji nanokompozitních povlaků již od roku 1996. V letošním roce uvádí na trh nejnovější výsledek vývoje - segmentovaný nanokompozitní povlak s obchodním názvem TripleCoating SI.

Trendy

Kombinované obrábění na jedno upnutí

Kombinace různých procesů obrábění v jednom stroji při jednom upnutí často nabízí úspory času obrábění. Díky kombinaci tvrdého soustružení a broušení se podíl broušení při zpracování součástí obráběných ve sklíčidle omezuje na výrobu vysoce přesných geometrických prvků. Svislé soustružnické/brousicí centrum VLC 100 GT v případě potřeby kombinuje procesy soustružení s vysoce efektivním broušením. Při zpracování součástí obráběných ve sklíčidle o průměru až 100 mm (např. převodová kola, hnací unášeče, řetězová kola, prstence čerpadel a jednotlivé vačky) je možné dosáhnout významných časových úspor při současném zachovaní vysoké kvality.

Prémiová třída měřicích, seřizovacích a kontrolních přístrojů

Firma Zoller Austria GmbH opět představí na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mnoho zajímavých novinek v oblasti měřicích, seřizovacích a kontrolních přístrojů.

Aditivní a hybridní výroba 3D tiskem

Rychlý rozvoj 3D tisku v posledních letech nejenže zpřístupnil tuto technologii spotřebitelům, ale také umožnil nové typy aditivní a hybridní výroby.

Postprocesory a postupy v CAM pro produktivní a přesné obrábění

Víceosé obrábění tvarově složitých dílců se čím dál tím více řadí mezi běžné výrobní technologie. Stroje rozšířené o rotační osy nabízejí při takové technologii výroby výhody zejména z hlediska menších nároků na nutné přeupínání dílců během výroby a tudíž nižší riziko vzniku chyb a nepřesností. Tuto výhodu ještě více umocňují tzv. víceprofesní obráběcí stroje, které disponují více než pěti řízenými osami.

Unášení - obrábění na jedno upnutí

Německá společnost Neidlein Spannzeuge GmbH se sídlem v Bodelshausenu vyrábí již více než 50 let zařízení pro unášení rotačních součástí a hřídelí pomocí upínání mezi hroty. Tato společnost se úzce specializuje na optimalizaci obrábění procesů, a to jak při soustružení, tak při broušení.

Inovované portfolio hloubicích strojů

Japonský výrobce obráběcích strojů Makino inovoval a zdokonalil své portfolio EDM hloubicích strojů zvýšením výkonnosti všech stávajících strojů prostřednictvím nové CNC technologie Hyper i a uvedením nových modelů EDNC6 a EDNC8.

Multifunkční obráběcí centra na veletrhu

Jako každý rok, tak i v tom letošním se můžeme na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně těšit na pestrou přehlídku obráběcích strojů. Mezi širokou škálou zahraničních vystavovatelů přiváží český výrobce multifunkční stroj Multicut 630/2000, na němž budou účastníkům představeny jeho široké možnosti.

Spolupráce lidí a robotů získává novou dimenzi

Průmyslové roboty dokážou manipulovat i s velmi rozměrnými a těžkými břemeny. Společnost FANUC však představila robot M-2000iA/1700L, který v této oblasti předčí všechny ostatní. K dalším trendům současnosti patří pravidlo, že robot nesmí ublížit člověku. FANUC proto vyvinul nový, zcela unikátní robot CR-35iA, který posunuje spolupráci lidí s roboty na zcela novou úroveň.

Produktivní centra pro flexibilní výrobu nástrojů

Již více než 100 let je firma Saacke měřítkem kvality a přesnosti pro výrobu a ostření nástrojů. Kombinací nejnovějších technologií a letitých zkušeností tak vznikají inovativní produkty, na které je možné spoléhat i v budoucnosti.

Snižování nákladů na závitování

Na výsledné náklady na závitování má největší vliv volba vhodného nástroje v souvislosti s materiálem obráběné součásti a charakterem otvoru. Vzhledem k tomu, že běžnou praxí u malých firem je každodenní práce s širokou škálou různých materiálů – od běžných ocelí, litin, nízkolegovaných kalitelných ocelí, korozivzdorných ocelí až po žáruvzdorné slitiny a neželezné materiály, je multimateriálové použití závitníků jedním z rozhodujících faktorů ekonomického využití závitořezných nástrojů.

CNC řízení obráběcího stroje v informačním systému řízení výroby

Hospodárná výroba vyžaduje účinně fungující procesní řetězec. Jedině v takovém případě může hladce probíhat komunikace i výměna znalostí mezi všemi účastníky procesu. Rozhodující je přitom řídicí systém, protože leží v klíčové pozici procesního řetězce. Pro tuto úlohu je systém TNC 640 dobře vybaven.

Systémy pro řezání laserem a ohýbání

Venkovní teploty tomu sice příliš nenasvědčují, ale pohled do kalendáře nás upozorňuje na blížící se konec léta. A to je doba, kdy probíhají přípravy na brněnský Mezinárodní strojírenský veletrh. I letos v rozsáhlém strojním parku nalezneme přehlídku strojů pro řezání laserem a ohýbání.

Po vylisování prvních briket jsme se rozhodli lisy vyrábět sami

Před 23 lety se dva inženýři pustili do projektu, o němž se v Čechách zatím jen snilo. Brzy se ale Miroslav Medek a Miroslav Šmejkal přesvědčili, že co funguje v zahraničí, má šanci i v zemi s rodící se demokracií. Dnes stroje značky BrikStar od firmy Briklis na výrobu briket ze dřeva, kovu, papíru, polyuretanu a dalších materiálů znají v mnohých zemích světa.

Nová řada brusek s lineárními osami

Přesně vybroušená geometrie s vysokou kvalitou povrchu je nutným předpokladem pro kvalitní obrábění. Hospodárná výroba nástrojů potřebuje výkonné stroje, vysokou přesnost a stabilní opakovatelnou kvalitu. Nová řada strojů FX linear společnosti ANCA nabízí řešení pro široké použití ve výrobě nástrojů od nejmenších výrobních dávek až po broušení s nejvyšší produktivitou a vysokým stupněm automatizace.

Přehlídka obráběcích strojů na MSV

Výběr strojů pro brněnský strojírenský veletrh odráží každoročně situaci v oboru – letos se nese ve znamení využití příležitosti (pokud jsou objednávky od kompletátora a trvají dotace z EU). Vývoj českých výrobků postupuje pomalým tempem a výrobou dílů nás objednatelé drží v předem plánované oblasti. Tomuto zarámování odpovídá i výběr strojů pro expozice na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně.

Obráběcí centra z různých koutů světa

Zástupce renomovaných světových, ale i českých výrobců obráběcích CNC strojů představuje část portfolia společnosti.

Produktivní nástroje pro letecký průmysl a kosmonautiku

V leteckém a kosmickém průmyslu jsou z důvodu snižování hmotnosti a zvyšování efektivity provozu aplikovány ve stále větší míře materiály jako CFK (plasty vyztužené uhlíkovými vlákny), titan a slitiny hliníku i speciální legované slitiny, například Inconel nebo Waspalloy. Ve velké míře se zde používají sendvičové konstrukce, jež jsou skládány z těchto materiálů v různých vrstvách a kombinacích. Obrábění zmíněných materiálů klade specifické požadavky na řezné nástroje, obráběcí stroje a celý výrobní proces.

Frézování grafitu a oceli na jedné frézce

Vstřikovací formy pro výrobu svorek a kontaktů pro elektrotechniku a spínací skříně musejí splňovat nejvyšší nároky na přesnost vyráběných dílů. Protože mají formy velmi dlouhé a tenké stěny, musejí se často vyrábět elektroerozivním hloubením za použití grafitových elektrod. Zároveň je však nutné obrábět i hodně dílů z oceli. Automatizované opracování ocelových materiálů a grafitu na jedné frézce je vzhledem k velmi rozdílným požadavkům na chlazení a mazání, a to zejména s ohledem na nepříjemné znečištění grafitovým prachem, poněkud neobvyklé. Použitím inovativního rozdělovače chladicího média Merz byly tyto související problémy odstraněny.

Výroba

CNC řídicí systémy ovlivňují kvalitu obrábění

Komunikační infrastruktura v řídicích systémech CNC obráběcích strojů má své limity. I s touto skutečností by měl technolog programátor počítat, neboť komunikační infrastruktura může mít přímý dopad na kvalitu obrábění.

Elektroizolační oleje

Elektroizolační oleje nebo též transformátorové oleje se používají do výkonných transformátorů, kde plní chladicí a izolační funkci. Můžeme se tedy setkat s transformátory, které jsou chlazeny vzduchem (malé transformátory), s velkými transformátory chlazenými olejem nebo s transformátory bez olejové náplně (vinutí je zalito v izolační pryskyřici).

Bezpečnostní spojka pro řemenové pohony

Aplikace bezpečnostních spojek se používají ve všech oblastech techniky, v každém stroji nebo zařízení, kde je třeba omezit krouticí moment z důvodu ochrany strojů či výrobků před přetížením.

Moderní metody upínání

Správné a rychlé upnutí polotovaru je každodenním tématem strojařů po celém světě. A často také jediným způsobem zefektivnění výroby. I přesto, že trh je nyní nasycen nejrůznějšími upínači a upínacími prvky, velmi často snaha o moderní upínání ztroskotá na přístupu technologů, kteří většinou nejsou ochotni měnit zaběhnuté postupy a sáhnout k novinkám v oblasti upínání. Tato neochota může vyplývat z jejich vlastního nezájmu, nebo naopak z pracovního přetížení, kdy není možnost ani čas hledat efektivnější metodu upínání.

Produktivní univerzální čelní frézy

VariMill GP od firmy Widia jsou výkonné čelní frézy, které přinášejí výrobcům četné výhody, k nimž patří především univerzální použití, flexibilita, konzistentní řezný výkon, prodloužená životnost a dostupnost. Řada VariMill GP (GP - General Purpose, všeobecné použití) je posledním přírůstkem do rodiny nástrojů Vari a doplňuje nabídku nástrojů VariDrill a VariTap.

Cílené a efektivní chlazení

Nárůst výkonu výrobních technologií zvyšuje potřebu odvodu ztrátového tepla z rozváděčových skříní. Na základě požadavku vyšších chladicích výkonů Rittal nabízí vysoce efektivní klimatizační řešení, která se zaměřují především na energetickou účinnost. Inovativní komponenty klimatizace a chladicí systémy dnes nabízejí o více než 40 procent vyšší účinnost než systémy dosavadní.

Hrubovací frézování s nástroji Tung-Tri

Řada rohových fréz Tung-Tri byla rozšířena o hrubovací typy fréz a nový utvářeč NMJ. Jednou z výhod produktu Tung-Tri jsou tři řezné hrany na břitové destičce, což vylepšuje nákladovost oproti konvenčním destičkám se dvěma řeznými hranami.

Padělky jsou nebezpečnější, než si myslíte

S existencí padělků vlastních výrobků se potýkají všichni značkoví výrobci po celém světě. Falzifikáty průmyslových komponentů však mohou být obzvlášť nebezpečné.

Kompaktní trubkový výměník tepla s lamelami

Trubkový výměník s lamelami na straně oleje je optimální pro chlazení oleje v mazacích nebo hydraulických agregátech. Je velmi kompaktní, vysoce účinný, spolehlivý a s výborným poměrem výkonu a ceny.

Přesuvna pro ruskou vagonku

Druhou speciální přesuvnu kolejových vozidel při dílenské přejímce předala zástupcům ruské vagonky TikhvinChemMash z města Tichvin v Leningradské oblasti společnost NOPO Engineering Hradec Králové.

Nové řezné nástroje pro vysokou produktivitu

Inženýři společnosti Seco neustále pracují na výzkumu a vývoji ve snaze zajistit, aby každý nový produkt uvedený na trh řešil potřeby zákazníků a přinesl jim vyšší produktivitu a ziskovost.

Rychlejší výroba ozubených kol válcovými frézami

Odvalovací fréza z nového řezného materiálu se vyznačuje vysokou tvrdostí za tepla. Při frézování ozubených kol z materiálu 18CrNiMo7-6 určených pro planetový převod, který se používá pro stroje pracující v dolech, může být řezná rychlost zvýšena o 94 %.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit