Témata
Reklama

Elektroizolační oleje

Elektroizolační oleje nebo též transformátorové oleje se používají do výkonných transformátorů, kde plní chladicí a izolační funkci. Můžeme se tedy setkat s transformátory, které jsou chlazeny vzduchem (malé transformátory), s velkými transformátory chlazenými olejem nebo s transformátory bez olejové náplně (vinutí je zalito v izolační pryskyřici).

Transformátor je elektrický netočivý stroj, který pomocí elektrické indukce přenáší elektrické napětí z primární cívky na sekundární. Používá se většinou pro přeměnu střídavého napětí nebo pro galvanické oddělení obvodů. Transformátor se skládá ze tří hlavních částí. Vinutí (primární a sekundární) vyráběné většinou z měděných drátů, jádra transformátoru (vyrobené z železných transformátorových plechů), které tvoří tzv. magnetický obvod a izolace (laky, shellac, anorganický izolační papír, oleje atd.).

Reklama
Reklama

Princip transformátoru

Primární vinutí slouží k převodu elektrické energie na magnetickou. Procházejícím proudem se vytváří magnetický tok, který je veden jádrem (magnetickým obvodem) na sekundární cívku. Tento proud nám celý transformátor značně zahřívá – proto je nutné transformátory chladit. V sekundární cívce se indukuje elektrické napětí (podle Faradayova indukčního zákona), viz schéma na obr. 1.

Obr. 1. Schéma

Pokud na obou cívkách bude stejný počet závitů a teoreticky zanedbáme ztráty, budeme mluvit o tzv. ideálním transformátoru.

Ideální transformátor však neexistuje. Běžně dochází ke ztrátám ve vinutí, kdy při průchodu elektrické energie vinutím se část této energie přeměňuje na teplo, které je nutné odvést (chlazení vzduchem, olejem). Dalšími ztrátami vznikajícími v transformátoru jsou tzv. ztráty na prázdno (v železe), kde se jedná o ztráty vznikající v magnetickém obvodu, které rozdělujeme na ztráty magnetizační (ztracená energie potřebná k přemagnetování jádra) a ztráty vířivými proudy, ty vznikají na principu Faradayova zákona. Jedná se o parazitní jev, kdy dochází k naindukování napětí v jádru transformátoru. Jádrem protéká tzv. zkratový neboli vířivý proud. Ke snížení těchto ztrát se jádro transformátoru vyrábí z navzájem izolovaných, tzv. transformátorových plechů (čím více se použije těchto plechů při tzv. rozplechování, tím jsou ztráty menší).

Elektroizolační neboli transformátorové oleje

Jsou vyráběny většinou z ropných olejů, především z naftenické, ale i parafinické ropy. Jedná se o hluboce rafinované úzké destilační řezy základových olejů. Na výrobu transformátorových olejů z parafinické ropy se nejčastěji používají jakostní hydrokrakované rafinované a též hluboce odparafinované (na teploty cca – 48 °C) základové oleje.

Naftenické základové oleje (dále jen ZO) vynikají přirozeným nízkým bodem tuhnutí, až – 55 °C naopak můžeme mluvit o nižší oxidační stabilitě a nižším viskozitním indexu oproti olejům vyrobených z parafinických ZO. Důležitým parametrem je bod vzplanutí (bezpečnostní hledisko), který je vyšší u parafinických ZO (cca 170 °C). Pro informaci, minimální požadovaný bod vzplanutí pro transformátorové oleje je 135 °C.

Obr. 2. Blokový transformátor
Obr. 3. Distribuční transformátor

Transformátorové oleje se vyrábějí tzv. neinhibované, jedná se o čistý základový olej bez obsahu antioxidantu, značí se U, a inhibované, do kterých se přidává antioxidační složka pro zvýšení životnosti oleje. Inhibované oleje se dále rozdělují na nízkoinhibované, značí se písmenem T (obsah antioxidantu je do 0,08 %), a na inhibované, značí se písmenem I (obsah antioxidantu se pohybuje od 0,08 do 0,4 % hm.).

U transformátorových olejů se setkáváme s pojmem „po vysušení“ nebo „po úpravě“ apod. Jedná se o to, do jakých transformátorů, resp. pro jaké výkonové hladiny bude olej použit. Tato úprava či vysušení oleje spočívá v odstranění vody z oleje. Běžně se transformátorové oleje dodávají s max. 40 ppm vody, tj. průrazné napětí musí být min. 30 kV/2,5 mm. Oleje po úpravě či vysušení obsahuji max. 10 ppm vody s průrazným napětím min. 70 kV (běžně se však pohybují okolo 80 kV).

Jedním z kvalitních inhibovaných transformátorových olejů je např. Mogul Trafo CZ A s velmi dobrými vlastnostmi, které jsou uvedeny v tabulce "Vybrané parametry z IEC 60296".

Závěr

V České republice jsou preferovány naftenické transformátorové oleje, a to zejména z historického hlediska. Z poznatků a měření je patrné, že transformátorové oleje vyrobené z jakostních hydrokrakovaných hluboce rafinovaných základových olejů z parafinické ropy jsou minimálně srovnatelné a vhodné i do vysoko přetěžovaných transformátorů.

Pro zvětšení klikněte na tabulky

Pavel Bureš, diplomovaný technik

PARAMO

pavel.bures@paramo.cz

www.paramo.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 150946
Datum: 01. 09. 2015
Rubrika: Výroba / Průmyslové kapaliny
Autor:
Firmy
Související články
Mycí stůl pro biologické čištění součástí

Pro ekologické čištění strojních dílů jsou nabízeny mycí stoly, které čistí na biologické bázi. V jakých případech jsou tyto stoly na mytí součástek vhodné? Co dokážou? A co nedokážou?

Kompaktní trubkový výměník tepla s lamelami

Trubkový výměník s lamelami na straně oleje je optimální pro chlazení oleje v mazacích nebo hydraulických agregátech. Je velmi kompaktní, vysoce účinný, spolehlivý a s výborným poměrem výkonu a ceny.

Modulární dávkovací ventil

Společnost Nordson EFD představuje nový výměnný a modulární koncept bezkontaktního a bezjehlového dávkování montážních kapalin - ventil PICO xMOD.

Související články
Potřebujete namazat ložisko, převodovku či jiný strojní díl?

Maziva snižují tření a opotřebení strojních součástí, zvyšují spolehlivost strojů a snižují náklady na údržbu, chrání zařízení vystavená velmi vysokým či naopak nízkým teplotám a zařízení předurčená odolávat vysokým tlakům, vibracím či agresivnímu prostředí. Společnost Klüber Lubrication se již léta zabývá vývojem a nabídkou vhodných maziv pro každé průmyslové odvětví a každý strojní díl. Stručně vám zde představíme pár vývojových novinek a zmíníme některé léty osvědčené produkty – maziva přispívající k zajištění bezproblémového provozu a to často tak, aniž by kdokoli věděl, že tam jsou používána.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Modulární koncepce dávkovacích ventilů

Společnost Nordson EFD představila ventil PICO xMOD, nový výměnný modulární koncept bezkontaktního a bezjehlového dávkování montážních kapalin.

Filtrace louhu v automatických myčkách lahví

Německý výrobce průmyslové filtrační techniky Boll & Kirch nabízí pro oblast nápojového průmyslu své speciální automatické filtry pro filtraci louhu v automatických myčkách lahví.

Radiální rozprašovací ventily

Nordson EFD, dceřiná pobočka Nordson Corporation, vyvíjí a vyrábí přesné dávkovací systémy pro nanášení kontrolovaných množství lepidel, těsnících látek, maziv a dalších materiálů používaných při výrobních procesech. Jedním z nich je radiální rozprašovací ventil 782RA pro nanášení maziv, nátěrů či jiných kapalin dovnitř válců.

Optimalizace energetické účinnosti při mazání ložisek

Účinnost valivých ložisek v posledních letech výrazně vzrostla. Vedle konstrukce ložisek hrají nezanedbatelnou roli také používaná maziva. Pro zkoušení těchto maziv bylo vyvinuto zkušební zařízení, na kterém byly získány nové poznatky týkající se vlivu maziv na účinnost ložisek a které jsou následně využívány v poradenství.

Seminář průmyslového čištění

Odborné semináře průmyslového čištění poskytují odborníkům, provozním specialistům, technikům i řídicím pracovníkům českých a slovenských strojírenských firem prostor k seznámení s aktuálními světovými trendy.

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Maziva pro potravinářský průmysl

Společnost Fuchs vyrábí oleje a maziva už více než 85 let – pro téměř všechny aplikace a odvětví. S více než sto tisíci zákazníky a padesáti společnostmi po celém světě je Fuchs předním světovým nezávislým výrobcem olejů a maziv.

Nanoaditivace lubrikantů

Využití nanomaziv v moderních technologiích zaznamenává výrazný pokrok. Nanomazivo je nový prostředek skládající se z částic o velikosti nanometrů rozptýlených v základním mazivu. Použití nanoaditiv ve formě nanočástic má vysokou účinnost z důvodu jejich vysoké chemické a biologické aktivity. Aditivace maziv nanočásticemi je jednou z možných cest k řešení problémů s likvidací bakterií a tím zlepšení biologické, chemické a technologické stability procesních kapalin. V článku je sledován vliv aditivace lubrikantů nanočásticemi oxidu křemičitého (SiO2) na součinitel tření a opotřebení.

Výzvy při lisování hliníku

Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na snižování spotřeby paliv automobilovém průmyslu, musí výrobci hledat cesty ke snižování hmotnosti automobilů všech produktových řad. Vedle používání ocelí AHSS a UHSS jsou hliníkové slitiny velmi atraktivní a životaschopnou možností pro výrobce. Novější typy oceli mohou být zpracovány podobným způsobem původně používaným po generace. Hliníkové materiály mají mnoho výhod i nevýhod oproti oceli, které musí být pečlivě zváženy.

MKU_Maziva pro obrábění ozubených kol

Ještě před několika lety se musela k dosažení optimálního obrobení ozubených kol použít velká paleta různých obráběcích kapalin, situaci navíc komplikovaly různorodé povrchy a tepelné zatížení. Dnes je situace přehlednější. Vhodným výběrem pokročilých obráběcích kapalin lze výrobu ozubených kol významně zefektivnit.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit