Témata
Reklama

Produktivní nástroje pro letecký průmysl a kosmonautiku

V leteckém a kosmickém průmyslu jsou z důvodu snižování hmotnosti a zvyšování efektivity provozu aplikovány ve stále větší míře materiály jako CFK (plasty vyztužené uhlíkovými vlákny), titan a slitiny hliníku i speciální legované slitiny, například Inconel nebo Waspalloy. Ve velké míře se zde používají sendvičové konstrukce, jež jsou skládány z těchto materiálů v různých vrstvách a kombinacích. Obrábění zmíněných materiálů klade specifické požadavky na řezné nástroje, obráběcí stroje a celý výrobní proces.

Ve firmě Gühring je tomuto oboru věnována mimořádná pozornost. Celé speciální oddělení s názvem Aircraft a s celosvětovými kompetencemi pomáhá při vývoji a návrhu jednotlivých řezných nástrojů a jejich aplikací. Jednotliví specializovaní prodejci naslouchají zákazníkům a sbírají požadavky specifických výrobních operací v tomto vrcholovém oboru.

Reklama
Reklama
Speciální nástroje Gühring jsou používány nejen při výrobě a montáži letadel Airbus A380, ale i pro kosmické programy.

Vývoj speciálních nástrojů

Důležitou podporou tomuto oddělení je samozřejmě i centrální výzkum a vývoj. Zde je dostatečně dimenzované technické zázemí pro vývoj optimálních řezných materiálů včetně vývoje a aplikací tenkých vrstev. Samozřejmě je zde velký potenciál pro simulace a analýzy. K tomu jsou zde k dispozici nejmodernější technické nástroje jako FEM, vysokorychlostní kamera i termokamera, také REM mikroskopy. Nechybí ani zařízení pro měření řezných sil během obrábění.

Vývoj, konstrukce, výroba a konečná aplikace probíhají podle následujícího schematu:

• podle požadavku zákazníka jsou definovány vstupní parametry;
• využití speciální tzv. aircraft-databáze, která obsahuje jednak všechny parametry nových nástrojů v tomto oboru, jednak i veškerá aplikační data od firemních zákazníků získaná celou sítí zkušených inženýrů ze společnosti Gühring, kteří pracují přímo v terénu co nejblíže řezným procesům;
• návrh a simulace řezné geometrie;
• výroba nástroje;
• testování nástroje v reálných podmínkách na zkušebně;
• vyhodnocení výsledků, případná optimalizace;
• nasazení nástroje u zákazníka pod dohledem aplikačního specialisty Gühringu a provedení optimalizace řezných parametrů s cílem dosažení maximální procesní stability.

Nově vyvinuté špičkové nástroje jsou realizovány také v podobě komplexního nástrojového řešení pro kombinované obrábění.

Obrázky ukazují rozdíl mezi dřívější dvoubřitou frézou s břity ze slinutého karbidu a monolitními frézami z programu CR100 pro opracování materiálů CFK.

Vrtání, vystružování, zahlubování

Vedle vrtáků, výstružníků a záhlubníků z rychlořezné oceli nebo slinutých karbidů, ale i s PKD břity se také ve velké míře uplatňují speciálně koncipované nástrojové systémy pro předvrtávání a čisté vrtání dílů z hliníku, titanu i speciálních slitin, samozřejmostí je i vrtání sendvičových materiálů ve všech aplikacích a na různých typech strojů. Zvláštností jsou mimo jiné i nástroje pro velmi malé otvory a speciální upínací stopky nástrojů se závitem, jakož i nástroje pro montáž leteckých komponentů na nýtovacích zařízeních pomocí robotů a vrtacích posuvových jednotek.

Obrázky ukazují rozdíl mezi třískami od standardního vrtáku (nahoře) a vrtáku se speciální geometrií a lamačem třísek (chippbreaker).

Při výrobě a montáži leteckých křídel jsou třeba vysoce přesné cylindrické a kuželové díry v hliníku a titanových strukturách. V těchto případech se uplatňují nástrojová řešení Spacematic a Taperlock pro aplikace ve vrtacích posuvových jednotkách.

Upínací stopky nástrojů

Různorodé stroje a speciální jednoúčelová zařízení v letectví a kosmonautice vyžadují upínání nástrojů pomocí závitu. Zde z ekonomických důvodů není možné používat nástroje opatřené závitovou stopkou, protože ta nástroj neúměrně prodražuje. Pro tyto účely bylo zkonstruováno speciální tepelné pouzdro, které je velmi kompaktní a je dodáváno s odpovídajícím požadovaným závitem. Do těchto pouzder je možné tepelně upínat jednodušší nástroje s cylindrickými stopkami, čímž náklady na nástroje klesají a původní složité pájené nástroje již nejsou třeba.

Nástroje pro obrábění kompozitních a sendvičových materiálů

Pro výrobu a montáž v letectví a kosmonautice je zapotřebí mnoho druhů nástrojů s různými řeznými materiály. Uvedení všech druhů a možností aplikací přesahuje možnosti toho článku. Zde se zaměříme na jednu velkou skupinu – obrábění kompozitních a sendvičových materiálů.

Geometrie špičky zvaná „rybí ocas“ pro ruční vrtání CFK materiálů
Vrták s lamačem třísek pro vrtání sendvičových materiálů

Kompozity vyztužené uhlíkovými vlákny se dnes vyrábějí mnoha způsoby, mj. velmi často používanou laminací. Pro letectví se používají buď samotné, nebo jako součást velmi oblíbených sendvičových konstrukcí kompozit/kov, převážně s hliníkovými a titanovými slitinami. Výhodou těchto materiálů jsou vyšší měrné hodnoty pevnosti a tuhosti (tj. přepočtené na jednotku hmotnosti), odolnost proti opotřebení, minimální tepelná vodivost, elektroizolační vlastnosti i vysoký útlum zvukových vln. Při obrábění těchto materiálů dochází k jejich specifickému poškozování, které je jiné než u kovových. Nejčastějším typem poškození je delaminace, spojená hlavně s vrtáním. K delaminaci dochází již při vstupu nástroje v podobě odlupování povrchové vrstvy kompozitu, jakož i při výstupu vrtáku z materiálu, kdy dochází k odlupování neobrobené vrstvy pod nástrojem v kombinaci s vytahováním neodřezaných vláken ven z otvoru. Kvalita obrobeného povrchu je také zhoršována tepelným ovlivněním z řezného procesu, což se projevuje vydíráním povrchu. U sendvičových materiálů ještě přistupuje vymílání laminované části kovovými třískami a promáčknutí kovového otřepu do kompozitu. Na všechny uvedené nevýhody je třeba reagovat volbou správného typu nástroje se speciálně uzpůsobenou geometrií a správnou volbou řezného materiálu.

Z celé obrovské škály možných kombinací materiálů, které se dnes běžně v letectví používají, kdy další a další jsou předmětem vývoje jednotlivých výrobců, vybíráme několik aplikačních příkladů.

Vrtání CFK

Pro ruční vrtání samotných CFK materiálů se používá geometrie špičky pojmenovaná Fishtail („rybí ocas“), kdy nejžádanější průměry jsou do 3 mm. Tyto vrtáky slouží pro přesné předvrtání nýtových spojů.

Pro vrtání sendvičových materiálů se používá vrták s lamačem třísek. Příklad vrtání sendvičového materiálu o celkové tloušťce 21 mm (CFK 16 mm, TiAl6V4 5 mm):

• vrtání automatickou posuvovou jednotkou;
• relativně nestabilní podmínky obrábění;
• n = 460 ot.min-1;
• f = 0,07 mm.ot.-1;
• chlazení vnitřní tlakovým vzduchem.

Frézování CFK

Pro zvýšení produktivity při opracování dílů z hliníku, titanu a speciálních slitin na bázi niklu se používají monolitní frézy se speciálně vyvinutou geometrií, z optimalizovaného jemného slinutého karbidu se speciálním povlakem.

Ukázka nástrojů speciálně vyvinutých pro letectví a kosmonautiku
Obrázek ukazuje tepelné ovlivnění kvality obrobeného povrchu CFK, kdy během obrábění došlo k vyplavení pryskyřice z vláken (levá část obrázku) a následnému vydření povrchu (v pravé části), zvětšeno 1 000krát.

Pro hospodárné a výkonné obrábění CFK byly vyvinuty a zkonstruovány high-tech frézy v rámci programu CR100. Jejich důmyslná konstrukce především zabraňuje delaminacím, vydírání a tepelným poškozením. Tyto přednosti jsou obzvlášť výrazné při obrábění CFK materiálů s menším podílem pryskyřice a při jednosměrném uspořádání vláken. Vlákna jsou velice lehce a snadno čistě odřezána, nedochází k nežádoucím otřepům. Tyto frézy mají zcela novou geometrii a v kombinaci s deponovanou diamantovou tenkou vrstvou zaručují spolehlivé obrábění těchto materiálů s klidným během při vysokých řezných parametrech bez delaminací. Frézy jsou v provedení jako stopkové bez čelního výbrusu, s čelním břitem přes střed a také s vybroušenou vrtací špičkou. K dispozici je i provedení s protisměrným výstupem chladicích kanálů tlakového vzduchu, kde toto upořádání slouží k razantnímu vyfoukávání CFK prachu z místa řezu.

Příklad aplikace frézování CFK:

• obrobek: držák;
• nástroj: fréza z programu CR100 o průměru 8 mm;
• aplikace: drážkování, hrubování a stranové frézování při jednom řezu (one-pass);
• chlazení tlakovým vzduchem – vnější;
• n = 5 000 ot.min-1;
• vf = 3 600 mm.min-1;
• běžně dosahovaná trvanlivost činí 35 m.

Obrábění kompozitních a sendvičových materiálů, které se v největším měřítku aplikují právě v letectví a kosmonautice, je značně obtížné. Volba vhodných řezných nástrojů vyžaduje specifický přístup a velkou pozornost. Obecně platí, že pro úspěšnou aplikaci je nutná správná volba řezného materiálu. Dalším velmi důležitým faktorem je optimální geometrie špičky i šroubovité drážky s cílem dosáhnout správného tvaru třísek, které musejí být bezproblémově odvedeny z místa řezu. K chlazení se ve velké míře používá stlačený vzduch a v poslední době je hojně doporučováno jako optimální chlazení s minimálním množstvím mazání – MQL.

Dr.-Ing. František Plánička

Gühring, umístění na MSV: pavilon F, stánek 42

sekretariat@guehring.de

www.guehring.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 150903
Datum: 01. 09. 2015
Rubrika: Trendy / MSV 2015
Autor:
Firmy
Související články
Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Související články
Přidaná hodnota v technologii obrábění

V tomto příspěvku bych se rád vrátil ke své návštěvě japonské firmy Kyocera. V jednom z mých minulých textů (viz www.mmspektrum.com/170111) jsem představil unikátní systém řízení pomocí takzvaných améb, který vyvinul zakladatel firmy Kyocera Dr. Kazuo Inamori. Díky tomuto systému a japonské píli a umu se firma dostala na světovou špičku v řadě oborů. Na základě osobních zkušeností pak mohu prohlásit, že to platí také pro divizi řezných nástrojů. Například rychloposuvové frézy Kyocera vysoce překračují produktivitu, která je u nás i v Evropě standardní.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vzestup leteckého a vesmírného trhu

Pro sektor třískového obrábění je automobilový průmysl jedním z nejdůležitějších trhů. V trendu stále více se uplatňujícího elektrického pohonu automobilů se výrobci obráběcích strojů a nástrojů snaží objevit nové trhy. Zaměřují se na letecký a vesmírný průmysl.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Perspektivy asijských trhů

Čína se v roce 2009 stala největším výrobcem obráběcích a tvářecích strojů na světě a o dva roky později dosáhla své dosavadní největší produkce v historii v hodnotě 29,5 mld. dolarů. Od té doby tři roky po sobě dochází k postupnému poklesu až na loňský objem 23,8 miliardy dolarů v poměru 6:4 ve prospěch obráběcích strojů. Vzhledem k povaze čínského trhu obráběcích strojů a ochazování jeho hospodářství lze očekávat další pokles v produkci a spotřebě i v letošním roce 2015.

Společně k dalšímu vývoji

Stěhování společnosti Fylde CNC do nové budovy bylo sice jen na krátkou vzdálenost, ale v historii společnosti zaměřující se na zakázkové obrábění přesných dílů to znamená významný krok kupředu. Rozvoji firmy navíc pozitivně přispívá úzká spolupráce se společností WNT, která spravuje nástroje a poskytuje technickou podporu v oblasti třískového obrábění.

Snižování nákladů na závitování

Na výsledné náklady na závitování má největší vliv volba vhodného nástroje v souvislosti s materiálem obráběné součásti a charakterem otvoru. Vzhledem k tomu, že běžnou praxí u malých firem je každodenní práce s širokou škálou různých materiálů – od běžných ocelí, litin, nízkolegovaných kalitelných ocelí, korozivzdorných ocelí až po žáruvzdorné slitiny a neželezné materiály, je multimateriálové použití závitníků jedním z rozhodujících faktorů ekonomického využití závitořezných nástrojů.

Frézování grafitu a oceli na jedné frézce

Vstřikovací formy pro výrobu svorek a kontaktů pro elektrotechniku a spínací skříně musejí splňovat nejvyšší nároky na přesnost vyráběných dílů. Protože mají formy velmi dlouhé a tenké stěny, musejí se často vyrábět elektroerozivním hloubením za použití grafitových elektrod. Zároveň je však nutné obrábět i hodně dílů z oceli. Automatizované opracování ocelových materiálů a grafitu na jedné frézce je vzhledem k velmi rozdílným požadavkům na chlazení a mazání, a to zejména s ohledem na nepříjemné znečištění grafitovým prachem, poněkud neobvyklé. Použitím inovativního rozdělovače chladicího média Merz byly tyto související problémy odstraněny.

Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Doplňkový katalog nástrojů

Specialista na třískové obrábění, společnost Ceratizit, vydává svůj nový doplňkový katalog Up2date, v němž opět představuje inovované nástroje, produktové doplňky i zcela nová nástrojová řešení - mezi nimi i čtyřbřitý vrták WTX HFDS.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit