Témata
Reklama

Kompaktní trubkový výměník tepla s lamelami

Trubkový výměník s lamelami na straně oleje je optimální pro chlazení oleje v mazacích nebo hydraulických agregátech. Je velmi kompaktní, vysoce účinný, spolehlivý a s výborným poměrem výkonu a ceny.

V průmyslu se často setkáváme s médiem, kterým je olej použitý jako mazací nebo hydraulická kapalina, případně teplonosné médium. Vždy však je třeba mít v olejovém okruhu kromě čerpadla, filtru, termostatického ventilu, pojistných ventilů apod. i výměník tepla. V poslední době se rozšířilo používání deskových výměníků, které jsou kompaktní a cenově příznivé, zvláště pokud se jedná o letované provedení. Kompaktní trubkový výměník tepla s lamelami typu PF od firmy Bloksma je alternativou k těmto deskovým výměníkům a má vůči nim určité výhody.

Reklama
Reklama
Reklama
Kompaktní trubkový výměník typu PF

Výměník tepla typu PF

Charakteristickým rysem výměníku tepla typu PF je, že na straně oleje, který proudí vždy vně trubek, je teplosměnná plocha zvětšena hliníkovými lamelami. Mezera mezi nimi je 0,8, 1,1 nebo 1,5 mm. Lamely jsou na trubkách pevně nasazeny, spojení je provedeno expanzí trubky do lamely. Výsledkem této konstrukce je výměník tepla čtvrtinové velikosti v porovnání s konvenčním trubkovým výměníkem tepla s hladkými trubkami.

Detail hliníkových lamel na trubkovém svazku

Výměníky tepla typu PF jsou modulární konstrukce. Plášť výměníku tepla je k dispozici ve čtyřech průměrech (10, 13, 20 a 28 cm) a jeho délka se navrhuje podle potřebného výkonu, standardně do 1 200 mm. Lze však navrhnout délku až do 3 300 mm. Velikostem odpovídá výkon v kW, orientační rozsah výkonů pro jednotlivé velikosti je uveden v diagramu.

Provedení výměníku

Kromě verze IV pro průmysl lze zvolit i námořní verzi MV s víky z bronzu a s anodou. Trubkovnice má dva těsnicí O-kroužky, proto lze provádět údržbu (čištění) strany vody trubek, i když strana oleje (pláště) zůstává pod tlakem. Čištění strany oleje většinou není třeba, ale v případě potřeby lze trubkový svazek s lamelami vyjmout z kterékoliv strany, přičemž tato manipulace je vzhledem k nízké hmotnosti snadná.

Diagram výměníků PF rozsahu výkonů

K dalším výhodám výměníku tepla typu PF patří:

• nízká hmotnost, malý objem oleje a vody;
• nízká tlaková ztráta;
• výborná odolnost vůči vibracím a tlakovým pulzům (válcové provedení);
• příznivý poměr ceny a výkonu;
• montáž nožiček po 90°, libovolná poloha jako opce.
Přípoje lze volit přírubové nebo závitové v požadované pozici. Návrhový tlak na straně pláště je 16 barů, na straně trubek 10 barů.

Svařovaná alternativa – typ NF

Výměník tepla typu PF je nesvařované konstrukce. Lze navrhnout typ NF, který je svařované konstrukce, vypadá zvnějšku jako standardní trubkový výměník tepla, avšak uvnitř má revoluční technologii s lamelami na trubkovém svazku. Výměníky tepla NF jsou též vyráběny ve čtyřech velikostech- 14, 16, 27 a 32 - přičemž číslo znamená průměr pláště v cm.

Výměník DT s dvojitými trubkami

Pro aplikace, kdy nesmí dojít při netěsnosti ke smíchání médií, je možné navrhnout výměník DT (double tube) s dvojitými trubkami. V případě netěsnosti je unikající kapalina detekována v prostoru zdvojené trubkovnice. Tento výměník nemá lamely, jen hladké trubky.

Holandskou firmu Bloksma, která výměníky tepla vyrábí, zastupuje v ČR firma Schmachtl CZ.

Ing. Oto Havelka

Schmachtl CZ

marketing@schmachtl.cz

www.schmachtl.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 150948
Datum: 01. 09. 2015
Rubrika: Výroba / Průmyslové kapaliny
Autor:
Firmy
Související články
Filtrace kapalin odstředivou silou

Firma technology-support, s. r. o., výhradní zástupce renomovaného výrobce vysokotlakých chladicích systémů ChipBlaster, nyní nabízí pod obchodním názvem CentraBlast filtrační čerpadla na bázi odstředivky.

Indukční průtokoměry MIM: další vývoj

S indukčním průtokoměrem model MIM jsme vás seznámili již v minulosti. Jedná se o jedinečný přístroj ve své kategorii. Jak se lidově říká, tento přístroj nabízí „za málo peněz hodně muziky“.

Průtokoměr s oválnými koly

Potřeba měřit viskózní látky v průmyslu je velká. Společnost Kobold Messring pro tyto aplikace vyvinula průtokoměr s oválnými koly, model DON.

Související články
Dvoupotrubní dávkovače v systémech mazání

Dávkovače pro dvoupotrubní centrální mazací systémy (CMS) mohou být dvoukomorové nebo jednokomorové. V obou případech má schéma zapojení svá specifika a určité přednosti i nevýhody. V tomto článku se věnujeme novým způsobům zapojení, jež dokážou některé nevýhody eliminovat a za rozumnou cenu zajistit spolehlivé mazání strojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Mycí stůl pro biologické čištění součástí

Pro ekologické čištění strojních dílů jsou nabízeny mycí stoly, které čistí na biologické bázi. V jakých případech jsou tyto stoly na mytí součástek vhodné? Co dokážou? A co nedokážou?

Elektroizolační oleje

Elektroizolační oleje nebo též transformátorové oleje se používají do výkonných transformátorů, kde plní chladicí a izolační funkci. Můžeme se tedy setkat s transformátory, které jsou chlazeny vzduchem (malé transformátory), s velkými transformátory chlazenými olejem nebo s transformátory bez olejové náplně (vinutí je zalito v izolační pryskyřici).

Modulární dávkovací ventil

Společnost Nordson EFD představuje nový výměnný a modulární koncept bezkontaktního a bezjehlového dávkování montážních kapalin - ventil PICO xMOD.

Výzvy při lisování hliníku

Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na snižování spotřeby paliv automobilovém průmyslu, musí výrobci hledat cesty ke snižování hmotnosti automobilů všech produktových řad. Vedle používání ocelí AHSS a UHSS jsou hliníkové slitiny velmi atraktivní a životaschopnou možností pro výrobce. Novější typy oceli mohou být zpracovány podobným způsobem původně používaným po generace. Hliníkové materiály mají mnoho výhod i nevýhod oproti oceli, které musí být pečlivě zváženy.

Nanoaditivace lubrikantů

Využití nanomaziv v moderních technologiích zaznamenává výrazný pokrok. Nanomazivo je nový prostředek skládající se z částic o velikosti nanometrů rozptýlených v základním mazivu. Použití nanoaditiv ve formě nanočástic má vysokou účinnost z důvodu jejich vysoké chemické a biologické aktivity. Aditivace maziv nanočásticemi je jednou z možných cest k řešení problémů s likvidací bakterií a tím zlepšení biologické, chemické a technologické stability procesních kapalin. V článku je sledován vliv aditivace lubrikantů nanočásticemi oxidu křemičitého (SiO2) na součinitel tření a opotřebení.

Maziva pro potravinářský průmysl

Společnost Fuchs vyrábí oleje a maziva už více než 85 let – pro téměř všechny aplikace a odvětví. S více než sto tisíci zákazníky a padesáti společnostmi po celém světě je Fuchs předním světovým nezávislým výrobcem olejů a maziv.

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

MKU_Maziva pro obrábění ozubených kol

Ještě před několika lety se musela k dosažení optimálního obrobení ozubených kol použít velká paleta různých obráběcích kapalin, situaci navíc komplikovaly různorodé povrchy a tepelné zatížení. Dnes je situace přehlednější. Vhodným výběrem pokročilých obráběcích kapalin lze výrobu ozubených kol významně zefektivnit.

Vynález bezolejového technologického maziva

Před 35 lety v klidné ulici v Evanstonu (USA) vyvinul Art Dampts vůbec první vysoce výkonné bezolejové mazivo pro lisování kovů. Pan Dampts strávil většinu své kariéry ve výzkumném centru IRMCO, které nyní nese jeho jméno.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit