Témata
Reklama

Kompaktní trubkový výměník tepla s lamelami

Trubkový výměník s lamelami na straně oleje je optimální pro chlazení oleje v mazacích nebo hydraulických agregátech. Je velmi kompaktní, vysoce účinný, spolehlivý a s výborným poměrem výkonu a ceny.

V průmyslu se často setkáváme s médiem, kterým je olej použitý jako mazací nebo hydraulická kapalina, případně teplonosné médium. Vždy však je třeba mít v olejovém okruhu kromě čerpadla, filtru, termostatického ventilu, pojistných ventilů apod. i výměník tepla. V poslední době se rozšířilo používání deskových výměníků, které jsou kompaktní a cenově příznivé, zvláště pokud se jedná o letované provedení. Kompaktní trubkový výměník tepla s lamelami typu PF od firmy Bloksma je alternativou k těmto deskovým výměníkům a má vůči nim určité výhody.

Reklama
Reklama
Kompaktní trubkový výměník typu PF

Výměník tepla typu PF

Charakteristickým rysem výměníku tepla typu PF je, že na straně oleje, který proudí vždy vně trubek, je teplosměnná plocha zvětšena hliníkovými lamelami. Mezera mezi nimi je 0,8, 1,1 nebo 1,5 mm. Lamely jsou na trubkách pevně nasazeny, spojení je provedeno expanzí trubky do lamely. Výsledkem této konstrukce je výměník tepla čtvrtinové velikosti v porovnání s konvenčním trubkovým výměníkem tepla s hladkými trubkami.

Detail hliníkových lamel na trubkovém svazku

Výměníky tepla typu PF jsou modulární konstrukce. Plášť výměníku tepla je k dispozici ve čtyřech průměrech (10, 13, 20 a 28 cm) a jeho délka se navrhuje podle potřebného výkonu, standardně do 1 200 mm. Lze však navrhnout délku až do 3 300 mm. Velikostem odpovídá výkon v kW, orientační rozsah výkonů pro jednotlivé velikosti je uveden v diagramu.

Provedení výměníku

Kromě verze IV pro průmysl lze zvolit i námořní verzi MV s víky z bronzu a s anodou. Trubkovnice má dva těsnicí O-kroužky, proto lze provádět údržbu (čištění) strany vody trubek, i když strana oleje (pláště) zůstává pod tlakem. Čištění strany oleje většinou není třeba, ale v případě potřeby lze trubkový svazek s lamelami vyjmout z kterékoliv strany, přičemž tato manipulace je vzhledem k nízké hmotnosti snadná.

Diagram výměníků PF rozsahu výkonů

K dalším výhodám výměníku tepla typu PF patří:

• nízká hmotnost, malý objem oleje a vody;
• nízká tlaková ztráta;
• výborná odolnost vůči vibracím a tlakovým pulzům (válcové provedení);
• příznivý poměr ceny a výkonu;
• montáž nožiček po 90°, libovolná poloha jako opce.
Přípoje lze volit přírubové nebo závitové v požadované pozici. Návrhový tlak na straně pláště je 16 barů, na straně trubek 10 barů.

Svařovaná alternativa – typ NF

Výměník tepla typu PF je nesvařované konstrukce. Lze navrhnout typ NF, který je svařované konstrukce, vypadá zvnějšku jako standardní trubkový výměník tepla, avšak uvnitř má revoluční technologii s lamelami na trubkovém svazku. Výměníky tepla NF jsou též vyráběny ve čtyřech velikostech- 14, 16, 27 a 32 - přičemž číslo znamená průměr pláště v cm.

Výměník DT s dvojitými trubkami

Pro aplikace, kdy nesmí dojít při netěsnosti ke smíchání médií, je možné navrhnout výměník DT (double tube) s dvojitými trubkami. V případě netěsnosti je unikající kapalina detekována v prostoru zdvojené trubkovnice. Tento výměník nemá lamely, jen hladké trubky.

Holandskou firmu Bloksma, která výměníky tepla vyrábí, zastupuje v ČR firma Schmachtl CZ.

Ing. Oto Havelka

Schmachtl CZ

marketing@schmachtl.cz

www.schmachtl.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 150948
Datum: 01. 09. 2015
Rubrika: Výroba / Průmyslové kapaliny
Autor:
Firmy
Související články
Filtrace kapalin odstředivou silou

Firma technology-support, s. r. o., výhradní zástupce renomovaného výrobce vysokotlakých chladicích systémů ChipBlaster, nyní nabízí pod obchodním názvem CentraBlast filtrační čerpadla na bázi odstředivky.

Indukční průtokoměry MIM: další vývoj

S indukčním průtokoměrem model MIM jsme vás seznámili již v minulosti. Jedná se o jedinečný přístroj ve své kategorii. Jak se lidově říká, tento přístroj nabízí „za málo peněz hodně muziky“.

Průtokoměr s oválnými koly

Potřeba měřit viskózní látky v průmyslu je velká. Společnost Kobold Messring pro tyto aplikace vyvinula průtokoměr s oválnými koly, model DON.

Související články
Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Mycí stůl pro biologické čištění součástí

Pro ekologické čištění strojních dílů jsou nabízeny mycí stoly, které čistí na biologické bázi. V jakých případech jsou tyto stoly na mytí součástek vhodné? Co dokážou? A co nedokážou?

Elektroizolační oleje

Elektroizolační oleje nebo též transformátorové oleje se používají do výkonných transformátorů, kde plní chladicí a izolační funkci. Můžeme se tedy setkat s transformátory, které jsou chlazeny vzduchem (malé transformátory), s velkými transformátory chlazenými olejem nebo s transformátory bez olejové náplně (vinutí je zalito v izolační pryskyřici).

Modulární dávkovací ventil

Společnost Nordson EFD představuje nový výměnný a modulární koncept bezkontaktního a bezjehlového dávkování montážních kapalin - ventil PICO xMOD.

Potřebujete namazat ložisko, převodovku či jiný strojní díl?

Maziva snižují tření a opotřebení strojních součástí, zvyšují spolehlivost strojů a snižují náklady na údržbu, chrání zařízení vystavená velmi vysokým či naopak nízkým teplotám a zařízení předurčená odolávat vysokým tlakům, vibracím či agresivnímu prostředí. Společnost Klüber Lubrication se již léta zabývá vývojem a nabídkou vhodných maziv pro každé průmyslové odvětví a každý strojní díl. Stručně vám zde představíme pár vývojových novinek a zmíníme některé léty osvědčené produkty – maziva přispívající k zajištění bezproblémového provozu a to často tak, aniž by kdokoli věděl, že tam jsou používána.

Modulární koncepce dávkovacích ventilů

Společnost Nordson EFD představila ventil PICO xMOD, nový výměnný modulární koncept bezkontaktního a bezjehlového dávkování montážních kapalin.

Maziva pro potravinářský průmysl

Společnost Fuchs vyrábí oleje a maziva už více než 85 let – pro téměř všechny aplikace a odvětví. S více než sto tisíci zákazníky a padesáti společnostmi po celém světě je Fuchs předním světovým nezávislým výrobcem olejů a maziv.

Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Výzvy při lisování hliníku

Vzhledem k neustále se zvyšujícím požadavkům na snižování spotřeby paliv automobilovém průmyslu, musí výrobci hledat cesty ke snižování hmotnosti automobilů všech produktových řad. Vedle používání ocelí AHSS a UHSS jsou hliníkové slitiny velmi atraktivní a životaschopnou možností pro výrobce. Novější typy oceli mohou být zpracovány podobným způsobem původně používaným po generace. Hliníkové materiály mají mnoho výhod i nevýhod oproti oceli, které musí být pečlivě zváženy.

Nanoaditivace lubrikantů

Využití nanomaziv v moderních technologiích zaznamenává výrazný pokrok. Nanomazivo je nový prostředek skládající se z částic o velikosti nanometrů rozptýlených v základním mazivu. Použití nanoaditiv ve formě nanočástic má vysokou účinnost z důvodu jejich vysoké chemické a biologické aktivity. Aditivace maziv nanočásticemi je jednou z možných cest k řešení problémů s likvidací bakterií a tím zlepšení biologické, chemické a technologické stability procesních kapalin. V článku je sledován vliv aditivace lubrikantů nanočásticemi oxidu křemičitého (SiO2) na součinitel tření a opotřebení.

Čistící síla pro hydraulické systémy

Majitelé podniků a provozovatelé strojů neustále hledají nové způsoby, jak zefektivnit produktivitu výroby a zvýšit svou konkurenceschopnost. Údržba hydraulických zařízení se však stále více potýká se znečištěním hydraulického systému kaly a usazeninami. Tyto usazeniny snižují efektivitu práce strojů, způsobují zbytečné prostoje a snižují celkovou produktivitu práce a navyšují celkové náklady.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit