Témata
Reklama

Kompaktní trubkový výměník tepla s lamelami

Trubkový výměník s lamelami na straně oleje je optimální pro chlazení oleje v mazacích nebo hydraulických agregátech. Je velmi kompaktní, vysoce účinný, spolehlivý a s výborným poměrem výkonu a ceny.

V průmyslu se často setkáváme s médiem, kterým je olej použitý jako mazací nebo hydraulická kapalina, případně teplonosné médium. Vždy však je třeba mít v olejovém okruhu kromě čerpadla, filtru, termostatického ventilu, pojistných ventilů apod. i výměník tepla. V poslední době se rozšířilo používání deskových výměníků, které jsou kompaktní a cenově příznivé, zvláště pokud se jedná o letované provedení. Kompaktní trubkový výměník tepla s lamelami typu PF od firmy Bloksma je alternativou k těmto deskovým výměníkům a má vůči nim určité výhody.

Reklama
Reklama
Kompaktní trubkový výměník typu PF

Výměník tepla typu PF

Charakteristickým rysem výměníku tepla typu PF je, že na straně oleje, který proudí vždy vně trubek, je teplosměnná plocha zvětšena hliníkovými lamelami. Mezera mezi nimi je 0,8, 1,1 nebo 1,5 mm. Lamely jsou na trubkách pevně nasazeny, spojení je provedeno expanzí trubky do lamely. Výsledkem této konstrukce je výměník tepla čtvrtinové velikosti v porovnání s konvenčním trubkovým výměníkem tepla s hladkými trubkami.

Detail hliníkových lamel na trubkovém svazku

Výměníky tepla typu PF jsou modulární konstrukce. Plášť výměníku tepla je k dispozici ve čtyřech průměrech (10, 13, 20 a 28 cm) a jeho délka se navrhuje podle potřebného výkonu, standardně do 1 200 mm. Lze však navrhnout délku až do 3 300 mm. Velikostem odpovídá výkon v kW, orientační rozsah výkonů pro jednotlivé velikosti je uveden v diagramu.

Provedení výměníku

Kromě verze IV pro průmysl lze zvolit i námořní verzi MV s víky z bronzu a s anodou. Trubkovnice má dva těsnicí O-kroužky, proto lze provádět údržbu (čištění) strany vody trubek, i když strana oleje (pláště) zůstává pod tlakem. Čištění strany oleje většinou není třeba, ale v případě potřeby lze trubkový svazek s lamelami vyjmout z kterékoliv strany, přičemž tato manipulace je vzhledem k nízké hmotnosti snadná.

Diagram výměníků PF rozsahu výkonů

K dalším výhodám výměníku tepla typu PF patří:

• nízká hmotnost, malý objem oleje a vody;
• nízká tlaková ztráta;
• výborná odolnost vůči vibracím a tlakovým pulzům (válcové provedení);
• příznivý poměr ceny a výkonu;
• montáž nožiček po 90°, libovolná poloha jako opce.
Přípoje lze volit přírubové nebo závitové v požadované pozici. Návrhový tlak na straně pláště je 16 barů, na straně trubek 10 barů.

Svařovaná alternativa – typ NF

Výměník tepla typu PF je nesvařované konstrukce. Lze navrhnout typ NF, který je svařované konstrukce, vypadá zvnějšku jako standardní trubkový výměník tepla, avšak uvnitř má revoluční technologii s lamelami na trubkovém svazku. Výměníky tepla NF jsou též vyráběny ve čtyřech velikostech- 14, 16, 27 a 32 - přičemž číslo znamená průměr pláště v cm.

Výměník DT s dvojitými trubkami

Pro aplikace, kdy nesmí dojít při netěsnosti ke smíchání médií, je možné navrhnout výměník DT (double tube) s dvojitými trubkami. V případě netěsnosti je unikající kapalina detekována v prostoru zdvojené trubkovnice. Tento výměník nemá lamely, jen hladké trubky.

Holandskou firmu Bloksma, která výměníky tepla vyrábí, zastupuje v ČR firma Schmachtl CZ.

Ing. Oto Havelka

Schmachtl CZ

marketing@schmachtl.cz

www.schmachtl.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 150948
Datum: 01. 09. 2015
Rubrika: Výroba / Průmyslové kapaliny
Autor:
Firmy
Související články
Filtrace louhu v automatických myčkách lahví

Německý výrobce průmyslové filtrační techniky Boll & Kirch nabízí pro oblast nápojového průmyslu své speciální automatické filtry pro filtraci louhu v automatických myčkách lahví.

Filtrace kapalin odstředivou silou

Firma technology-support, s. r. o., výhradní zástupce renomovaného výrobce vysokotlakých chladicích systémů ChipBlaster, nyní nabízí pod obchodním názvem CentraBlast filtrační čerpadla na bázi odstředivky.

Jednotky pro chlazení oleje v hydraulických okruzích

Ve výrobních oblastech průmyslu se pracovní podmínky liší natolik, že se provozní flexibilita chladicích jednotek stává jedním ze základních požadavků. Bez ohledu na to, zda je teplota vstupní vody +30 nebo +5 °C a venkovní teplota +45 nebo -25 °C, jsou jednotky Hyperchill díky svému technickému provedení a širokým možnostem speciálního vybavení schopny poskytovat nepřetržitý a efektivní výkon.

Související články
Měření čistoty hydraulických kapalin

Jedním z nepostradatelných mechanických prvků, používaných při konstrukci a stavbě strojů, jsou v současné době hydraulické systémy. Pro své fyzikální vlastnosti byla zpočátku jako fluidní médium využívána voda. Tu postupem času nahradily výkonnější a dokonalejší kapaliny s vlastnostmi nezbytnými pro dlouhodobě spolehlivý provoz stávajících výkonných hydraulických systémů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Indukční průtokoměry MIM: další vývoj

S indukčním průtokoměrem model MIM jsme vás seznámili již v minulosti. Jedná se o jedinečný přístroj ve své kategorii. Jak se lidově říká, tento přístroj nabízí „za málo peněz hodně muziky“.

Průtokoměr s oválnými koly

Potřeba měřit viskózní látky v průmyslu je velká. Společnost Kobold Messring pro tyto aplikace vyvinula průtokoměr s oválnými koly, model DON.

Vždy přímo na místě

Čerpadla Spandau Pumpen dopravují chladicí kapalinu do obráběcích strojů v závodě SKF Lubrication Systems v České republice.

Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Ovládání průtoku vody

WXU jednotky pro ovládání průtoku chladicí vody jsou kompaktní zařízení podobná ventilovým terminálům, které mají malé zástavbové rozměry a nízkou hmotnost. Sdružují standardní samostatná zařízení (ventily a průtokoměry) do jednoho bloku pro jejich snadnou obsluhu. V případě údržbářského zásahu se vyměňují pouze standardní díly.

Mycí stůl pro biologické čištění součástí

Pro ekologické čištění strojních dílů jsou nabízeny mycí stoly, které čistí na biologické bázi. V jakých případech jsou tyto stoly na mytí součástek vhodné? Co dokážou? A co nedokážou?

Elektroizolační oleje

Elektroizolační oleje nebo též transformátorové oleje se používají do výkonných transformátorů, kde plní chladicí a izolační funkci. Můžeme se tedy setkat s transformátory, které jsou chlazeny vzduchem (malé transformátory), s velkými transformátory chlazenými olejem nebo s transformátory bez olejové náplně (vinutí je zalito v izolační pryskyřici).

Modulární dávkovací ventil

Společnost Nordson EFD představuje nový výměnný a modulární koncept bezkontaktního a bezjehlového dávkování montážních kapalin - ventil PICO xMOD.

Potřebujete namazat ložisko, převodovku či jiný strojní díl?

Maziva snižují tření a opotřebení strojních součástí, zvyšují spolehlivost strojů a snižují náklady na údržbu, chrání zařízení vystavená velmi vysokým či naopak nízkým teplotám a zařízení předurčená odolávat vysokým tlakům, vibracím či agresivnímu prostředí. Společnost Klüber Lubrication se již léta zabývá vývojem a nabídkou vhodných maziv pro každé průmyslové odvětví a každý strojní díl. Stručně vám zde představíme pár vývojových novinek a zmíníme některé léty osvědčené produkty – maziva přispívající k zajištění bezproblémového provozu a to často tak, aniž by kdokoli věděl, že tam jsou používána.

Modulární koncepce dávkovacích ventilů

Společnost Nordson EFD představila ventil PICO xMOD, nový výměnný modulární koncept bezkontaktního a bezjehlového dávkování montážních kapalin.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit