Témata
Reklama

Moderní metody upínání

Správné a rychlé upnutí polotovaru je každodenním tématem strojařů po celém světě. A často také jediným způsobem zefektivnění výroby. I přesto, že trh je nyní nasycen nejrůznějšími upínači a upínacími prvky, velmi často snaha o moderní upínání ztroskotá na přístupu technologů, kteří většinou nejsou ochotni měnit zaběhnuté postupy a sáhnout k novinkám v oblasti upínání. Tato neochota může vyplývat z jejich vlastního nezájmu, nebo naopak z pracovního přetížení, kdy není možnost ani čas hledat efektivnější metodu upínání.

Každý strojař se někdy setkal se strojním svěrákem – obecně je považován za univerzální upínač a lze jej nalézt v každé dílně. Ovšem doba se mění, produktivita roste, a práci, kterou dříve zvládlo pět výrobních strojů, lze dnes provést v jediné operaci. To ovšem vede ke změně přístupu k upínacím systémům. Pokud má technolog dostatek prostoru a chuť zabývat se moderními metodami upínání, může při správně zvoleném řešení ušetřit značnou část nákladů na výrobu. I přesto, že dnešní trh nabízí mnoho moderních a sofistikovaných upínacích systémů, mnoho provozů se stále drží klasických svěráků, které svou vysokou upínací silou u mnohých lidí budí pocit jistoty upnutí. Dnes je tento přístup považován za zcela mylný.

Reklama
Reklama
Centrální upínač KASTR CU-T 77

Požadavky na optimální upínač

Při výběru vhodného upínače je nejprve nutné zamyslet se nad tím, co od upínače chceme a vyžadujeme:

• upínač musí jistě a pevně držet obrobek při minimálních deformacích obrobku;
• upínač musí perfektně držet při minimální upínací hloubce, aby byl plně využit potenciál víceosého obrábění a ušetřeny náklady na materiál;
• upínač musí být prostorově nenáročný, aby bylo možné plně využít pracovní prostor stroje.
Zde se objevuje rozpor mezi tím, co chceme, a co děláme. Klasický strojní svěrák vyvíjí vysokou upínací sílu, která může významně deformovat samotný obrobek. Přesto je v příčném směru obrobek držen pouze malou třecí silou, takže svěrák nabízí jen podprůměrnou kvalitu držení a pro víceosé opracování není vhodný.

Centrální upínač KASTR CU-T 77

Pro splnění všech požadavků lze využít upínač KASTR CU-T 77. Je to zvláštní typ centrického upínače s tvrdými zoubkovanými čelistmi, vyvinutý českou firmou Miloslav Kaderka – KASTR. Upínač byl vyvinut z důvodu nedostatečné nabídky upínacích systémů a zdokonalen do aktuální podoby. Díky svým malým rozměrům plně vyhovuje požadavku na prostorovou nenáročnost, ačkoli je schopen upínat i velké a těžké obrobky. Je uzpůsoben k primárnímu upnutí za hloubku 3 mm bez limitování řezných podmínek a možností stroje. Při posledních testech upínač udržel dvacetinásobek své hmotnosti při upnutí za pouhé 3 mm v jakémkoli naklonění při probíhající hrubovací operaci.

Příklad upnutí polotovaruSamozřejmě že podobně koncipovaných upínačů je na trhu více. KASTR CU-T 77 je výjimečný tím, že kvalita jeho držení obrobku je bezkonkurenční, disponuje schopností utlumovat vznikající vibrace, a přitom nevyžaduje žádné dodatečné náklady v podobě hydraulického zařízení na předznačení otisku zoubků. Proto je vhodný i pro upínání rozměrově větších nebo tvarově složitých dílců současně do více upínačů. Konfiguraci pro upínání jednoho dílce více upínači sestavíte velice jednoduše, protože upínač KASTR CU-T 77 lze jako jediný na trhu upnout jednoduše do křížové drážky, aniž by tělo upínače přesahovalo šířku čelistí. Postavit přípravkovou bázi je tak velmi jednoduché.

Příslušenství upínače

Životnost zoubkovaných čelistí při upínání slitin hliníku a mědi je prakticky neomezená. U ocelí do tvrdosti 20 HRC se životnost pohybuje v desetitisících upínacích cyklů. Samozřejmě lze do tvrdých zoubkovaných čelistí bezpečně upínat i nerezové oceli a zušlechtěné legované i nelegované oceli do tvrdosti až 40 HRC.

Dokoupením měkkých čelistí lze také jednoduše vytvořit přesný upínací bod pro upínání za již na čisto opracované plochy, čímž lze upnout i tvarově složité součásti. Lze si tedy zafrézovat jakýkoli tvar či jednoduché osazení.

Bezpečné obrábění na víceosém stroji

Skvělé vlastnosti upínače, ze kterých můžete těžit při upínání velkých obrobků, lze rovněž využít i pro malé obrobky. S originální sadou pro středovou čelist lze jednoduše udělat z jednoho upínače dva.

Otisk čelistí na obráběném dílci

Upínač KASTR CU-T 77 tedy splňuje všechny požadované vlastnosti dokonalého upínače. Proto si společnost KASTR za tímto produktem pevně stojí a věří, že se stane i ostatním českým či zahraničním strojírenským firmám užitečným pomocníkem.

Hana Šutová

Miloslav Kaderka – KASTR

sutova@kastr.cz

www.kastr.cz

Reklama
Vydání #9
Kód článku: 150905
Datum: 01. 09. 2015
Rubrika: Výroba / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Prestižní ocenění Zlatá medaile

Výjimečnost nástroje FreeTurn skupiny Ceratizit potvrdila na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu odborná porota prestižního ocenění Zlatá medaile. Ocenění za inovaci ve zpracovatelské technologii bylo společnosti uděleno za inovativní metodu technologie podélného a čelního soustružení, kdy je hrubování, dokončování a obrábění kontur realizováno pomocí jediného nástroje. Společně s progresivní obráběcí metodou High Dynamic Turning zvyšuje nástroj FreeTurn dynamičnost a efektivnost procesu soustružení.

Brousicí centrum pro hospodárnou výrobu

Brousicí centrum UW II F od firmy Saacke v mnoha detailech předčí očekávání svých zákazníků. Z hlediska výkonnosti, velikosti a hmotnosti se řadí mezi již zavedené typy brusek UW I F a UW I D a vytváří tak ideální podmínky pro maximální přidanou hodnotu.

Produktivní vrtání otvorů do hliníku

Výrobci automobilů produkují čím dále více dílů z hliníku s cílem snížit hmotnost vozidel i spotřebu paliva. S ohledem na tuto tendenci je proto jasné, že vzniká poptávka po vrtácích použitelných pro výrobu otvorů ve součástkách z hliníkových slitin. Musí být zároveň schopny zajistit vysokou produktivitu, nízké náklady na otvor, dlouhou a konzistentní životnost, vysokou opakovatelnost i bezpečnost procesů.

Související články
Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Upínací sady HSK s výměnným kroužkem

Pro vysoce přesné a spolehlivé upínání nástrojů se používají upínací sady HSK. V tomto prostředí firma Röhm, která se specializuje na upínací technologie a automatizaci, některé z osvědčených výrobků významně optimalizovala.

Inovace ve srážení hran velkých ozubených kol

Chamfer Contour Milling skýtá výrobcům velkých ozubených kol pro nákladní automobily flexibilní a hospodárný proces pro jejich stále důležitější operace zkosení hran / odstraňování otřepů.

Univerzální brusky pro broušení na kulato

Úzké tolerance a obtížně obrobitelné materiály - pro hospodárnou výrobu velmi přesných válcových obrobků vertikálním, vnějším a vnitřním broušením na kulato je zapotřebí pokroková strojní technologie. Společnost Okamoto nabízí široké portfolio řešení, která vyhovují všem požadavkům průmyslové výroby. Příkladem jsou univerzální CNC brusky IGM4VSP a UGM5V, které při broušení na kulato dosahují přesností v řádu mikrometrů.

Automatizovaná upínací technika

Optimalizované technologie a procesy zajišťují ve výrobních firmách stále větší produktivitu. To platí i pro centrické svěráky, které se používají například pro stacionární upínání kulatých a čtvercových obrobků na nejrůznějších obráběcích strojích.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Řezné kapaliny zvyšují výkonnost při soustružení závitů

Závity jsou strojně obráběné prvky, se kterými se lze běžně setkat prakticky ve všech průmyslových odvětvích. A přesto, že se soustružnické závitořezné operace využívají už celá desetiletí, stále ještě se daří dosahovat v tomto procesu pokroků, zejména pokud jde o problematické materiály, jako jsou korozivzdorné oceli, žáruvzdorné slitiny (HRSA) nebo titan. Jako příklad lze uvést vývoj soustružnických závitořezných nástrojů, které jsou opatřeny přívodem řezné kapaliny z horní i ze spodní strany, jehož kombinovaná přesnost přináší prodloužení životnosti nástroje a zvýšení kvality závitů a otevírá potenciál pro použití vyšších hodnot řezných parametrů. Tento pozitivní vliv ještě více vyniká při obrábění problematických materiálů.

Chytré měření upínací síly

Společnost Kelch uvede ve 3. čtvrtletí 2018 na trh novou generaci přístroje Safecontrol 4.0. Osvědčený systém měření upínací síly ve vřetenu obráběcího stroje je kompletně přepracován a poskytuje nyní uživatelům prostřednictvím vlastní aplikace maximální flexibilitu. Další výhodou je vysoká spolehlivost a v neposlední řadě moderní ergonomický design a jednoduché ovládání.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Nové perspektivy v obrábění titanových draků letounů

Rostoucí využití titanu pro aplikace v leteckém průmyslu je za poslední léta velmi dobře zdokumentováno. Stejně tak se tématem diskuze a zkoumání staly i problémy spojené s efektivním, produktivním a vysoce kvalitním obráběním tohoto oblíbeného materiálu. Každá obrobna chce samozřejmě při frézování titanu optimalizovat výkonnost použité frézy, ale bez vhodných technologií a správného know-how to nemusí být až tak snadné. Díky převratnému objevu se však v současnosti začínají v této oblasti věci měnit.

Proč používat strategii trochoidního frézování?

Strategie trochoidního frézování byla na trh díky svým výhodám uvedena už před několika léty, ale přesto se často setkáváme se zákazníky, kteří používají výhradně tradiční metody obrábění. Důvodem nejsou nedostatečné možnosti strojového parku nebo absence kvalitního CAM systému pro programování. Důvodem je nejčastěji obecná neznalost této strategie frézování a konzervativní myšlení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit