Témata
(Zdroj: FB Ocenění českých podnikatelek)

Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Dana Dvořáková

Jednatelka a spolumajitelka vydavatelství MM publishing. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracovala v oblasti financování zahraničního obchodu na centrále Creditanstalt, později HVB Bank v Praze. V roce 2004 společně s manželem Romanem Dvořákem zakládá rodinnou firmu MM publishing, kde zodpovídá především za oblast financí a HR. 

Reklama

Reklama
Reklama

Projekt Ocenění českých podnikatelek podporuje české podnikatelky, oceňuje jejich projekty, inovace, ekonomický růst, osobní přístup, společenský dopad a kultivaci podnikatelského prostředí. Již od roku 2008 poukazuje na společenskou odpovědnost drženou v rukou českých žen a pomáhá budovat hrdé Česko. Podnikatelkám přináší nové zkušenosti a inspiraci a nabízí příležitost získat nový nadhled, a ještě větší uspokojení z podnikání.

V úvodu konference vystoupila Helena Kohoutová, zakladatelka soutěže. „Vnímám jako velmi důležité zejména v této době zdůraznit a ocenit úspěchy českých podnikatelek, kterým se i přes abnormální podmínky a neuvěřitelné překážky daří jít stále dál, rozvíjet své firmy, starat se o své zaměstnance. Kromě starosti o vlastní byznys, o to, jak bude fungovat v tomto turbulentním období, se tyto ženy musely ve větší míře věnovat i péči o domácnost, mnohdy i v roli učitelek převzít odpovědnost za vzdělávání svých dětí. Proto mám velkou radost z toho, že letos budou vítězky vybrány z největšího počtu podnikatelek, které vyhověly kritériím, v historii celé soutěže,“ uvedla Helena Kohoutová. 

Záštitu nad soutěží převzalo i letos Ministerstvo práce a obchodu, ministr Karel Havlíček ve svém vystoupení ocenil práci a úlohu žen – podnikatelek zejména v období uplynulého pandemického roku. „Rok 2020 a i první polovina roku letošního představuje zkoušku pro všechny a pro podnikatelky to platí o to víc, protože práci musely skloubit s péči a vzděláváním dětí, které zůstaly doma. Nejen za to si podnikavé ženy zasluhují respekt a uznání. Na MPO jsme i na ně mysleli, mimo jiné jsme tak připravili „ošetřovné“ pro OSVČ a podnikatelky mohly využít i další kompenzační programy,“ uvedl ministr Havlíček.  

Dále vystoupili zástupci partnerů ČSOB, Vodafone, Generali Česká pojišťovna, Daquas, Microsoft a odborného garantu CRIF – Czech Credit Bureau.

Druhá polovina konference byla věnována společné panelové diskusi vybraných podnikatelek, sdílení jejich zkušeností z podnikání v době covidové, jakým způsobem tato doba ovlivnila jejich byznys a do jaké miry urychlila zavedení příp. razantních změn ve firmách. Do diskuse přijaly pozvání Kateřina Kadlecová (USSPA), Lucie Hotařová (Etiflex), Jana Erbová (AC-T servis), Michaela Cibulková (Portz Insel s. r. o. – Víno Cibulka) a Adéla Teznerová (CMO iuven.io).

Podnikatelky se mohou do letošního ročníku hlásit do 29. září 2021. Vyhlášení vítězek proběhne na přelomu listopadu a prosince. „Ráda bych na tomto místě vyzvala všechny ženy, které vyhověly kritériím soutěže, aby využily šance a do projektu Ocenění českých podnikatelek se přihlásily. Máte za sebou těžký rok, ve kterém jste se musely věnovat nejen rozvoji svého podnikání, ale také se vypořádat se všemi těžkostmi, které covid-19 nám podnikatelkám přinesl. A to si zaslouží velké ocenění,“ uvedla dále Helena Kohoutová.

Do soutěže se mohou podnikatelky přihlásit na doporučení odborného garanta CRIF – Czech Credit Bureau, který jejich firmu vybral na základě analýzy, v níž se mimo jiné zohledňuje i dostupnost účetních závěrek za roky 2017–2019, minimální roční obrat firem od 10 milionů Kč (tržby roku 2019) a hodnocení iRating ve stupních 1–11. Splňovat musí pravidlo 100 % vlastnictví a českého občanství. Doba podnikání musí být minimálně 4 roky.

Kateřina Kadlecová, generální ředitelka USSPA a Helena Kohoutová, zakladatelka Agentury Helas (Zdroj: www.oceneniceskychpodnikatelek.cz)

Připomeňme soutěžní kategorie: 

ČESKÁ PODNIKATELKA, KTERÁ PODNIK VLASTNÍ A ŘÍDÍ 
CENA ČSOB – VÝJIMEČNÁ PODNIKATELKA

CENA ODPOVĚDNÉHO PODNIKÁNÍ – pod patronací Vodafone Czech Republic

CENA PRO VÝROBNÍ PODNIK V RUKÁCH ČESKÉ ŽENY – pod patronací ATELIER - S 

CENA ZA VÝJIMEČNÝ RŮST FIRMY 

CENA ZA INOVATIVNÍ ŘEŠENÍ – pod patronací Generali České pojišťovny

CENA ZA DIGITÁLNÍ TRANSFORMACI – pod patronací Microsoft a DAQUAS


Více informací o projektu naleznete zde.

Související články
Fórum výrobních průmyslníků

Jak zásadně ovlivňuje vaši výrobu totální nedostatek materiálových vstupů a jak tomu čelíte? Jste nuceni kvůli tomu omezovat výrobu? Promítáte skokové navýšení cen surovin do výsledných cen vašich produktů a jak na to reagují odběratelé?

Fórum výrobních průmyslníků

Vrátíme se po odeznění hygienických opatření v souvislosti s covid-19 do „normálního stavu“, jaký byl před krizí, nebo se firemní procesy a postupy trvale změní? Pokud ano, jaké změny očekáváte?

Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Související články
Podpora rozvoje mladých technologicky orientovaných firem

Je všeobecně známo, že zejména v počátečních fázích podnikání či inovačního cyklu, kdy firma vyvíjí nový, nebo modifikuje již existující produkt pro zcela nové využití, vzniká celá řada otázek spojených s designem produktu, se strategií jeho komercializace, s definicí vhodných zahraničních trhů a se smysluplným byznys modelem. Jedná se o kritickou fázi rozvoje firem, protože jen malé části z nich se podaří touto fází projít bezi zásadních problémů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Život podle profesora Kassaye

Profesor Štefan Kassay se řadí mezi klíčové osobnosti podnikatelského a vědeckého života, a to nikoliv pouze na Slovensku, ale i v okolních evropských zemích. Vyučil se jako soustružník a díky své neskonalé touze po poznání se vypracoval mezi evropskou elitu a nenašli byste zde jemu rovnému, který by dokázal v takové míře integrovat podnikatelské, ekonomické, vědecké, pedagogické a diplomatické znalosti, jako právě profesor Kassay. V oblasti vědy a vzdělávání vidí zásadní impuls pro rozvoj jednotlivce a společnosti a proto mj. založil svoji nadaci, která tyto kroky podporuje.

Závěrečné oponentní řízení CK-SVT

V dubnu 2012 byl na půdě Fakulty strojní ČVUT v Praze oficiálně zahájen osmi letý projekt Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika v rámci dotačního programu Technologické agentury ČR. Projekt byl úspěšně ukončen ke konci roku 2019 a v červnu 2020 proběhlo Závěrečné oponentní řízení ve firmě TOS Varnsdorf, jednoho ze spoluřešitelů.

Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Jste připraveni na budoucnost? Zjistěte to...

Každý den se probouzíme do situace, kdy nekonečný boj o nové zákazníky o kousek přitvrdí, je stále náročnější a vyhraje ten, kdo se nejlépe a nejrychleji přizpůsobí. Jak řekl rakouský psychiatr Viktor Frankl, základní lidskou vlastností je svoboda rozhodnout se, i když její uplatnění nemusí být lehké. Člověk není svobodný ve vztahu k podmínkám, v nichž žije, ale má svobodu v tom, jaké k nim zaujme stanovisko. Jak se rozhodnete vy?

Fórum děkanů strojních fakult

Podle aktuálně zveřejněných statistik ČSÚ přinesl rok 2018 historicky nejvyšší výdaje na výzkum a vývoj vynaložené z tuzemských veřejných a privátních zdrojů. Celkem se jednalo o 103 miliardy Kč a po dlouhé době se podařilo rozpočtované zdroje na výzkum vyčerpat. Jak podle vás optimálně měřit efektivitu tak-to vynaložených investic? Jakou metodikou na vaší fakultě hodnotíte, zdali daný podpořený VaV projekt, na kterém jste participovali, byl úspěšný, či nikoliv?

Prognózovat vývoj ekonomiky by bylo jednodušší, kdyby šlo jen o ekonomiku, říká ekonom Miroslav Zámečník

Složitá geopolitická situace natolik ovlivňuje ekonomické světové dění, že s jistotou prognózovat vývoj české ekonomiky není jednoduché. Klasické spouštěče, které ohlašují krizi, nefungují. Kdo dnes v recesi uspěje, proč je ČR pořád pro zahraniční investory zajímavá a která firma se budoucnosti bát nemusí? To jsou témata, nad kterými redakce MM Průmyslového spektra diskutovala s hlavním analytikem České bankovní asociace Miroslavem Zámečníkem.

Citové investice Martina Wichterleho

Vnuk vynálezce kontaktních čoček Martin Wichterle podniká více než 30 let. Začínal ve strojírenství, kde se mu podařilo vybudovat impérium na výrobu převodovek. Před pěti lety se vrhl na záchranu zkrachovalých českých skláren. Jak se mu v této oblasti daří, jaké má zkušenosti s nástupnictvím a co pro něj znamená zdravá firma, úspěch a peníze? O tom a dalších tématech jsme si povídali v našem rozhovoru, který Martin Wichterle poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Na kapitánském můstku strojíren

Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. vloni oslavil sedmdesáté narozeniny a je znám svými velmi zajímavými, až kontroverzními názory, které ale mají svou logiku. Stojí v čele společnosti Slovácké strojírny ve funkci generálního ředitele od roku 1997, v roce 1999 se stal předsedou představenstva, v dozorčí radě ale působil již od roku 1993. Za přínos regionu a podnikání v něm se stal v roce 2014 Osobností roku Zlínského kraje a v roce 2017 se pak dostal do finále soutěže EY podnikatel roku.

Výzkum rozděluji pouze na dobrý a špatný, říká Libor Kraus

Prezident Asociace výzkumných organizací Libor Kraus se pohybuje v oblasti výzkumu a vývoje 30 let. Jaká vidí pozitiva, úskalí a rezervy v této důležité součásti našeho ekonomického růstu? Na to jsme se ho zeptali v rozhoru, který poskytl redakci MM Průmyslového spektra.

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit