Témata
Reklama

Downsizing v elektrických pohonech? Proč ne!

V oblasti automobilů je tento pojem jistě jedním z nejvíce diskutovaných. Proč se vlastně pohony zmenšují? Jednoznačně kvůli úspoře nákladů. Je možné podobný jev vypozorovat v elektrických pohonech pro automatizaci? Odpověď zní: ano! I když se to na první pohled nezdá, je tomu tak.

Jako příklad uveďme novou skupinu elektrických pohonů firmy Festo pod názvem OMS (Optimized Motion Solution). Optimalizace probíhá na všech úrovních a týká se nejen mechaniky, ale i motorů a zejména jejich ovladačů. Zajímavostí je možnost levného propojení například s průmyslovou kamerou s integrovaným PLC, čímž vznikne zcela samostatný celek schopný řídit menší úlohy i bez dalšího vybavení.

Reklama
Reklama
Elektrický pohon EPCO

Mechanika EPCO

Nové pohony s vřetenem vykazují mnohem menší hmotnost, než tomu bylo dosud. Úspory nákladů jsou zcela jasné. Forma pohonu, kopírující pneumatické válce, nevychází z historie firmy, ale je zcela pragmaticky určena ke snadnému upevnění podle konkrétních požadavků, ať už se jedná o přírubu, kyvné upevnění či přímou montáž za patky nebo za profil. Široká škála příslušenství je samozřejmostí.

Motor ServoLite EMMS

Motory ServoLite EMMS

Pod tímto obchodním názvem se skrývají motory odvozené z prostých krokových motorů. Jejich vlastnosti se však značně blíží střídavým servomotorům. Proud do vinutí je ovladačem tvarován do sinusoidy, z čehož vypývá mnohem ušlechtilejší chod, schopnost lépe odolávat přeskakování či ztrátě kroků a v neposlední řadě i velmi tichý provoz. To vše je podtrženo zpětnou vazbou – odměřováním polohy rotoru pomocí optického enkodéru. Motory jsou proto schopny vyrovnávat případné regulační odchylky a plnit tak úlohy, které byly dosud vyhrazeny „plnokrevným“ servům. Nízké náklady je předurčují k optimalizovanému řešení mnoha úloh, které dosud byly vyhrazeny pouze střídavým servomotorům.

Ovladač motoru CMMO
Manipulátor s kamerou, nebo kamera s manipulátorem?

Ovladače CMMO

Srdcem sestavy elektrického pohonu je ovladač motoru, který nese znaky nejmodernější techniky. Již zmíněný sinusový průběh proudu je tvarován frekvencí 15 kHz. Vysoká frekvence zajistí hladký chod motoru a díky ní nedochází k interferenci s mechanikou motoru. Rychlé spínání je umocněno výjimečnými vlastnostmi použitých výkonových tranzistorů. Jejich schopnost spínat za čas v řádu mikrosekund znamená zcela ojedinělou schopnost minimalizovat ztráty, které se následně mohou projevit ve formě ohřevu. Ovladače CMMO proto vykazují energetickou účinnost 98 %! I když ovladače zvládají všechny dodávané velikosti motorů, jsou překvapivě malé, úsporné a hlavně šikovné – v rozvaděči se nepřehřívají, umožňují montáž celých baterií pro ovládání mnoha motorů najednou, a přitom se všude vejdou.

Ideální spojení: inteligentní kamery a optimalizované pohony

Používání průmyslových kamer je jedním z fenoménů dnešní doby. Pokles jejich cen se současným nárůstem schopností je stále častěji předurčuje ke snadnému a elegantnímu řešení úloh, které dříve nebylo možné řešit buď vůbec, nebo jen s velkou námahou pomocí mnohdy drahých čidel. V případě firmy Festo jsou předchozí řádky podtrženy a znásobeny možnostmi pohybu – ať už subtilní kamery samotné, tak třeba kontrolovaného výrobku. Manipulace umožňuje kameře změnit úhel pohledu, znásobit rozsah záběru bez zbytečného zdražování optiky nebo použitých čipů, a dokonce často nahradit několik kamer jedinou. Vše vynikne při spojení kamery s elektrickým pohonem. Kamery Festo totiž kromě jiného obsahují PLC a jsou schopny samy příslušnou manipulaci a případnou komunikaci zcela nezávisle a samostatně řídit! Náklady jsou velmi nízké – nikde žádné zbytečné kabely, řízení může zajišťovat komunikace po Ethernetu, neboť na obou stranách – v kameře i v ovladači motoru – je tato komunikace standardně k dispozici. Programování zmíněného PLC probíhá v prostředí CodeSys, takže je pro mnohé programátory běžným standardem. Úspory jsou zřetelné, nemusíte se zabývat ani kabeláží ani instalací mnoha dalších dílů, vše je velmi jednoduché. Pokud je to nutné, lze samozřejmě pomocí stejné sítě připojit PC nebo zbrusu nové dotykové ovládací panely CDPX.

Dotykový ovládací panel CDPX
Vozík řízený kamerou SBOx

Neméně zajímavé jsou aplikace kamery na dopravu materiálu po hale. Stačí ji umístit na vozík, který plní funkci tahače pro celý „vlak“ s materiálem. Kamera pak sleduje stopy, velmi snadno vyznačené barvou na podlaze, rozeznává křižovatky, rozhoduje se o trase, zajíždí do nabíjecí stanice, komunikuje s nadřazeným systémem (po bezdrátové síti) a ještě k tomu obhospodařuje všechny pohyby stroje – řízení i pohon –, případně plní další úkoly.

Je patrné, že optimalizace z hlediska nákladů se týká všech částí manipulace – elektrických pohonů, elektroniky, řízení i komunikace. Tým techniků a specialistů firmy Festo rád pomůže jak s výběrem vhodných komponentů, tak s řešením kompletních systémů přesně podle požadavků konkrétní aplikace.

Ing. Zdeněk Haumer

Festo
vaclav_lacina@festo.com
www.festo.cz

Reklama
Vydání #3
Kód článku: 130312
Datum: 12. 03. 2013
Rubrika: Trendy / Automatizace
Autor:
Firmy
Související články
Řešení pro logistiku letecké nákladní dopravy

Když byl na jaře roku 2018 uveden do provozu nový nákladní terminál na letišti Helsinki-Vantaa, posílila největší finská letecká společnost - jedna z předních, které zajišťují leteckou dopravu mezi Evropou a Asií - své vedoucí postavení leteckého přepravce v severském regionu. Zásadním rozhodnutím pro budoucí rozvoj bylo rozšíření flotily o 19 nových Airbusů A350, z nichž 11 již bylo dodáno. Investice do pozemní infrastruktury i do letadel vytvářejí základnu pro posílení objemu přepravy pasažérů a nákladu v rámci evropských a mezikontinentálních destinací. Řešení pro kompletní tok materiálu pochází od společnosti Lödige Systems z Warburgu a pohonná technika od firmy Lenze.

Když jde o prostor…

Současné trendy směřují k mnohem větší míře využití elektroniky než doposud. To je hlavní, nikoliv však jediný důvod, proč se množí automatizace výroby menších zařízení, jakými jsou například mobilní telefony, tablety i ostatní elektronika. Ale nejde jen o ni, ale i o laboratoře, farmacii apod.

Novinky na veletrhu Amper 2013

Společnost Siemens se zúčastní 21. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se uskuteční od 19. do 22. března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

Související články
Šetřete svoje síly!

Jednou ze zásadních myšlenek vedoucích k pokroku a zvyšování produktivity je dělba práce. Specializace na různé technologie umožňuje posouvat jejich hranice.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Nové komponenty pro stavbu strojů

Tým fluidní techniky divize Lin-Tech společnosti Hennlich i v letošním roce představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně řadu novinek.

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Ozubené řemeny v pohonech ekologických taxi člunů

Britská firma vyvinula hybridní pohon pro 550 vodních taxíků pro Benátky. Kombinace dieselového motoru a elektromotoru zde snižuje hluk, emise i náklady, přičemž vysoce výkonný řemen Synchrochain Carbon umožňuje použití kompaktního motoru s nízkou hmotností.

Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit