Témata
Vydání #3
Březen 2013Téma měsíce

Automatizace výrobních systémů ve strojírenské výrobě

Měření ve strojírenství , Lineární technika, odměřování

Články

Servis

Financování projektů leasingem a nebankovními úvěry

"Nebankovní produkty jsou nepostradatelné pro ekonomiku i společnost, stěžejně pro rozvoj malých a středních firem," toť konstatování ověřené dvaceti lety soukromého podnikání u nás. Co v této oblasti přinesl rok 2012?

Solidworks World 2013

Do Walt Disney World Swan and Doplhin Center v Orlandu na Floridě se opět sjeli uživatelé a prodejci SolidWorksu z celého světa. Nechyběl samozřejmě celý výkonný tým Dassault Systèmes SolidWorks Corp. v čele s CEO Bertrandem Sicotem a prezidentem a výkonným ředitelem Dassault Systèmes Bernardem Charlesem a v neposlední řadě ani zástup novinářů ze všech koutů planety, kteří pilně zprostředkovávali svým čtenářům dojmy z konference a publikovali čerstvě ulovené informace.

Hospodárná kusová výroba na horizontce

Na první pohled jsou traktory tahači. Pokud jsou však vybaveny čelními zvedacími závěsy, mohou nést různá přídavná zařízení a stát se univerzálně použitelnými zemědělskými stroji. Hans Sauter GmbH ve švábském městě Stetten náleží mezi největší podniky, které takové čelní zvedací závěsy velmi hospodárně na vysoké výrobní úrovni vyrábějí. V tomto výrobním procesu je už více než tři roky zapojena také horizontka T 110 společnostiUnion Werkzeugmaschinen GmbH Chemnitz.

Tvůrčí myšlení je důležitým prvkem v rozvoji firem

To tvrdí Managing Director studia Divan Design Zdeněk Pavlíček. S výsledky práce jeho týmu máte možnost se od letošního roku setkávat na stránkách MM Průmyslového spektra v novém seriálu věnovaném průmyslovému designu. Podle jeho názoru jsou inovace, které mění svět techniky, povětšinou dílem schopnosti tvůrčího myšlení designérů a konstruktérů. Je přesvědčen, že správné vnímání a využívání výhod průmyslového designu neboli tvůrčího myšlení přináší výrobcům nová řešení a konkurenční výhody.

Autodesk University 2012, 2. část

Minule jsme se s Autodesk Univerzity 2012 rozloučili před koncem prvého dne přednášek. Posluchači díky poutavým přednáškám byli vtáhnuti do víru dění. Celodenní program je daleko mimo všední realitu - obsah a aktéři večerních zpráv a nekonečných seriálů jsou v naprostém kontrastu oproti lidskému umu a entuziazmu, nejen na konferenci přítomném. V předchozím textu bylo přislíbeno, že se dnes budeme věnovat vzdělávání. Než se k němu dostaneme, máme ještě před sebou některé přednášky ze série Innovation Forums.

VAR2 2013 - věř i tomu, na co si nesáhneš

Kousek za našimi západními hranicemi se nachází město, které před bezmála čtvrtstoletím neslo jméno známého ekonomického myslitele. Léty se potvrdilo, že spousta namyšlených myšlenek je v praxi neuskutečnitelných. Inu, jak praví náš klasik: "Lidi jsou lidi". Stěží lze tvrdit, že i přes historickou zkušenost mají tamní lidé v oblibě nereálné věci, jisté je, že se všemožně věnují virtuální realitě.

Sázka na design, díl 2.

V minulém vydání jsme odstartovali nový seriál o průmyslovém designu, kterému se společně se studiem Divan design budeme na stránkách MM Průmyslového spektra systematicky věnovat. Chceme tím oslovit především komunitu konstruktérů, aby při návrzích nových produktů na ně nahlíželi kreativním pohledem, zásadně odlišným od dosud platného pohledu na oblast designu. Svými vytvořenými produkty totiž nesdělují uživatelům pouze skutečnost, jakou technologií byly vytvořeny a k jakému účelu jsou použity, ale měly by také vypovídat o určitém stylu designéra a samozřejmě i o době, ve které vznikaly. V každém vydání časopisu vám přinášíme výsledek úzké spolupráce mezi konstruktérem a designérem.

Jak na podnikání v Číně?

Říše středu skýtá obrovský potenciál i pro české strojírenské podniky. Jaké jsou příležitosti a rizika čínského trhu a jak na tento trh úspěšně vstoupit? Další díl našeho seriálu zabývajícího se expanzí podnikání na zahraniční trhy se opět zaměřuje na Čínu. Ve první části jsme se zabývali právě příležitostmi a riziky čínského trhu a nyní přinášíme některé otázky související se vstupem na tento trh.

Veletrh mechanických technologií očekává stabilní růst

Ve druhé polovině dubna 2013 se bude konat v pěti halách norimberského výstaviště Powtech, hlavní odborný veletrh mechanické technologie a analytiky zpracovaní částic a práškových materiálů. Souběžně s veletrhem Powtech se bude prezentovat také TechnoPharm, mezinárodní odborný veletrh procesních technologií Life Science pro farmacii. Současně s nimi proběhne doprovodný mezinárodní kongres Partec.

Nová lisovací linka v Mladé Boleslavi

Společnost Škoda Auto ve svém hlavním výrobním závodě v Mladé Boleslavi uvedla do provozu novou servomechanickou lisovací linku, která je jednou z nejmodernějších svého druhu ve střední Evropě a vůbec první v celém koncernu VW.

Trendy a výhledy v oblasti české technické normalizace

90 let, které v roce 2012 slaví technická normalizace v českých zemích, skýtá velikou příležitost nejen pro bilancování let minulých, ale dává také skvělou možnost k zamyšlení se nad budoucím směřováním technické normalizace v České republice a k formulování priorit pro další období.

O elektrotechnickém průmyslu, veletrzích a elektromobilitě

V souvislosti s hlavním tématem tohoto vydání MM Průmyslového spektra jsme požádali o rozhovor Ing. Jana Prokše, Ph.D., ředitele Českomoravské elektrotechnické asociace.

O výuce plastů a kompozitů pro strojaře

Významným aspektem, který na fakultě strojní ČVUT v Praze charakterizoval vývojový proces výuky plastů a kompozitů již od přelomu 60. a 70. Let, bylo důsledné spojování výuky s výzkumem. Základem výuky totiž bylo nejenom předávání stávajících znalostí v oboru, ale také vytváření nových znalostí vlastním výzkumem, ať již základním nebo aplikovaném. Jedná se o proces, který je v současné době zdůrazňován v diskusích o reformě vysokého školství. Pokračování z minulého vydání.

Veletrh nabitý energií

Ve dnech 19. až 22. března proběhne v moderních halách brněnského výstaviště již 21. ročník mezinárodního veletrhu elektrotechniky, elektroniky, automatizace a komunikace Amper 2013.

Oprava Karlova mostu, I. etapa

Inženýrská akademie ČR uděluje každým rokem význačným osobnostem a kolektivům z České republiky i ze zahraničí Cenu IA České republiky za vynikající výsledek tvůrčí práce, vynikající realizovaný technický projekt či významný přínos k rozvoji inženýrského výzkumu. Za rok 2012 byl oceněn projekt Oprava Karlova mostu v Praze, ukončení inženýrských oprav, II. etapa - oprava vrchní stavby. MM Průmyslové spektrum z pozice partnera a sponzora této Ceny přináší pravidelně na svých stránkách popisy oceněných projektů. Nejinak je tomu i v tomto případě.

Co se skrývá za značkou? Rosenthal, Swarovski, Swatch

I v letošním roce pokračujeme v našem seriálu jenž navazuje na historickou encyklopedii profesorky Jany Geršlové, která vyšla ve vydavatelství Professional Publishing, a my s jeho laskavým svolením zkrácené ukázky vybraných oborově tříděných značek postupně na stránkách časopisu zveřejňujeme.

Výzkumné centrum materiálů a metalurgie spuštěno

Ne do roka a do dne jako v Jiráskových Psohlavcích, ale do roka a týdne se metalurgové opět setkali v Dobřanech u Plzně při příležitosti otevření Západočeského materiálově metalurgického centra (ZMMC). Před rokem zde bylo slavnostně poklepáno na základní kámen stavby a nyní zde stojí moderní, špičkově vybavené výzkumné pracoviště, které nabízí výrobním podnikům spolupráci při realizaci jejich inovací a výzkumným institucím a vysokým školám kooperaci na výzkumných projektech. V současnosti spolupracují aktivně s desítkami firem, ale potenciál je daleko větší.

Ježek v kleci

V roce 2011 MM Průmyslové spektrum uvedlo seriál článků o koučování ve školách, které přinášely konkrétní situace a možné způsoby jejich řešení. Dnes po delší odmlce se k tomuto tématu vracíme a podíváme se na něj z hlediska závěrů vyplývajících z ukončeného pilotního projektu "Ježek v kleci", který je součástí iniciativy s názvem "Koučink do škol"realizované skupinou profesionálních koučů certifikovaných profesní organizací International Coach Federation- Mezinárodní federací koučů a organizovaných ve sdružení ICF ČR - Mezinárodní federaci koučů v České republice.

Příklady táhnou aneb mladí budiž inspirací

Téměř na všech tuzemských technických fakultách (až na čestné výjimky) permanentně klesá počet studentů. Důvodem není v globálním pojetí snižující se zájem mladé generace o studium na vysokých školách. Naopak, humanitní obory na veřejnoprávních školách či ekonomické a manažerské na těch soukromých se těší čím dál většímu zájmu. Přesto pokračuje trend snižování zájmu o studium technických oborů i přes skutečnost, že právě po těchto absolventech a žádných jiných je v praxi zvyšující se zájem a do budoucna s ohledem na vývoj hi-tech techniky tomu nebude jinak. Přesto se absolventi středních škol stále hlásí na humanitní obory, po jejichž absolvování získávají stále obtížněji uplatnění a nakonec končí například i jako pokladní v supermarketech.

Informační technologie

Software snížil časovou náročnost výroby

Společnost System Controls, která se specializuje na elektroniku, elektrické inženýrství, strojní inženýrství, vývoj aplikačního softwaru a automatizaci, díky NX zvýšila kvalitu produktů o 50 procent a přitom o 30 procent snížila náklady na vývoj.

Produkt roku pomáhá v malosériové výrobě

Pro zjednodušení a zrychlení konstrukčních prací si v roce 2011 firma Kovo Tomandl CNC pořídila licenci 3D CAD softwaru SpaceClaim. Tento software byl koncem ledna 2013 vyhlášen čtenáři magazínu NASA TechBriefs Produktem roku 2012.

Inovace

Nastavení vlastností povlaků na tvářecím nástroji

U tvářecích nástrojů opatřených tvrdým povlakem je kvalita povrchu zlepšována broušením nebo válečkováním. Koeficient tření může být významně redukován me-chanickým dokončovacím obrobením tvrdé otěruvzdorné vrstvy. Nejlepší výsledky byly dosaženy u broušených vzorků.

Management

Strategie prodeje firmy za nejvyšší cenu

Před třemi a půl lety, v době sílící ekonomické krize, jsme přinesli rozhovor o způsobech prodeje firem, kdy zástupce anglické firmy mj. uváděl ojedinělý fakt, že jimi docilované prodejní ceny firem jsou statisticky průměrně 2,5krát vyšší než nejnižší nabídka. Od té doby se evropská ekonomika částečně stabilizovala, přeživší firmy upevnily své postavení na trhu a je otázkou, v jakém objemu se nyní firmy prodávají.

Trendy

Mezi teploměrem a infrakamerou

Společnost Fluke Corporation představila nově koncipovaný vizuální infračervený teploměr Fluke VT02, jenž vyplňuje mezeru mezi teploměry a termokamerami.

Robot - pomocník s lidskou tváří

Následující tři dílčí články představují roboty v rozličných uplatnění a to nejen v rámci výroby v automatizovaném proces, jak jsme byli doposud zvyklí.. Ještě v době nedávno minulé pohled na robot v podobě lidské bytosti byl záležitostí science fiction, nyní se stává běžnou realitou.

Automatická analýza jakosti výlisků

S rozvojem hromadné výroby karoserií automobilů má toto téma stále narůstající význam. Optická 3D - měřicí technika v posledních deseti letech doznala v lisařině stále většího použití.

Průmyslová automatizace pro výrobní linky

Bez automatizace řídicích systémů si dnešní průmysl už nelze představit. Inovativní řídicí systémy pomáhají firmám získávat nové zakázky a posunují je krok před konkurenci. V automobilovém průmyslu platí toto rčení dvojnásobně.

Odměřovací systémy a jejich vliv na přesnost

Na obráběcí stroje jsou kladeny stále vyšší a vyšší požadavky na rychlost, přesnost a kvalitu obráběných součástí. Proces obrábění ovlivňuje mnoho faktorů a jedním z nich je kvalita pohonů jednotlivých os, které pohybují obráběcím nástrojem.

Absolutní snímač pro každou příležitost

Yeti se stal legendou. Slyšel o něm snad každý z nás. Spojuje schopnost existence v nejdrsnějších podmínkách se schopnosti unikat pozornosti.

Elektroměry mohou šetřit peníze

Na první pohled může titulek působit jako nepovedený reklamní slogan - jak asi elektroměr může šetřit? Již při bližším prozkoumání se však sdělení ukáže více než výstižné. První a nejzákladnější pravdou je, že "bez měření není kontroly".

Novinky na veletrhu Amper 2013

Společnost Siemens se zúčastní 21. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se uskuteční od 19. do 22. března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

Optimalizace výroby a dodávek v hutním průmyslu

Chcete-li vyrábět více než 5 milionů tun oceli ročně a dodat každou zakázku včas, musíte pracovat s přesně řízeným harmonogramem. Jednotlivé fáze procesu je třeba pečlivě načasovat a připravit. Tuny koksu, surového železa, šrotu a dalších surovin musí být dodány do výroby přesně tehdy, kdy je potřeba, a ocel musí být odlita dříve, než se stihne ochladit. Při výrobě surového železa mohou jednotlivé fáze procesu následovat jedna za druhou. Logistika výroby oceli je však mnohem složitější a náročnější jsou i požadavky zákazníků.

Systém diagnostiky pohonné jednotky vrtulníku

Pro bezpečnost leteckého provozu mají klíčový význam nosné plochy a pohonná jednotka letounu. V případě vrtulníku se obě kategorie částečně propojí do jediné - ekvivalent nosné plochy vytvářejí až otáčející se listy rotoru. Mezi pohonnou jednotkou a rotorem je umístěna převodovka (v letecké terminologii "reduktor"), a tak i v případě zdvojení motorů závisí konečný efekt bezpečnosti na spolehlivosti převodů a ložisek přenášejících pohyb na rotor.

Programování robotů tématem konference v Lisabonu

Počátkem února 2013 proběhla v portugalském Lisabonu mezinárodní konference prodejců a partnerů systému Robotmaster. Zúčastnilo se jí více než 64 prodejců z celého světa a samozřejmě nechyběli zástupci vývojářů systému firmy Jabez technologies Kanada a Intercam SA Švýcarsko, kteří zároveň představili unikátní novinky v nové verzi Robotmaster V6. Ta také bude v nejbližších dnech vydána.

Vícebodový LED analyzátor

Výrobce přesných snímačů, společnost Micro-Epsilon uvedla na trh novou řadu vícebodových LED analyzátorů, které nabízejí rychlejší a snadnější kontrolu LED diod.

Frekvenční měniče pro extrémní podmínky

Finská společnost Vacon se věnuje vývoji a výrobě frekvenčních měničů již od roku 1993. Jako jediný výrobce se specializuje výhradně na toto odvětví, což také přispívá k jeho zařazení mezi nejvýznamnější světové výrobce, zejména v oblasti vysokých výkonů a speciálních aplikací.

Nové možnosti měření textury a tvaru povrchu

Technické parametry a možnosti kontroly nově vyvinutých měřicích přístrojů nelze vždy považovat za finální a neměnné. Pokud se měřicí přístroje v  praxi uživatelů osvědčí, výrobce se vesměs logicky zaměří na jejich zdokonalování. Dalším vývojem sleduje zlepšení a rozšíření jejich aplikačních možností. Praktický příklad uvedeného postupu představují i nové možnosti aplikace řady měřicích přístrojů Talyrond 5xx, firmy Taylor Hobson.

Downsizing v elektrických pohonech? Proč ne!

V oblasti automobilů je tento pojem jistě jedním z nejvíce diskutovaných. Proč se vlastně pohony zmenšují? Jednoznačně kvůli úspoře nákladů. Je možné podobný jev vypozorovat v elektrických pohonech pro automatizaci? Odpověď zní: ano! I když se to na první pohled nezdá, je tomu tak.

Nové měřicí přístroje pro strojírenství

Měřicí technika musí reagovat na požadavky technické konstrukce a technologie, zejména pokud jde o délkové mezní úchylky a tolerance geometrického tvaru. Tyto požadavky se projevují intenzivní normotvornou činností, která zpětně ovlivňuje celý strojírenský reprodukční proces včetně technické kontroly a metrologie.

Úsporku, nebo LEDku?

V srpnu roku 2012 byla definitivně ukončena výroba klasických žárovek. Přestože prodejci mohou ještě doprodat staré zásoby, je potřeba zamyslet se nad tím, co bude dál. Podle nařízení Evropské komise nesmějí být klasické žárovky od září letošního roku dodávány na trh a stejný osud je připraven i pro halogenky, které se budou prodávat už jen do roku 2016.

Výroba

Co nového ve Pfrontenu?

Akce typu Open house se staly nedílnou součástí marketingových aktivit výrobních firem, kde jsou prezentovány nové či inovované modely výrobků, návštěvníci mají možnost diskutovat se zástupci hostitele, a oni naoplátku získávají cenné praktické rady od uživatelů, jenž následně promítají do svých inovací. Řada firem v poslední době, vědoma si všech rizik které toto rozhodnutí přinese, své live prezentace koncentrovala pouze na tyto akce a světových výstav se již neúčastní. To však není případ společnosti DMG/Mori Seiki.

Tři dny otevřených dveří v Mazaku

Od dubna loňského roku již naplno v Jažlovicích u Říčan funguje Technologické centrum firmy Yamazaki Mazak, japonského výrobce obráběcích a laserových strojů.

Okuma v novém zastoupení

Odborná veřejnost v České republice i na Slovensku již z kuloárů zaregistrovala připravovanou změnu, ke které se rozhodl japonský výrobce obráběcích strojů společnost Okuma na těchto dvou trzích.

Nastavení výstružníků a nástrojů pro vyvrtávání

Nástroje Mapal s technologií vodicích lišt a vícebřitou vyměnitelnou destičkou HX nastavují standard zvláště při obrábění odlitků a oceli. Jsou nejlepší volbou pro přesné vyvrtávání s vysokými nároky na kvalitu, kruhovitost, válcovitost a jakost povrchu.

Příručka pro technology: Frézování - nezapomněli jsme jeho základy?

V minulém roce jste se mohli v seriálu dozvědět vše o obrábění nerezových ocelí. Patrick de Vos, manažer technického vzdělávání ve společnosti Seco Tools Group, se v novém přicházejícím seriálu bude soustředit výhradně na frézování.

Ochrana proti teplu je ve vašich rukách

V Evropě se každou minutu na svém pracovišti popálí jeden pracovník. Celá polovina z celkového počtu popálenin se přihodí v potravinářském, kovozpracujícím a chemickém průmyslu. Společnost Mapa Professionnel, přední výrobce ochranných rukavic, zavádí na trh inovaci v podobě exkluzivního návrhu inteligentní rukavice pro profesionály, která umožní operátorům zvolit si rukavici přizpůsobenou teplotě, s níž přicházejí v pracovním procesu do styku.

Němečtí výrobci nástrojů očekávají dobrý rok

Počátkem roku uspořádal svaz VDMA Präzisionwerkzeuge ve Frankfurtu nad Mohanem výroční tiskovou konferenci, která zhodnotila uplynulý rok z pohledu německých výrobců nástrojů. Na konferenci vystoupil také Lothar Horn, předseda oborového svazu VDMA Präzisionwerkzeuge a současně obchodní ředitel firmy Paul Horn GmbH z Tübingenu.

Vysoký výkon s nižšími náklady

MasteriMill A2710 je nejnovějším frézovacím systémem firmy WNT, který v kombinaci s novými břitovými destičkami s pozitivní geometrií, větší hloubkou řezu, nižším řezným odporem a zvýšenou stabilitou přináší užitek z hlediska produktivity, bezpečnosti, nižších strojních nákladů, a rovněž i vysokou užitnou hodnotu v rámci široké škály aplikací.

Management rizik

Každá průmyslová či obchodní společnost je úzce propojena širokým spektrem interních procesů, které v sobě svým charakterem vždy skrývají určitou míru různorodého rizika. Tato rizika mohou mít velmi negativní dopad na samotnou společnost, její majetek, zaměstnance, externí zákazníky či klienty. Systematickým snižováním těchto dopadů, identifikací, vyhodnocováním, důkladnou analýzou, ošetřováním a monitorováním rizik se zabývá samostatný obor s názvem management rizik, anglicky risk management.

Radiální rozprašovací ventily

Nordson EFD, dceřiná pobočka Nordson Corporation, vyvíjí a vyrábí přesné dávkovací systémy pro nanášení kontrolovaných množství lepidel, těsnících látek, maziv a dalších materiálů používaných při výrobních procesech. Jedním z nich je radiální rozprašovací ventil 782RA pro nanášení maziv, nátěrů či jiných kapalin dovnitř válců.

Energeticky úsporné chlazení obráběcích strojů

Chlazení hraje při třískovém obrábění kovů nezastupitelnou úlohu. Přesnost obrábění je přímo závislá na konstantní teplotě chladicí kapaliny. Příkon chlazení činí přibližně 15 % celkové spotřeby energie obráběcího stroje a tomu úměrně odpovídá možný potenciál úspory energie. Chladicí jednotky s invertorovou technologií výrazně zvyšují účinnost chladicího zařízení a díky tomu je celý systém energeticky úspornější.

Krycí měchy - účinná ochrana pohyblivých částí strojů

V mnoha strojírenských aplikacích se vyskytují nečistoty, třísky či prachové částice, které se usazují na lineárních vedeních stroje a tím zkracují jejich životnost. Krytování představuje jednoduchý a účinný způsob ochrany těchto pohyblivých částí strojů.

Malé brousicí centrum s vysokou produktivitou

Výrobci automobilů po celém světě se v loňském roce těšili z nárůstu prodeje. Nejvyššího bylo dosaženo v USA, Číně, Indii a Rusku. Nicméně, rychlý nárůst prodeje vozů s sebou přinesl take nové výzvy pro výrobu - např. subdodavatelé se musí vypořádat s vyšším výrobním objemem a také zajistit, že procesní bezpečnost a kvalita nebudou tímto nárůstem poznamenány.

Kombinované sklíčidlo

Nové synchronizované sklíčidlo GűhroSync vybavila firma Gűhring kombinovaným upínacím systémem pro závitovací nástroje. Spojením předností klasických synchronizovaných a hydraulických sklíčidel do jednoho celku je nabízena novinka s mimořádnými funkčními vlastnostmi.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit