Témata
Reklama

Výzkumné centrum materiálů a metalurgie spuštěno

Ne do roka a do dne jako v Jiráskových Psohlavcích, ale do roka a týdne se metalurgové opět setkali v Dobřanech u Plzně při příležitosti otevření Západočeského materiálově metalurgického centra (ZMMC). Před rokem zde bylo slavnostně poklepáno na základní kámen stavby a nyní zde stojí moderní, špičkově vybavené výzkumné pracoviště, které nabízí výrobním podnikům spolupráci při realizaci jejich inovací a výzkumným institucím a vysokým školám kooperaci na výzkumných projektech. V současnosti spolupracují aktivně s desítkami firem, ale potenciál je daleko větší.

Provozovatelem výzkumného centra je soukromá výzkumné organizace Comtes FHT, a. s. Podle slov Ing. Libora Krause, předsedy představenstva této společnosti, činil celkový rozpočet stavby, vybavení a technologie 430 milionů Kč, přičemž 350 miliony je kryt dotací z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace ze strukturálních fondů EU (85 %) a z rozpočtu ČR (15 %) .

Centrum rozšířilo stávající výzkumný areál. Upevnit významnou pozici, kterou Comtes FHT zaujímá v materiálových analýzách a zkušebnictví, mu mají umožnit nová moderní pracoviště vybudovaná na 750 m2 a také arzenál zde instalovaných nových zkušebních a analytických přístrojů. Nechybí mezi nimi například spektrometry, zařízení pro odběr malých vzorků z provozovaných strojních celků nebo přístroj pro měření teplotní vodivosti laserem.

Chloubou dobřanských výzkumníků je ale především nová metalurgická laboratoř o rozloze 2 500 m2. V minulých měsících zde byla instalována vakuová tavicí a odlévací pec, hydraulický lis a také na míru vyrobená válcovací stolice. Nyní jsou zařízení ve zkušebním provozu, který by měl skončit během první poloviny letošního roku. „Válcovací linka a její bohaté příslušenství podstatně rozšíří možnosti experimentálního zpracování zkoumaného materiálu. Budou na ní vyvíjeny válcovací technologie se speciálními průběhy teploty a vyráběny experimentální polotovary,” uvádí Libor Kraus, výkonný ředitel centra, a dodává, že zařízení shodných parametrů zatím v ČR nebylo instalováno.

Reklama
Reklama
Stavbu metalurgické laboratoře realizovala firma Bögl a Krýsl, která má své sídlo též v Dobřanech. Rozpočet na výstavbu nové metalurgické haly a sousední laboratorní budovy o celkové rozloze 3 268 m2 činil na 73 milionů.

Jeho kolega Dr. Zbyšek Nový, místopředseda představenstva Comtes FHT, při úvodním proslovu uvedl, že podobné investice do infrastruktury pro aplikovaný výzkum a vývoj jsou cestou, jak povzbudit český průmysl a zbavit ČR nálepky průmyslové montovny. Dokumentoval to faktem, že na 80 % výsledků výzkumu a vývoje – technologií, materiálů a nových výrobků, které se zde za posledních 12 let zrodily, – putovalo do tuzemských firem, zbylých 20 % pak do středoevropského regionu. „Chceme, aby české kovárny kovaly a válcovny válcovaly ve vysoké kvalitě, ale úsporněji a levněji,“ uvedl závěrem svého vystoupení. Velký potenciál vidí ve spolupráci v energetickém sektoru.

Moderní technologie

V nově postavené metalurgické hale se nacházejí zařízení, která budou sloužit k vývoji nových technologií, optimalizaci stávajících či návrhu snižování vstupních nákladů ve výrobě. Hala není vybavena sériovými výrobními technologiemi, ale zařízeními, která byla zkonstruována na základě požadavků Comtes FHT tak, aby v sobě zahrnovala celou škálu zařízení.

V prvním případě jde o válcovací trať navrženou ve dvou režimech: duo pro válcování za tepla nebo kvarto pro válcování za studena při výměně jádra válcovací tratě za čtyři válce – dva pracovní a dva opěrné. Celá válcovací trať je variabilní, například pro připojení navíječky pro dráty. Dále se zde nachází přihřívací pec na polotovary a na konci tratě pak čtyřmetrová pec pro ohřívání meziproduktů, které se zde válcují. Trať je osazená snímači pro analýzu celého průběhu procesu. Vychlazovací tunel nebo kalicí lázeň a nůžky na dělení materiálu jsou další doplňky, které se u  válcovací stolice v běžném metalurgickém provozu nevyskytují. Dále jsou přiřazeny induktory pro kontinuální ohřívání během válcování. Maximální tloušťka polotovaru pro průchod válcováním je 100 mm. Na protilehlé straně se nachází rovnací a frézovací linka pro odstranění zokujeného povrchu před následným válcováním za studena.

Nová hala je osazena vyspělými technologiemi pro metalurgické zpracování. Zakázku na tři velké strojní technologie získala ve výběrovém řízení První železářská společnost Kladno. Nejde však o klasická zařízení pro komerční využití, ale o celky konstruované pro výzkumné účely podle požadavků Comtes FHT.

Dalším technologickým celkem v unikátní metalurgické hale je indukční vakuová kelímková pec pro odlévání či tavení experimentálních vzorků s kapacitou kelímků 10 nebo 50 litrů a tavbou dílů o hmotnosti 30 až 50 kg. Je vhodná pro v sadě odstupňované tavby, jejichž chemické složení se bude dále posuzovat, nebo pro větší experimentální bloky až do 300 kg, které následně poputují na válcovací trať nebo kovací lis. Mohou zde připravovat vzorky jak z oceli, tak měděné, mosazné, titanové nebo niklotitanové slitiny.

Technologický trojlístek haly tvoří také kovací lis o maximální síle 2 600 tun. Jde o zařízení běžně používané v kovárenském provozu, ale s tím zásadním rozdílem, že je koncipováno jak v režimu pro zápustkové kování, tak pro volné kování. Že to je stroj jaksepatří objemný, dokládá fakt, že rám stroje o hmotnosti 40 tun musel být na konečnou pracovní pozici spouštěn 250tunovým jeřábem skrz střechu ve svislé poloze, a to dodatečně dodělaným světlíkem. Metalurgickou halu lemují administrativní prostory pro zázemí výzkumníků a obslužného personálu.

Společnost Comtes FHT se za dvanáct let své existence vypracovala na přední pracoviště aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Zaměstnává 60 pracovníků, z toho je 80 % zapojeno do VaV. V rámci realizace projektu centra ZMMC se v posledních dvou letech dobřanská firma rozrostla o dalších 15 nových zaměstnanců. Její obrat za rok 2012 překročil podle vyjádření ing. Krause 70 mil. Kč. Aby se ve stávající kapacitě nedostali do červených čísel, musí ho v letošním roce navýšit na 80 milionů.

Budoucnost VaVaI v ČR

Již nyní se nahlas hovoří o tom, že mnoho VaVpI center realizovaných na technických univerzitách nebude po skončení dotací udržitelných. Ing. Kraus má postřeh ze Španělska, kde řada podobných center už zeje prázdnotou, a obává se, aby tomu u nás nebylo obdobně.

V laboratořích přímo propojených se stávající budovou se mj. nacházejí prostory pro numerické simulace či špičkově vybavená metalografická laboratoř, kde nechybí mikroskop atomárních sil.

„Centrum jsme navrhovali tak, aby doplnilo naše stávající komerční aktivity. Snažili jsme se držet při zemi a investovat jen do takových technologií, kde jsme měli dopředu s průmyslovými podniky nasmlouvanou spolupráci. Vydali jsme se odlišnou cestou než univerzity, které často získaly finance, a teprve pak řešily, za co je utratí. Je třeba, aby si uvědomily, že to jsou peníze daňových poplatníků na regionální rozvoj, a nikoliv na VaV,” konstatuje ing. Kraus. Na plzeňské ZČU je pět podobných konkurenčních center, která aktivním marketingem hledají zakázky v průmyslu. Comtes FHT sází na svou historii, zkušený tým výzkumných pracovníků, technologické zázemí a hlavně šíři služeb ve VaV. Aktivní obchodní strategií se snaží udržet stávající a oslovit nové partnery pro další spolupráci.

Roman Dvořák
Dobřany u Plzně

roman.dvorak@mmspektrum.com
Reklama
Vydání #3
Kód článku: 130306
Datum: 12. 03. 2013
Rubrika: Servis / Věda a výzkum
Autor:
Firmy
Související články
Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Fórum strategického manažera v deseti zastaveních, Luboš Malý, Brück AM

V novém seriálu chceme oslovovat naše top manažery a hledat u nich tajemství jejich úspěchu, jež by mohlo být inspirací pro ostatní, kteří se na podobnou dráhu vydávají či již po ní jdou. Strategie prvního kroku často bývá přelomová – iniciuje další, následující kroky, rozhoduje a ovlivňuje činy budoucí a v žádném případě ji nelze podcenit.

Trh výroby drátů a trubek

Na düsseldorfském výstavišti bude druhý dubnový týden 2014 opět představen obor technologie zpracování a opracování drátů a kabelů, resp. trubek a rour na veletrzích wire a Tube. Bližší informace k této akci jsme vám přinesli v prosincovém vydání MM Průmyslového spektra, ale jelikož se následně konala tisková konference organizátora Messe Düsseldorf, jenž tradičně dodává hodnotné analýzy a statistická data k daným oborům, přinášíme vám výběr toho nejzajímavějšího.

Související články
Z manažera vlastníkem

V době recese koupila Olga Kupec od německého majitele slévárenský provoz a už více než 10 let jede její firma na plné obrátky. Tato přemýšlivá a empatická dáma dokázala svým přístupem ke klientům a kolegům vybudovat v českoněmeckém pohraničí prosperující firmu, která nemá nouzi, ani o zakázky, ani o zaměstnance.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Moderní vědecké řízení podniku, Část 2. Desatero 1+2

Nasazení informačního systému PPROI do praxe s cílem maximálního zhodnocování kapitálu, obnáší pochopení jeho základních vědeckých stavebních kamenů. To si klade za cíl toto edukační desatero, které na stránkách časopisu postupně publikujeme. Dnes předkládáme první a druhé desatero.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Fórum výrobních průmyslníků

Máte ve své výrobě stroje integrovány do sítě, monitorujete jejich provoz? Pokud ano, jaká data z jejich provozu získáváte a jaký mají pro vás význam? V opačném případě, je pro vás otázka monitoringu výrobních zařízení (výrobního procesu) v blízkém horizontu důležitá? Co od něj očekáváte?

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Inovátor, ktorý cestuje okolo sveta

Stretol som pred pár rokmi chalana, na ktorom sa mi páčila jeho priamosť a úprimnosť. Nemá ešte ani 40 rokov a už má za sebou pracovné skúsenosti ako starý muž. Dnes šéfuje celosvetovému vývoju vo významnej nadnárodnej korporácii. Je výborný technik, ale nie technokrat. Je veľmi vnímavý k zákazníkom aj svojim spolupracovníkom. Vždy keď s nim diskutujem o inováciách, obdivujem jeho schopnosť vidieť veci v súvislostiach a pohľad do budúcnosti. Je to manažér s dušou podnikateľa, rebel s vystupovaním diplomata, cieľavedomý a pracovitý chlap s citlivou dušou a ochotou pomáhať druhým. Vzdelaný a skúsený profesionál s čistotou malého dieťaťa. Norbert Brath, šéf celosvetového výskumu a vývoja spoločnosti Embraco.

Začátky těžké, současnost jistá, budoucnost perspektivní

Firma Brück AM v letošním roce slaví dvacetileté výročí. Na zelené louce od roku 1993 postupně vyrostla strojírenská firma s loňským obratem téměř 1 mld. Kč, která nabízí profesní uplatnění zhruba 280 lidem z blízkého i vzdáleného okolí. Letošní den otevřených dveří byl ve znamení onoho jubilea a také netradičního rekordu. Pojďme se společně podívat do výrobních prostor v Zámrsku na to, co zaměstnance firmy, jejich rodinné příslušníky a obchodní partnery na konci června čekalo, a ještě předtím zavzpomínejme, jak to zde všechno vznikalo.

Mezinárodní technologická a výzkumná spolupráce

Na sklonku loňského roku se v hotelu Corinthia Prague v Praze konala výroční konference sítě Enterprise Europe Network v České republice, kterou uspořádalo Technologické centrum AV ČR ve spolupráci s International Chamrer of Commerce Česká republika a Centrem pro regionální rozvoj. Hlavním mottem konference byla podpora mezinárodní technologické a výzkumné spolupráce se zeměmi mimo EU.

Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Ekodesign a systematické řízení dopadů na životní prostředí

Směrnicí jsou stanoveny dva možné postupy posuzování shody, kromě interní kontroly návrhu je to systém řízení, zejména EMAS. Pokud výrobek navrhla organizace registrovaná v souladu s nařízením EMAS (nař. č. 761/2001/ES) a je-li v této registraci zahrnuta návrhářská činnost, považuje se systém řízení pro posuzování shody za splněný.

Francouzi pracují, aby mohli žít, Němci žijí, aby mohli pracovat. A Češi…?

Život je jedna velká náhoda a skládá se z dílčích menších. K jedné z nich můžeme řadit i tuto reportáž, jež měla svůj původ právě v setkání s ředitelem firmy Brück Lubošem Malým při naší společné cestě do Jižní Koreje. Zde jsme se domluvili, že následně navštívím "jeho" firmu. Den D záhy nastal a my vám přinášíme základní dojmy z téměř sedmihodinového pobytu. Materiál by však stačil na celou knihu, v oblasti výzkumných a experimentálních záležitostí pak na aplikační vysokoškolská skripta, která by byla snem každého pedagoga. Tak rozsáhlé jsou zkušenosti Luboše Malého a jeho týmu za posledních 16 let, co fabriku postavil na pevné nohy a díky zapáleným a erudovaným zaměstnancům a moderním technologiím zajistil perspektivu do daleké budoucnosti. Jak to vše začalo? Pojďme proti spirále času…

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit