Témata
Reklama

Na první pohled může titulek působit jako nepovedený reklamní slogan - jak asi elektroměr může šetřit? Již při bližším prozkoumání se však sdělení ukáže více než výstižné. První a nejzákladnější pravdou je, že "bez měření není kontroly".

Získání reálných hodnot ze života provozu vám umožní obhájit a realizovat změny pro dosažení lepší energetické efektivity. To je asi jasná věc a nikdo nepochybuje, že kompresor s přidřeným ložiskem má větší spotřebu, než pokud je vše, jak má být. Druhý aspekt, který inteligentní elektroměr zajistí, je měření maximální aktuální spotřeby. To jsou hodnoty související s hlavními jističi na vstupu, volbou sazby pro fakturaci a předpokládaným maximálním aktuálním odběrem.

Reklama
Reklama

Snížení požadovaného příkonu na realitu

Právě s ohledem na cenovou politiku dodavatele elektrické energie, který může „pokutovat“ při překročení čtvrthodinového maxima, si mnoho firem nechává dostatečnou rezervu – a to někdy zbytečně velkou. Hodnoty požadovaného výkonu mají nastaveny nadhodnoceně a vyhazují prostředky pánubohu – dodavateli elektrické energie – do oken.

Průtokoměry mohou nejen hodnoty zobrazovat, ale zároveň je poskytovat nadřízenému systému.

Pro dosažení optimálního výsledku stačí měřit celkovou spotřebu – už to podá velmi zajímavá čísla, která lze následně zpracovávat. V žádném případě však nestačí obyčejný elektroměr, který neumí nic jiného než pasivně počítat akumulovanou spotřebu. Chytré měřicí přístroje dokážou daleko víc. Nejenže měří každou fázi zvlášť a tím vám poskytují informace o případném nevyvážení zatížení jednotlivých fází, ale zároveň umí naměřené hodnoty uchovávat. Frekvenci záznamu lze zvolit od 1 s, což v praxi asi nenajde praktické uplatnění, až po libovolný delší časový úsek. Pokud jsou závažné důvody nepořizovat si vlastní měřicí přístroje, lze si měření objednat jako službu a dodavatel energetického auditu vám zařízení po nezbytnou dobu měření zapůjčí.

Od SD karty po webserver

Měřit každou nabíječku mobilního telefonu by asi bylo nesmyslné, ale měřit na více místech než jen na vstupu je naopak více než rozumné. Určitě je vhodné měřit samostatně jednotlivé haly, ucelené výrobní linky či jednotlivé stroje, pokud jejich příkon je vyšší než vámi definovaná hodnota – např. 1 kW. Pokud je logika měřicích míst pečlivě připravena a koordinována s měřicími body např. stlačeného vzduchu či jiných médií, lze již získat systém pro velmi přesnou analýzu využitelnou např. pro prediktivní údržbu.

Bezdrátové propojení PLC (programovatelných automatů) Panasonic a Eco Power Meterů je již stejně běžné a bezpečné jako komunikace po kabeluNedílnou součástí sledování výroby je management energií – a tím se nemyslí pouze energie elektrická. Stejně jako u elektřiny dochází ke strmému růstu cen také u plynu, stlačeného vzduchu či vody. Každá pro nás důležitá energie se může měřit vhodnými senzory nejen na vstupu, ale optimálně zvolenými čidly mohou být osazeny i jednotlivé dílčí větve. Prostřednictvím Eco Power Meterů se může sledovat nejen spotřeba jednofázových či třífázových spotřebičů, ale zároveň je možné na jejich pulzní vstupy přivést signál z konkrétního čidla příslušné měřené energie. O tyto naměřené hodnoty se již postará bezpečný přenos dat. Jednotlivé měřicí body lze připojit k řídicímu systému přes RS485, prostřednictvím Ethernetu nebo bezdrátově. Hodnoty z nepřipojených měřicích míst se mohou přenášet prostřednictvím SD karty a společně pak data podrobit zpětné analýze, aby mohla být zahájena nezbytná a správná opatření pro zvýšení energetické účinnosti. Neustálé sledování a optimalizace jsou základním kamenem pro moderní a efektivní hospodaření s energií. Vhodně postavená topologie sítě do budoucna zajistí nejen on-line sledování průběhů, ale zároveň umožní data měnit či dokonce jednotlivé připojené body programovat.
250 m bezdrátového přenosu dokáže ušetřit vícenáklady s kabeláží.

Data se nikdy neztratí

Komunikačním srdcem je FP Web Server, který průběžně poskytuje data – sledovat se mohou na chytrých telefonech, tabletech či je lze poskytovat do SCADA systému běžícím např. na PC v kanceláři. Co se stane, když se počítač musí restartovat nebo se v horším případě odebere do „věčných lovišť“? Každý datový balíček má časové razítko, a tak při výpadku cílového systému nedojde k žádné ztrátě. Všechna nedoručená data uchovává webserver lokálně a při obnovení spojení data přenese a bezpečně zkontroluje.

Pro ovládání systému je rozumné využít moderní dotykové panely, které nejen dovolí příkaz zadat, ale zároveň poskytnou aktuální zpětnou vazbu (teplota, tlak, průtok), a to samozřejmě jako aktuální hodnotu či graf vývoje. Podoba číselného či grafického zobrazení je pouze na kreativitě autora.

Až sedm měřicích modulů lze připojit k hlavní jednotce Eco Power Meteru KW2G.

Pro případ, že se měření realizuje bez přímé komunikace přes webserver, může nastat vhodná situace pro využití funkce „Data logging“. Dotykový panel průběžně sleduje a ukládá nadefinovaná data z řídicí jednotky (PLC) a ukládá je na SD kartu do souboru (.csv). Pokud je třeba data ihned zpracovávat či používat pro nějakou on-line aplikaci, může se do systému zapojit Data Logger, který lze programovat a sofistikovaně definovat, jaké proměnné se budou sledovat a jakým způsobem se budou používat. K přístrojům lze připojit všechny PLC Panasonic nebo i jiných výrobců, ke kterým PEW nabízí softwarové ovladače.

Širokou paletu proudových transformátorů lze jednoduše „nacvaknout“ na vedení různých profilů.

Sběr a analýza dat

Jedním z mnoha dalších podpůrných nástrojů, které lze ve spojení se sběrem a analýzou dat použít, je FP Web Designer. Toto vývojové prostředí zajistí, že on-line poskytované hodnoty kontrolním systémem se zobrazí jako přehledná HTML stránka. Vzhledem k intuitivnímu ovládání vývojového prostředí se lze obejít bez jakéhokoliv programování. Parametrizováním komponent z tematických knihoven se dá připravit zajímavé webové prostředí, díky němuž bude možné výrobu přehledně sledovat kdekoliv na světě. Praxe ukazuje, že přínosem je nejen samotné nasazení měřicích přístrojů – Eco Power Meterů –, ale hlavně optimální komunikace a zpětná vazba jednotlivých systémů.

Luděk Barták
Foto: Panasonic

Panasonic Electric Works

Ludek.Bartak@eu.panasonic.com

www.panasonic-electric-works.com

Reklama
Vydání #3
Kód článku: 130337
Datum: 12. 03. 2013
Rubrika: Trendy / Elektrotechnika a elektronika
Autor:
Firmy
Související články
Regulace jalového výkonu u fotovoltaických elektráren

Úvodem článku se zamysleme nad několika údaji, které vycházejí z oficiálních dat zveřejněných Energetic-kým regulačním úřadem za rok 2011. Instalovaný výkon ve fotovoltaických elektrárnách (FVE) byl v roce 2011 celkem 1971 MW a ve větrných elektrárnách (VTE) 219 MW, což je asi 10 % z celkového instalované-ho výkonu v elektrizační soustavě (ES) v ČR. Podle vyjádření ČEPS a ze studie ústavu EGÚ Brno, podle něhož česká elektrická síť dlouhodobě nezvládne více než 1 650 MW z neřiditelných zdrojů je zřejmé, že jsme se na tuto hranici již dostali.

Od vzdělávání přes úspory až po virtuální realitu

Společnost Siemens se zúčastnila všech dosud konaných ročníků Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a tradice pokračuje i v letošním roce, kdy hlavním tématem expozice je časová a energetická efektivita v rámci celého životního cyklu stroje - od jeho návrhu až k výrobě. Že je ochrana životního prostředí pro Siemens téma číslo jedna, podpoří i divácky atraktivní část expozice, ve které se představí nový model elektromobilu BMW i3, který je od jara letošního roku součástí vozového parku společnosti Siemens.

Šedesát měsíců pro energetickou efektivitu

V roce 2009 byly výrobní stroje zahrnuty do pracovního plánu evropské směrnice pro výrobky spojené se spotřebou energie 2009/125/EC, obsahující odpovídající metodologii (MEErP), a s tím související povinnost výrobců splňovat požadavky na snižování energetické náročnosti svých výrobků. Rámec těchto požadavků a termín jejich implementace je stále předmětem intenzivních jednání mezi Evropskou komisí a evropským svazem obráběcích strojů Cecimo. Současný vývoj situace se pokusí objasnit Ing. Jiří Vrhel ze Svazu strojírenské technologie, který zastupuje Českou republiku při jednáních v Bruselu.

Související články
Novinky na veletrhu Amper 2013

Společnost Siemens se zúčastní 21. ročníku mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper, který se uskuteční od 19. do 22. března letošního roku na veletržním výstavišti v Brně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Automatizace bez zbytečných limitů

Většinou jsou uváděny desítky technických "nej", kterými dodavatelé argumentují, proč zvolit právě jejich programovatelný automat (PLC) pro řízení aktuálního projektu.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Soutěž pro středoškoláky

Jubilejní, již pátý ročník soutěže o Putovní pohár partnerských škol Siemens - Sinumerik Cup se letos konal v Mohelnici, v prostorech zdejší Střední školy technické a zemědělské a stejně jako před třemi lety, kdy tato škola byla hostitelem, i letos zdejší ředitel Jiří Ženožička se svým týmem organizaci pojal velmi profesionálně.

Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika

Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika (CK-SVT) je v současnosti nejvýznamnější a největší grantový projekt na podporu dlouhodobého aplikovaného výzkumu v oboru strojírenské výrobní techniky (Machine Tool). Projekt navazuje na práci VCSVTT vedenou v letech 2000-2011 prof. Ing. Jaromírem Houšou, DrSc. a jeho příprava byla zahájena ve spolupráci výzkumných organizací, Svazu strojírenské technologie a jeho členských podniků již před koncem roku 2010.

Řídicí systémy nejen pro energetiku

Česká společnost ZAT, a. s., je etablovanou firmou v oboru automatizace technologických procesů v České republice i v zahraničí. V oblasti automatizace patří mezi nejdéle podnikající firmy na světě, letos slaví 50 let od svého založení.

Nasazení řídicího systému v teplárně Náchod

Koncem května tohoto roku dokončila společnost ZAT v teplárně Náchod výměnu vstupně výstupních modulů v demi-stanici. Implementovaly se zde moduly B&R s převedením řízení pod nový řídicí systém SandRA, které tak navázalo na implementaci nového řídicího systému z podzimu loňského roku.

Senzory v průmyslové praxi

Za 20 let své existence si Amtek získal důvěru odborné veřejnosti, mnoho příznivců a spokojených zákazníků mezi výrobci elektronických přístrojů i mezi výrobci strojů z mnoha průmyslových odvětví.

Úspora lidských zdrojů, energie i času

Zavřít garážová vrata, nastavit žaluzie podle polohy slunce, přivřít střešní okna s počínajícím deštěm či s poklesem teploty zakrýt bazén. Všechny tyto operace spojuje jejich technické řešení - detekce stavu a následné spuštění pohonu.

Moderní ekologické technologie

Trendem současné výstavby je používat pokud možno ekologické technologie a součásti z ekologických materiálů a ne ty, jenž např. představují vznik skleníkových plynů.

Strojové učení pro senzory

Dnes je možné nalézt mikrokontroléry (jednočipové počítače) v prakticky jakémkoli technickém zařízení počínaje pračkami až k měřičům tlaku a nositelné elektronice. Výzkumní pracovníci Fraunhoferova institutu mikroelektronických obvodů a integrovaných systémů řízení (IMS, ISŘ) vyvinuli AIfES, koncept umělé inteligence (AI) pro mikrokontroléry a senzory, který obsahuje plně nastavitelnou umělou neuronovou síť. AIfES je na platformě nezávislá knihovna pro strojové učení, kterou lze využít k realizaci samostudijní mikroelektroniky, která nevyžaduje spojení s cloudem nebo vysoce výkonným počítačem. Systém umělé inteligence určený pro senzory je schopen rozeznat rukopis a gesto, což umožňuje například zadávání vstupních dat gestem, běží-li knihovna na nositelné elektronice.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit