Témata
Reklama

Veletrh Euromold každoročně nabízí přehlídku světových novinek z oboru výroby forem a nástrojů, konstrukce a vývoje aplikací. Informace o posledním ročníku veletrhu přináší ing. Michal Brummel - zástupce pořádající agentury DEMAT Exposition Managing

Světový veletrh EuroMold se na přelomu listopadu a prosince 2001 konal již poosmé v prostorách veletržního areálu ve Frankfurtu nad Mohanem. Zúčastnilo se jej přes 1400 vystavovatelů z 41 zemí celého světa a počet návštěvníků přesáhl počet 50 000. Obliba tohoto veletrhu, projevující se každoročním výrazným nárůstem jak vystavovatelů, tak návštěvníků, je vysvětlována jeho promyšlenou koncepcí: Od konstrukce přes prototyp po sériovou výrobu; od nápadu ke konečnému výrobku. Návštěvník tak měl možnost při návštěvě jediného veletrhu získat přehled o nejnovějších trendech oboru. Napomáhá tomu i řada odborných doprovodných akcí, včetně soutěže o nejoriginálnější výrobek nebo služby, vyhlašované odbornou porotou na konci veletrhu. 9. ročník se uskuteční opět v areálu veletržního centra ve Frankfurtu ve dnech 4. - 7. prosince 2002.
Reklama
Reklama

Odborné akce

Jednou z nejpřitažlivějších akcí bylo Design + Engineering Forum. Moderní CAD techniky hrají již dlouho důležitou roli při vývoji nových výrobků, vytváření jejich návrhů a zobrazování přesných detailů. Nedocenitelnou výhodou je skutečnost, že počítačem generované 3D modely vypovídají jednoznačně o tom, zda se při zvoleném konceptu jedná skutečně o optimální řešení. S využitím technik, jako jsou Rapid Tooling a Rapid Prototyping (rychlá výroba forem a prototypů), lze podstatně urychlit přípravu prototypů, a celý postup umožňuje navíc plynulé předávání potřebných údajů konstruktérovi formy. Prezentovala se zde řada vystavovatelů, kteří se touto tematikou zabývají a působí jako dodavatelé nejrůznějších průmyslových odvětví.
Souběžně probíhalo i Virtual Reality Forum, kde 13 firem předvádělo nejrůznější možnosti, které techniky virtuálního vývoje výrobků poskytují: od prosté prezentace po interakční možnosti s inženýrskými aspekty. Interaktivní virtuální realita umožňuje včasné a spolehlivé vyhodnocení řešeného projektu a včasné rozeznání chybných řešení. Umožňuje prozkoumání více variant v kratším čase a uspoří výrobu prototypů. Výsledkem je zvýšení spolehlivosti, zkrácení termínů a omezení nákladů na chybná řešení, což vede k celkovému zvýšení kvality. Vedle technik vizuální prezentace předváděly firmy a vědecká pracoviště hardwarové a softwarové produkty z daného oboru v nejrůznějším cenovém provedení a tudíž přístupné i malým firmám.
Inovaci výrobků, vyráběných v požadovaných variantách podle okamžitých požadavků trhu a přitom levně, usnadňuje integrace internetu do výrobního procesu. Spoluprací agentury DEMAT a firmy PTC tak vznikla expozice Collaborative Engineering, což je pojem, který uvedený koncept nejlépe charakterizuje a kterému na letošním ročníku veletrhu EuroMold byla věnována veliká pozornost. Na konkrétních příkladech bylo on-line předváděno, jak lze proces vývoje výrobků urychlit pomocí internetu propojením výrobce s dodavateli, kooperujícími partnery a zákazníky.
Využití laseru při výrobě nástrojů bylo téma, které předváděla řada firem. Nejznámější je využití laseru k řezání a svařování, tvrzení, legování a nanášení materiálů za účelem snížení odolnosti povrchu formy oděru. Výjimečná schopnost zaostření laserového paprsku jej předurčuje k opracování malých struktur, a proto se mnoho konvenčních obráběcích technologií se zmenšující se velikostí obráběné plochy nahrazuje laserem. Scénář přehlídky výrobních firem připravilo známé vědecké pracoviště IPT v Aachenu .
Nové směry při konstruování, výrobě prototypů a forem v leteckém průmyslu předváděla ve stejné hale 9.2 expozice Vývoj výrobků v leteckém průmyslu. Vedle výrobců klasických větroňů vystavovali své výrobky také výrobci ultralehkých letadel a pomocí videofilmů byly prezentovány postupy z oblasti leteckého vývoje a zkušebnictví.

Zajímavé exponáty

Z nových materiálů, prezentovaných na veletrhu, zaujala např. hliníková slitina Fortal- Alumond, uvedená nově na trh firmou Almet a Pechiney Rhenalu a určená především pro výrobu nástrojů a forem. Náhrada oceli hliníkem s vysokou pevností přináší uživateli řadu výhod. Např. v oblasti vstřikování plastů dochází k 20- až 40% úsporám, přičemž tyto úspory jsou tím větší, čím složitější je forma v poměru k její hmotnosti. Nižší hmotnosti a kratší výrobní termíny, dosažitelné např. technologií High-Speed-Cutting u vysoce pevných hliníkových slitin, jsou dalšími výhodami tohoto materiálu. Firma Ampco Metal dodává na trh skupinu speciálních měděných slitin Ampco-Metall s odstupňovanou tvrdostí až do HB 420. Vyznačují se velmi dobrými kluznými vlastnostmi, při vysoké korozní odolnosti. Materiály, vyráběné pod označením Ampcoloy, jsou určeny zejména pro výrobu vstřikovacích a lisovacích forem. Vzhledem k vysoké tepelné vodivosti a nízké adhezi, umožňující snadné vyjímání výrobků, se u těchto forem dosahuje podstatného zkrácení cyklů. Oba typy slitin nacházejí využití při výrobě mechanicky namáhaných, pohyblivých součástí (vedení sloupků, vyhazovací a stírací prvky, ložiska) a termicky namáhaných aplikací (trysky pro horké vtoky, vtokové vložky, šoupátka). Dají se svařovat nejen navzájem, ale za určitých okolností i s ocelovými prvky.
Praktický softwarový produkt pro vstřikování nabízela nizozemská firma Schouenberg & Partners pod označením CalcMaster. Tento interaktivní program umožňuje velmi rychlé stanovení veškerých kalkulací, potřebných k zjištění ceny formy, vstřikovacího procesu, a tím ceny konečného výrobku. Software umožňuje simulaci celého vstřikovacího procesu, protože zpracovává všechny rozhodující technologické parametry vstřikování, dodatečných a pomocných operací a provádí
optimalizaci násobnosti formy. Lze jej doplnit o řadu funkcí, jako jsou databanky materiálů, vstřikovacích strojů i ekonomických dat; komunikuje v devíti jazycích.

Soutěž o nejlepší výrobek

Vyvrcholením odborných doprovodných akcí bylo jako každoročně udílení cen za tři nejoriginálnější a nejprogresivnější výrobky nebo služby, tzv. EuroMold Award. Zlatou sošku za první umístění udělila mezinárodní porota výrobku firmy Advanced Composite systems GmbH za výrobu nárazníku pro BMW z termoplastického kompozitu. Tento konstrukční výrobek zásadně mění dosavadní řešení a automobilka tím dosáhla v důsledku zkrácení výrobního cyklu při výrobě nárazníku 60% úspor. Vyznamenaná firma je součástí sdružení QIC Systemverbund Kunststofftechnik GmbH Wilhelmsdorf, které integruje 9 firem z oboru zpracování plastů a inženýrských kanceláří. V areálu firem bylo otevřeno také nové vývojové a aplikační centrum s nástrojárnou. K ocenění přispěl i další výrobek tohoto sdružení, který budil mezi návštěvníky veletrhu velikou pozornost. Jednalo se o zcela novou koncepci kola horského bicyklu, kterou uvedl jako světovou novinku Werner Gebusch, majitel stejnojmenné firmy. Paprsky kola jsou přímo vstřikovány do ráfku, čímž se vedle cenových úspor dosahuje i značného prodloužení životnosti celého bicyklu.
Druhé místo, stříbrnou sošku, obdržela firma Concept Laser GmbH, Lichtenfels za zařízení "M3 linear". Toto zařízení, které na veletrhu mělo svoji světovou premiéru, provozuje tři laserové technologie: sintrování jednokomponentních kovových prášků, 3D ubírání materiálu a popisování kovových a plastových povrchů. Integrace všech tří technologií do jediného modulárního zařízení umožňuje jeho mnohostranné využití při výrobě forem a prototypů. Od ledna má být novinka uvedena na trh. Bronzové ocenění získal Ahmad Mazouri, jednatel firmy Juma Sonderanlagenbau GmbH, Ellwangen za vývoj tzv. "Blackrohr" vypalovacího postupu, jímž se bezezbytku vypálí při teplotě maximálně 650 °C zbytky modelů ve formě pro tlakové lití kovů.

Účast českých firem

České firmy zaujímají nejen z hlediska počtu, ale i technické úrovně přední místo mezi středoevropskými státy. Jedná se většinou o podniky střední velikosti, vstřikovny plastů s moderně vybavenými nástrojárnami. Poprvé se zúčastnila i firma nabízející softwarové produkty. Většina vystavujících firem se zúčastňuje veletrhu pravidelně a nachází na veletrhu své zákazníky i ze vzdálenějších regionů. Potěšitelný je i trvalý vzestup počtu vystavujících firem a návštěvníků z České republiky. Neuspokojivá a poněkud nevysvětlitelná byla absence slovenských firem na letošním ročníku i relativně malý počet návštěvníků z této země.
Reklama
Vydání #1,2
Kód článku: 20120
Datum: 06. 02. 2002
Rubrika: Servis / Veletrhy a výstavy
Autor:
Firmy
Související články
Nové technologie jako motor inovací - 2. část

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Nové technologie jako motor inovací

Více než 3 000 společností z oboru plastů a kaučuku představí letos v říjnu produkty a řešení pro produktivní a zodpovědný dnešek, zítřek i pozítřek v rámci veletrhu K Düsseldorf.

Düsseldorf se chystá na Káčko

K Düsseldorf - tento název je již 67 let symbolem největšího světového setkání v oblasti průmyslu plastů a kaučuku. Každé tři roky se v Düsseldorfu scházejí vystavovatelé a návštěvníci ze všech kontinentů, aby se seznámili s nejnovějšími výsledky vývoje v tomto dynamickém a inovativním průmyslovém odvětví.

Související články
Evropskou veletržní sezónu 2019 opět zahájí Lipsko

Lipské průmyslové veletrhy Intec a Z otevřou brány výstaviště pro svůj další ročník již ve dnech 5. až 8. února 2019. Výhodný termín konání hned na začátku roku znamená pro vystavovatele a návštěvníky z České republiky ty nejlepší předpoklady pro navázání či prohloubení obchodních kontaktů na mezinárodní strojírenské a subdodavatelské scéně.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Plastikářský veletrh K 2016

K trendům, které spoluurčují vývoj severoamerického plastikářského průmyslu, patří intenzivní používání moderního softwaru pro digitální konstruování a vyrábění spolu s narůstající automatizací výroby. Aktuální výsledky vývoje otevírají podnikům podél celého výrobního řetězce nové možnosti pro optimalizaci výrobních postupů, zkrácení doby pro uvedení na trh a zvýšení konkurenceschopnosti.

Plastikářský svět míří do Düsseldorfu

Veletrh K 2013 představí nejčerstvější inovace v oblasti produktů, technologií a služeb v oblasti zpracování plastů a kaučuku. Zájem vystavovatelů je obrovský a všech 19 hal na výstavišti v Düsseldorfu bude plně obsazených.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Průmyslu zpracování plastů se otevírají nové možnosti

Společnost Engel, která si v letošním roce připomíná 30. výročí bezsloupkových vstřikovacích lisů, představí na veletrhu K 2019 řadu moderních technologií a automatizačních řešení. Jedním z hlavních témat letošního „káčka“ je také cirkulární ekonomika.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

SolidWorks World 2014

SolidWorks World je již šestnáctý rok jednou z největších akcí svého druhu na světě. Jde o každoroční konferenci uživatelů, školitelů a prodejců špičkového designového softwaru SolidWorks. Původně americká společnost SolidWorks dnes patří pod křídla francouzského Dassault Systèmes. Na našem trhu je zastupována firmami SolidVision a 3E Praha Engineering.

Ochutnávka podzimního veletrhu K 2022

Blíží se říjnový termín největšího mezinárodního plastikářského a gumárenského veletrhu K, který se bude letos opět konat na düsseldorfském výstavišti. Firmy z oboru již pilně připravují svoje expozice a některé z nich pořádají tiskové konference, aby odborné veřejnosti napověděly, jaké novinky budou na veletrhu představovat. My jsme navštívili společnou konferenci tří rakouských firem – Borealis, Engel a Erema Group.

Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

V centru evropské formařiny

Ve dnech 30. května až 2. června 2017 se na novém výstavišti ve Stuttgartu uskuteční specializovaný veletrh Moulding Expo, zaměřený na konstrukci nástrojů, texturování a výrobu forem.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit