Témata
Reklama

Fanfáry pro inovátory

Soutěž o Zlaté medaile brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu se datuje již k roku 1964. Za tu dobu byly oceněny stovky vystavovaných exponátů, některé z nich jako světové unikáty. Za ta léta jsme se ale však setkali i s balastem, který technické veřejnosti předstíral, jaké výborné věci vznikají v hlavách československých socialistických konstruktérů. Soutěž v porevoluční době postupně ztrácela na třpytu, exponenciálně rostly počty udíělených medailí a naopak klesal respekt technické veřejnosti k soutěži.

Brněnské veletrhy v roce 2009 tak došly na rozcestí, zda soutěž ukončit, nebo zásadně změnit její koncepci. Zvítězila druhá cesta. Zásadní redukce počtu Zzlatých medailí byla provedena po zralém úsudku vedení veletrhů s jasným cílem: odměňovat jen ta řešení, která jsou zcela nová a mění mj. dosavadní pohled na konstrukci. Při hodnocení se tak vychází z počtu patentových podání, inovačního potenciálu, ale i úspor energie či mimořádné komerční úspěšnosti. Bohužel mnoho vystavovatelů stále odmítá toto nové pojetí, zcela obvyklé na zahraničních veletrzích, které je projevem neustálé podpory inovací. Doufejme však v to, že i brněnský strojírenský veletrh se v nejbližší budoucnosti stane místem, kde firmy představí své technicky převratné myšlenky.

Reklama
Reklama
Do letošní soutěže bylo celkem přihlášeno 24 exponátů. Pět z nich pak komise ocenila Zlatou medailí MSV 2014.

Průmyslový robot

Vystavovatel: Kuka Roboter CEE

Zařízení nazvané Lightweight robot intelligent industrial work assistant (robot lehké konstrukce, inteligentní průmyslový pracovní asistent) zásadně přepisuje možnosti použití průmyslových robotů. Zcela poprvé mohou roboty a lidé pracovat společně i ve velmi citlivých úkonech, a to i zcela bez jakéhokoliv bezpečnostního oplocení. Přímá spolupráce robota a člověka přináší zcela naprosto unikátní možnosti při řešení automatizace výrobních procesů.

Zařízení pro výrobu funkčních plastových dílů novou technologií

Vystavovatel: Arburg

Technologie AKF představuje zcela nový postup aditivní výroby, který umožňuje bez existence forem vyrábět plně funkční plastové díly přímo z jejich 3D modelů (formát STL), a to z běžně dostupných plastových granulátů. Na rozdíl od běžných 3D tiskáren, které aditivní výrobu vzorků realizují postupným kladením vrstev speciálně připravených materiálů pomocí pohybující se vytlačovací – - tiskové – hlavy, vyrábí zařízení FreeFormer požadované díly nanášením malých kapek plastové taveniny, které generuje dávkovací jednotka se speciální piezoelektricky ovládanou tryskou.

Mobilní laboratoř pro dálkovou chemickou analýzu

Vystavovatel: Vysoké učení technické v Brně

Mobilní laboratoř slouží k rychlé bezkontaktní prvkové analýze povrchů předmětů v průmyslových provozech i v terénu pomocí laserového pulzu. Klíčovou funkcí zařízení je schopnost dálkové analýzy na vzdálenost několika jednotek až desítek metrů. Využita je spektroskopie laserem indukovaného plazmatu.

Dutá hřídel vyráběná vnitřním přetlakem plynu

Vystavovatel: Svaz kováren ČR

Odlehčování konstrukcí a zlepšování jejich dynamických vlastností při současných úsporách energií při za jejich provozu lze efektivně provádět integrací více high-tech prvků do jednoho produktu. Příkladem je dutá hřídel z ultra-vysokopevnéostní oceli zpracované originální technologií kalení. Hřídel byla vyrobena nafouknutím ve formě při teplotách kolem 900 °C vnitřním přetlakem plynu 800 barů. Při styku s formou bylo provedeno řízené chlazeni oceli tak, aby vznikl tvarově složitý výrobek. Poté bylo provedenoproběhlo řízené tepelné zpracování tak, aby nakonec vznikl výrobek s výjimečnými mechanickými vlastnostmi.

Dotykový software pro souřadnicové měřicí stroje

Vystavovatel: Topmes

TouchDMIS software slouží pro měření na souřadnicových měřicích strojích s využitím CAD modelů. Software obsahuje všechny známé funkce, které má vyspělý software má obsahovat, včetně užití standardu DMIS pro programování měřicích strojů. Uživatelské rozhraní bylo navrženo pro ovládání nejen počítačovou myší a klávesnicí, ale hlavně pomocí dotykového displeje, což přináší jednodušší a rychlejší obsluhu a tím také zkracuje dobu školení obsluhy měřicího zařízení.

Profesor Václavík: ocenění Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci

Toto ocenění je nerozlučně spjato se slavnostním večerem zahájení strojírenského veletrhu. Jeho historie sahá již do roku 2006, kdy redakce strojírenského měsíčníku MM Průmyslové spektrum přišla s ideou systematicky oceňovat odborníky, kteří se za svůj profesní život zásadním zásadně podílem zasloužili o rozvoj technického oboru, ve kterém působili či nadále stále působí.

Komise Zzlatých medailí na základě třech tří předložených kandidátů redakce MM Průmyslového spektra rozhodla, že Zzlatou medaili za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy za rok 2014 náleží obdrží panu profesoru Miroslavu Václavíkovi, jenž byl do soutěže nominován Svazem průmyslu a dopravy ČR a Asociací výzkumných organizací.

Rozhovor s profesorem Václavíkem a rozsáhlou reportáž z jeho liberecké společnosti VÚTS naleznete zde.

Profesor Václavík, který vloni v prosinci oslavil životní jubileum, je představitelem aplikovaného výzkumu na nejvyšší teoretické úrovni. Přitom dokáže výsledky výzkumu a vývoje realizovat ve výrobních podnicích. Jeho osobnost spojuje vynikající manažerské schopnosti, vědecko-výzkumnou činnost i pedagogické působení. Jeho historickou zásluhou je úspěšné zvládnutí transformace Výzkumného ústavu textilních strojů Liberec a zachování jeho existence. Pod jeho vedením ústav diverzifikoval své původní výzkumné a vývojové aktivity textilních strojů na oblast strojů pro zpracovatelský průmysl – sklářství, bižuterie, polygrafie, balící stroje a samozřejmě obráběcí stroje.

Profesor Václavík je významnou autoritou ve výzkumu a vývoji na celostátní úrovni i s přesahem i mimo ni. Záběry jsou ze slavnostního předání ocenění Zlaté medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.
Reklama
Související články
Zlatá medaile MSV

Současná podoba udělování Zlatých medailí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, o něž se v soutěži ucházejí přihlášení vystavovatelé se svými exponáty, odráží snahu nalézt taková objetivizující pravidla, která odpovídají hlavnímu záměru soutěže – tedy oceňovat inovativní produkty. Tím se rozumí výrobky, technologie nebo služby, které jsou mimořádně významné svým progresivním řešením, technickými parametry a technologickými možnostmi a ocenění si zaslouží, poněvadž snesou srovnání se špičkovými řešeními přinejmenším na evropské úrovni, ještě lépe na úrovni světové.

Festival Česká inovace 2014 je již minulostí

Pátek, nikoliv 13., ale 14. března 2013 patřil inovacím. Jak jsme vás průběžně na facebookových stránkách MM Průmyslového spektra aktuálně informovali přímo z dění z pražské Národní technické knihovny, konal se zde Festival Česká inovace. Cílem soutěže i festivalu samotného je pomoci zajímavým nápadům uplatnit se na trhu, vzájemně jejich autory propojit a spoluvytvářet tak inovativní prostředí v Česku. Organizátorem festivalu je Česká inovace a společnost Blue Events.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Související články
Jízdní kola z vesmírného inkubátoru

V České republice existuje celá řada firem, které se svými produkty prosadily po celém světě. Často nejsou ani tak známé doma jako spíš za hranicemi naší země, kde v ojedinělých případech vytvořily dokonce nový segment trhu. Seriál formou stručného příběhu představuje čtenářům cestu, po které se podnikatel se svojí firmou vydal, jaké milníky jej provázely a jakých úspěchů a uznání na světovém trhu dosáhl.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Najít dveře do budoucnosti

Již 20. ročník Ceny Wernera von Siemense vyvrcholil 22. února slavnostním večerem v pražské Betlémské kapli. Za své práce zde převzalo ocenění celkem 25 nejlepších mladých vědců, studentů a pedagogů. Werner Siemens prý řekl: „Lepší než bušit hlavou do zdi je najít v ní očima dveře.“ Z mladých lidí, kteří převzali ocenění nesoucí jeho jméno, by měl jistě radost. Všichni totiž dokázali nejen najít dveře, ale otevřít je do budoucnosti.

Letem technickým světem VI

Každý den nás překvapuje zprávami z vědeckotechnické sféry, která je nám sice ve své podstatě blízká, ale přesto někdy v detailech vzdálená, protože stačíme sledovat jen svůj obor. V tomto letošním seriálu stíráme hranice úzkého zaměřeni a zlehka se dotkneme překvapivých novinek odjinud. Kdo chce vědět víc, snadno si podrobnosti najde.

Letem technickým světem V

Každý den nás překvapuje zprávami z vědeckotechnické sféry, která je nám sice ve své podstatě blízká, ale přesto někdy v detailech vzdálená, protože stačíme sledovat jen svůj obor. V tomto letošním seriálu stíráme hranice úzkého zaměřeni a zlehka se dotkneme překvapivých novinek odjinud. Kdo chce vědět víc, snadno si podrobnosti najde.

Letem technickým světem IV

Každý den nás překvapuje zprávami z vědecko-technické sféry, která je nám sice ve své podstatě blízká, ale přesto někdy v detailech vzdálená, protože stačíme sledovat pouze svůj obor. V tomto letošním seriálu stíráme hranice úzkého zaměřeni a zlehka se dotkneme překvapivých novinek odjinud. Kdo chce vědět víc, snadno si podrobnosti najde.

Zvídavé neutrony

Teroristické útoky v Belgii ukázaly, že v kontrole zavazadel v dopravních terminálech jsou povážlivé rezervy. Nadějí mohou být neutronové skenery, které oproti klasickým bezpečnostním rámům a rentgenům dokážou odhalit i samotnou výbušninu.

S uranem v podpalubí

V březnovém vydání MM Průmyslového spektra jsme publikovali článek pod názvem Jaderné ledoborce pro Severní cestu. Jelikož tento text vzbudil zájem řady čtenářů, rozhodli jsme se na toto téma připravit další podrobnější příspěvek.

Atraktivní projekty: Chytře na energetiku

Stále častěji se hovoří o chytrých sítích v energetice (smart grids), ale cesta k nim je ještě daleká. Zatím je nutné se držet spíš při zemi a myslet na inteligentní energetické řešení budov. Těch nových, ale i těch stávajících.

Stále aktuální odkazy Autodesk University

Počátkem letošního roku byly v MM Průmyslovém spektru zveřejněny články o největší CAD softwarové konferenci na světě - Autodesk University. Příští ročník je ještě několik týdnů před námi a ten loňský je již historií. Přesto i po desíti měsících od jejího skončení má stále co říci nejen uživatelům CAD programů.

Atraktivní projekty: Zelená zelené architektuře

Možná je to móda, ale v každém případě velmi hezká a ekonomicky závažná. Mám na mysli tzv. zelenou architekturu. Dokazovala to i nedávná výstava v Galerii Národní technické knihovny v Praze v rámci úspěšného projektu Green Architecture II. Jeho pokračování, které iniciuje Galerie Jaroslava Fragnera, ukázalo, že všechna architektonická řešení bez ohledu na zemi vzniku, velikost, rozpočet nebo funkční určení spojuje šetrnost.

Od matematických modelů k domácí elektrárně

Technici znají organický Rankinův cyklus (ORC) již od 19. století, ale až donedávna se nedařilo pro něj nalézt praktické využití. V posledních letech se na využití principu ORC zaměřili v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Výzkum tepelných cyklů s nízkým výkonem se jevil jako perspektivní v oblasti mikrokogenerace a využití odpadního tepla. Zvýšený zájem o ORC souvisel především s vývojem „domácí“‎ mikroelektrárny WAVE, která nyní již úspěšně „běží“‎ ve zkušebním provozu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit