Témata

Po šesti dnech se v sobotu 17. září 2022 uzavřely brány chicagského výstavišti McCormick Place na břehu michiganského jezera, které hostilo veletrh IMTS – Manufacturing Technology Show, největší veletržní událost amerického kontinentu zaměřena na obráběcí technologie a komponenty. Na 2 000 expozic bylo rozloženo v celkem devíti pavilonech zabírající výstavní plochu přes 100 tis. metrů čtverečních. Celkem se v průběhu celého veletrhu registrováno přes 86 tisíc návštěvníků. 

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama
Reklama
Reklama

Česká republika letos poprvé zařadila veletrh do Programu Českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách pod gescí MPO. Společná česká expozice čítala stánky celkem devíti firem. Realizátorem byla renomovaná společnost Exponex, která má na tomto poli bohaté zkušenosti.

Jaroslav Kantůrek, generální konsul ČR v Chicagu při slavnostním otevření společné expozice řekl: „Vítám příležitost osobního pozdravení firem, které se účastní společné expozice zde na IMTS Chicago. Je to poprvé v historii, kdy se podařilo realizovat českou národní expozici v gesci MPO.“ „Back in track“ je motto, které dle slov generálního konzula Ing. Kantůrka vystihuje jejich aktivity na US trhu. V dubnu tr. se na veletrhu v Detroitu konala v rámci projektu ekonomické diplomacie akce zaměřena na elektromobilitu a autonomní řízení za účasti českých subjektů v čele s ČVUT v Praze. V červnu pak pod vedením Svazu průmyslu a dopravy ČR se za účasti předsedy Senátu ČR Miloše Vystrčila konalo prestižní byznys fórum, kde se prezentovalo na 32 českých firem, především z řad start-upů.

Letošního ročníku IMTS 2022 se účastnilo na 86 tisíc návštěvníků (Foto: R. Dvořák)

Organizátorem veletrhu IMTS byla americká asociace AMT (The Association For Manufacturing Technology), která historicky spolupracuje s českým Svazem strojírenské technologie. V nejprestižnější severním pavilonu se nacházela i česká národní účast. Trh USA představuje po Číně druhý největší trh komodity obráběcích strojů.

Podpora MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR dlouhodobě podporuje české firmy na zahraničních veletrzích. Podle slov Vladimíry Formanové z Odboru řízení exportní strategie a služeb MPO jsou tyto podpory rozděleny do různých kategorií. „Kategorie B, které vyžaduje účast alespoň šesti subjektů, včetně jedné asociace, je mezi zájemci nejvíce využívána.“  Impulz pro podporu dané akce musí směřovat od profesních asociací a svazů. Na portálu MPO v sekci Zahraniční obchod se nachází vždy aktuální seznam podporovaných veletrhů, aktuálně na roky 2022 a 2023. Na rok 2024 se seznam připravuje. „Mezi klíčové podmínky firemní účasti patří registrace podnikatelského subjektu v ČR a její výrobní nebo servisní charakter“ říká Ing. Formanová a pokračuje: „Nerozlišuje se velikost firmy, ani její sídlo. Důležité je konkurenceschopnost daného výrobku či služby, se kterou chce na daný trh přijít a uspět zde.“  Každá firma má v průměru nárok na plochu od 5 do 9 metrů čtverečních. V rámci strategie konkurenceschopnosti ČR jsou podporovány veletrhy z oblastí elektrotechniky, letectví, zdravotnictví a v poslední době také cirkulární ekonomiky.

Slavnostní zahájení expozice ČR za účasti vystavovatelů, zástupců MPO, Generálního konzulátu v Chicágu, Czechinvestu, Czechtrade. (Foto: R. Dvořák, A. Pohl)

Česká účast

Podpora podnikatelských subjektů na veletrzích a výstavách v zahraničí patří mezi nejefektivnější nástroje pro jejich expanzi na nové trhy a udržení stávajících. Umožňuje osobní setkání a jednání s relevantními obchodními partnery, získávání nových prodejních kanálů a distributorů, kontakt s odbornou veřejností, analýzu nových trhů a jejich specifik, mapování konkurence, případně udržování si trvalého postavení na trhu. Program Českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách dostupný je v souladu s Exportní strategií ČR zaměřen na export zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou a usnadňuje expanzi českých firem (zejména malých a středních) na zahraniční trhy.

Veletrh IMTS 2022 byl zařazen do tohoto programu. Stát Illinois, především pak oblast Chicaga je významnou průmyslovou a obchodní základnou USA a historicky zde existují pevné obchodní vazby s Českou republikou. Ve společné expozici ČR se prezentovalo celkem devět českých výrobních společností (v abecedním pořadí): Hestego, Ideal -Trade Services, KSK Precise Motion, RETOS Varnsdorf, TGS nástroje-stroje-technologické služby, TMC CR, TOS Olomouc, TOS Varnsdorf, Walter CZ.

Společnou expozici ČR navštívila nejen řada stávajících partnerů, ale díky akvizici jak před konáním veletrhu, tak i v jeho průběhu na sociálních sítí, zavítala celá řada nových potenciálních partnerů jak z USA, tak i především z Mexika. (Foto: R. Dvořák)

Tuzemský výrobce obráběcích strojů, TOS Varnsdorf, patřil mezi prezentované firmy v národní expozici s největšími zkušenostmi na zdejším trhu. Dlouhodobě zde provozovali dvě dceřiné společnosti, jejichž činnost následně utlumili a zaměřili se na renomované lokální zastoupení, skrze které zde prodávají především do sektoru stavebních strojů a těžařského průmyslu. V posledních letech průměrně pět strojů ročně, vyrobené a exportované z Varnsdorfu. Podle Jana Rýdla ml., generálního ředitele TOS Varnsdorf, specifika zdejšího obchodování spočívají především ve skutečnosti, že zákazníci hledí na poměr cena a přidaná hodnota, jsou velmi zkušení, znají konkurenci a vyžadují produkty šité na míru. Důležité je podle něho jak stabilita renomovaného zastoupení, tak samozřejmě i servisní zázemí vč. skladu náhradních dílů. 

ITS Group, skupina firem, kterou na veletrhu reprezentovala Monika Šimánková společně s majitelem Ivo Bezlojou, má zkušenosti na zdejším trhu především z oblasti chemického průmyslu a skrze dceřinou společnost se jim podařilo v tomto sektoru realizovat velmi zajímavé zakázky. V oblasti strojírenství jsou jejich dodávky tzv. terciálního charakteru, kdy z Evropy dodávané stroje světových výrobců jsou osazeny jejich komponenty, konkrétně kuličkovými šrouby (KSK Precise Motion) a teleskopickými kryty (Hestego). Výsledkem jejich stávajících aktivit na USA trhu, které začínaly právě na veletrhu IMTS, byly kroky ke zvýšení svého podílu na zdejším trhu díky spolupráci s místními výrobci obráběcích strojů. Podle Moniky Šimánkové není pro zdejší zákazníky důležité, zda-li jsou výrobky vyráběny na území USA, či importovány z Evropy, ale důležitá je cena a servisní přístup.

Devět zúčastněných českých firem deklarovalo před koncem veletrhu, že jednalo o detailech obchodů, které by mohly přinést v následujících letech více jak 350 mil. Kč a to nejen na trhu v USA, ale i v Mexiku. Společnou expozici ČR navštívila nejen řada stávajících partnerů, ale díky akvizici jak před konáním veletrhu, tak i v jeho průběhu na sociálních sítí, zavítala celá řada nových potenciálních partnerů jak z USA, tak i především z Mexika. Dalšího ročníku, konaného v roce 2024, by se mělo zúčastnit ještě více českých oborových výrobců.

České oficiální účasti na veletrzích a výstavách

Podmínky pro organizování a financování českých oficiálních účastí na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí stanoví zásady upravující vztahy MPO vůči vystavovatelům a realizačním společnostem, vymezují jednotlivé kategorie účastí a formu poskytované podpory. V Podmínkách na rok 2021 a 2022 je zohledněn nový design, který sleduje vizuální identitu pro marketingovou komunikaci České republiky v zahraničí „Czech Republic: The Country for The Future“. Seznam českých oficiálních účastí na rok 2022 zveřejněný na webu MPO je podle potřeby aktualizován a může v něm dojít ke změnám.

IMTS Chicago, McCormick Place Convention Center, Chicago, USA

Po čtyřech letech se dnes 12. září 2022 otevřely brány chicagského výstavište McCormick Place Convention Center, kde se do soboty koná International Manufacturing Technology Show IMTS – největší veletrh amerického kontinentu zaměřený na obráběcí technologie a komponenty. Jsou zde čeští vystavovatelé. Jsme zde i my!

Firmy
Související články
Sektor obráběcích a tvářecích strojů doma i ve světě

Výroba obráběcích a tvářecích strojů představuje tradiční obor, který se po dlouhá desetiletí u nás těší velké oblibě a zastává zde jednu ze zásadních rolí inovačních procesů. Zároveň je to ale i obor (zejména sériově vyráběné stroje), který s minimálním zpožděním kopíruje celosvětový vývoj ekonomiky. 

Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

IMTS Chicago, McCormick Place Convention Center, Chicago, USA

Po čtyřech letech se dnes 12. září 2022 otevřely brány chicagského výstavište McCormick Place Convention Center, kde se do soboty koná International Manufacturing Technology Show IMTS – největší veletrh amerického kontinentu zaměřený na obráběcí technologie a komponenty. Jsou zde čeští vystavovatelé. Jsme zde i my!

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit