Témata
Foto: R. Dvořák

IMTS Chicago, McCormick Place Convention Center, Chicago, USA

Po čtyřech letech se dnes 12. září 2022 otevřely brány chicagského výstavište McCormick Place Convention Center, kde se do soboty koná International Manufacturing Technology Show IMTS – největší veletrh amerického kontinentu zaměřený na obráběcí technologie a komponenty. Jsou zde čeští vystavovatelé. Jsme zde i my!

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama
Reklama
Reklama

Trh USA představuje po Číně druhý největší trh obráběcích strojů. Organizátorem veletrhu je americká asociace AMT (The Association For Manufacturing Technology). Česká republika letos poprvé veletrh zařadila do Programu Českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách pod gescí MPO. Společná česká expozice čítá stánky celkem devíti firem. Realizátorem je renomovaná společnost Exponex, která má na tomto poli bohaté zkušenosti.

V 9.30 zdejšího chicagského času byl veletrh IMTS 2022 oficiálně zahájen za účasti ředitelky pořadatelské asociace AMT paní Lynn Osmondové a prezidentka Douglas Woods, kteří si mezi sebe na podium přizvali i předsedu správní rady Hannover Messe, Jochena Koecklera a společně přestřihli pásku a přivítali všechny zpět na IMTS. (Foto: R. Dvořák)

Pravidelná dvouletá frekvence IMTS trvající 73 let byla v roce 2020 přerušena hygienickými opatřeními v souvislosti s omezením šíření pandemie covid-19. Pořadatelé tehdy připravili digitální model platforem pro propojení firem a zájemců o nové technologie.  Naštěstí se svět dokázal aklimatizovat na stálou přítomnost pandemii covid-19 a veletrh IMTS je presenčně realizovaný s příslušnými bezpečnostními opatřeními a letošní rok 2022 tak představuje historický návrat této klíčové veletržní události oblasti výrobních strojů.

Po čtyřech letech se 12. září 2022 otevřely brány chicagského výstavište McCorming Place Convention Center, kde se do soboty koná International Manufacturing Technology Show IMTS – největší veletrh amerického kontinentu zaměřený na obráběcí technologie a komponenty. Akce se řadí mezi nějvětší čtyři světové veletrhy této komodity, ke kterým náleží evropské EMO, čínský CIMT/CMMT a samozřejmě japonský Jimtof. Ze všech akcí vám vždy MM Průmyslové spektrum přinášelo živé výstupy.

Headline veletrhu

Letošní veletrh IMTS 2022 je odborné veřejnosti promován jako „Destinace aditivní výroby roku 2022“ a je připraven tomuto přívlastku maximálně dostát. Na každém kroku doslova „zakopáváte“ o něco, co má s additive něco společného. Přesto, že tato technologie se v Evropě z primární pozornosti (i v souladu s Gartner Hype Cycle) odklání, zde tomu zatím tak není. Ono vlastně jaké téma primárně řešit, otázka energií USA netrápí. (…) Zpět ke zdejšímu 3D tisku. Organizátoři společně s 55 firmami pro návštěvníky připravili Additive Manufacturing Pavilion, ve kterém jsou představeny projekty pro velké průmyslové komponenty, včetně ukázky aditivními technologiemi vyrobené komponenty trysek raketového motoru pro kosmický program Artemis NASA.

Od samého začátku při promo letošního IMTS byl největší důkaz kladen na oblast aditivní výroby. Na to, jaké pompéznosti se tomuto oboru při této příležitosti dostávalo, byla samotná realita expozic v porovnáním s tím, co zdejší veletrh nabízí, velmi skromná. Několik expozic rozmístěných při vstupu do východního pavilonu tradičně určenému pro řezné nástroje a komponenty. Firmy se spíše zaměřovaly na tisk z nekovových materiál, často pro domácí či školní využití, osvěta byla věnována materiálovému inženýrství. Byly zde i k vidění některé průmyslové 3D robotické aplikace vzniklé tvarovou optimalizací. (Foto: R. Dvořák)

Oblast aditivní výroby je podle nedávno zveřejněné studie poradenské firmy McKinsey & Company stále z USA pohledu velmi progresívním trhem, který ve svém růstu bude i nadále pokračovat. V roce 2020 tento trh na americkém kontinentě představoval objem 14,5 miliardy dolarů po předchozím růstu 22 %.

Srdcem výstaviště je severní pavilon, kde jsou soustředěny expozice světových špiček. Co se velikosti plochy a počtu exponátů, jednoznačně vítězí Mazak, Okuma a samozřejmě domácí Haas. Ale DMG Mori byste zde hledali marně. Firma si uspořádala ve svém chicagském DMG Mori Solution Centre, souběžně s IMTS, své technologické dny. (Foto: R. Dvořák)

Trendy veletrhu

Na dva tisíce expozic veletrhu IMTS 2022 je rozloženo v celkem devíti pavilonech zabírající plochu 1,1 milionu čtverečních stop (cca 102 tis metrů čtverečních) výstavní plochy na McCormick Place na břehu michiganského jezera.

Hlavní nomenklatury IMTS 2022:

Technologie obrábění / dělení / dokončování

Aditivní výroba

Řízení & CAD/CAM

Nekonvenční technologie & lasery

Výroba ozubených kol

Strojní komponenty / Čištění / Životní prostředí

Materiálové substituce

Zajištění kvality

Nástroje & upínací systémy

Oblast řezných nástrojů je v Chicagu tradičně velmi silně zastoupena a samozřejmě zde nechyběly světoví lídři. Ale již né takové firmy, jako například Sandvik, ale překvapivě i americký Kennametal. Za to firmy ze skupiny IMC Group vlastněné filantropem Warrenem Buffetem východnímu pavilonu vévodily. Velká expozice byla i německého Horna a samozřejmě Ceratizit Group, kteří po velkých akvizicích mají zájem se stát světovou trojkou. Čínské firmy z oblasti řezných nástrojů zde téměř nebyly, indické zřídka. Garážové US firmy a jejich hlasitá metalová hudba vás ubezpečují, kde se nacházíte. Naopak čínští výrobci téměř nula. (Foto: R. Dvořák)

Doprovodný program

Kromě veletržních expozic napříč nomenklaturami se návštěvníci IMTS 2022 mohou těšit na celou řadu doprovodných akcí – konferencí, seminářů, živých panelových diskusí, profesně zaměřených diskuzních fór sv kombinaci s moderovanými prohlídkami expozic.

IMTS tradičně realizuje speciální program Women Make Manufacturing Move – jedná se o setkání žen profesionálek z celého světa, které navzájem sdílejí své zkušenosti a navazují nová partnerství ke spolupráci a vzájemné podpoře.

Další tradiční akcí IMTS je Jobs Shops Program pro zvýšení atraktivity strojírenského oboru a pomoci široké veřejnosti v jejich odborné rekvalifikaci. IMTS samozřejmě tradičně neopomíná studenty odborných škol, a i letos pro ně chystá odborné soutěže v celé řadě specializací.

Projekt IMTS Student Summit dává příležitost pedagogům a studentům zábavnou a poutavou formou nahlédnout do výuky výrobních technologií budoucnosti. Dle průzkumů v USA roste počet mladých lidí zvažujících profesní kariéru právě v oblasti výroby. Proto se letošní Summit zaměřuje na tuto „smart“ oblast a její přiblížení mladé generaci. (Foto: R. Dvořák)

Česká účast

Podpora podnikatelských subjektů na veletrzích a výstavách v zahraničí patří mezi nejefektivnější nástroje pro jejich expanzi na nové trhy a udržení stávajících. Umožňuje osobní setkání a jednání s relevantními obchodními partnery, získávání nových prodejních kanálů a distributorů, kontakt s odbornou veřejností, analýzu nových trhů a jejich specifik, mapování konkurence, případně udržování si trvalého postavení na trhu. Program Českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách dostupný je v souladu s Exportní strategií ČR zaměřen na export zboží a služeb s vysokou přidanou hodnotou a usnadňuje expanzi českých firem (zejména malých a středních) na zahraniční trhy.

Pohled na českou společnou expozici. Firma Fermat má sváj stánek samostatně se společností Lukas. V jižním paviloně se nachází v rozsáhlé expozici YCM Alliance obráběcí centrum Trimill. Tato zlínská společnost je od letošního roku skupinou YCM spoluvlastněna. (Foto: R. Dvořák)

Veletrh IMTS 2022 byl zařazen do tohoto programu. Stát Illinois, především pak oblast Chicaga je významnou průmyslovou a obchodní základnou USA a historicky zde existují pevné obchodní vazby s Českou republikou. Ve společné expozici ČR se prezentuje celkem 9 českých výrobních společností (v abecedním pořadí): Hestego, Ideal -Trade Services, KSK Precise Motion, RETOS Varnsdorf, TGS nástroje-stroje-technologické služby, TMC CR, TOS Olomouc, TOS Varnsdorf, Walter CZ.

Slavnostní otevření české expozice generálním konzulem ČR v Chicagu ing. Jaroslavem Kantůrkem (čtvrtý zleva) se uskutečnilo druhý den veletrhu dopoledne. S panem konzulem jsem hovořil o aktivitách konzulátu, jeho přínosu pro české firmy, jaký jim poskytují servis, atd. Vše bude předmětem příštího výstupu z veletrhu, stejně tak i zkušenosti našich vystavovatelů s US trhem a očekávání, se kterými na IMTS přijeli. (Foto: R. Dvořák)

Roman Dvořák, Chicago, USA

IMTS 2022 Chicago – české stopy

Po šesti dnech se v sobotu 17. září 2022 uzavřely brány chicagského výstavišti McCormick Place na břehu michiganského jezera, které hostilo veletrh IMTS – Manufacturing Technology Show, největší veletržní událost amerického kontinentu zaměřena na obráběcí technologie a komponenty. Na 2 000 expozic bylo rozloženo v celkem devíti pavilonech zabírající výstavní plochu přes 100 tis. metrů čtverečních. Celkem se v průběhu celého veletrhu registrováno přes 86 tisíc návštěvníků. 

Firmy
Související články
Důraz na udržitelnost, digitalizaci a 3D tisk

Japonsko je zemí, kde se rodí nejmodernější technologie a kde se dbá na udržitelný způsob života. Je kolébkou průmyslu a domovem největších průmyslových firem. Každé dva roky mají návštěvníci z celého světa možnost nahlédnout prostřednictvím veletrhu Jimtof (Japan International Machine Tool Fair) pod pokličku nejnovějších inovací v oboru obráběcích strojů a jejich příslušenství. Díky pozvání Japonské asociace výrobců obráběcích strojů JMTBA jsme měli možnost zúčastnit se tohoto veletrhu osobně. V následující reportáži se vám pokusíme zprostředkovat alespoň pár nejzajímavějších témat, která zde zazněla.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Deset zastavení s JK:
Lokální výroba

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Související články
Zlatá medaile pro prof. Kassaye

Po dvouleté pauze, zapříčiněné hygienickými opatřeními ke snížení šíření pandemie koronaviru, se opět otevřely brány MSV v Brně, v rámci kterého se udílejí i ocenění Zlatých medailí. A to jak vystaveným exponátům, tak tradičně, již od roku 2006, díky iniciativě redakce našeho časopisu, také ocenění osobnosti za její celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Soumrak strojírenských bohů

Až do nedávné doby, dalo by se říci před covidem, bylo jednání některých tradičních firem vyrábějících obráběcí stroje bez pokory, a někdy hraničilo až s arogancí. Jednání bez úcty nejen vůči zákazníkům (což zní přímo drze), ale také vůči partnerům dodávajícím subdodávky, vysokým školám a také spolupracujícím partnerům. Mají za sebou přeci tradici desítek let, kdo jim bude co radit, jak mají jednat a dělat. Nikdo přeci. A nyní? Padla kosa na kámen a otupila se, možná se i pokřivilo ostří.

Štěstí přeje připraveným!

Cesta antivirového řešení Avast od prvních nápadů ve Výzkumném ústavu matematických strojů k firmě o 1 700 zaměstnancích Avast Software obývající několik pater nové budovy na Pankráci, byla dlouhá a někdy trnitá. Zakladateli a tvůrci myšlenky na vytvoření vlastního antivirového programu, ze kterého se postupem doby stal ochranný systém bránící napadením, jsou Pavel Baudiš a Eduard Kučera.

Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Veletržní válka světů

Redakce MM Průmyslového spektra věnovala šanghajskému veletrhu obráběcích strojů CCMT 2018 nemalou pozornost ve zpravodajství, které bylo uveřejňováno na webových stránkách v rubrice Očima redakce. V tomto článku a na přiložených obrázcích jsou zaznamenány veletržní postřehy, čínský kolorit, veletržní statistiky i holá fakta z oblasti čínského průmyslu. Něco málo o čínské výrobní technice a technologiích, které byly prezentovány na CCMT 2018, i pár dalších postřehů, jsme připravili do tohoto vydání.

EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

IMTS 2022 Chicago – české stopy

Po šesti dnech se v sobotu 17. září 2022 uzavřely brány chicagského výstavišti McCormick Place na břehu michiganského jezera, které hostilo veletrh IMTS – Manufacturing Technology Show, největší veletržní událost amerického kontinentu zaměřena na obráběcí technologie a komponenty. Na 2 000 expozic bylo rozloženo v celkem devíti pavilonech zabírající výstavní plochu přes 100 tis. metrů čtverečních. Celkem se v průběhu celého veletrhu registrováno přes 86 tisíc návštěvníků. 

Sektor obráběcích a tvářecích strojů doma i ve světě

Výroba obráběcích a tvářecích strojů představuje tradiční obor, který se po dlouhá desetiletí u nás těší velké oblibě a zastává zde jednu ze zásadních rolí inovačních procesů. Zároveň je to ale i obor (zejména sériově vyráběné stroje), který s minimálním zpožděním kopíruje celosvětový vývoj ekonomiky. 

Zlatá medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci

Před 15 lety naše redakce MM Průmyslového spektra přišla s myšlenkou pravidelně oceňovat osobnosti, které se za svůj profesní život zásadním způsobem zasloužily o rozvoj technického oboru, ve kterém působily či nadále stále působí, a vyznamenaným předávala Ocenění za celoživotní přínos rozvoje československého strojírenství a uváděla je do Síně slávy strojařů. V rámci koncepční změny zlatých medailí udílených v rámci MSV v Brně se toto ocenění stalo jejich součástí a započala se tradice udílení Zlaté medaile za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Podnikatelské prostředí není stabilní. Nemáme cenovou stabilitu

Mojmír Hampl je přední český ekonom, který se většinu svého profesního života věnuje problematice financí, měnové a fiskální politiky. MM Průmyslovému spektru poskytl rozhovor, kde se mimo jiné vyjadřuje k současné politice ČNB, k důvodům, proč Česká republika aktuálně nesplňuje podmínky pro přijetí eura, a proč je nutné provést zásadní reformy tak, aby veřejný dluh byl udržitelný.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit