Témata
Zdroj: Dalex

Individuální konfigurace strojů

16. 11. 2022

Potřeba speciálních strojů v oblasti elektrotechniky neustále stoupá. Výrobní úkoly jednotlivých výrobců jsou totiž příliš rozdílné – například při montáži kabelů, při výrobě pásových vodičů, měděných vodičů a v řadě dalších případů, pro které často neexistuje žádný hotový obráběcí stroj.

Reklama

Pomocnou ruku při řešení tohoto problému nabízejí výrobci inovativních speciálních jednoúčelových zařízení, jako je např. společnost Dalex z německého Wissenu. Díky vysoce komplexním výrobním buňkám, automatizovaným zařízením a zřetězeným celkovým řešením, která jsou upravena na míru podle individuálních požadavků uživatele, se společnost skvěle prezentuje v nejrůznějších klíčových odvětvích na celém světě. Například díky speciálním zařízením, která jsou ušita na míru pro podniky v elektrotechnickém odvětví a jsou projektována s vysokým důrazem na kvalitu a optimalizaci výroby.

Plně automatizované otočné zařízení pro montáž kabelů, které vyvinula společnost Dalex, přebírá všechny úkoly: od přívodu kabelů přes proces měření, zkrácení a odizolování, podávání na koncích kabelů až po oboustranné svaření kontaktů a odsun hotových produktů. (Zdroj: Dalex)

Sto let kvalitních produktů

Jako přední, středně velká firma s dlouhou tradicí se Dalex již více než 100 let specializuje na výrobu vysoce kvalitních technických produktů. Zkušenosti, kterých společnost v průběhu let nabyla při průmyslové výrobě svařovacích strojů a komponent pro široké spektrum individuálních aplikací, se přetavily do hlubokého know-how na základě vysoké procesní kompetence a inovační síly při vývoji speciálních zařízení s vysokým stupněm automatizace.

Řešení pro každou automatizační úlohu

Vzhledem k tomu, že Dalex je společnost s širokou zákaznickou základnou a dodává systémová řešení pro nejrůznější segmenty trhu, vyvinuli odborníci z této firmy v úzké spolupráci se zákazníky vhodné řešení prakticky pro každou automatizační úlohu. Christoph Desch, prokurista a vedoucí odbytu ve společnosti Dalex uvádí: „Společnost Dalex, s cílem dostát vysokým nárokům na kvalitu produktů při jejich výrobě, již vyvinula a dodala celou řadu zařízení pro významné výrobce pásových vodičů, pružných vodičů, měděných vodičů a rovněž kabelové konfekce. Mezi nimi jsou i plně automatizovaná zařízení pro řezání kabelů, zavádění pramenů vodičů, svařování spojů a rovněž signování a odsun hotových dílů. Jako příklad lze uvést plně automatické otočné zařízení pro montáž kabelů, které bylo zkonstruováno pro jednoho z našich zákazníků.

Třífázový výstupkový svařovací lis na stejnosměrný proud, s dvojitým zdvihem válce, určený k výstupkovému svařování měděných vodičů funguje i při delší době svařování velmi stabilně. (Zdroj: Dalex)

Řešení pro všechny operace

S cílem optimalizovat výrobu lankových kabelů a spojit více pracovních postupů našel výrobce Dalex řešení v podobě zařízení, které by plně automaticky převzalo všechny úkoly – od přívodu kabelů přes proces měření, zkrácení a odizolování, podávání na koncích kabelů až po oboustranné svaření kontaktů a odsun hotových produktů – a to i při velkém množství variant.

Technologie Dalex přispívá ke skokovému zvýšení produktivity

Společnost Dalex nakonfigurovala 16stanicový rotační montážní automat, který vyrábí svařované trubkové spojky s průřezem 16, 25, 35, 50, 70 a 95 mm2, v délce 75 až 300 mm a s rastrováním 1 mm, a to v nejkratším možném čase, ve velkém množství a současně bezpečným, opakovatelným a produktivním způsobem.

Reklama
Reklama

Rychlejší zpracování většího počtu kusů

Středobodem této plně automatické výroby lankových kabelů jsou dvě svařovací stanice, z nichž každá svařuje jeden konec kabelu s koncovými kontakty. Díky tomu jsou v zařízení vždy dva kabely, což umožňuje rychleji zpracovat větší počty kusů. Christoph Desch k tomu dodává: „Náš zákazník je naprosto spokojený: Díky zkombinování samostatných pracovních kroků v rámci zařízení, možnosti vyrábět spoustu variant na jediném stroji a rovněž díky výraznému zkrácení doby výroby v důsledku výkonné koncepce manipulace s produkty a díky paralelnímu svařování na dvou svařovacích stanicích nyní lze vyrábět ještě efektivněji, hospodárněji a především s vyšším ziskem.

Zvýšení produktivity a vyšší zisk díky individuální konfiguraci strojů.

Technologie Dalex pro perfektní výsledek svařování

Dalšími příklady vysoce výkonných zařízení pro odvětví elektrotechniky jsou stroje vyrobené na míru; jsou to stroje z řady třífázových stejnosměrných svařovacích strojů Dalex, které jsou určeny k výrobě pásových a měděných vodičů. S nakonfigurovanými třífázovými výstupkovými svařovacími stroji, které jsou nenáročné na údržbu, lze snadno dosáhnout i delší a stabilní doby svařování. Tyto stroje přesvědčují nízkou tendencí k opotřebení elektrod, výhodnějšími podmínkami pro síťové zapojení, rovnoměrnou distribucí proudu v elektrodách a svařovaném materiálu, nízkou spotřebou energie a vyšším výkonnostním faktorem.

Stroje jsou pro každou aplikaci individuálně vybaveny speciálním příslušenstvím. Například výstupkový svařovací lis Dalex se středofrekvenční technikou je vybaven speciálním svařovacím nástrojem pro pájení nebo pro svařování stříbrných kontaktů na řadicím palci. (Zdroj: Dalex)

Speciální řešení se středofrekvenční technikou

Kromě zařízení na střídavý proud nabízí společnost Dalex i speciální řešení se středofrekvenční technikou. Středofrekvenční transformátory Dalex z vlastní produkce jsou přitom obzvlášť kompaktní, vyznačují se nízkou hmotnosti a netrpí termickými problémy. Úspěšně se uplatňují v celém spektru – od ručních svařovacích kleští přes průmyslového robota až po vysoce výkonný stojanový svařovací stroj. Lze je použít pro krátké svařování, svařování pozinkovaných materiálů, spojování různých materiálů a neželezných kovů a rovněž ke svařování materiálů s povrchovou úpravou. Svařovací stroje Dalex se středofrekvenční technikou, přizpůsobené na míru požadavkům zákazníků, jsou kromě svařování kabelových ok a plochých měděných drátů vhodné i ke svařování smontovaných kabelů na komponentách. Vyznačují se dlouhou životností elektrod, nízkými indukčními ztrátami a nabízejí vysokou přesnost svaru při nízkém rozstřiku.

Zařízení pro oblast elektrotechniky vyrobená na míru: bezproblémová speciální jednoúčelová zařízení pro viditelnou optimalizaci výroby.

Rozmanitost při výrobě speciálních zařízení

Christoph Desch říká: „Rozmanitost, která se vyskytuje při výrobě speciálních zařízení pro odvětví elektrotechniky, představuje svět plný vzrušujících výzev, které rádi přijímáme. Naše síla spočívá mimo jiné ve flexibilitě a v rozsáhlých znalostech produktů a procesů v různých segmentech trhu. U nás prakticky neznáme slovo „standard“. Například aplikace v odvětví elektroniky jsou nesmírně různorodé. Dokážeme najít pro každou aplikaci řešení šité na míru, které umožní přesnou a hospodárnou výrobu – od upraveného stroje až po speciální zařízení. Naši zákazníci získají z jednoho zdroje řešení, které bude plně přizpůsobené danému pracovnímu postupu a existujícím rozhraním – od jednotlivého stroje až po koncepci zřetězených zařízení.

Aplikace jsou nesmírně různorodé – společnost Dalex již vyvinula a dodala mnoho zařízení pro významné výrobce pásových vodičů, měděných vodičů a kabelových konfekcí. (Zdroj: Dalex)

Návštěva technologického centra

Odborníci ze společnosti Dalex srdečně zvou všechny zájemce o informace a poradenství v oblasti svařování k návštěvě technologického centra Dalex. V tomto centru lze provádět zkušební svary pomocí připravených bodových, výstupkových a švových svařovacích strojů na střídavý proud nebo na třífázový stejnosměrný proud (za použití středofrekvenční techniky a KE techniky) a demonstrovat tak optimální svařovací postupy pro každou aplikaci.

Související články
Zařízení workflow na míru

Vyšší produktivita, kvalita a flexibilita, individuální výroba, kratší doby cyklu, efektivní pracovní procesy, nižší náklady na skladování – Smart Factory přináší mnoho výhod. Standardní stroje však u těchto propojených procesů rychle dosahují svých limitů. Společnost Dalex Schweißmaschinen z Wissenu je žádaným expertem na vysoce komplexní výrobní buňky, automatická zařízení a zřetězená komplexní řešení, která jsou šitá na míru uživatelům podle individuálních požadavků.

Pro krátké doby taktu
a vysoké počty kusů

Vyrábět stále rychleji a levněji, a přitom garantovat tu nejvyšší kvalitu – kdo chce jako dodavatel v automobilovém průmyslu odolat enormnímu konkurenčnímu tlaku, musí stále hledat nové způsoby, aby svoji výrobu realizoval ještě hospodárněji.

Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

Související články
900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Čištění upínacích kuželů nástrojů

Při obrábění je zpravidla věnována značná pozornost kvalitě řezných nástrojů a také způsobu jejich upnutí. Již menší pozornost ale bývá věnována rozhraní upínací kužel - vřeteno stroje. Přitom právě upnutí nástrojové sestavy ve vřetenu obráběcího stroje výrazným způsobem ovlivňuje jak celý proces obrábění, tak i trvanlivost ostří, bezpečnost a v neposlední řadě také životnost upínačů i drahých vřeten strojů.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Na cestě stát se globálním jazykem produkce

V loňském roce na veletrhu EMO se uskutečnila první "live" prezentace univerzálního rozhraní obráběcích strojů umati (universal machine tool interface), do které se na výstavě zapojilo na sedmdesát firem z deseti zemí se 110 stroji a 28 softwary. Tato inciativa vytvořit standardizované rozhraní, které uživatelům umožní snadnou a bezpečnou integraci nových strojů, softwarů a dalších zařízení do vlastních IT ekosystémů na principu plug and play, vznikla v roce 2017 pod záštitou VDW (Německá asociace výrobců obráběcích strojů). VDW nyní spojuje své síly s VDMA (Svaz německých strojírenských podniků), aby společně podporovaly šíření a používání standardů OPC UA v celém strojírenském sektoru pod značkou umati.

Doplňkový katalog nástrojů

Specialista na třískové obrábění, společnost Ceratizit, vydává svůj nový doplňkový katalog Up2date, v němž opět představuje inovované nástroje, produktové doplňky i zcela nová nástrojová řešení - mezi nimi i čtyřbřitý vrták WTX HFDS.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Kompaktní horizontální seřizovací přístroj pro Průmysl 4.0

Systémový dodavatel Kelch představil na veletrhu EMO v Hannoveru inovativní výsledky vývoje pro optimalizaci procesů, mezi nimi poprvé nově koncipovanou konstrukční řadu H3 z úspěšné série seřizovacích přístrojů Kenova set line.

Nové rozšíření řady WTX vrtáků

TK vrtáky typu WTX jsou již dlouhá léta stálicí na trhu. Pod produktovou značkou WNT nabízí Ceratizit Group prémiovou řadu vrtáků WTX z produktové kategorie Perfomance. Díky realizovaným inovacím se v nedávné době podařilo výrazně zvýšit výkonnost a životnost u řady vrtáků WTX Feed a WTX Speed. Do rodiny WTX vrtáků od ledna přibude další výjimečný a jedinečný nástroj, a to TK vrták se čtyřmi břity.

Prediktivní diagnostika přesnosti CNC strojů

Jak přesný je náš stroj? Můžeme jeho parametry nějak zlepšit? Je stále ještě ve stavu, který předpokládáme? Často je obráběcí stroj pro uživatele černou skříňkou, která v optimálním případě produkuje shodné výrobky. Nemusí to tak zůstat a stav strojů lze i cíleně zlepšovat.

Přesnost zvyšující produktivitu

Zakoupení obráběcího centra Pama umožnilo společnosti Tajmac-ZPS zvýšit nejen její celkovou produktivitu, ale také geometrickou přesnost při výrobě důležitých komponent pro její vícevřetenové automaty.

Kloubový robot uvnitř stroje

V oboru obráběcích strojů není potřeba japonskou společnost Okuma podrobně představovat. Je známá svým širokým sortimentem soustružnických, frézovacích a brousicích číslicově řízených obráběcích strojů. Nyní na trh přináší vlastní automatizační řešení v podobě robota Armroid.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit