Témata
Dalex Schweißmaschinen

Zařízení workflow na míru

Vyšší produktivita, kvalita a flexibilita, individuální výroba, kratší doby cyklu, efektivní pracovní procesy, nižší náklady na skladování – Smart Factory přináší mnoho výhod. Standardní stroje však u těchto propojených procesů rychle dosahují svých limitů. Společnost Dalex Schweißmaschinen z Wissenu je žádaným expertem na vysoce komplexní výrobní buňky, automatická zařízení a zřetězená komplexní řešení, která jsou šitá na míru uživatelům podle individuálních požadavků.

Reklama

Čtvrtá průmyslová revoluce začala již dávno a přišla – alespoň částečně – i do mnoha výrob. Zde umožňují inovativní a inteligentní technologie flexibilní práci a optimalizované a rychlejší způsoby tvorby hodnot. Produktivita roste, vedlejší časy a klidové stavy strojů klesají. Automatická kontrola kvality snižuje chyby a zmetkovitost. To vede k lepší kvalitě výrobku. Přitom je možná individuální výroba menších počtů kusů s náklady na kus jako u velkosériové výroby – velká výhoda v dobách, kdy jsou stále častěji požadována speciální řešení.

Poloautomatické a plně automatické přivádění hlavního výrobku a malých dílů a dodatečně zapojené ukládání a paletování hotových dílů jsou pevnou součástí komplexního celkového řešení.
(Zdroj: Dalex Schweißmaschinen)

Kompetentní propojení zařízení

Aby vše mohlo fungovat bezproblémově, musejí být spolu optimálně propojeny a sladěny stroje, zařízení, logistika a ostatní procesy.

Dipl. Ing. Horst Müller, prokurista a vedoucí prodeje u společnosti Dalex Schweißmaschinen, říká: „Vedle vlastních obráběcích strojů a polo, respektive plně automatického přivádění součástí, musejí být při propojení zařízení často zapojeny a zohledněny mnohé další pracovní kroky. To jsou například zásobníky dílů mezi jednotlivými kroky obrábění, bezproblémová změna výrobku, automatické kontroly kvality a rozměrů, a také rozpoznávání dílů, které nejsou v pořádku, aby byly tyto díly přímo vyřazeny. I označení součástí ke zpětné sledovatelnosti nebo k analýze procesů je možnou částí zřetězení zařízení.“

Reklama
Reklama

Středem výrobních buněk konstruovaných společností Dalex byla dosud většinou technologie svařování – ať už odporové svařování, svařování MAG, nebo svařování laserem. To není zvláštní, uvážíme-li, že je vysoce kvalitní technika svařování již více než 100 let speciální oblastí, a tím základní kompetencí podniku. Stále více však experti vyvíjejí a budují speciální zařízení s vysokým stupněm automatizace pro nejrůznější použití. I taková, u nichž nejsou požadovány žádné úkoly týkající se svařování. V podniku si vytvořili v průběhu let dokonalé know-how u procesů vlisování, zkušebních a signovacích procesů a u mnohotvárných kroků montáže: zaprvé rozšířením týmu s kompetentními odborníky z automatizační techniky a zadruhé sítí renomovaných a kompetentních partnerů pro dodání například pro robotickou techniku, kteří vkládají svoje vědomosti do komplexního řešení.

Ve speciálních zařízeních používá Dalex vysoce kvalitní kamery pro různé úkoly.

K plně automatickému celkovému řešení od společnosti Dalex patří logistika dílů, vyřazování dílů, které jsou/nejsou v pořádku, zrcadlové provedení pro současnou výrobu levých a pravých dílů a místo šetřící uspořádání skříňového rozvaděče na plošině uspořádané nad zařízením.
(Zdroj: Dalex Schweißmaschinen)

„Zařízení tak může být například pomocí kamerou řízeného robota automaticky osazeno z jednoduché sběrné nádoby. Nebo je automaticky korigována poloha součásti při vkládání do nástroje. Pro automatickou kontrolu kvality jsou používány kamery s vysokým rozlišením a s telecentrickými objektivy. Změří pomocí robota hotové díly a zaregistrují každou optickou odchylku. Tak může zařízení jednoduše vytřídit vadné díly,“ vysvětluje Horst Müller.

Reklama

Komplexní výrobní proces a nejvyšší kvalita

„Aby mohlo být vysoce komplexní speciální zařízení zapojeno do již existujícího workflow, spolupracují zkušení inženýři a technici našeho moderního a flexibilního projektového a konstrukčního oddělení úzce s nákupem, přípravou práce a dodavateli v ‚simultaneousengineering‘. Přitom mají v ohnisku zájmu vždy celý výrobní proces uživatele,“ konstatuje Horst Müller a dodává: „Uvedu příkladmnoho uživatelů ve své výrobě používá již několikrát identifikované robotické systémy a chtělo by s nimi na základě již existujících znalostí srozumitelně pracovat i v novém zařízení. Kvůli tomu používáme v úzkém souladu se zadavatelem podle požadavků různé typy robotů a také je sami programujeme. To je hlavní stavební kámen při nalézání řešení a usnadňuje enormně integraci do stávajících procesů.“

Jako partner pro velké stavitele linek je společnost Dalex zvyklá koncipovat a stavět komponenty, konstrukční skupiny a buňková řešení velkých linek, které zohledňují všechny potřebné definice rozhraní.
(Zdroj: Dalex Schweißmaschinen)

Nezávisle na tom, zda se svařovací technikou, či bez ní – při konstrukci vysoce komplexních speciálních zařízení stanovuje Dalex ta nejvyšší měřítka kvality. Proto experti sázejí na velkou šíři výrobního sortimentu a vysoce kvalitní komponenty od renomovaných značkových výrobců. „Made in Germany“ je hlavní zásada, kterou se vědci cítí být zavázáni. Během výroby se k tomu konají rozsáhlé testy pro zajištění kvality. Než zařízení opustí závod, je ve zkušebně otestována funkceschopnost. U komplexních robotických linek jsou zajištěna například posouzení doby taktu a analýzy úseku kolize předchozí simulací robota.

Při použití svařovací techniky má Dalex dokonce ještě dodatečnou výhodu– vlastní firemní technologické centrum.

„Zde můžeme rozsáhle objasnit všechny technické aspekty svařování již dopředu. Tamějšími pojíždějícími svařovacími zařízeními pro bodový svar, bradavkový svar, podélný a příčný svar, a ručními kleštěmi testujeme parametry svařování ohledně daného úkolu. To je možné téměř ve všech případech. Tím udržujeme našim zadavatelům již před investicí technické riziko na minimální úrovni,“ doplňuje Horst Müller.

Ve vysoce komplexních výrobních linkách od firmy Dalex se opět nalézají nejen svařovací postupy, ale i procesy vlisování, zkušební a signovací procesy, a předřazené a dodatečně zařazené montážní kroky.
(Zdroj:Dalex Schweißmaschinen)

Řešení na míru

Svými dlouholetými zkušenostmi si Dalex jako vývojový partner pro automatizaci procesů a konstrukci vysoce komplexních výrobních buněk získal jméno v mnoha odvětvích, například v automobilovém a dodavatelském průmyslu, technice pro domácnosti, nábytkářském průmyslu, letecké dopravě a astronautice či technice užitkových vozidel. Díky hlubokému pochopení pro rozvětvené souvislosti ve výrobních procesech vznikají na míru šitá řešení s racionalizovanými procesy – perfektně integrovaná do stávajícího workflow. To se postará o vysokou kvalitu výrobků a produktivitu.

Související články
Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Sběr (léčivých bylin) dat z výroby

Ano, sběr bylin sem nepatří a je to špatně (?????). Anebo ne tak docela? No, byliny se obvykle sbírají proto, aby po svém zpracování pomáhaly léčit, hojit a podobně. Co to má se sběrem výrobních dat společného? Na první pohled pramálo - ale je to tak úplně pravda?

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

Související články
Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
IoT na insfrastruktuře elektrických rozvodů

V minulém vydání jsme představili nový systém WorkSys, otevřenou IoT platformu pro tvorbu nových aplikací a jejich propojení s již existujícími. Dnes toto téma uzavřeme a představíme nástroj FactoryDashboard pro tvorbu komplexního digitálního dvojčete fabriky.

IoT na infrastruktuře elektrických rozvodů

Průmysl v současné době čelí potřebě transformovat lidskou činnost na činnost tvořivou a fyzicky náročnou rutinní práci na stroje a systémy. Jeho vyšší forma, inteligentní průmysl, pak předpokládá zjednodušené rozhraní mezi zákazníkem, výrobcem, dodavatelem a současně dává předpoklady tvorby komfortních pracovních podmínek.

Prostor pro laserovou automatizace je stále obrovský

Česká společnost Lascam systems se zabývá zejména dodávkami laserových zařízení pro obrábění kovů a plastů. Byla včas u rozvoje moderních laserových technologií a dnes pomáhá firmám s integrací laserových aplikací do výrobních procesů. Podle slov obchodního ředitele společnosti Karola Flimela se považují spíše za dodavatele řešení než distributora jednotlivých zařízení a za největší výzvu považují složité inovativní projekty, které přinášejí nový způsob výroby.

Aplikace průmyslového robota

Firma Denso Manufacturing Czech nedávno rozšířila svůj strojní park o nové pětiosé centrum Hermle C 250, které obsluhuje průmyslový robot Zerobot 100V, jehož výrobcem je německá firma Zeroclamp. Robot dodala a nainstalovala firma Grumant.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Aby zákazník na vlastní oči viděl…

Produkty a systémy, jež pracují s kyslíkem, podléhají vysokým bezpečnostním pravidlům, neboť kyslík podporuje hoření. Ta zařízení, která pracují s kyslíkem a jsou určená pro medicínské účely, se navíc musejí vedle vysoké funkčnosti a bezpečnosti vykazovat také vysokou čistotou. Nejen výrobu ventilů určených pro medicínské účely si přijeli dva významní čeští zákazníci společnosti Camozzi prohlédnout do jejích italských výrobních závodů.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Praktický výzkum nám dělá svět lepším

Prof. Ing. Milan Gregor, PhD. se narodil v Prievidzi a dětství prožil v Necpaloch. Zde u příležitosti oslav 600. výročí první písemné zmínky byl v roce 2015 oceněn Cenou primátorky Prievidzy za mimořádné zásluhy v rozvoji hospodářství, vědy a techniky a šíření dobrého jména Slovenské republiky v zahraničí.

Kontakt s regionálními firmami je pro mě obrovskou inspirací

V cyklu podnikatelských příběhů jsme tentokrát měli možnost vyzpovídat Ing. Jiřího Holoubka, jehož profesní kariéra byla spojena především se společnosti ELCOM. V současné době se Jiří Holoubek vrcholově věnuje problematice Průmyslu 4.0.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit