Témata
Reklama

Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů

17. 05. 2010

Na Ústavu materiálového inženýrství Fakulty strojní bylo vybudováno inovační centrum nových materiálů a technologií, které nese název Inovační centrum diagnostiky a aplikace materiálů na ČVUT v Praze (ICDAM). Bylo vybudováno z peněz Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost a spolufinancováno Fakultou strojní ČVUT v Praze. Jedním z cílů tohoto centra je přilákat mladé vědecké pracovníky a studenty z Čech i ze zahraničí.

Hlavní výhodou centra je jeho vybavení jak světově ojedinělou výrobní technologií, tak špičkovou laboratorní technikou, což umožňuje současně vývoj a studium nových materiálů.

 

Reklama
Reklama
Rektor ČVUT profesor Havlíček, vedoucí Ústavu materiálového inženýrství FS ČVUT profesorka Pešlová a projektový manažer centra ICDAM doktor Rybníček při slavnostním zahájení jeho provozu 21. dubna t. r.

Vizí centra je být partnerem výzkumným institucím, univerzitám a státní správě pro výzkum, vývoj a zavádění inovací a vzdělávání v oblasti materiálového inženýrství. Mělo by se zabývat vývojem technologií povrchového inženýrství, diagnostikou kovových a nekovových materiálů a konstrukcí, tribologickými zkouškami, komplexní expertizní činností v oblasti kovů, plastů a kompozitů, aplikací v oblasti biomedicíny, automobilového a leteckého průmyslu a energetiky.

Technické vybavení

Do centra bylo pořízeno zařízení pro duplexní povlakování Flexicoat 850 holandské firmy Hauzer, sloužící především k nanášení povlaků metodou PVD. Kromě toho lze tímto zařízením provádět plazmovou nitridaci, jež vytváří vrstvu nitridů působících příznivě na otěruvzdornost a tvrdost. Centrum dále disponuje nanotvrdoměrem anglické firmy Micro Materials. Laboratoř tribologie slouží k měření vlastností povlaků a vrstev, které se uplatňují při vzájemném působení povrchů tuhých těles při jejich relativním pohybu. Je vybavena tribometrem, dále pak scratch testerem Xpress pro hodnocení adheze povlaku k substrátu, hloubku vniku či koeficientu tření nebo kalotestem, jenž umožňuje orientační měření tloušťky povlaku různého charakteru na základním materiálu prostřednictvím výbrusu ve tvaru kulového vrchlíku. Laboratoř elektronové mikroskopie je vybavena přístroji umožňujícími zkoumat a hodnotit široké spektrum technických materiálů, vzorků s povlaky a vrstvami, analyzovat strukturu, chemické složení a krystalografickou orientaci. Laboratoř světelné mikroskopie disponuje stereomikroskopem, polarizačním mikroskopem a světelným mikroskopem. Laboratoř metalografie je pak vybavena moderními přístroji umožňujícími dělení a přípravu vzorků zkoumaných materiálů pro možnost jejich dalšího hodnocení.

Vybudování centra ICDMA si vyžádalo částku 70 milionu korun, která byla poskytnuta z Evropského fondu pro regionální rozvoj. To je pro centrum dobrá startovací pozice, bez finančního zatížení. Zde instalovaná zařízení si na svůj provoz a servis vyžádají nemalé finanční částky. Věříme, že si dokážou na sebe vydělat a přes skutečnost, že jde o velmi specifická zařízení, komerční subjekty v rámci konkurenčního utajení přesto na spoluřešení svých projektů ICDMA přizvou.

-dvo-

Znalosti a konkurenceschopnost

Na Fakultě strojní ČVUT v Praze, ne sice za tak velkého slavnostního lesku a slávy jako centrum ICDAM, vznikla dvě odborná centra, která však již konkrétní a aktuální spolupráci s praxí dávno zajištěnou mají.

Prvním je Měrové a školicí středisko Carl Zeiss, které na Fakultě strojní vzniklo jako odpověď na potřeby průmyslových podniků neustále zvyšovat kvalitu výrobků. Cílem tohoto projektu je vytvořit technicky špičkově vybavené pracoviště se statutem akreditované měrové laboratoře sdružující odborníky z oblasti metrologie a kvality, kteří budou schopni poskytovat odborné poradenství, realizovat zakázkové měření dílů pro průmyslové podniky a následně přenášet tyto znalosti i do výuky. Náplní tohoto pracoviště je aplikovaný výzkum v oblasti souřadnicového měření, poskytování odborného poradenství a školení v oblasti managementu kvality a metrologie, komerční měření rozměrových charakteristik výrobků a programování souřadnicových měřicích strojů. Fakulta strojní pro tento projekt postavila nové vhodné prostory a poskytla své odborníky z řad zaměstnanců a studentů. Generálním partnerem projektu je divize Průmyslové měřicí techniky Carl Zeiss AG zastoupená Ing. Karlem Tillingerem. Vedoucím tohoto projektu je Ing. Libor Beránek.

Ing. Libor Beránek, vedoucí Měrového a školicího střediska Carl Zeiss

Druhým počinem je Centrum průmyslové simulace, jehož generálním partnerem je společnost Siemens PLM Software (CZ). Toto centrum pod vedením Ing. Luďka Volfa (spolupracuje s významnými společnostmi, např. Centropen, Continental, Triton, Bosch, SEW, Letiště Praha, Bobcat, Trumpf, Carl Zeiss) integruje a rozvíjí činnosti a aktivity související s počítačovou simulací v oblasti technologického projektování výrobních procesů a systémů ve strojírenství. Na FS ČVUT CPS vstupuje do vědeckých grantů a výuky rozšiřováním konvenčních přístupů ke strojírenské technologii o softwarové nástroje a metody umožňující plnohodnotný posun této oblasti do 21. století a její další produktivní vývoj. V praxi se CPS zabývá projekty návrhů nových výrobních technologií od jednotlivých pracovišť po celé výrobní haly, rozšiřováním a optimalizací stávajících výrob a jejich komplexního procesního propojení.

Ing. Luděk Volf, vedoucí Centra průmyslové simulace

Projekty spolupráce pracovišť vysokých škol s průmyslovými partnery jsou jednou z cest, jak úspěšně podporovat transfer znalostí a zvyšovat konkurenceschopnost malých, středních i velkých podniků. Oba dva pánové jsou si toho vědomy a iniciativou svojí a svých spolupracovníků navazují úzké vazby mezi těmito, občas odlišnými, světy.

-dvo-

libor.beranek@fs.cvut.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 100622
Datum: 17. 05. 2010
Rubrika: Servis / Věda a výzkum
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit