Témata
Zdroj: KM CNC

Inovativní firma pořizuje nový vláknový laser

Mělnický výrobní závod akciové společnosti Erwin Junker Grinding Technology patří do skupiny předního světového výrobce CBN vysokorychlostních brousicích strojů Junker. Tato firma nyní rozšiřuje své technologie a investuje do nového vláknového laseru Kimla LS2040.

Reklama

Společnost Junker je významným hráčem na trhu už od roku 1962, kdy ji v německém Nordrachu založil majitel Erwin Junker. Firma je světovým výrobcem CBN vysokorychlostních brousicích strojů. Téměř 1 200 pracovníků po celém světě zajišťuje technologický náskok společnosti. Všichni renomovaní výrobci automobilů, jejich dodavatelé a výrobci nástrojů spolu s dalšími odvětvími spoléhají na inovativní koncepty broušení od firmy Junker.

Výrobní závod společnosti Erwin Junker Grinding Technology v Mělníku je jedním ze čtyř závodů skupiny Junker v České republice. (Zdroj: Junker)

V České republice působí čtyři závody ze skupiny Junker: v Mělníku, Holicích, Čtyřkolech a Středoklukách. Výrobní závod v Mělníku, který se dnes rozkládá na ploše 14 000 m2 a zaměstnává více než 300 zaměstnanců, se stal hlavním výrobním závodem pro výrobu dílců a montáž hlavních skupin všech typových řad strojů Junker. Další závody v rámci české entity, ve Středoklukách a Čtyřkolech, se specializují na finální montáž podskupin s částečným opracováním vyráběných dílů. Závody v Holicích a Nordrachu zajišťují konečnou montáž strojů, včetně přejímky strojů se zákazníky.

Mělnický závod je hlavním výrobním závodem pro výrobu dílců a montáž hlavních skupin všech typových řad strojů Junker. (Zdroj: Junker)

Výběr technologie vláknového řezání

Vedoucí výroby, pan Lukáš Vedlík, prozradil hlavní motto investice do nové technologie: „Dlouhodobým cílem společnosti Junker je ‚být vždy o několik kroků před konkurencí‘. S tím souvisí i důraz na neustálý rozvoj technologií, které musí být montážně a výrobně produktivní.

Investice do vláknového laseru Kimla LS2040 s výkonem 4 kW umožnila svařovně výrazně inovovat výrobní procesy a dosáhnout vyšší produktivity a efektivity. Dříve používaný plazmový řezací stroj Pierce RUM2500P sice dokázal komponenty vypálit, ale ty vyžadovaly následně velké úsilí a další potřebné technologie v apretování, slešťování, vrtání, svařování a značení. S cílem eliminovat a zkrátit tyto následné operace se firma rozhodla investovat do nové technologie vláknového laseru.

CNC laser umožňuje svařovně vypalovat dílce bez dalších navazujících operací. Výsledkem jsou čisté a přesné výpalky, které již není nutné dále apretovat a vyvrtávat. To znamená, že dílce je potřeba dále pouze ohýbat a závitovat, a poté rovnou předat do svařovny. Srovnání časů práce na plazmovém stroji a na řezacím laseru ukázalo, že čas práce na laseru se výrazně zkrátil u jedné tabule plechu z cca dvou hodin na pár minut. A kvalita výpalků z laseru je nesrovnatelná.

Nastavení vláknového laseru Kimla LS2040 trvalo asi jeden den a zprovoznění stroje se uskutečnilo do tří dnů, včetně testování prvního pálení a potřebného školení. (Zdroj: KM CNC)

Laser rovněž pomohl řešit problém s personálem. Pracuje totiž stejně jako plazma v jednosměnném provozu, ale nevyžaduje obsluhu při následujících operacích. Díky produktivitě laseru není nutné dílce vyrábět předem, ale v potřebném taktu pro následnou operaci svařování. Díky tomu mohl Junker snížit provoz z dvousměnného na jednosměnný. Pracovníci se přesunuli v rámci firmy na jiné činnosti.

Laser Kimla umožňuje nejen díly vypálit a vyvrtat, ale zároveň i značit tyto dílce v jednom kroku.

Dalším vítaným efektem investice do nové technologie je optimalizace skladových zásob. Dílce již není nutné vyrábět na sklad, výroba se přizpůsobila moderním přístupům „just-in-time“, a to nejen pro samotné stroje, ale i pro servis, jehož poptávku je tak možné uspokojit na počkání.

Reklama
Reklama
Reklama

Přechod na nový software není překážkou

Pálicí program z plazmového stroje nelze přímo přenést na laser Kimla, protože mají odlišné tolerance rozměrů. Na plazmovém stroji byla tolerance ±3 mm, zatímco na laseru je tolerance v řádech tisícin. Bylo proto nutné vytvořit nové programy. V současnosti se provádějí korekce tam, kde je odlišná odchylka. Nicméně, tyto odchylky lze snadno upravit a nastavit si požadované tvary. „Se softwarem Kimla nebyly žádné problémy, jedná se o jednoduchý systém, který je možné formou opcí dále rozvíjet,“ uvedl Michal Bělín, vedoucí pracovník svařovny.

Pokud jde o možnost úprav řezání přímo na řídicím panelu stroje Kimla, společnost se zatím s touto situací nesetkala. V současnosti je tým programátorů kapacitně posílen, protože výroba produkuje několik set druhů dílců. Na řídicím panelu Kimla tak probíhají pouze menší korekce, jako je gravírování.

Dílce vypálené CNC laserem jsou čisté a přesné, již není nutné je dále apretovat ani vyvrtávat. (Zdroj: KM CNC)

Faktory výběru vhodného CNC vláknového laseru

Samotný výběr nového stroje pro kusovou výrobu probíhal, dle Lukáše Vedlíka, dlouhodobě: „Oslovili jsme několik konkurenčních firem, včetně menších výrobců. Klíčovou otázkou bylo, který stroj je nejvhodnější pro naši specifickou výrobu. Naším cílem bylo pořídit stroj, který je technicky pokročilý, schopný dodržovat geometrické parametry a který by vytvářel hotové výrobky bez nutnosti dalších operací.“ Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně oslovili různé výrobce a mezi nimi byla vybrána právě značka CNC strojů Kimla.

Zástupci společnosti Junker navštívili s distributorem strojů Kimla, firmou KM CNC, výrobní závod v Polsku, kde si prohlédli výrobu laserového stroje, aby získali představu o moderní výrobní technologii, včetně stabilního monolitického základu stroje. Důležité nebylo pouze pořídit kvalitní stroj, ale mít také jistotu, že bude k dispozici servis a možnost oprav. To byl hlavní faktor pro rozhodnutí investovat do stroje dodávaného společností KM CNC, která zajišťuje kromě samotného prodeje a dopravy stroje také odborný servis, opravy a dodávky náhradních dílů. KM CNC garantuje nejen servisní dostupnost, ale také další body nad rámec běžného servisu, jako je možnost repasování nejdražší součásti stroje – laserového zdroje – prostřednictvím výměny.

Reklama

Poměr mezi kvalitou, cenou stroje a dostupností náhradních dílů byly dalšími důležitými faktory při rozhodování. Firma Kimla byla konkurenceschopná nejen v samotné nabídce servisu, ale také cenově. I když i jiné značky nabízejí servisní podporu, Kimla byla v této oblasti cenově dostupnější. Společnost Junker nemá problém s využíváním různých dodavatelů servisu pro své stroje. Klíčová je rychlost a kvalita servisu, protože výroba si nemůže dovolit dlouhé odstávky. Důležitá je tedy záruka rychlého servisního zásahu, a v tomto ohledu je výhodou i geografická blízkost výrobního závodu Kimla.

Instalace nového stroje proběhla bez problémů. Nastavení laseru trvalo asi jeden den a zprovoznění stroje se uskutečnilo do tří dnů, včetně testování prvního pálení a potřebného školení. První část školení proběhla přímo v Polsku během tří dnů. Následně společnost KM CNC provedla další doškolení přímo v Mělníku. Veškeré dotazy a připomínky bylo možné operativně řešit s vedoucí servisu KM CNC.

Je zjevné, že ve výrobním závodě Erwin Junker Grinding Technology v Mělníku je rozvoj technologií a výrobních procesů důkladně promyšlen. Vše se vzájemně propojuje s cílem zrychlit a zlepšit stroje pro koncové zákazníky, stejně jako zvýšit kvalitu výrobního prostředí a zjednodušit pracovní postupy pro samotné zaměstnance.


Umístění expozice firmy KM CNC na MSV 2023:
pavilon B, stánek 17

Související články
Téma: technologie pro výrobu forem

Díly, součásti či výrobky, které spatřily světlo světa díky tomu, že byly vylisovány, odlity či vykovány ve formě, jsou doslova všude kolem nás. Forma je zařízení často velmi složité a komplexní a k její výrobě je potřeba řada špičkových technologií. Následující článek představuje některé z nich.

Kolik energie spotřebují lasery?

Vysoké náklady na energie představují jeden z rozhodujících aspektů konkurenceschopnosti podniku. Energetická účinnost strojů a zařízení je proto z pohledu výrobního podniku naprosto klíčová. Nižší spotřeba elektrické energie snižuje provozní náklady výrobního závodu. Jak je na tom z tohoto pohledu laserové řezání kovových materiálů?

Vláknové lasery: Řezání lasery s vysokým výkonem

Vláknové lasery s velmi vysokým výkonem znamenají vysoké náklady na pořízení a používání, ale ne vždy zvyšují také efektivitu výroby. Je pochopitelné, že rozhodnutí o nákupu laseru s vyšším výkonem je spojené s očekáváním vyšších zisků a zvýšením efektivity výroby - ne vždy je však toto očekávání naplněno. Jestliže uvažujeme o tom, jak zvýšení výkonu laseru ovlivní výnosy, je na místě probrat tuto problematiku podrobně.

Související články
Vláknové lasery: Programování

Každý CNC obráběcí stroj je vybaven řídicím systémem, který určuje možnosti celého zařízení. Základní řídicí systémy nabízejí pouze možnost načíst dráhu nástroje ze souboru, který byl předem připraven v jiném programu, a zahájit obrábění. Pokročilejší systémy pak mohou provádět simulace před obráběním a umožňují změny parametrů a nastavení dráhy nástroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výbava laseru

Řezání kovů pomocí laserové technologie umožňuje provozovatelům laserových strojů díky jejich rychlosti a efektivitě dosahovat poměrně vysokých zisků. Pořízení laserové technologie je v posledních letech velmi dobrou investicí jak pro podniky s vlastní výrobou, tak i v případě pořízení stroje pro kooperaci. Pro dosažení požadované kvality řezu a efektivity stroje je však důležitá správná výbava laserového stroje.

Vláknové lasery:
Pohony a konstrukce stroje

Rychlý technologický pokrok v posledních 50 letech klade stále vyšší požadavky na kvalitu a preciznost výroby, ale také na produktivitu. To vyžaduje neustálý vývoj, inovace a implementaci nových poznatků do konstrukce obráběcích strojů. Důležitými faktory pro dosažení přesnosti obrobku a zabezpečení jeho stabilní kvality jsou zpracování samotné konstrukce stroje a volba pohonů stroje.

Výkonné CNC lasery

V letošním roce vstoupil na český trh nový evropský producent laserových řezacích CNC strojů, společnost Kimla, která však v tomto oboru není žádným nováčkem. Na trhu s laserovým řezáním dominuje jenom hrstka zavedených výrobců, jimž přichází konkurovat účastník s vlastní výraznou značkou strojů, které nabízejí vysokou technologickou úroveň a výkon. V České republice výrobce zastupuje společnost Kimla CNC se sídlem v Brně.

Nejrychlejší vláknové lasery se rodí v Polsku

V severní části Slezského vojvodství, asi hodinu a půl cesty autem po dálnici z Ostravy, leží čtvrtmilionové město Čenstochová. V tomto městě sídlí významný výrobce obráběcích strojů, společnost Kimla. Distributorem strojů této značky na českém a slovenském trhu je brněnská firma KM CNC, s jejímiž zástupci jsme výrobní závod společnosti Kimla navštívili.

Na cestě ke zrození stroje,
Část 1. Průzkum trhu

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje postup výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, v jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu a návratnost investic.

Virtuálně na veletrh

Svět se nám doslova před očima přelévá do online prostoru. To, že se na internet přesune mnoho služeb a komodit bylo jasné už od rozšíření a zvýšení dostupnosti internetu široké veřejnosti. Letošní pandemická situace však tento přerod ještě více umocnila. Ostatně i v průmyslu nás již několik posledních let doprovázejí hesla jako Internet věcí, digitalizace, big data, cloud apod. Oblíbené semináře a konference dostaly virtuální podobu a koncem listopadu si také 17 vystavovatelů a okolo 300 návštěvníků vyzkoušelo první virtuální odborné B2B setkání s názvem Výroba forem 2020.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Spolehlivé odstranění otřepů po pálení

Pardubická Obchodní společnost TVK se specializuje na zakázkovou výrobu přesných tvarových výpalků z plechu laserem, plazmou a autogenem. Díly po plynovém pálení standardně dodávají očištěné. Před necelými dvěma roky byl na odstraňování strusky a otřepů po pálení pořízen stroj Lissmac. "Stroj šetří čas, ale hlavně ruce pracovníků," říká jednatel společnosti TVK Pavel Tužil.

Made in Česko - Romantické tóny z Hradce Králové

V roce 1948 byla doslova ze dne na den znárodněna česká firma Petrof vyrábějící dokonalé, světově proslulé klavíry. Její majitel, dědeček dvou dam a pradědeček třetí, tedy těch, které v současné době firmu úspěšně vedou, musel tehdy okamžitě svoji továrnu opustit. O dlouhou řadu let později se, nejen díky revoluci, ale i díky nezměrnému úsilí jeho samého i jeho potomků, podařilo firmu, která figuruje na předním místě mezi českým „rodinným stříbrem“, vrátit do rukou rodiny Petrofů.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit