Témata
Zdroj: Shutterstock/OPOP

Jak fungují nejmodernější kotle na dřevo?

Spalování dřeva, které slouží k vytvoření tepla po staletí, zažívá v poslední době nový rozmach. A nejde jen o záložní řešení v podobě krbových vložek a kamen. Pro vytápění domů a připojení do centrální topné soustavy se používají moderní kotle na dřevo. Víme, jaké konstrukce a technologie jsou nejefektivnější.

Reklama

Dříve se vyráběly především kotle prohořívací a odhořívací. V současnosti je nahrazují kotle zplynovací, které představují nejmodernější konstrukční řešení.

Ve zplynovacím kotli dochází k vyšší úrovni spalování díky řízenému přísunu spalovacího vzduchu. Tyto kotle mívají spalovací komoru vytvořenu ze žárobetonových tvarovek, které kvalitu hoření ještě umocňují.

Výhody zplynovacího kotle

Použitý odtahový ventilátor svými otáčkami automaticky řídí chod kotle a reguluje jeho výkon. Nasává vzduch přes klapky primárního a sekundárního vzduchu do násypné šachty, trysky, výměníku kotle a poté do spalinové cesty. Klapky primárního vzduchu zajišťují adekvátní výkon, zatímco klapka sekundárního vzduchu zabezpečuje vysokou účinnost spalování paliva.

Elektronická řídicí jednotka, která ovládá zplynovací kotel na dřevo, reguluje také všechny připojené prvky otopné soustavy,“ vysvětluje Ing. Roman Boczek, jak fungují kotle značky OPOP. „Díky tomu není potřeba vynakládat další finance za zařízení topného okruhu včetně přípravy teplé vody,“ dodává.

Zdroj: Shutterstock/OPOP

Snadné zapálení

Odtahový ventilátor usnadňuje zapálení paliva a řídí průběh spalování. Na trysku se položí třísky, které je třeba podpálit, a po stisknutí položky Roztápění v menu řídicí jednotky se aktivuje ventilátor.

Ideální otáčky pro roztápění jsou v rozsahu 20 až 40 procent. Po rozhoření dřeva už je možné zavřít přikládací dveře a počkat na navýšení teploty v komíně nad 45 °C. Poté kotel automaticky přejde do provozního režimu, v němž bude samočinně pracovat tak, aby pomocí modulace otáček ventilátoru docílil nastavené teploty.

Všechny důležité parametry (například otáčky ventilátoru, teplota v komínu, nastavená požadovaná teplota, aktuální režim kotle) lze sledovat a upravovat na displeji řídicí jednotky.

Zdroj: Shutterstock/OPOP

Snadné přikládání

Při vytápění dřevem se majitel nevyhne pravidelnému přikládání paliva. Jak prodloužit intervaly mezi nutnou cestou ke kotli?

  • Vyberte kotel s vysokou účinností

Účinnost kotle vyjadřuje míru efektivnosti využití energie obsažené v palivu pro vytápění. Čím vyšší je účinnost, tím menší jsou ztráty energie.

  • Připojte akumulační nádrž

Akumulační nádrž uchovává horkou vodu pro pozdější využití. Její instalace je dokonce podmínkou pro uznání dotace na výměnu starého kotle v rámci Kotlíkových dotací nebo Nové zelené úsporám.

  • Využijte prostor velké přikládací šachty

Pokud lze do šachty naložit velký objem dřeva, vydrží hořet déle. Ideální jsou také prostorné a dobře přístupné dveře od šachty. Možnost vkládat velká polena usnadní přípravu dřeva, které není potřeba štípat na menší kusy.

Zdroj: Shutterstock/OPOP

Snadná obsluha

Aby byla každodenní obsluha zplynovacího kotle na dřevo co nejpohodlnější, přicházejí výrobci s nejrůznějšími úpravami. Například český výrobce kotlů OPOP nabízí ke svým produktům aplikaci eModul umožňující vzdálený přístup. Kotel se jednoduše připojí na Wi-Fi a poté lze přes mobil nebo počítač sledovat hodnoty vytápění. V případě automatických kotlů na pelety lze také upravovat průběh vytápění a měnit požadovanou teplotu.

Moderní kotel umí majitele také upozornit na dohoření dřeva, které je potřeba doplnit do násypné šachty. Detekce funguje díky čidlu teploty spalin. Hlášení o docházejícím palivu se zobrazí na displeji řídicí jednotky a při zapojení kotle na internet i v aplikaci na mobilním telefonu.

Uživatelský komfort zvyšuje také odsávání zplodin z násypné šachty před tím, než se člověk chystá přikládat. Díky odtahové klapce tak nedochází k úniku kouře do místnosti.

Pokud jde o bezpečnost používání, instalují se do kotlů na dřevo chladicí smyčky, které zabraňují přetopení. V případě vysoké teploty vody v kotli se otevře ventil, který do chladicí smyčky pustí studenou vodu z řadu, a kotel se ochladí.

Komerční článek

Související články
Úspěšná implementace směrnice ErP

White paper / Bílá kniha ke stažení

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Komplexní řešení pro vysledovatelnost: Plně automatizované značení za rozumnou cenu od Brady

Přesvědčte se, jak praktická může být integrace automatizované identifikace PCB. Podívejte se na přehlednou infografiku od společnosti Brady!

Související články
Siemens na MSV představí digitální řešení pro celý životní cyklus stroje

Společnost Siemens ČR se již po 60. představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2018. Představí komplexní řešení pro zvýšení efektivity výroby, které pokrývá celý životní cyklus výrobku od jeho návrhu přes výrobu až po servis. Pod heslem „Digitální dvojče zrychlí vaši výrobu“ prezentuje jedinečný, 15x zmenšený model horizontální vyvrtávačky HCW 4S od Škoda Machine Tool a jeho digitální dvojče. Siemens ukáže také přínos aditivní výroby a ve veletržní premiéře uvede platformu pro internet věcí MindSphere.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Ohřevné skříně Amarc - skladujte své sudy v teple a bezpečí

Připravili jsme pro Vás přehledný web s ohřevnými prvky společnosti Amarc. www.ohrevneprvky.cz. Naleznete zde kompletní nabídku topných plášťů pro sudy a průmyslové (IBC) kontejnery i podlahové topné desky v klasickém a EX provedení pro výbušné prostředí.

Jak přispívají opakovaně použitelné čisticí utěrky k ochraně životního prostředí

Dne 5. června 1972, v den zahájení první světové konference o ochraně životního prostředí ve Stockholmu, inicioval program ochrany životního prostředí Spojených národů (United Nations Environment Programme, UNEP) oficiální světový den životního prostředí. Od té doby se každo-ročně 5. červen slaví jako mezinárodní den životního prostředí. Opakovaně použitelný systém čisticích utěrek MEWA k tomu každý den v dílnách a výrobních halách přispívá: Čistí stroje a zařízení a podporuje ochranu zdrojů.

Inženýrská akademie ČR podporuje mezinárodní výzkum

Inženýrská akademie České republiky, z.s. (IA ČR) je organizace sdružující odborníky, jejichž společným zájmem je podpora a rozvoj technických disciplín odrážející technické, ekonomické, sociální, environmentální a kulturní potřeby společnosti. Byla založena v roce 1995 a jedním z jejích hlavních úkolů je rozvíjet a propagovat technické vědy a sbližovat výzkumnou sféru se sférou průmyslovou. Toho dosahují mimo jiné naplňováním cílů projektů, jejichž jsou řešiteli. Jedním z těchto projektů je projekt „Podpora mezinárodní spolupráce v inženýrském výzkumu“ programu EUPRO Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, který bude ukončen koncem roku 2016.

Pracovat pro lidi a s lidmi

Globální hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Tak lze stručně charakterizovat společnost Schneider Electric, která poskytuje řešení pro domácnosti, budovy, datová centra, infrastrukturu i průmysl. Využili jsme příležitosti vyzpovídat jejího senior vice prezidenta pro oblast lidských zdrojů, pana Manuela Angel Sanchez Vivase, který v rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích a  v září zavítal do Prahy. V rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 5. díl: Typy nabíjení a jejich specifika

V minulém díle jsme jako jednu z problematických stránek bateriových elektrických vozů uvedli relativně nízkou specifickou energii, tedy poměr uložené energie a hmotnosti akumulátorů. Dospěli jsme k tomu závěru, že aby byl hypotetický přechod na elektromobilitu skutečně účelný z hlediska snížení emisí CO2, nebudou moci mezi poptávané vlastnosti automobilů patřit vysoký výkon a na něj vázaný komfortní dojezd. Současné problémy s malým dojezdem elektromobilů lze částečně řešit budováním nabíjecí infrastruktury. Možnostem dobíjení bateriových elektrických vozů, jako i jeho problematickým stránkám, se budeme věnovat v tomto díle.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 4. díl: Jaké jsou limity lithiových baterií

Stěžejní součást bateriových elektrických vozidel představuje trakční baterie, soustava navzájem propojených sekundárních (nabíjecích) galvanických článků, které v podobě chemické energie akumulují tu elektrickou, již z baterie získává elektromotor. Protože se jako jedna z nevýhod elektrických vozidel oproti těm konvenčním uvádí poměr uložené energie a hmotnosti akumulátorů, tedy jejich relativně nízká specifická energie, zaměříme se v tomto díle našeho seriálu právě na ni, představíme si některé možnosti jejího navýšení a zmapujeme důsledky, jaké může pro mobilitu mít.

Názorové fórum odborníků

S rozšiřující se robotizací, digitalizací a zaváděním umělé inteligence do výroby vznikají požadavky nejen na nové zaměstnanecké pozice, ale mění se i nároky na schopnosti pracovníků. Co dříve byla znalost, je dnes dovednost. Jak se podle vás v příštích pěti letech změní požadavky na pracovníky zabezpečující chod výroby v moderním podniku? Kdo by měl podle vás zabezpečit vzdělávání a osvojování si potřebných dovedností?

Elektronická dvojčata

Slyšíme-li slovo „dvojčata“, představíme si mnohé, od úplně stejných dětiček ve stejných šatičkách až po smutně proslulé newyorské mrakodrapy. Málokdo z nás by si však představil dva malé chlapce – Petra a Pavla Bařinovi – kteří, místo aby běhali za míčem, sedí u stolu a vybaveni stejnými pájkami tvoří různé svíticí nebo hýbací doplňky ke svým hračkám...

Bezpečnost nových elektromobilů

České společnosti, či společnosti působící v ČR, získávají svůj podíl na trhu dodávek určených pro rozvoj elektromobility. Inženýrská společnost DEL ze Žďáru nad Sázavou řeší právě nyní zajímavý obchodní případ. Finálním odběratelem produktů, které vzniknou na linkách sestavených tímto zkušeným integrátorem, je významný výrobce elektromobilů ze Spojených států amerických.

Průvodce světem technologických inovací

Nejen vynikající příležitostí pro navazování nových či utužování stávajících obchodních vztahů, ale i příhodnou záminkou důležitých společenských setkání. Tím vším je, velmi stručně řečeno, Amper 2020 – největší středoevropská veletržní akce v oborech elektrotechnika, energetika, automatizace, komunikace, osvětlení a zabezpečení. Proběhne ve dnech 17.–20. března 2020 na brněnském výstavišti.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit