Témata
Reklama

Jak vypadá skutečný průmysl 4.0

Výroba špičkové elektronické tlakoměrné techniky – tak stručně řečeno vypadá náplň činnosti buchlovické společnosti BS Sensors. Ke své činnosti firma pochopitelně potřebuje velmi kvalitní stroje. Proto (ale nejen proto) se rozhodli pro CNC soustružnická centra Hyperturn 45 a Hyperturn 65 od společnosti Emco.

V BS Sensors se vyrábějí snímače a převodníky tlaku, sondy pro měření výšky hladiny a firma patří mezi tři světové výrobce kapacitních tlakových senzorů s keramickou membránou, což je unikátní technologie, chráněná patentem.

„Aplikace našich produktů je široká, dokážeme vyhovět jakémukoli přání zákazníka a standardní snímače vyrobíme přímo dle jeho potřeb,“ vysvětluje Karel Mareček, jednatel společnosti a nositel ocenění Technologický podnikatel roku 2018. „Naši zákazníci se rekrutují z mnoha oblastí, od potravinářského průmyslu, kdy jsou naše snímače použity např. v mlékárenských či pivovarnických nádržích a tancích, přes aplikace v energetickém, chemickém a stavebním průmyslu až po stavbu lodí či těžbu surovin. Dále nyní spolupracujeme s nadnárodním korporátem, který nám otevírá dveře pro vstup do leteckého průmyslu. V neposlední řadě se podílíme na aplikacích v kosmickém odvětví, kdy díky fúzi BD Sensors a kroměřížské společnosti CSRC (Czech Space Research Company) jsou naše produkty využívány v zařízeních ve vesmíru,“ dodává s hrdostí Karel Mareček.

Reklama
Reklama

Rychlost, kvalita, cena

Začátky společnosti jsou úzce spjaté s firmou Mesit z Uherského Hradiště. Původní záměr privatizovat vývojové oddělení pro hybridní obvody nevyšel, avšak záhy se naskytla příležitost v oblasti výroby tlakoměrů, kterou Karel Mareček s kolegy využili. Bezesporu to byl správný krok, neboť poptávka trhu byla velká, a i přes zdaleka ne ideální pracovní podmínky dokázal malý tým prorazit a zaujmout zákazníky. Rychlost dodávek, stoprocentní kvalita tlakoměrů a nižší cena – to byly tři počáteční trumfy, které odstartovaly dynamický růst společnosti. Ta má dnes pobočky na Slovensku, v Německu, Švýcarsku, Rusku i Číně. BD Sensors zaměstnává asi tři stovky pracovníků. V jejím čele stojí sami majitelé a současně zakladatelé. Oni i jejich lidé od začátku kladou důraz na absolutní znalost oboru, s tím související vysokou kvalitu produktů, nezávislost a stabilitu. Výroba není cílena na milionové série, cílem je poskytnout zákazníkům přesně to, co potřebují, a vyřešit tak jejich problém. Spolupráce probíhá na partnerské úrovni, díky čemuž vznikly stovky ojedinělých aplikací. Z původních čtyř typů snímačů se nabídka rozšířila na 80 základních modelů ve více než půl milionu variantách. Kromě standardních snímačů dodává společnost i speciální provedení dle požadavků zákazníků, a to i v malých sériích. Poslední dva roky se DB Sensors orientuje na možnost výroby senzorů a elektroniky pro letecký a kosmický průmysl, proto jsme v roce 2017 fúzovala s firmou CSRC z Kroměříže, která má v této oblasti 20leté zkušenosti.

„Aplikace našich produktů je široká, dokážeme vyhovět jakémukoli přání zákazníka a standardní snímače vyrobíme přímo dle jeho potřeb,“ říká Karel Mareček.

„Za příklady produktů, na které jsme hrdí, považuji kapacitní keramický senzor vlastní výroby a momentálně velmi aktivně rozvíjíme nasazení senzorů IoT v projektu DataFly. Vždy se snažíme být technologicky o pět až deset let napřed oproti firmám obdobného charakteru,“ říká Karel Mareček a dodává: „Již pět let jsme držiteli titulu Bezpečný podnik a prostřednictvím dceřiné firmy VISC aktivně spolupracujeme se základními a středními školami, vedeme kroužky a snažíme se vyhledávat talenty.
.

Příklady produktů, na které jsou v BD Sensors hrdí – kapacitní keramický senzor vlastní výroby a nasazení senzorů IoT v projektu DataFly.

Stroje, které se domluví

Výroba tohoto typu se samozřejmě neobejde bez velmi sofistikovaného strojového parku. Zde k němu patří 20 CNC soustruhů a jedna CNC frézka. Všechny CNC stroje mají ovládací software Fanuc. Dále zde disponují digitálními měřicími přístroji od Keyence a dotykovými měřicími přístroji od Renishaw. Ale především zdejší odborníci pracují se čtyřmi moderními CNC soustružnickými centry se dvěma revolvery značky Hyperturn 65 a dvěma Hyperturn 45 od firmy Emco.

„Pořídili jsme je v roce 2018, na projekt, který jsme nazvali Průmysl 4.0 v mechanické výrobě, který byl částečně dotován z dotačního programu EU,“ vzpomíná Karel Mareček. „Tyto stroje jsou součástí celku tzv. digitální továrny, jejímž cílem je eliminovat lidskou pracovní sílu při obrábění na CNC. Do realizace tohoto projektu jsme se pustili poté, kdy jsme si uvědomili akutní nedostatek kvalifikovaných lidí na trhu práce. Zároveň je ale naším cílem eliminace chyb způsobených lidským faktorem.“

Projekt zahrnuje internet věcí, internet služeb, digitální ekonomiku. Zajímavý je na něm mimo jiné i fakt, že stroje Hyperturn s ostatními částmi projektu komunikuji, například ohledně strojových korekcí.

Součástí dodávky strojů Hyperturn byla také centrální filtrační jednotka, která zajišťuje bezobslužný oběh přefiltrované chladicí emulze, včetně její temperace.

O čem to vlastně je

„Důležité je pochopit, že se zdaleka nejedná jen o stroje a výrobu,“ upřesňuje pan Mareček. „Je nutné podívat se jinýma očima na celý proces, včetně řízení lidí, a změnit jej. Teprve pak můžete vše zrychlit a zefektivnit. Samotná robotizace je jen malou součástí. Především je třeba změnit chápání lidí a jejich pohled na řízení práce. Optimalizace provozu je obrovská příležitost, ale jen málokdo ji umí uchopit. Většina firem říká Průmysl 4.0 tomu, že si koupí vstřikovací lis a na něj nainstalují robota, který odebírá dílce a dává je do bedny.“

Zdejší odborníci pracují se čtyřmi moderními CNC soustružnickými centry se dvěma revolvery značky Hyperturn 65 a dvěma Hyperturn 45, všechny jsou od firmy EMCO


Firma BD Sensors je mimo jiné také „bezpapírová“. To znamená, že každý zaměstnanec ve výrobě vlastní personální tablet, kde má svůj zásobník práce, který se neustále online aktualizuje. Přístup k veškeré technické a výkresové dokumentaci a k potřebným technologickým postupům. Dále zde vidí svoji docházku, zadává zde vše – žádosti o dovolenou, obědy..., jednoduše veškerou agendu pro komunikaci s firmou.

Tak tedy vypadá Průmysl 4.0 v reálu – právě ten projekt, za jehož realizaci získal Karel Mareček v loňském roce ocenění Technologický podnikatel roku.

PROJEKT PRŮMYSL 4.0 OČIMA DODAVATELE STROJŮ HYPERTURN


MM: Do jaké míry a v čem konkrétně se na projektu Průmysl 4.0 v mechanické výrobě angažovala společnost Emco Intos?

M: Nosek: Naše společnost se podílela na projektu dodávkou pěti CNC soustružnických center s kompletní technologií požadovaných dílců od zadavatele. Součástí dodávky byla také centrální filtrační jednotka, která zajišťuje bezobslužný oběh přefiltrované chladicí emulze, a to včetně její temperace, především s ohledem na stabilní proces při obrábění. Soustružnická centra jsou napojena pomocí dopravníku hotových dílců na robotické buňky, kde je zajištěno jak očištění dílů, tak i jejich změření a následné vyhodnocení rozměrů, popř. korekce jednotlivých nástrojů, kterou zajišťuje OPC server.

MM: Nakolik jste spolupracovali napřímo s dalšími účastníky/dodavateli projektu?

M: Nosek: Spolupráce byla velmi intenzivní, a to se všemi dodavateli, zejména pak se společností JHV–Engineering. Vzhledem ke složitosti projektu bylo nutno vše konzultovat s managementem společnosti, včetně technologů, metrologů a dalších zaměstnanců.

MM: Co je na tomto projektu podle vás nejpřínosnější a nejzajímavější?

M: Nosek: Velkým přínosem je optimalizace výrobních časů, přehled výrobních kapacit s následným plánováním výroby, minimální zásah lidského faktoru do procesu, a pochopitelně produktivita strojů. A bezesporu téměř bezobslužný provoz, protože najít schopné kvalifikované lidi, nejlépe strojaře, je v dnešní době velmi obtížné.

Michael Nosek, prodejní manažer Emco Intos

Emco

Zdenek.Pilecky@intos.cz

Ondrej.Marsik@bdsensors.cz

Reklama
Související články
Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

Kroky k excelentní spolupráci akademické a průmyslové sféry

Pracovníci Ústavu výrobních strojů systémů a robotiky z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně usilují o těsné sepětí školy s praxí, které nelze realizovat jinak než úzkou spoluprací s průmyslem. Transfer výsledků této praktické činnosti přenesený do některých částí výuky je potom zárukou, že studenti budou mít aktuální informace o stavu strojního průmyslu, vědy a techniky.

Cena MM Award na EMO

Ocenění MM Award od našich německých kolegů z časopisu MM MaschinenMarkt je specialitou veletrhů pořádaných nejen v Evropě, ale po celém světě. Nejinak tomu bylo i na letošním hannoverském EMO, kde proběhlo slavnostní předání exponátům, které odbornou porotu zaujaly. Ceny jsou udělovány ve spolupráci se svazem VDW. Protože se jedná o jediné oficiální ceny udělované na veletrhu EMO a značky MM, VDW a EMO jsou dobře známé v oboru výrobní techniky, věnujeme jim svoji pozornost v retrospektivě veletrhu.

Související články
Veletržní kaleidoskop

Strojírenské veletrhy jsou přehlídkou novinek a inovací v široké paletě oborů. Nejinak tomu bylo i letos v Brně, kdy akce opět poskytla návštěvníkům ucelený pohled na současnou úroveň strojírenství. Přesto, že od konání veletrhu již určitá doba uběhla, na aktuálnosti prezentovaného to bezesporu nemá žádný vliv. Nabízíme výběr zajímavostí z výrobní a měřicí techniky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Partnerství ve strojírenství

Jak v osobní, tak i v obchodní sféře našeho života dochází k naplnění partnerského vztahu v okamžiku, kdy je zpečetěn určitou formou a dojde k dohodě mezi oběma stranami. Jedinec totiž těžko dosahuje svých cílů, pokud je nerealizuje ve vzájemné spolupráci. V byznys sféře pak výsledek ocení zákazník, který obdrží služby v globálním pojetí, jež mu přinesou ve firemním procesu celou řadu výhod a v důsledku tak zvýší jeho konkurenceschopnost. A takto efektivní je například spolupráce firmy WNT a jejích čtyř partnerů.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Intertool 2014 spojen s automatizací procesů

Tradiční vídeňský veletrh Intertool, letos pořádaný od 6. do 9. května, získal spojením se Smart Automation Austria na dynamice a bezesporu i zájmu návštěvníků.

EMO Hannover 2013, část 2 - MM Award Ocenění pro nejlepší exponáty

I v letošním roce proběhlo z iniciativy německých kolegů časopisu MM MaschinenMarkt udílení ocenění exponátům, které jsou něčím zajímavé a zaujaly odbornou porotu. Protože značky MM, VDW a EMO překročily hranice Německa a Evropy, nelze si dovolit přehlížet ocenění, které společně tyto značky zastřešují.

Vodorovné vyvrtávačky v praxi, Zastavení čtvrté

Zkušenosti zákazníků jsou nejcennějším podnětem, kterých se dodavateli-výrobci dostává. Nezkreslené reference na zkušenosti z provozu a servisu pak přináší objektivními informace pro další potenciální zákazníky. Kdo jiný by měl tedy o kvalitě firmy vědět více než ten, kdo její produkty vyzkoušel? To je cesta k publikované formě článků, kterou MM Průmyslové spektrum na trhu českých technických periodik zastává. Navštěvovat uživatele produktů a nechat je vyprávět o zkušenostech, které mají s jejich používáním, s komunikací s dodavatelem, se spokojeností s jeho službami. Pak získáme skutečnou referenci, z níž si lze udělat určitou referenci.

Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika

Centrum kompetence - Strojírenská výrobní technika (CK-SVT) je v současnosti nejvýznamnější a největší grantový projekt na podporu dlouhodobého aplikovaného výzkumu v oboru strojírenské výrobní techniky (Machine Tool). Projekt navazuje na práci VCSVTT vedenou v letech 2000-2011 prof. Ing. Jaromírem Houšou, DrSc. a jeho příprava byla zahájena ve spolupráci výzkumných organizací, Svazu strojírenské technologie a jeho členských podniků již před koncem roku 2010.

Průmysl 4.0 v praxi

Reflexe současného poznání s aplikací prvků Průmyslu 4.0 do praxe byla předmětem odborné konference, kterou společnost Ceratizit společně se svými partnery připravila pro téměř stovku účastníků z řad výrobních společností ve svém Technickém centru. Od původního teoretizování o aspektech Průmyslu 4.0 jsme se nyní dostali již k praktických zkušenostem.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu automatizace obslužných procesů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

Tlak na zvyšování produktivity a další faktory související s cenou práce či nedostatkem pracovní síly přiměly mnoho výrobců automatizovat své výrobní procesy. Většina obslužných procesů, jako je upínání, paletizace, kontrola kvality a další úkony (třídění, odvoz, balení), probíhá ve vedlejších časech.


I tyto procesy lze optimalizovat, zefektivnit anebo částečně automatizovat. Jaké produkty, systémy či služby zvyšující efektivitu obslužných výrobních procesů nabízí vaše společnost?

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se mimo jiné věnujeme tématu výroby forem. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.

S jakými trendy v oblasti výroby forem se setkáváte? Jaká nová řešení pro tento obor nabízíte a jaké výhody přinášejí?

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit