Témata
Zdroj: Pricehammer

Jaké radosti a strasti nás čekají v B2B obchodě?

Jedním z pozitivních trendů posledních let je přesun obchodních aktivit v B2B sektoru do online prostředí. V online prostředí je totiž obchod rychlejší a efektivnější. O to více zde ale platí, že pro úspěšné rozhodování v obchodě je důležité mít okamžitý přístup k ověřeným informacím.

Jan Tesař

Spoluzakladatel Cenového asistenta Pricehammer.cz pro B2B. Je absolventem Procesního inženýrství VUT v Brně. Od roku 2016 pracuje v obchodu s průmyslovými zařízeními. Má zkušenosti s přímým prodejem, akvizicí nových zákazníků, budováním distributorské sítě a vedením mezinárodního týmu prodejců a partnerů. Čas rovněž věnuje nápadům, které pomáhají automatizovat a zefektivnit obchodní procesy v nákupu a prodeji.

Reklama

V B2B obchodě se jak nákupčí, tak prodejci běžně potýkají se třemi vzájemně propojenými problémy: s nedostatkem času, s nízkou efektivitou a s opakujícími se činnostmi. Prostřednictvím internetu a za použití e-nástrojů lze tyto problémy postupně vyřešit. Nejlepší je přitom používat v obchodě systém, který pomáhá automaticky, jako nějaký asistent, který dokáže ověřit informace a zároveň je kdykoliv dostupný. Takový systém přináší maximální užitek a nezatěžuje uživatele zbytečnou administrativou.

Stejné problémy trápí většinu firem

My jsme si během svých aktivit vyměnili zkušenosti s řediteli nákupu i prodeje a dalšími profesionály z obchodní praxe a všichni jsme dospěli ke stejnému výsledku: Nákupní a prodejní týmy si nedokážou rychle a efektivně vyměňovat informace, které by jim usnadnily rozhodování.

Mladí manažeři chtějí okamžitý přístup k potřebným informacím a potřebují nástroje, které jim co nejvíce usnadní rozhodování. (Zdroj: Pricehammer)

Nákupčí se snaží získat nabídky a ceny, aby mohli uzavřít obchodní případ v co nejkratším čase. Musí však na ně čekat, práce se jim hromadí a oni pracují pod tlakem. Často sami nebo v malém týmu řeší stovky i tisíce případů ročně. Aby se mohli správně rozhodnout, potřebují ověřené informace nejlépe hned. Známe úsloví „už včera bylo pozdě“.

Stejně na tom jsou prodejci. Ti mají rovněž na starosti stovky až tisíce obchodních případů. Věnovat se musí každému zákazníkovi, a když zákazník od nich něco potřebuje, prodejci musí jednat co nejrychleji. I oni pracují pod neustálým tlakem a častokrát do noci vytvářejí nabídky. Přesto se jim někdy stane, že než stihnou poslat cenovou nabídku, zákazník se rozhodne pro jiné řešení. To jsou zbytečně ztracené obchodní případy, kdy k úspěchu chyběl poslední krok – rychlé předání informace.

Budoucnost je v rychlosti

Když jsme hledali řešení, které by obchodní proces zefektivnilo, napadlo nás zeptat se také budoucí generace manažerů. Naše kroky nás zavedly na Fakultu podnikatelskou Vysokého učení technického v Brně, kde jsme měli dvě přednášky, během nichž jsme udělali mezi studenty firemního managementu průzkum. Mladí lidé přece jen mají širší chápání online světa a využívání internetových nástrojů je pro ně samozřejmostí. Většina z nich má o svém povolání jasno a chce se stát firemními manažery. Za důležité pokládají jak firemní kolektiv, tak volnost v rozhodování a flexibilitu, pokud jde o to, odkud a kdy budou práci vykonávat. Jenže celých 80 % dotázaných by rádo docházelo do práce jen třikrát až čtyřikrát týdně a téměř polovina nanejvýš dvakrát týdně. Ideálně chtějí věnovat práci méně než osm hodin denně. To nás přimělo k zamyšlení a zeptali jsme detailně, jak tedy chtějí k práci přistupovat.

Reklama
Reklama

Reakce byla pozitivní – zjistili jsme, že mladí lidé jsou mnohem více zaměření na výsledek. Jsou totiž zvyklí své úkoly vyřídit rychle a k tomu využívat dostupné aplikace a online nástroje. Čas je totiž pro budoucí manažery velice cenný a to je pro firmy, kde budou pracovat, opravdu dobrá zpráva. Využívání aplikací a systémů považují mladí lidé za neodmyslitelné jak v běžném životě, tak v práci. Chtějí se moci rozhodnout hned, a proto očekávají i okamžité informace. Nikdo nechce pracovat ve firmách, kde nemají zautomatizované procesy. Je to pro ně jako běžet s jazykem na vestě pro lístky na koncert do pokladny, když je mohou získat na pár kliků a v pohodě online.

Průzkum mezi studenty Fakulty podnikatelské VUT Brno jasně ukázal, že budoucí manažeři chtějí v práci trávit co nejméně času. (Zdroj: Pricehammer)

Kdo má informace, má zisk

Mladí lidé si váží času stejně jako všichni v nákupních a prodejních odděleních. Nebojí se ovšem využívat online nástroje, které jim pomáhají rychleji získat informace a lépe se rozhodovat. Nákupčí a prodejci tak mohou s využitím stejných možností maximálně zefektivnit obchodní proces a rozšířit své obchodní kanály. Nákup a prodej jsou navíc klíčové oblasti obchodu, kde firmy vytvářejí svou přidanou hodnotu a zisk.

Jaké tedy existuje řešení? Jednoduchý systém, který pomáhá zrychlit komunikaci mezi zákazníkem a dodavatelem. Co by měl umět? Jako automatický asistent by měl na pár kliknutí kdykoliv předat a ověřit informaci a tím umožnit úspěšné rozhodování.

Související články
Průkopníci využití umělé inteligence v počítačové bezpečnosti

S Miroslavem Trnkou se známe dlouhou dobu – od dob Invexu, kde jeho přednášky v rámci akcí o počítačových virech a ochraně proti nim patřily vždy k těm nejlepším na této akci. Jeho vždy velmi pečlivě připravené příspěvky vedly k zamyšlení o problematice ochrany uživatelů proti napadení počítačů.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Od vydavatelství po startupy

Jiří Hlavenka není pro mnoho lidí neznámou osobností. Jde o člověka, který stál u zrodu vydavatelství i nakladatelství Computer Press a později i u prvního interaktivního webu o počítačích a počítačových technologiích, kde se neznalci mnohdy dozvěděli i odpověď na svou otázku. Jiří Hlavenka se ale v současné době věnuje investování do projektů, které mají smysl, a tak jeho jméno figuruje především u webu Kiwi.com, který vám najde - třeba i na poslední chvíli - nejlepší a nejlevnější letecké spojení kamkoli. Někdy může let po více "mezidestinacích" sice trvat déle, ale vždy se můžete spolehnout na to, že doletíte tam, kam jste si vysnili nebo kam potřebujete dolétnout.

Související články
Bezpečnost firemních dat, část 9.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat.Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Bezpečnost firemních dat, část 8.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat.Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 7.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korespondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 6.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat - část 5.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 4.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 3.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat, část 2.

Tím, jak se výroba stává čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představují v současné době největší bezpečnostní riziko. Je třeba na tento fakt klást velký zřetel, a proto bychom vám rádi v průběhu následujících vydání přinášeli edukativní seriál o bezpečnosti firemních dat. Ta by totiž měla být vaší zásadní prioritou.

Bezpečnost firemních dat

Tím, jak se stává výroba čím dál více sofistikovanější, dochází ke vzájemnému sdílení dat napříč všemi odděleními v rámci podniku. Potenciál úniku těchto citlivých firemních informací a zavlečení závadného obsahu do firmy, např. skrze webová rozhraní či e-mailovou korenspondenci, představuje v současné době největší bezpečnostní riziko.

Jak mohou trendy z IT světa obohatit strojírenství

Řada trendů je pro svět IT a svět strojírenství podobná. Zvyšuje se tlak na rychlou dodávku a minimalizaci nákladů, rychlé řešení změn a navrhování řešení v podmínkách nejistoty. Tento článek je ukázkou toho, jak některé trendy z IT prostředí lze aplikovat v praxi strojírenských podniků.

Bezpečnost vašich dat stokrát jinak

Sedmý díl našeho seriálu upozorňuje, že ideální přístup spočívá v budování komplexního systému řízení bezpečnosti informací. Existují však výjimky v případech, kdy bylo identifikováno akutní nebezpečí. Tím může být útok na data firmy, tedy jejich zašifrování ransomwarem. V podcastu jsou popsány metody zálohování i možná ochrana před napadením jako takovým.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit