Témata
Reklama

Když je součástka rozhodující

Dokonalé fungování nového automatického testovacího systému realizovaného společností Sagicofim k provádění přejímacích zkoušek bezpečnostních nádob na filtrační prvky podle nejpokrokovějších předpisů zaručuje servoventil řady LR z produkce společnosti Camozzi.

Realizace prostředí s řízenou kontaminací představuje v mnohých odvětvích investici, která je nezbytná pro ochranu pracovního procesu, výrobku, ale také zdraví pracovníků i životního prostředí před jakýmkoli rizikem vzduchem přenášené kontaminace.

Reklama
Reklama

K hlavním italským výrobcům filtrů s vysokou a velmi vysokou účinností (Hepa a Ulpa) patří firma Sagicofim, založená v Cernusco sul Naviglio (Milán) v roce 1999 fúzí dvou významných inovativních podniků (Sagi Italiana a Cofim). Za několik málo let se firma Sagicofim rychle prosadila jako jeden z italských i mezinárodních protagonistů ve světě filtrace, difuze a distribuce vzduchu. Zejména farmaceuticko-nemocniční a nukleární odvětví představují nejkritičtější oblasti: ventilační zařízení určená pro aplikace v těchto oborech vyžadují správnou volbu komponent, které budou muset být použity, aby byla dosažena a zaručena požadovaná třída ochrany životního prostředí. Často se zde používají bezpečnostní nádoby pro uložení filtrů. Tyto nádoby představují bariéru mezi znečištěným filtrem a vnějším prostředím, takže jejich funkcí je to, že zabraňují rozptylu kontaminovaných částic s cílem zajistit ochranu pracovníků i populace.

Za tímto účelem vyvinul Sagicofim bezpečnostní nádoby označované canister, které dovolují nejen zadržet znečišťující látky, ale umožňují také provést operaci výměny filtru tak, aby byla naprosto bezpečná pro zúčastněnou obsluhu. Kromě toho umožňují tyto výrobky flexibilní realizace kanálových filtračních systémů a jejich snadnou montáž do technických zařízení budov i průmyslových zařízení, kde se požaduje použití vysoce účinných filtrů, absolutních filtrů až do třídy H14 (EN 1822) a filtrů s aktivním uhlím.

Správný tlak

Spolehlivost uzavřených systémů je udávána v několika třídách, které představují míru úniků nádoby, když je vystavena určitému tlaku nebo podtlaku. Různé zkoušky, k nimž patří i zkoušky těsnosti, jsou upraveny technickými normami (ISO, UNI, EN, Astm, Asme, Iaea atd.) a/nebo postupy schválenými kontrolními orgány (Apat). Technická přejímka se provádí na 100 % vyrobených nádob (canister): tradičně byly tyto testy realizovány manuálně podle americké normy Asme 509 a 510 provedením vnitřního natlakování nádoby až na zkušební tlak a následným udržováním tohoto tlaku po určenou dobu s použitím manuálního jehlového ventilu pro regulaci a jehlového průtokoměru, který měřil průtok nezbytný k udržení tlaku. Tento postup vyžadoval přibližně patnáct minut času na nádobu (od doby nastavení po provedení testu), mimoto vyžadoval četné dodatečné manuální činnosti, jako je vyplnění formuláře, což vyžadovalo jednoho nepřetržitě zaměstnaného pracovníka.
Navíc tento postup umožňoval měření ztrát s rozlišeními akceptovanými normou (v řádu litrů za minutu), ale nižšími, než je chtěná kvalitativní úroveň.

Aby byl celý systém pružnější a urychlily se testovací doby, byl navržen a realizován automatický testovací systém, který je schopen provádět technické přejímky podle standardů Asme 509 a 510 a rovněž podle normy ISO 10648-2.

Konkrétně, pokud jde o zkušební test podle standardu Asme, pak jakmile je canister upevněn ke zkušebnímu přístroji, systém po spuštění testu z ovládacího panelu začne tlakovat vnitřní atmosféru až na přednastavenou hladinu tlaku, která byla dohodnuta se zákazníkem. V této fázi se vyžaduje vysoký průtok, aby se komora naplnila v co možná nejkratším čase. Jakmile je dosaženo zadané hodnoty tlaku (v rozmezí toleranční odchylky plus minus 5 Pa), testovací systém spustí vlastní test, který spočívá v udržování konstantního tlaku uvnitř komory a současném měření požadovaného průtoku vzduchu. Pokud tlak zůstane v rozmezí tolerančního pásma po dobu nastavenou na začátku testu a průtok je nižší než požadovaný, má test kladný výsledek a automaticky se vygeneruje protokol o přejímce. Pokud by se tlak dostal mimo toleranční pásmo, test se automaticky spustí znovu (pro určitý počet pokusů).

Vysoká dynamika

Srdcem celého procesu je proporcionální ventil, který musí umožňovat velmi vysokou dynamiku. Požadované technické specifikace jsou mimořádně přísné a točí se kolem rychlosti reakce, vysokého průtoku a nutnosti přesným způsobem řídit tlak. To vše s cílem účinným způsobem dosáhnout a udržet požadovanou nastavenou hodnotu.

„Za tímto účelem,“ vysvětluje Corrado Giannone, maintenance engineer společnosti Sagicofim odpovědný za projekt, „byl zvolen ventil z produkce Camozzi, řada LR, který vyhovuje všem nárokům: vysoký průtok, jemná regulace a krátké doby reakce.“ Servoventily LR využívají princip rotační cívky. Rotační cívka je uváděna do pohybu miniaturizovaným motorem řízeným v úhlové pozici prostřednictvím vestavěné elektroniky. Tímto způsobem je dosaženo vysoké dynamiky ovládání s nízkou hysterezí. Ventil v podobě patrony může být realizován jako servoventil průtokový, tlakový a polohový. Díky tomuto systému lze dosahovat pracovních frekvencí až 70 Hz a dob odezvy v rozsahu od 1 do 5 ms (rozsah regulace od 0 do 100 %). Linearita a opakovatelnost dosahují hodnot pod 1 % při průtoku přes 1 000 Nl.min-1. K výhodám ventilu LR patří také možnost přeprogramovat vestavěné řízení PID tak, aby byla zajištěna optimalizace přesnosti a reakce na přechodové stavy.

Proporcionální servoventil Camozzi řady LR

Nová zkušební stolice umožnila optimalizovat doby zpracování, značně zvýšit kvalitu testů a zavést mimořádnou flexibilitu do výběru způsobu provedení přejímky,“ pokračuje Giannone. „Nový automatický testovací systém zavádí také další výhody. První výhoda spočívá v možnosti sledování testů. Každý test je sledován a ukládán do paměti a představuje tak digitální DNA testovaného systému, obsahující výsledky testů i okolní parametry (teploty, vlhkost, tlaky atd.). Systém je kromě toho snadno znovu konfigurovatelný. Prostřednictvím panelu obsluhy lze nastavit různé prahové hodnoty a parametry, požadované jednotlivými standardy a předpisy nebo zákazníky z různých odvětví, kteří mohou potřebovat více nebo méně přísné podmínky. A konečně, z automatického systému těží i kvalita testu, méně ovlivněného lidskými chybami. Systém zaručuje vyšší opakovatelnost testu.”

Sagicofim si pro svůj nový automatický testovací systém zvolil řadu LR, špičkový ventil z produkce Camozzi. Na obrázku je vidět prototyp zařízení.

Konkurenční výhoda

Společnost Camozzi se specializuje na komponenty pro automatizaci a v posledních letech diverzifikovala svoji nabídku rozšířením o elektrickou a proporcionální technologii. Všechny nabízené technologie je možné v případě potřeby kombinovat, a tak optimalizovat jednotlivé pohyby i výkony požadované v rámci průmyslové aplikace. Vyvíjená řešení Camozzi pro tzv. motion control jsou nyní ještě účinnější a efektivnější.

S novou testovací stolicí Sagicofim lze sledovat průběh zkoušek a ukládat je do paměti.

Camozzi

Fabio Giacobbi

fgiacobbi@camozzi.cz

http://www.camozzi.cz/cs/camozzigroup/automation/camozzi/camozzi-cz/home

Reklama
Související články
Pneumatická kapovací jednotka

Olepovačky hran jsou stroje používané v dřevoprůmyslu na lepení dřevěných, plastových nebo kovových hran na panely, ze kterých se poté vyrábí nábytek. Kapovací jednotka upravuje především nadbytečné části těchto lepených hran na začátku a na konci panelu. Je tedy podstatnou součástí k zajištění vysoké přesnosti koncové úpravy řezu tak, aby byla zachována také celková kvalita a konečná úprava celého panelu.

Aby zákazník na vlastní oči viděl…

Produkty a systémy, jež pracují s kyslíkem, podléhají vysokým bezpečnostním pravidlům, neboť kyslík podporuje hoření. Ta zařízení, která pracují s kyslíkem a jsou určená pro medicínské účely, se navíc musejí vedle vysoké funkčnosti a bezpečnosti vykazovat také vysokou čistotou. Nejen výrobu ventilů určených pro medicínské účely si přijeli dva významní čeští zákazníci společnosti Camozzi prohlédnout do jejích italských výrobních závodů.

Fenomén otáčení

Najít v přírodě cokoliv, co se mechanicky otáčí, je velmi obtížné. Otáčení však hraje roli v celé historii našeho průmyslu. Bez otáčení by nebyl vynalezen soustruh, bez soustruhu by nebyly vyrobeny písty, bez pístů by se nepodařilo spustit parní stroj, bez páry by nezačala éra techniky…

Související články
Italská automatizace nově zastoupena v ČR

Ve druhé polovině října nově otevřela italská firma Camozzi, působící v odvětví pneumatických součástek pro průmyslovou automatizaci, prodejní a servisní pobočku v Praze-Hostivaři. Slavnostního zahájení se ujal italský velvyslanec J. E. Aldo Amati.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Technologie 3D pletení v robotice

Kdokoliv, kdo si myslí, že pletení je staromódní, se hluboce mýlí. Stále více výrobků se vyrábí z různých materiálů pomocí technologie 3D pletení, a to v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

Náklady na vlastnictví zařízení pro montážní procesy

Ve všech průmyslových odvětvích je princip celkových nákladů na vlastnictví (TCO – Total Cost of Ownership) klíčovým faktorem při rozhodování o nákupu nového stroje nebo zařízení. Úvaha založená výlučně na základě pořizovacích nákladů už dávno přestala být dostatečná, pokud se plánuje vyrábět konkurenceschopně v dlouhodobém horizontu. K získání úplného přehledu nákladů zahrnují TCO všechny přímé a nepřímé náklady vzniklé před, během a po zakoupení výrobního zařízení nebo produktu. Kromě skutečných nákladů na pořízení jsou to také položky jako náklady na údržbu a spotřebu energie.

Úspory ve všech směrech

Náš trh v oboru automatizace zaznamenává stále rychlý růst. Z hlediska vybavení, složitosti a komfortu se nejrychleji zvyšuje poptávka v extrémních oblastech – na jedné straně po sofistikovaných výrobcích s mnoha chytrými funkcemi, na straně druhé po nejlevnějších a nejjednodušších prvcích s funkcemi pouze základními.

Máte rádi stavebnice?

Příkladem jedné z průmyslových stavebnic jsou ventilové a instalační terminály firmy Festo. Ventilové terminály jsou na trhu již téměř patnáct let. Na počátku jejich existence mnozí pochybovali, že si najdou své zákazníky, ale vývoj cen za práci je neúprosný, a tak dnes již nikdo nepochybuje o jejich výhodnosti, o úsporách času a námahy, které přinášejí, přestože pořizovací náklady jsou samozřejmě vyšší než u jednotlivých ventilů.

Úsporný a výkonný kompresor

Společnost Atlas Copco představila nový energeticky úsporný kompresor s vysokou výkonností GA 250, který je prvním představitelem nové řady šroubových kompresorů se vstřikem oleje řady GA 160+ 315.

Bílá kniha - zónová bezpečnost

Výrobci jsou povinni předcházet pracovním úrazům prevencí bezpečnostních rizik. Dosažení požadované úrovně bezpečnosti může být náročné, jelikož může dojít ke zvýšení složitosti a snížení produktivity. Tato bílá kniha představuje unikátní řešení zónové bezpečnosti, která snižuje složitost konstrukce redundantních pneumatických bezpečnostních okruhů a zvyšuje produktivitu stroje. Jsou zde vysvětleny výhody tohoto konceptu oproti tradičním metodám pneumatických bezpečnostních okruhů, využívajících vypouštěcí ventily a zároveň jsou zmíněny jeho přínosy jak pro výrobce strojů a zařízení (OEM), tak pro koncové uživatele.

Přichází doba zmenšování

Stále menší jsou nejen naše mobilní telefony, počítače a všechna elektronika obecně. I výrobky pro automatizaci se viditelně zmenšují. Však také tato dvě témata spolu silně souvisejí. Výroba elektroniky je dnes tahounem automatizace. Technologie se odehrává na malém prostoru, velmi často ve formě tzv. stolních aplikací. Koncentrace do malých rozměrů se objevuje u v jiných oblastech - představte si moderní světlomet do automobilu. Jeho výroba vyžaduje značně komplikované přípravky a prostoru také není nazbyt.

V pohybu

Výrobci výrobních zařízení pro lehké kompozitní materiály jsou pod tlakem. Čím rychleji dostanou své stroje k zákazníkům a uvedou je do provozu, tím větší je jejich konkurenceschopnost. To ovšem vyžaduje přesné postupy pro efektivní a ekologicky příznivé využití surovin, čehož lze dosáhnout pomocí inovativních systémových komponent a kvalitního poradenství jak pro výrobce, tak pro zákazníky. Firma Technicon takto díky novému řešení od společnosti Festo zvyšuje svůj inovační náskok s velkoplošnými adhezivními systémy.

Továrna budoucnosti otevřena v Německu

Technologický podnik, který otevřela společnost Festo v německém Scharnhausenu, je názornou ukázkou automatizace budoucnosti. Továrna, kde automatizační společnost vyrábí ventily, ventilové terminály a elektroniku, je charakterizována úspornými a energeticky efektivními procesy, výrobky nejvyšší kvality, výslovným zaměřením na zákazníka i udržitelnou a zelenou výrobou.

Nové komponenty pro stavbu strojů

Tým fluidní techniky divize Lin-Tech společnosti Hennlich i v letošním roce představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně řadu novinek.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit