Témata
Reklama

Knihovna prvků pro CAD/CAM

16. 06. 2004

Firma IMSI doplnila své portfolio CAD/CAM systémů o databázi součástí, kterou lze využít i v CAD systémech dalších firem.

Novinek od firmy IMSI, jejíž produkty v ČR distribuuje společnost Špinar Software, je ale více. Kromě zmíněné databáze součástí CADSymbols je to nová verze CAM systému TurboCADCAM, který pracuje v prostředí systému TurboCAD Professional.
Reklama
Reklama

CADSymbols

Program CADsymbols obsahuje knihovny z různých oborů se 30 miliony prvků, které lze použít v řadě CAD aplikací. Jedná se o 2D i 3D objekty v provedení norem pro architekturu, strojírenství, elektrotechniku i elektroniku, avšak využití najdou i uživatelé z jiných oborů. Používání této databáze v praxi je jednoduché a po ruce je rozsáhlý balík normalizovaných prvků. Přitom jsou k dispozici prvky a normy používané po celém světě, což usnadňuje komunikaci se subjekty ze zahraničí. Jedná se o normy DIN, DIN EN, DIN EN ISO, ANSI, VDE, ASME, ISO, DASt, ASTM, EN, ANSI/ASME. V našich podmínkách by se měla používat norma EN.
Symbol lze po vybrání konkrétního CAD systému přetáhnout přímo do prostředí grafického systému. Symboly jsou k dispozici v základních formátech DXF 2D/3D, DWG, SAT, STEP, BMP, JPG a dalších, a lze s nimi pracovat v systémech TurboCAD (IMSI) verzí 4+, 6, 8 a 9, v produktech Autodesku AutoCAD v. 13 - 2004, AutoCAD LT 95 - 2004, Inventor 5 až 7, Mechanical Desktop MD2 - MD6 a dále v SolidEdge (UGS) verzí 8 až 14 a v SolidWorks (Dassault Systemes) SW 99 - 2003. Program CADsymbols se ovládá z jednoduchého grafického prostředí vyznačuje se snadným ovládáním při vyhledávání a vkládání objektů.

TurboCAD Professional

TurboCAD Professional od firmy IMSI je neparametrický modelář, vhodný jak pro tvorbu výkresové dokumentace, tak pro modelování prostorových objektů. Není jednoznačně profesně zaměřen. Modelovací a kreslicí schopnosti se uplatní v oblasti architektury, ve strojírenství i elektrotechnice. V architektuře a nábytkářském průmyslu je v současnosti také nejvíce rozšířen, ale stále více se uplatňuje i ve strojírenství. To, že není profesně zaměřený, neznamená, že by se jednalo o produkt s omezenými nebo jen základními modelovacími a editačními možnostmi. Již v základní verzi obsahuje TurboCAD Professional například profesně zaměřené nástroje pro architekturu. K těmto nástrojům lze zařadit možnosti modelování stěn, střech nebo otvorů pro dveře a okna. Všechny profese mají navíc připraveny výchozí databáze dvojrozměrných objektů, které lze snadno vkládat do výkresu. Možnost tvorby 3D objektů je v současnosti velmi významná, protože jejich využití je mnohostranné: v návaznosti na program TurboCADCAM lze připravit data pro obrábění pomocí CNC strojů, existuje také možnost exportování dat ve formátu STL do zařízení pro rychlou výrobu prototypů (Rapid Prototypig). Velice účinné je použití realisticky zobrazených náhledů na budoucí projekt.
Grafické prostředí programu působí střízlivým dojmem, na první pohled možná až hodně skromně, co je ale důležité, že je přehledně uspořádané. Program s uživatelem komunikuje, mimo jiné pomocí stavové oblasti a oblasti nastavení nástroje. Ve stavovém řádku se ke každé činnosti vypisuje stručná nápověda, jak pokračovat. Výchozím prvkem pro ovládání programu jsou nástrojové panely (seskupení ikon do lišt). Nástrojových panelů je okolo padesáti a po nainstalování jsou vypnuty, proto vypadá pracovní prostředí skromně. Užitečné a u systémů stejné kategorie spíše výjimečné jsou takzvané palety, což je jeden dialogový panel s několika záložkami - paletami. Palety umožňují snadný přístup například k práci s hladinami, výběru materiálu pro vizualizace nebo poskytují informace o vlastnostech vybraného objektu.

Nástroje

Modelovací nástroje pro tvorbu dvojrozměrných objektů poskytují poměrně široké možnosti. Pokud pomineme nástroje pro kreslení čar a kružnic, dostaneme se ke kreslení dvojitých čar (doubleline) nebo násobných (multiline) čar. Pro snadné vytváření obrysů jsou k dispozici čáry konstrukční, které mají své speciální editační nástroje. Konstrukční čáry slouží k vytváření pomocných konstrukcí, na něž se následně nástroji pro přesné kreslení napojují objekty tvořící obrys díla. Všechny čáry (přímky i oblouky) je možné spojovat do celků označovaných jako polyčáry (polyline).
Prostorové modelovací nástroje využívají při stavbě objektu jak předdefinovaná primitiva, tak pokročilé nástroje umožňující vysunutí nebo tažení profilu po trajektorii. Jednotlivé objekty vymodelované z primitiv, popřípadě tažením nebo propojováním, vytvářejí výsledný tvar použitím množinových operací.
Silnou stránkou programu TurboCAD Professional jsou vizualizační nástroje. Vizualizace - realistické zobrazení, je vždy svázáno s vytvořením scény. Scénu je možné osvětlit celkem šesti typy světelných zdrojů: od bodového světla až po světlo plošné nebo projektor. Další součástí scény jsou materiály přiřazené jednotlivým objektům. Již v základní instalaci obsahuje TurboCAD rozsáhlou materiálovou knihovnu rozdělenou do několika kategorií, například kovy, textil, kámen a další. Každý materiál lze podle konkrétních požadavků upravit a uložit do vlastní knihovny.
Výsledky práce lze uložit do velkého počtu formátů dat. Lze předpokládat, že poměrně často bude vyžadován formát DWG nebo DXF, podporován je také formát DGN, IGES, SAT...
Poměr ceny k užitným vlastnostem je navíc velice příznivý. Přihlédneme-li k tomu, že se potupně zřizují školicí a konzultační střediska, nemělo by činit nasazení programu zásadní problémy. Pokud jde samouky, dodávka TurboCAD zahrnuje i tištěnou knihu, která obsahuje jak ukázkové příklady typu "krok za krokem", tak téměř úplný výpis všech nástrojů. TurboCAD Professional tedy nedělá svému jménu ostudu a skutečně ho je možné využít pro profesionální práci v libovolné oblasti hospodářství.

TurboCADCAM

TurboCADCAM v2 je distribuovaný s plnou verziou TurboCAD, v prostredí ktorého integráciou CAM prvkov vytvára novú samostatnú položku v menu a lište nástrojov. Práve prostredníctvom priamej integrácie má užívateľ k dispozícii veľmi úzku previazanosť geometrických (konštrukčných) a negeometrických (technologických) informácií o výrobku.
Nová verzia v2 je v porovnaní s verziou v1 rozšírená o operácie sústruženia, a teda disponuje všetkými základnými výrobnými techológiami (sústruženie, frézovanie, vŕtanie, rezanie závitov,...). Ďalšie rozšírenia môžeme registrovať v databáze nástrojov, databáze riadiacich systémov NC strojov, v možnosti vytváraní nástrojov postprocessingu prostredníctvom makro príkazov, pri simulácii obrábania atď.

Tvorba NC programov

Samotná tvorba NC programov začína spustením pomocníka, prostredníctvom ktorého sa definujú základné parametre obrábania. V tomto kroku je možné definovať parametre stroja (typ stroja, riadiaci systém stroja, ...), parametre polotovaru, spôsoby vizualizácie a vytvoriť tabuľku nástrojov. Databáza nástrojov obsahuje rozsiahly zoznam nástrojov pre jednotlivé podporované výrobné operácie. Pri vytváraní NC programu sú samozrejme k dispozícii aj všetky potrebné podprogramy (vreckovanie, rezanie závitov, ...). K nástrojom sú priradené odporúčané parametre obrábania, sú k dispozícii náhľady na jednotlivé skupiny nástrojov a zároveň má užívateľ možnosť túto databázu rozširovať o nové nástroje. Vytváranie trajektórií nástrojov je realizované výberom jednotlivých konštrukčných entít z konštrukčnej dokumentácie. Nasleduje tvorba jednotlivých operácií - výber nástrojov a charakteristika spôsobu prechádzania nástroja jednotlivými trajektóriami.
Po ukončení tvorenia trajektórií prichádza na rad optimalizácia nástrojových dráh, ktorou TurboCADCAM samozrejme disponuje. Každú operáciu charakterizuje jeden nástroj a podľa príslušnosti nástrojov k jednotlivým spôsobom obrábania vzniká aj členenie výsledného NC programu. Po zadefinovaní všetkých operácií prichádza na rad verifikácia výsledného NC programu nástrojmi simulácie.
Výsledný NC program umožňuje priame spojenie s DNC strojmi a prostredníctvom komunikačného portu RS232 priame zaslanie hotového programu na stroj. Druhá možnoť je uloženie NC programu do natívneho súboru (*.txt, *.cnc), ktorý môžeme priamo preniesť na stroj, resp. v prípade potreby postúpiť s ním operáciu postprocessingu a následne ho preniesť na NC stroj. V TurboCADCAM sa môže editovať NC program aj priamo v generovanom kóde a je zaručená obojstranná previazanosť zabezpečujúca prenesenie zmien aj do samotnej simulácie a následnej výroby.
Verzia TurboCADCAM v2 prináša množstvo nových funkcií výrazne urýchľujúcich a skvalitňujúcich prácu pri vytváraní NC programov.
Jiří Dolníček, Zdeněk Píša, Ivan Zajačko
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40699
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Trendy / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Nové funkce pro automatizaci obráběcího procesu

Nová verze CAD/CAM softwaru TopSolidAM V7.13 přináší především jednodušší programování s funkcemi, které se velmi snadno používají. Výsledkem je úspora času, které lze dosáhnout díky novému vysoce výkonnému režimu analýzy kolizí a možnosti provádět řadu úloh zcela automaticky, což přináší celkově vyšší úrovně automatizace obráběcích procesů. V nové verzi najdeme i novou strategii najíždění, která zajistí vyšší životnost obráběcích nástrojů.

Simulace v konstrukci - klíč k inovacím

Dlouho zažitým paradigmatem v průmyslových společnostech je striktní rozdělení konstrukčního a výpočtářského oddělení. To je sice určeno pevnými historicky danými důvody, ale ty v současné době začínají pomíjet. Ve stále více společnostech mají konstruktéři možnost provádět průběžně již během konstrukce jednoduché analýzy a vývojový proces tím zefektivnit. Jak tento trend zachytit a být úspěšní v inovativních řešeních?

Související články
Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nový integrovaný CAM systém

Vývoj výrobků historicky zahrnoval dva oddělené procesy: prvním byl návrh výrobku, druhým pak jeho výroba. Používání samostatných neintegrovaných CAD (návrh) a CAM (výroba) nástrojů při vývoji výrobků vedlo ke komunikační bariéře mezi návrhem a výrobou. Ve výsledku to způsobovalo problémy s náklady, časem a kvalitou, a to zejména v případech, kdy bylo potřeba upravit návrh nebo došlo k narušení vyrobitelnosti. Použitím integrovaného CAD/CAM řešení lze překonat problémy související s tradičním odloučením návrhu a výroby. S použitím integrované CAD/CAM platformy je tak možné zkrátit dobu výrobního cyklu, řídit náklady a zlepšit kvalitu při současné podpoře spolupráce mezi návrhem a výrobou výrobku.

Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Software zjednodušuje výrobu střižných nástrojů

Příběh společnosti Atlantic Tool & Die začíná 1. června roku 1937, kdy čtyři společníci v čele s Ernestem Mehwaldem založili malou dílnu na Fulton Road ve státě Ohio v USA. Byli to emigranti z Evropy, ale všichni čtyři byli velmi schopnými konstruktéry, a navíc vysoce kvalifikovanými pro výrobu forem. Proto tedy není divu, že se jejich malá dílna do roku 1942 rozrostla a přestěhovala se do větších prostor.

Efektivní programování tvarově podobných dílů

Firma Alcon Components využívá Edgecam a Manažer strategií ve výrobě brzdových systémů pro závodní speciály a vojenská vozidla.

Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Revoluce pokračuje: Nová strategie soustružení

CAD/CAM systém Edgecam od Vero Software v nové verzi 2015 R1 obsahuje mnoho důležitých vylepšení a nových funkcí.

CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit