Témata
Reklama

Lisování olejů z třísek a brusných kalů

S briketovacím lisem dokázala společnost GFC AntriebsSysteme GmbH podstatně snížit své výrobní náklady a zajistit navíc ekologičtější likvidaci kalů po broušení a třísek z frézování. Saský výrobce šnekových převodovek za jediný rok vylisuje na zařízení od firmy RUF téměř 30 tun drahé chladicí a mazací kapaliny z kalů a třísek vznikajících při výrobě a tuto kapalinu opětovně využívá. Kromě toho je u vylisovaných kovových briket, které téměř neobsahují olej, dosaženo lepší ceny šrotu, než by tomu bylo u volných třísek. Mimochodem, tato investice se amortizovala za pouhé dva roky.

Když se v moskevském „Bolšom těatru“ nebo drážďanské „Semper opeře“ mění na jevišti scéna, používají se k tomu stejné šnekové převodovky od firmy GFC AntriebsSysteme, stejně jako v největším odsolovacím zařízení mořské vody na světě v Dubaji nebo v největší solární elektrárně světa v Kalifornii. Takovéto speciální převodovky připravené zákazníkům na míru představují základ výrobního programu společnosti. Liší se přitom výrazně svou velikostí a hmotností.

Reklama
Reklama
Montáž šnekových převodovek ve společnosti GFC AntriebsSysteme

Nejmenší výrobek má vzdálenost mezi osou šnekového kola a šnekové hřídele 50 mm, váží kolem deseti kilogramů a slouží k pohonu přestavovacího ústrojí armatury. Druhou skupinu výrobků tvoří podstatně větší výkonové převodovky. Ty se používají mimo jiné v dálkových plynovodech a ropovodech, vodních elektrárnách, eskalátorech nebo výtazích. GS 630 jako největší z těchto převodovek má vzdálenost os 630 mm, váží 5,5 tuny a hodí se pro výstupní krouticí momenty až 650 000 Nm. K místům jejího použití patří například větrací systém Gotthardského tunelu. U výkonových převodovek připadá dobrých 70 % na speciální řešení vyvinutá na základě požadavků zákazníků.

Ročně se briketuje 120 tun kalů a třísek

Šnekové hřídele se vyrábějí z oceli na profilových bruskách. Šneková kola se frézují z litiny nebo bronzu. Při třískovém obrábění vzniká ročně kolem 50 tun kalů po broušení a 70 tun třísek z frézování, které jsou znečištěny větším či menším množstvím olejů používaných jako chladicí a mazací kapalina. Do roku 2009 byla malá část řezné kapaliny ulpívající na kovových zbytcích opětovně získávána pomocí odstředivky. Efektivita regenerace oleje však byla nízká a stejně nízké byly i výnosy dosahované v obchodování se šrotem ze zbývajících směsí kovu a oleje. Kromě toho byl proces namáhavý a bezpečnost práce nebyla vysoká, neboť kaly a třísky byly ručně nakládány a vykládány z odstředivky, čímž docházelo i ke znečišťování půdy.

Při broušení vzniká na 50 tun kalů, přičemž téměř polovina jejich hmotnosti připadá na řezný olej.

Použití briketovacího lisu Ruf RB 4/2800/60S tento proces rozhodující měrou vylepšilo. Sběrné nádoby s kaly a třískami se vyprazdňují do trychtýře briketovacího lisu, který pomocí hydraulického agregátu o výkonu 4 kW vytváří specifický lisovací tlak 2 800 kg.cm-². Přitom jsou třísky a kaly plně automaticky stlačovány a je z nich vylisováno zhruba 97 procent ulpělého oleje. Nakonec vytlačuje Ruf RB4 válcové brikety o průměru 60 mm pomocí vykládací kolejnice do kontejneru, který si pravidelně odváží obchodník se šrotem.

Chladicí a mazací kapaliny se získávají čisté

Vylisované řezné kapaliny jsou čerpány do připravených kontejnerů. Zdaleka největší část jich pochází z kalů po broušení, u kterých téměř polovina hmotnosti připadá na olej. Celková hmotnost regenerovaného oleje dosahuje okolo 30 tun za rok. Přibližně deset procent z tohoto množství GFC po vyčištění vyřazuje, jelikož bezprostředně po vylisování se zejména v oleji z kalů po broušení nachází ještě mnoho nečistot, které by rychle ucpaly filtry v okruhu řezné kapaliny. Proto nechává podnik vylisovaný olej několik týdnů odstát v kontejneru, dokud se v něm obsažené nečistoty neusadí u dna. Dostatečně vyčeřená vrchní část se pak odsává a pouze zbytek se likviduje. Tímto způsobem lze ročně regenerovat a znovu využít 27 tun oleje.

Transport brusných kalů k briketovacímu lisu

Zvláštnost systému spočívá v tom, že různé oleje používané pro broušení a frézování se získávají roztříděné, aniž by bylo nutné vyměňovat hadicové přípojky. K tomu účelu je zařízení vybaveno dvěma odsávacími čerpadly ovládanými přepínačem. V řízení jsou navíc uloženy specifické provozní parametry pro briketování různých materiálů – kalů po broušení a třísek z frézování. Při přepnutí se kromě příslušného odsávacího čerpadla aktivuje také vhodný lisovací program, který zaručuje optimální výsledek briketování.

Briketovací zařízení vyžaduje minimální obsluhu

V průběhu celého výrobního procesu vyžaduje briketovací zařízení jen minimální nasazení personálu. Když se naplní sběrný kontejner na bruskách a frézách, je pomocí vysokozdvižného vozíku odvezen do briketovacího lisu a zde vyprázdněn do jeho násypky. Poté obsluha spustí odpovídající program a kaly nebo třísky jsou slisovány a olej automaticky odčerpáván do správné sběrné nádoby. Hladinová čidla v olejových kontejnerech garantují, že se lis zastaví, kdyby hrozilo přetečení kontejnerů.
Aby byla minimalizována vzájemná kontaminace obou řezných olejů, dávají pracovníci GFC pozor na to, aby nedocházelo k neustálému přepínání mezi třískami a kaly po broušení. Lisuje se tedy několik stejnorodých šarží po sobě, a pak teprve následuje přepnutí z třísek na kaly nebo obráceně.

Plnění násypky briketovacího lisu

Zatímco obrobna pracuje v nepřetržitém provozu, briketovací zařízení je zatím nakládáno jen během obou denních směn. Kromě plnění a spouštění lisu je zapotřebí již jen důkladné čištění prováděné v odstupech několika týdnů. Roční údržbu provádějí samotní údržbáři GFC AntriebsSysteme GmbH. Zařízení pracuje bezproblémově, takže od uvedení do provozu ještě firma nepotřebovala žádný servisní zásah firmy Ruf.

Investice se amortizovala za pouhé dva roky

Impulzem pro pořízení briketovacího zařízení byl nápad pracovníka GFC Stefana Kändlera, jemuž bylo odstřeďování se všemi jeho problémy již dlouho trnem v oku. Proto navrhl optimalizovat likvidaci kalů a třísek briketováním, což se rychle ukázalo jako dobrá alternativa. Firma GFC vypočítala, kolik lze briketováním zpětně získat oleje navíc, o kolik vyšší bude výnos z takřka suchých zbytků kovů a kolik práce bude možné ušetřit. Výrobní ředitel Markus Weber k tomu říká: „Firma Ruf nás při výpočtech podporovala tím, že s naším materiálem provedla lisovací zkoušky a stanovila hodnoty regenerace oleje.“ Zpočátku však byla firma Ruf jen jedním z několika uchazečů, od nichž si společnost GFC nechala sestavit nabídky, které pak z obchodního a technického hlediska porovnala. „Rozhodli jsme se nakonec pro Ruf, protože jejich poradenské služby byly stejně dobré jako poměr ceny a výkonu briketovacího zařízení,“ vzpomíná Weber.

Lisování briket z třísek a kalů probíhá automaticky, vylisovaný olej je čerpán do připravených kontejnerů.

Vylisované brikety o průměru 60 mm

Kalkulace vyšla a briketovací systém Ruf RB 4/2800/60S se rychle začal vyplácet. Regenerace 27 tun oleje za rok – kolem 20 procent celkové spotřeby – umožňuje úspory až 30 000 eur. K tomu je nutno přičíst nižší personální náklady díky automatickému provozu a vyšší výnosy při prodeji kovového odpadu neobsahujícího téměř žádný olej. Tímto způsobem se zhruba dvou letech briketovací zařízení amortizovalo, a to i přesto, že zařízení dimenzované pro nepřetržitý provoz bez obsluhy zatím pracuje jen na „částečný úvazek“. S ohledem na růst GFC však výrobní ředitel brzy očekává plné vytížení a časem i nákup druhého zařízení.

Lenka Hanusková

Ruf, umístění na MSV: pavilon P, stánek 66
Lenka.Hanuskova@brikettieren.de
www.brikettieren.de

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 131009
Datum: 01. 10. 2013
Rubrika: Trendy / MSV 2013
Autor:
Firmy
Související články
Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Novinky značky IMAO pro upínání obrobků

V dnešní době je velká poptávka po efektivní produkci různorodých výrobků v malém objemu a klíčem k vyšší produktivitě je použití přípravků, které lze flexibilně přizpůsobit mnoha různým obrobkům. Upínací prvky ONE-TOUCH se vyrábějí v mnoha různých provedeních, snadno z nich lze vybrat prvky vhodné pro upnutí požadované součásti. Upnutí a odepnutí součásti je jednoduché, bez použití dalšího nářadí a rychlé, zkracuje se čas potřebný pro manipulaci s obrobkem a tím i celkové náklady na výrobu.

Související články
Vždy přímo na místě

Čerpadla Spandau Pumpen dopravují chladicí kapalinu do obráběcích strojů v závodě SKF Lubrication Systems v České republice.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Efektivní likvidace obráběcích kapalin

Obráběcí emulze jsou klíčovým prvkem celé řady obráběcích procesů. Emulze zajišťují chlazení, odvod vznikajících třísek, dočasně pasivují obrobky v průběhu operací a mají spoustu dalších funkcí. Na konci životnosti emulze je nutné zajistit jejich likvidaci. Vyčerpané emulze jsou klasifikovány jako nebezpečný kapalný odpad, takže je nelze jednoduše vylít do kanalizace. Článek pojednává o možnostech likvidace obráběcích kapalin.

Optimalizace péče o ložiska zabraňuje odstávkám výroby

Ložiska jsou vysoce namáhanými součástmi pohonů, které v průběhu času podléhají opotřebení. S ohledem na to je zvláště důležité zahrnout je do plánů údržby, protože tato strategie pomáhá prodloužit životnost strojů nebo zařízení.

Velmi rychlá dvojčata

SolidCAM a InventorCAM jsou jeden a tentýž CAM program integrovaný v různých CADech (SolidWorks a Autodesk Inventor), proto má smysl mluvit o obou najednou. Neliší se funkčně totiž opravdu vůbec, pouze je uživatel ovládá ve svém oblíbeném CADu.

Nezávislá obráběcí jednotka zvýší produktivitu výroby

Vývoj v konstrukci a výrobě obráběcích strojů se mimo jiné dlouhodobě zaměřuje na zdokonalování manipulace se součástmi i polotovary, a především na větší uplatnění robotizace a automatizace.

Oscilující paprsek laseru pracuje přesněji

Univerzálním nástrojem naší doby je laser, kterým je možné bezdotykově opracovávat téměř všechny materiály. Ještě lépe a přesněji se podaří materiály řezat nebo gravírovat, když paprsek laseru kmitá.

Bezpečnost od specialistů: řešení pro leteckou dopravu

Zazní-li u leteckých společností alarm AOG (Aircraft on Ground), počítá se každá minuta. Jestliže v letecké dopravě vypadne stroj kvůli technické závadě, stojí každá hodina, kdy je supermoderní letadlo mimo provoz, leteckou společnost tisíce eur. A pokud je navíc třeba opatřit náhradní stroj, vznikají dodatečné provozní náklady, letištní poplatky a ztráty. Nároky pasažérů na náhradu nebo smluvní pokuty mohou vyhnat finanční riziko do závratných výšek.

Broušení vysekávacích desek

Společnost Erich Grau ze Sersheimu, renomovaný výrobce dílů akomponentů pro nejrůznější obory,může díky moderním automatům pro vysekávání a progresivní technologii od výrobce brusek Okamoto vyrábět např. plechové pakety pro elektromotory z na mikrometry přesných vysekávaných dílů z pásů elektroplechu.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit