Témata
Reklama

V červnu, nejprve v závodě v Göppingenu a posléze v Berlíně na výstavě Coil Winding Expo, představila skupina Schuler svůj první vysokorychlostní lis řady Smartline SA-S pro vysekávání lamel vysoce energeticky účinných elektromotorů.

Požadavky vyšší energetické účinnosti a hledání nových zdrojů energie a pohonů jsou hnacím motorem inovací, pro něž vytvořila EU členským zemím i politický rámec podmínkou snížení spotřeby energie o 20 % do roku 2020. Jako závaznou podmínku směrnice ekodesignu např. stanovila, že výrobci elektromotorů nesmějí od června 2011 nabízet pro výkony 0,75 až 375 kW jiné než vysoce účinné asynchronní motory na střídavý proud. Jejich výrobu podmiňuje užití nízkoztrátových elektroplechů. Výkonné stříhání s vysokou jakostí optimálně řeší nová generace vysokorychlostních pěti typů lisů řady Smartline SA-S s technologií užívající velkoformátových nástrojů s výrazně nízkým opotřebením až o 30 %.

Reklama
Reklama

Motory elektromobilů

Lisy Smartline SA-S jsou specificky výhodné pro motory elektromobilů, jejichž hromadné nasazení náhradou za automobily se spalovacími motory se stane boomem příštích let. Budou vysekávat lamely z elektrických plechů tloušťky pouhé 0,2 mm, téměř fólie. V následné operaci je lis schopen vysekané lamely stohovat přímo do jader motorových komponent. Protože platí, že tenčí lamely mají menší ztráty vířivými proudy, vyšší účinnost motorů a tím nižší spotřebu paliva, jsou lamely tloušťky 0,2 mm určeny právě pro motory elektromobilů.

Linka vysokorychlostního lisu Smartline SA-S

Přesné nastavení během zlomku vteřiny

Přestože beran a střižník lisu váží několik tun, musí pracovat s tolerancí v setinách milimetrů. To je velice náročný požadavek při počtu několika set zdvihů za minutu a s ložem lisu dlouhým až 3,3 metru (lisy SA-315S-3.3 a SA-500S-3.3), na němž je zápustka upevněna. Takové přesnosti nedosahuje jen tuhost vlastního stroje včetně stojanu lisu z více odlitků z tepelně zpracované strojní litiny, ani přesným uložením vodicího systému mezi sloupy bez vůle. Čím tedy? Vysvětluje manažer marketingové divize Drives & Generators Schuler Hans Dieter Jung: „Elektronika řízení hloubkového průniku kontroluje vzdálenost mezi střižníkem a lamelou při každém rázu a nastavuje, čeho je třeba pro následující ráz.“ S ohledem na ochranu elektronického systému Depth Penetration Control proti vibracím není elektronika pracující s přesností 0,01 mm umístěna v beranu, ale v tělese lisu.

Lis Smartline SA-S může vysekávat lamely pro elektrické motory o tloušťce pouhé 0,2 mm.

Celý proces od měření až po nastavení trvá jen několik setin vteřiny při běhu, zatímco u konvenčního procesu lis běží do zastavení. To znamená, že beran se náhle zastaví a dojde ke krátkodobému přetížení stroje, což dlouhodobě neprospívá ani stroji ani zápustce. Donedávna bylo jednou z alternativ možné snížení přetížení manuálním měřením a nastavením. Nový Smartline nejenže tento postup nevyžaduje, ale významně zjednodušuje seřízení po změně zápustek.

Elektronika řízení hloubkového průniku (Depth Penetration Control) kontroluje vzdálenost mezi střižníkem a lamelou při každém rázu a nastavuje vše potřebné pro další zdvih.

Optimalizace torzního pohybu

Elektronický systém Depth Penetration Control také stojí za zvýšením výkonu o 10 až 30 %. Úzkým profilem byl dosud otáčivý pohyb skříně používané ke skládání lamel do jader, které otáčí lamely až o 180° k vyrovnání každé možné nerovnosti povrchu. Optimalizovaný software nyní dokáže získat maximální výkon servomotoru a zajišťuje, že udrží krok s ostatními částmi stroje zaručením plynulého zrychlování – podobně jako vůz metra při rozjezdu, aniž by cestující popadali.

S odpadnutím manuálního měření a nastavování došlo k výraznému zjednodušení seřizování při výměnách zápustek.Servopodavač FeedMax s rychlostí 100 m.min

-1 zvládá vysoké rychlosti podávání pásu i při vysoké kadenci lisu. Spolu s dvojitým odvíjecím zařízením svitku plechového pásu, jemným rovnáním a stohovacím zařízením na jádra je centrálně řízen a provozován přes řídicí monitor integrovaného ovládání linky. Tím jsou vyloučeny možné problémy na rozhraních. Jediným dodavatelem všech komponent lisu Smartline je Schuler, což zaručuje, že spolupracují bezvadně. Linka tak dosahuje vysoce ekonomického poměru cena/výkon.

Ing. Alexandr Abušinov

abusinov@seznam.cz

Foto: Schuler

Tab. Parametry vysokorychlostních střihacích lisů Schuler Smartline SA-S, zdroj: Schuler

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 121013
Datum: 17. 10. 2012
Rubrika: Trendy / Tváření
Autor:
Firmy
Související články
Směry rozvoje technologií tváření při výrobě karoserií

Stálé požadavky na snižování emisí oxidu uhličitého vyžadují soustavné snižování hmotnosti automobilu. U konvenčních pohonů automobilů lze jít jedině cestou lehčích karoserií. Lehké konstrukce vyžadují zachování crashových vlastností jako u ocelových karoserií.

Tvářecí a výrobní procesy ve stavbě lehkých karoserií

Stále rostoucí nároky na zmenšování hmotnosti karoserií osobních automobilů a užitkových vozidel vytvářejí tlak na jejich konstruktéry a na výrobní technologie.

Možnosti technologie CNC ohýbání profilů

Technologie CNC ohýbání za studena v sobě skýtá přesně to, co současné požadavky trhu žádají - umožňuje vytvářet poměrně flexibilním způsobem designově zajímavé tvary ve výborné kvalitě za příznivých nákladů.

Související články
Nové tvářecí technologie pro výrobu karoserií

V současné době jsme svědky stálého, ale pochopitelného zvyšování požadavků na konstrukci karoserií osobních automobilů. Jsou to požadavky na konstrukční, ekonomická a ekologická zlepšování.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Lehčí a čistější řezání vysoce pevných dílů

Automobilový průmysl řeší u karoserií především nízkou hmotnost a bezpečnost při nárazu. Proto se na vybrané části karoserie používají vysoce pevné ocele schopné tváření za tepla. Typickým příkladem je nový VW Golf VII. Při řezání vysoce pevných ocelí se s výhodou používá laser.

Ekodesign výrobních strojů

Pojem ekodesign zejména v Evropské unii již téměř zdomácněl. Je nazírán jak z té lepší stránky - co je "eko", je dobré pro životní prostředí a tím i pro společnost -, tak i z té kontroverzní stránky - legislativa hájící zájmy životního prostředí může být problematická z jiných pohledů.

Siemens pro Red Bull Racing

Název článku dává tušit, oč půjde v dnešním průvodci světem úspěšných aplikací, spojených se jménem Sinumerik. Opustíme prostředí leteckého průmyslu, kde Sinumerik odpovídal na volání "vysoko" (viz MM Průmyslové spektrum 6/2012, www.mmspektrum.com/120616), protože dnes se jedná o jinou výzvu - "rychle".

Dřevěné kůlny a rámy Featherbeds

Enzo Ferrari v 50. letech minulého století hovořil o mladých britských týmech formule 1 jako o garážistech a povýšeně navrhoval, že by tyto týmy, jako skromní obyvatelé garáží, neměly být brány tak seriózně jako stáj z Maranella, která se ráda pasovala do role aristokracie v automobilových soutěžích, modré krve ve sportu zbohatlíků s utěrkami od oleje. Bylo by však přesnější, kdyby tento "starý muž" nazval své závodní soupeře jako kůlnaře.

Výroba kompozitového airboxu pro formuli

V minulém roce dosáhl tým CTU CarTech v soutěži Formula student výborných výsledků postupně 7., 6. a ve španělském závodě Formula Student Spain - Montmélo dokonce 2. místem.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 3. díl: Energetický mix České republiky

V minulém díle jsme upozornili na tu skutečnost, že elektromobily lze za vozidla s nízkými anebo nulovými emisemi skleníkových plynů považovat pouze podmíněně a že jednou z takových podmínek je energetický mix dané země. To jsme ilustrovali na rozdílných emisích bateriových elektrických automobilů mezi Řeckem (155,3 g CO2/km) a Švédskem (4,1 g CO2/km). V tomto díle se zaměříme právě na energetický mix, jak všeobecně, tak v souvislosti s očekávaným postupným přechodem na elektromobilitu.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Od matematických modelů k domácí elektrárně

Technici znají organický Rankinův cyklus (ORC) již od 19. století, ale až donedávna se nedařilo pro něj nalézt praktické využití. V posledních letech se na využití principu ORC zaměřili v Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB). Výzkum tepelných cyklů s nízkým výkonem se jevil jako perspektivní v oblasti mikrokogenerace a využití odpadního tepla. Zvýšený zájem o ORC souvisel především s vývojem „domácí“‎ mikroelektrárny WAVE, která nyní již úspěšně „běží“‎ ve zkušebním provozu.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit