Témata
Vydání #10
Říjen 2012Téma měsíce

Technologie tváření a dělení materiálu (za studena)

Maziva, technické oleje a řezné kapaliny
Servis a údržba výrobních provozů
Zabezpečení jakosti výroby Servis a údržba výrobních provozů Zabezpečení jakosti výroby

Články

Servis

Recyklace drahých kovů v plazmovém reaktoru

Společnost Safina se zabývá zpracováním a výrobou produktů z drahých a neželezných kovů, včetně jejich recyklace. Právě recyklace se v současnosti podílí na nadpolovičním objemu výroby společnosti, a to díky zavedení unikátní technologie PlasmaEnvi, zpracování nízkokovnatého odpadu v plazmovém reaktoru. Firma tak dosáhla vedoucí pozice v recyklaci drahých kovů na středoevropském trhu.

Inženýrská Akademie ČR: Energetika pro 21. století v České republice

Jaká je současná energetická situace a jaký bude další vývoj? Těmito základními otázkami se zabýval workshop, který koncem září uspořádala na Fakultě strojní ČVUT v Praze Inženýrská Akademie České republiky. Jak v úvodu uvedl její prezident prof. Ing. Petr Zuna CSc.D.Eng.h.c., podnět k uspořádání takového setkání vzešel od prof. RNDr. Bedřich Moldana, CSc z Centra pro otázky životního prostředí University Karlovy. Ten byl ostatně i moderátorem celé akce.

Francouzi pracují, aby mohli žít, Němci žijí, aby mohli pracovat. A Češi…?

Život je jedna velká náhoda a skládá se z dílčích menších. K jedné z nich můžeme řadit i tuto reportáž, jež měla svůj původ právě v setkání s ředitelem firmy Brück Lubošem Malým při naší společné cestě do Jižní Koreje. Zde jsme se domluvili, že následně navštívím "jeho" firmu. Den D záhy nastal a my vám přinášíme základní dojmy z téměř sedmihodinového pobytu. Materiál by však stačil na celou knihu, v oblasti výzkumných a experimentálních záležitostí pak na aplikační vysokoškolská skripta, která by byla snem každého pedagoga. Tak rozsáhlé jsou zkušenosti Luboše Malého a jeho týmu za posledních 16 let, co fabriku postavil na pevné nohy a díky zapáleným a erudovaným zaměstnancům a moderním technologiím zajistil perspektivu do daleké budoucnosti. Jak to vše začalo? Pojďme proti spirále času…

Výroba strojů pro farmaceutický a potravinářský průmysl

Celý kalendářní rok bývá, až na čestné výjimky z důvodu vánočních svátků či letních dnů volna, doslova prošpikován veletržními akcemi konanými po celém světě. A v době, kdy některé veletrhy otevírají a jiné zavírají brány svých akcí a zároveň někteří jejich organizátoři začínají přemýšlet o ročníku příštím, jsou jiní již v jeho plné přípravě. Toto tvrzení je možné konstatovat i o veletrzích Powtech a TechnoPharm, konaných v dubnu příštího roku na norimberském výstavišti.

Přípravy v Lipsku nabírají na obrátkách

Již pět let se konají veletrhy intec a dodavatelský veletrh Z společně. S úspěchem, neboť od té doby se výrazně zvýšil jako počet vystavovatelů, tak návštěvníků.

Stále aktuální odkazy Autodesk University

Počátkem letošního roku byly v MM Průmyslovém spektru zveřejněny články o největší CAD softwarové konferenci na světě - Autodesk University. Příští ročník je ještě několik týdnů před námi a ten loňský je již historií. Přesto i po desíti měsících od jejího skončení má stále co říci nejen uživatelům CAD programů.

Nové výzkumné centrum pro vývoj PVD povlaků

Společnost SHM v úterý 28. srpna 2012 slavnostně otevřela nové výzkumné a vývojové centrum pro vývoj a zkoušky PVD povlaků. Slavnost zahájil Pavel Holubář, ředitel společnosti SHM, jenž pohovořil o projektu, historii společnosti a představil nejvýznamnější partnery.

Co se skrývá za značkou? Canon, Nikon, Panasonic

Takové nese jméno historická encyklopedie profesorky Jany Geršlové, která vyšla ve vydavatelství Professional Publishing a my s jeho laskavím svolením budeme zkrácené ukázky vybraných oborově tříděných značek postupně na stránkách časopisu zveřejňovat. 

Několik manažerských postřehů….motivace a odměňování

Dnešním příspěvkem uzavíráme sérii článků, ve kterých se ing. Martin Belza, MBA pokusil prezentovat stěžejní oblasti svých postřehů a zkušeností, které získal za dvacet let svého dosavadních manažerství. Problematika odměňování jako jedna ze stěžejních složek motivace je klíčová pro úspěšné řízení lidských zdrojů a je nejsilnějším nástrojem každého vedoucího.

Měření a metrologie v soutěži o ZM veletrhu MSV

Stejně jako každým rokem, i letos se v rámci MSV v Brně uskutečnila soutěž o zlaté medaile veletrhu. Celkem bylo nominováno 29 exponátů ve čtyřech kategoriích. Tento příspěvek se zaměřuje na ty, jenž byly z oblasti měření a metrologie.

Evropský unikát v Blansku

Mluvíme-li o evropském unikátu, někdo si představí umělecké dílo, jiný zase zajímavou architektonickou stavbu. V tomto případě jde o čistě technickou záležitost. Řeč je o hydraulické laboratoři společnosti ČKD Blansko Engineering. O jejím vzniku, provozu a o zajímavých aktivitách této společnosti v článku vypráví generální ředitel společnosti a předseda představenstva pan Emil Žižka.

Ptejte se, říkám studentům před každou přednáškou

Prof. Ing. Petr Vavřín DrSc., byl na 54. mezinárodním strojírenském veletrhu oceněn zlatou medailí za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy a uveden tak do Síně slávy strojařů časopisu MM Průmyslové spektrum. Stalo se tak v roce, kdy právě prof. Vavřín zahajoval na MSV již osmý ročník doprovodné konference, jíž je po celou dobu odborným garantem, Vize automatizace - Digitální továrna. Vize je součástí či nezbytnou podmínkou inovačního myšlení a inovace jsou nezbytným motorem komerčního úspěchu průmyslového podnikání.

Štíhlý vývoj výrobků

Ve výrobě, v logistice a částečně i v administrativě se už léta využívají principy štíhlých procesů, ve kterých se odstraňuje plýtvání a tím se zvyšuje nejen jejich produktivita, ale i jejich kvalita, rychlost a flexibilita.

Atraktivní projekty: Cryosatelit měří ledovce

Podle informací britského listu The Guardian, se zdá, že za poslední roky roztálo v Arktidě 900 krychlových kilometrů letního ledu, přičemž toto tání je zhruba o padesát procent rychlejší, než vědci odhadovali. Svědčí o tom snímky, které zaslal evropský satelit CryoSat-2.

Jak na podnikání v Indii

V minulém vydání jsme odstartovali nový serial, v němž vám příslušní odborníci Citibank představují zajímavé světové destinace, na které doporučují zaměřit vaší pozornost a to jak z úhlu pohledu exportního, tak investičního. Začali jsme Indií (viz. www.mmspektrum.com/120955) a v této zemí zůstáváme i nyní, ale náš pohled směřujeme na problematiku investování ve zdejším regionu.

V království optiky

Firma Meopta je v povědomí veřejnosti - zejména starší generace - zapsána jako výrobce legendárních fotoaparátů značky Flexaret, zvětšovacích přístrojů Opemus a Magnifax či promítacích přístrojů na klasický film. Jaká je však dnešní realita?

Informační technologie

Rychlejší a jednodušší 3D navrhování

Společnost Dassault Syst?mes představila na tiskové konferenci ve Vratislavi novou verzi softwaru SolidWorks 2013. Více než dvě stovky vylepšení vycházejících z požadavků zákazníků zahrnují výkonné návrhářské nástroje a nové možnosti kreslení, simulace dílčích částí modelů, odhady nákladů, síťové renderování, širší možnosti sdílení a vyšší konektivitu. Představena byla rovněž nová specializovaná řešení SolidWorks Plastics a SolidWorks Electrical.

Kruh má 360° - aneb o CADu v Třebíči

Ve čtvrtek 27. září se v hotelu Grand na náměstí v Třebíči konala odborná konference CADfórum 2012 s podtitulem CAD/CAM/CAE a PDM/PLM řešení v praxi. Zasvěcení ovšem vědí, že i přes takto obecně formulovaný název je CADfórum tradičně zaměřeno na produkty Autodesku a nejinak tomu bylo i letos.

Digitální prototypy trakčních motorů

Digitální prototypování umožňuje společnosti Škoda Electric zkracovat dodací lhůty svých elektrických motorů.

Obrábění dílů motorů pro repliky historických motocyklů

Přední výrobce motorů pro závodní motocykly Patrick Walker uvádí, že díky Edgecamu a jeho čtyřosému obrábění je nyní schopen vyrábět výkonnější motory pro repliky historických motocyklů a častěji vítězit.

Digitální továrna a ergonomické analýzy v automobilovém průmyslu

Digitální továrna představuje komplexní disciplínu zahrnující celou řadu metod, postupů a nástrojů pro podporu průmyslové výroby s využitím nejmodernější výpočetní techniky, která umožňuje, aby digitální továrna byla přesným virtuálním obrazem fyzické výroby. Projekt digitální továrny ve společnosti Škoda Auto se stále rozvíjí a stává se hlavním nástrojem při plánování výroby.

Komerční příloha

Prediktivní údržba - cesta ke snížení nákladů

Náklady na údržbu technologických celků tvoří hlavní část provozní nákladů ve většině podniků. Tyto náklady lze významně ovlivnit volbou vhodného servisního modelu, a to i vzhledem k procesu výroby a schopnosti udržení chodu jeho kritických částí.

Trendy

Výzkum, vývoj a inovace procesů produkce elektrooceli a volně kovaných výkovků

Realizací tříetapového rozvojového projektu Sekundární metalurgie (zprovozněn v září 1999) byl ve společnosti Žďas, a. s., vytvořen dostatečně široký prostor pro markantní, zcela zásadní změny ve výrobních technologických postupech se zaměřením na nejnáročnější trhy volně kovaných výkovků. Již v průběhu příprav prováděcích prací bylo přistoupeno k intenzivnímu vzdělávání zaměstnanců z řad THP i dělnických profesí tak, aby byli schopni nová zařízení nejen plně a zodpovědně ovládat a řídit, ale také aby byli dobře připraveni i na možnosti výzkumu, vývoje a inovací, které nově instalované zařízení přímo nabízelo.

Bezporuchový provoz lisu díky čištění oleje

Z níže popsané situace vyplývá, že provozovatel stroje je dlouhodobě ve svízelné situaci. Vyměnil olej, ale výměna nepřinesla řešení. Vyměnil ventily, ale výměna nepřinesla také žádné řešení. Jak je to možné?

Rozprašovací systémy pro nanášení montážních kapalin

Využití přesných rozprašovacích ventilů pravděpodobně není tím prvním, co člověka napadne, když se hovoří o nanášení montážních kapalin, ale v celé řadě aplikací mohou tyto ventily přinést vynikající výsledky.

Moderní osušovače rukou v průmyslovém prostředí

Pracovníci většiny průmyslových provozů jsou vystaveni mnoha nepříznivým vlivům, jako jsou například prašnost a výkyvy teplot, mechanické vlivy průmyslového prostředí, hlučnost, atmosférické vlivy atd. K tomu je zapotřebí připočítat i fyzickou námahu, která k práci v průmyslu obvykle patří, a okamžitě víme, že každé vylepšení těchto nepříznivých podmínek bude jistě pracovníky dílen a opraváren kladně oceňováno.

Efektivní vytápění průmyslových hal

Jak zajistit teplo a tepelnou pohodu ve výrobních halách či otevřených průmyslových prostorách? Teplovzdušné fukary, tzv. "sahary" nejrůznějšího technického provedení jsou sice dosud jedním z nejrozšířenějších řešení, ale také jedním z nejméně efektivních.

Průmyslové lasery (5) - Laserové řezání

Řezání je nerozšířenější laserovou technologií. Průmyslové využití laserů se datuje do roku 1965, kdy firma Western Electric Company postavila funkční laserový systém pro vrtání diamantových raznic. V roce 1967 byl pak ve Velké Británii uveden do provozu laserový systém na řezání ocelových plechů s použitím kyslíku jako asistenčního plynu. Záhy poté následovaly systémy pro řezání nekovových materiálů.

Nové produkty a technologie

LVD letos oslavuje 60. výročí založení společnosti a při této příležitosti vystaví na veletrhu EuroBLECH v Hannoveru některé nové výrobky a technologie.

Čistý stlačený vzduch

Při přípravě stlačeného vzduchu hrají významnou roli dva klíčové faktory - vysoká dostupnost čistého stlačeného vzduchu a jeho příprava za rozumnou cenu. Nově vyvinuté syntetické kompresorové oleje se velmi dobře osvědčily v praxi. Dlouhá životnost oleje, vysoká účinnost a velmi nízký obsah oleje ve stlačeném vzduchu výrazně snižují provozní náklady.

Nová termokamera pro průmyslovou termografii

S novým měřicím přístrojem testo 875i uvádí německý výrobce Testo AG na trh technologicky propracovanou a promyšlenou termokameru pro oblast průmyslové termografie.

Rotační přívod chladicího média pro obráběcí stroje

Nové typy rotačního přívodu B08 a B10 jsou konstruovány pro splnění těch nejnáročnějších požadavků výrobců CNC obráběcích strojů. Pomocí této spojky lze do rotační části přivádět chladicí kapalinu o tlaku až 100 bar při otáčkách až 20 000 min-1. Dnes se již nepoužívá pro chlazení nástrojů CNC strojů pouze chladicí medium kapalné, ale pro některé typy nástrojů a obráběných materiálů je vhodnější použít stlačený vzduch.

Mazání plastickým mazivem a trvalá udržitelnost

Znalosti v oblasti mazání plastickým mazivem mají zásadní význam pro každého výrobce ložisek. SKF využívá poznatky získané z této oblasti při vývoji nových výrobků a služeb, které přispívají k trvalé udržitelnosti, efektivnímu využívání energie a prodloužení trvanlivosti ložisek.

Víceosý kalibrační lis

Nizozemská společnost Cirex - největší slévárna na světě, používající technologie odlévání na vytavitelný voskový model - využívá při dotváření a kalibraci čtyřsloupové lisy od firmy TOX Pressotechnik.

Aktivní měření úhlů při ohýbání

V dnešní době se u ohraňovacích lisů již stává standardem systém aktivního měření úhlů pro korekci úhlů přímo v ohýbacím procesu. Renomovaní výrobci tento systém běžně nabízejí ať již v základním vybavení stroje nebo jako příslušenství za příplatek.

Měření čistoty hydraulických kapalin

Jedním z nepostradatelných mechanických prvků, používaných při konstrukci a stavbě strojů, jsou v současné době hydraulické systémy. Pro své fyzikální vlastnosti byla zpočátku jako fluidní médium využívána voda. Tu postupem času nahradily výkonnější a dokonalejší kapaliny s vlastnostmi nezbytnými pro dlouhodobě spolehlivý provoz stávajících výkonných hydraulických systémů.

Vhodný způsob filtrace v kovoprůmyslu

V nabídce různých odborných firem, které se průmyslovou filtrací zabývají, lze často nalézt filtrační systémy s prakticky identickým výkonem (průtokem), ale jejich cena je přitom výrazně odlišná, rozdíl může dělat i násobek ceny.

Výzkum a vývoj technologie přesného tváření

Lisování přesných dílců za studena je v současnosti na vysoké úrovni. Společnosti ANC Components a Comtes FHT řeší dosažení dalšího zefektivnění a zproduktivnění výrobního procesu v rámci dotovaného projektu Eureka spojením zkušeností praxe a výzkumných prostředků.

Efektivní strategie údržby - krok k úspěchu

Navržení a zavedení efektivní strategie údržby je zásadním krokem pro konkurenceschopnost firmy. Moderní servisní postupy a technologie jsou dnes značnou měrou schopny zvýšit produktivitu a snížit náklady na výrobu a údržbu.

Vývoj kapalin pro obrábění hliníku

Většina současných výzev ve vývoji vodou mísitelných obráběcích kapalin souvisí s obráběním hliníku. Slitiny hliníku, široce používané např. v automobilovém a leteckém průmyslu, mají na obráběcí kapaliny několik specifických požadavků.

Moderní způsoby spojování dílů karoserií

Dnešní moderní koncepce stavby automobilů je nemyslitelná bez stále narůstajícího významu šetření s používanými surovinami, kratšími časy pro vývoj a cenově přijatelnou výrobu.

Strojní nože pro řezání fólií

Rázové zatížení a boční síly, aditiva při zpracování, tuhé a zároveň elastická fólie - je nepochybné, že výroba a řezání fólií je náročný proces, při kterém je nutné zohledňovat mnoho faktorů, které ovlivňují finální výsledek a tím i produktivitu a s ní související náklady.

Možnosti technologie CNC ohýbání profilů

Technologie CNC ohýbání za studena v sobě skýtá přesně to, co současné požadavky trhu žádají - umožňuje vytvářet poměrně flexibilním způsobem designově zajímavé tvary ve výborné kvalitě za příznivých nákladů.

Lisy na lamely elektromotorů

V červnu, nejprve v závodě v Göppingenu a posléze v Berlíně na výstavě Coil Winding Expo, představila skupina Schuler svůj první vysokorychlostní lis řady Smartline SA-S pro vysekávání lamel vysoce energeticky účinných elektromotorů.

Zdokonalené řezání drobných tvarů plazmatem

Řezání drobných tvarů nebo děr o malém průměru vyžaduje vysoce přesný postup. Dosud se většinou používá technologie vrtání nebo lisování. Nyní je k dispozici tech-nologie, která splňuje vysoké nároky kladené na řezání drobných tvarů do součástí z konstrukční ocele.

Podnikání v těžkém klimatu

Jak se v Irsku říká, "vane podivný vítr, který nenese nic dobrého". Skutečnost je taková, že Irsko nedostatkem větru netrpí a země využívá vzdušné elektrárny s kapacitou téměř 300 wattů na osobu. Krom toho zde také hodně prší a irská příroda je díky tomu zelená a bujná. Pršelo i po celou dobu naší nedávné návštěvy.

Renovácia valcov linky kontinuálneho odlievania ocele

V súčasnosti je 92,8 % z celkovej produkcie ocele na svete vyrábaných pomocou liniek kontinuálneho odlievania [1]. Technológia kontinuálneho liatia ocelí do brám sa zaviedla pre celý sortiment upokojených, hlbokoťažných tzv. pseudoupokojených a neupokojených ocelí, kde nahradila klasický spôsob výroby brám valcovaním ingotov.

Výroba

Průmyslový robot pro každého

Dánská společnost Universal Robots představila zcela nový typ průmyslového robotu, který je nyní dostupný i v České republice a na Slovensku. Jeho vývoj byl motivován snahou zpřístupnit robotickou techniku co nejširšímu okruhu uživatelů, od automobilek až po ty nejmenší firmy.

Automatický systém aktivního řízení lunet pro ustavení klikových hřídelí při opr

Systém řeší specifické problémy charakteristické pro třískové opracování klikových hřídelí pro pístové motory určené především pro lodní průmysl. Nepřesné uložení klikových hřídelí při opracování se projevuje tzv. dýcháním velikosti v řádu mikronů. Dýchání hřídelí při otáčivém pohybu během opracování je způsobeno pružností hřídele, její hmotností a tím, že osa otáčení nesouhlasí přesně s osou hřídele a má přímý vliv na celkovou přesnost zalomené hřídele. Hodnoty dýchání příslušné k jednotlivým zdvihům se obecně mění v závislosti na úhlu natočení hřídele. Je-li však hřídel přesně ustavena, potom při jejím otáčení nenastává žádné dýchání. Původní technologie je řešena ručním nastavením podpěrných sil oscilačních lunet bez jakékoliv automatizace.

Den otevřených dveří

Tuto již tradiční akci uspořádala ve svém sídle v pražských Modřanech společnost Festo, tentokrát však v netradičním podzimním termínu - od 25. do 27. 9. Prostřednictvím fotografií vás zveme na malou procházku firemní budovou.

Automatizace zlevní výrobu automobilových akumulátorů

V následujících letech se předpokládá významný nástup elektromobility. Jen německé silnice by v roce 2020 mělo brázdit na milion elektromobilů. Pro dosažení výkonových parametrů obvyklých u benzinových nebo naftových motorů budou muset automobilky a jejich subdodavatelé vyvinout od základu nové výrobní postupy.

Přesné polohování pomocí řemenových převodů

Automatizace procesů často vyžaduje použití manipulátoru, krokování, posuvné stoly či jiné polohovací mechanizmy, jež se snadno a jednoduše často konstruují s pomocí řemenových převodů. Stručný návod jak využít klasické či moderní řemenové převody za účelem přesného polohování, čeho se vyvarovat a čeho lze dosáhnout, je shrnuto do článku firmy Gates.

Úhlová fréza s širokým uplatněním

Novinkou v katalogu společnosti WNT je řada úhlových fréz Mastermill A2420 určených k produktivnímu srážení hran a k úběru velkých úkosů. Nový typ fréz je součástí programu Mastertool, který nabízí nejvyšší kvalitu a spolehlivost.

Novinky z MSV v Brně

Na letošním strojírenském veletrhu v Brně představila firma SK Technik na ploše přes 150 m2 novinky více než 20 různých dodavatelských firem z oboru obrábění kovů. Mezi největší z nich patří firma Paul Horn GmbH, o jejíchž novinkách a inovacích je následující článek.

Další výrobce průmyslových robotů?

Letošní rok je pro výrobce průmyslových robotů neobyčejně příznivý. Možná až natolik, že výroba nestačí poptávce. Vyjdeme-li z roku 2008, z doby, kdy pomalu s blížícím se koncem roku nabývala na síle zatím poslední hospodářská krize a z následujícího vývoje, dá se vypozorovat, že cestu k udržení vlastní konkurenceschopnosti vidí dnes stále více výrobců v zavádění vyššího stupně automatizace výroby, včetně intenzivnějšího využívání průmyslových robotů.

Přednosti moderních fréz

Tradiční výrobce řezných nástrojů ze slinutých karbidů společnost Ceratizit představila nové frézy jako praktický výsledek výzkumu a vývoje, splňující současné požadavky na progresivní nástroje. Novinky nabízí vyšší rychlost úběru materiálu při nižší energetické náročnosti procesu řezání.

Bezpečné a efektivní závitování

Téměř 40 % obráběcích operací tvoří vrtání a v polovině případů následuje výroba závitu. Závitování tak představuje značnou část obrábění, přestože samo o sobě je jednou z nejpomalejších a nejméně bezpečných operací.

Příručka pro technology: Proces obrábění v nerezových ocelích - závěrečné tipy

V předchozích článcích byly popsány materiálové vlastnosti nerezových ocelí a jiných materiálů obrobků, které určují jejich obrobitelnost. Hovořilo se o mechanických i tepelných vlastnostech, chemickém složení, tendenci k deformačnímu zpevnění, struktuře materiálu, vměstcích i o dalších podstatných faktorech obrobitelnosti, jako jsou řezné síly, generované teplo a teplota, utváření třísky a kvalita obrobené plochy. Také byly zmíněny souvislosti mezi vlastnostmi materiálu obrobku a těmito faktory obrobitelnosti.

Široká modulární řada CNC soustruhů

Široké produktové portfolio výrobní společnosti Kovosvit MAS lze rozčlenit na dvě základní skupiny - CNC frézovací centra a CNC soustruhy a soustružnická centra.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit