Témata
Reklama

Možnosti technologie CNC ohýbání profilů

Technologie CNC ohýbání za studena v sobě skýtá přesně to, co současné požadavky trhu žádají - umožňuje vytvářet poměrně flexibilním způsobem designově zajímavé tvary ve výborné kvalitě za příznivých nákladů.

To je důvod, proč svodidla u dálnic, konstrukce osobních a nákladních automobilů, konstrukce letadel, lanovek, autobusů a vlaků, zastřešení bazénů, atypické fasádní systémy, atypická hliníková okna, designový nábytek a mnohé další výrobky jsou vyráběny právě na ohýbacích strojích.

Reklama
Reklama
Airbus A380

Trocha z teorie ohybu

Cílem procesu ohýbání je vyvolat v materiálu vlivem působení napětí plastickou deformaci a tím změnit tvar materiálu. Při samotném procesu dochází vlivem napětí k plastickým deformacím (způsobujícím trvalé přetvoření materiálu), ale i k elastickým deformacím, které po odstranění působící síly vymizí. Právě elastická deformace způsobuje odpružení materiálu. Velikost potřebné síly pro dosažení požadovaného tvaru závisí na tvářeném materiálu, a může být rozdílná i u „identických materiálů“. Důvodem rozdílnosti může být například zpevnění předchozím tvářením, kdy dochází ke zpevňování materiálu vlivem pohybu dislokací. Proto je z hlediska nasazení technologie ohýbání v kusové i sériové výrobě jedním z rozhodujících faktorů kvalita používaného stroje a jeho řízení.

Zastřešení bazénu vyrobené ohýbáním

Stroje pro CNC ohýbání

Kvalitní stroj pro ohýbání musí splňovat dva základní požadavky: stabilní konstrukci a propracované řízení. Právě řízení je z dnešního pohledu klíčovým prvkem pro úspěšné nasazení stroje v průmyslu. Doslova etalonem v řízeních CNC strojů je již několik let řízení PC300, které vyvinula švýcarská firma Profilbiegetechnik – světový lídr v oblasti CNC ohýbacích strojů. Toto řízení dodává ke všem svým nabízeným strojům. Toto řízení prochází i přes své úspěšné nasazení neustálým vývojem a zdokonalováním.

Kabina

Co v sobě tedy řízení PC300 aktuálně skrývá? Základem je kvalitní programovací platforma na bázi Windows XP, která je standardně vybavena programovacím prostředím včetně SW asistentů pro tvorbu programů jako spirála, elipsa, S ohyb či 3D ohyb. Grafické editování programů, možnost propojení s interní počítačovou sítí a dálková správa jsou standardem již po mnoho let.

Elasticita materiálu

To, co činí řízení výjimečným, je integrace technologického know-how. Každý materiál, profil a rádius je počátku popsán na základě matematického vzorce jednou konstantou, které říkáme elasticita materiálu. Tato konstanta ovlivňuje přistavení centrálního pohyblivého válce ve směru k válcům stacionárním. Vypočtená elasticita se upravuje na základě zkušeností a reálných výsledků. Během prvního ohybu dojde k vyhodnocení výsledku a na základě toho k úpravě hodnoty elasticity. Jelikož je elasticita při konstantním materiálu rozdílná pro každý rádius, tak stroj ukládá všechny hodnoty elasticity pro každý rádius do databáze. Z této databáze poté na základě matematických modelů navrhuje hodnotu elasticity pro zatím neodzkoušený rádius. Díky tomu, že se nevychází z čistě teoretických hodnot, ale již na počátku jsou hodnoty doplněny o praktické zkušenosti, se získává stroj, který je podstatně flexibilnější než stroje dříve. Samotný proces ohybu je neustále vyhodnocován a řízen. Přistavení centrálního válce je měřeno a korigováno 50x za sekundu a pozicování válce dosahuje zaručeně přesnosti 0,01 mm. Mimoto má stroj zařízení, které neustále v reálném čase bez zásahu obsluhy vyhodnocuje právě probíhající ohyb přímo na ohýbaném materiálu a umožňuje pružnou reakci na případné odchylky. Součinností uvedených prvků postavených na vysoce kvalitním základu se získává stroj, který omezuje počet cyklů potřebných k ohybu na minimum, poskytuje uživatelům maximální flexibilitu, rapidně snižuje zmetkovitost a může ohýbat doposud „nemožné ohyby“.

PBT 35 s řízením PC 300Technologie CNC ohýbání v sobě skýtá obrovský potenciál. Kombinace dobrý výrobek-dobrý stroj-dobrý partner je základem úspěchu.
Reklama
Vydání #10
Kód článku: 121015
Datum: 17. 10. 2012
Rubrika: Trendy / Tváření
Autor:
Firmy
Související články
Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Quo vadis, svařování?

Svařování je dlouhodobě jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií. Má rozhodující vliv na jakost řady výrobků a na výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Patří také mezi technologie zpracovávající největší objem kovových materiálů (cca 25 %). Žádná jiná technologie nezpůsobuje tak rozsáhlé změny ve vlastnostech materiálů.

Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Související články
Směry rozvoje technologií tváření při výrobě karoserií

Stálé požadavky na snižování emisí oxidu uhličitého vyžadují soustavné snižování hmotnosti automobilu. U konvenčních pohonů automobilů lze jít jedině cestou lehčích karoserií. Lehké konstrukce vyžadují zachování crashových vlastností jako u ocelových karoserií.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

Cíle a píle jsou tím, co mě žene stále kupředu

Martin Šula, majitel společnosti MSR Engines, založené roku 2004, vyrábí motorizovaná surfovací prkna JetSurf. Zajímavé na tomto projektu je, že úplně všechno vzniká v Brně – Střelice, kam se firma nastěhovala před dvěma lety. Tak se podařilo zvýšit plánovanou kapacitu na 1 500 výrobků ročně. Ale hned první rok zde vyrobili 1 200 surfovacích prken. Firma už ale přistavěla další objekty a hodlá se rozšiřovat i nadále.

Strojírenské fórum 2018: Zaměřeno na nové technologie a materiály

Příběh pátého ročníku Strojírenského fóra se začal psát 10. května 2018 na půdě Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně konferencí na téma moderní výrobní technologie a materiály s důrazem na aditivní výrobu z velké části kovových materiálů a na inovativní aplikace kompozitních materiálů. Na sto účastníků z řad výrobní a akademické sféry vyslechlo na 13 přednášek a následně v pozdních odpoledních hodinách se větší část z nich odebrala na exkurzi po šesti VaV pracovišťích zaměřených na nové technologie. Plný den poznání a nových setkání. Pojďme se k němu vrátit fotoreportáží.

Obráběcí stroje pro produkční výrobu

Po sérii článků v minulém vydání se v posledním poohlédnutí po letošním hannoverském veletrhu EMO věnujeme důležité oblasti, a to jednoúčelovým strojům. I v letošním ročníku byla část expozic věnována této komoditě pro produkční výrobu a my se podíváme, co trh zákazníkům nabídl. Proč? Menším dílem proto, že se jim dlouhá léta autor (nejen) profesně věnuje, dílem podstatným proto, že jsou na nich „bytostně“ závislé veškeré obory nejen strojírenské či technické, ale i stavebnictví, telekomunikace, zdravotnictví a další.

Koroze napříč všemi obory

Mezinárodní konference Eurocorr, která každoročně přiláká k účasti tisícovku zástupců komerční i akademické sféry včetně nejvýznamnějších celosvětově uznávaných korozních inženýrů, řadu sponzorů a vystavovatelů z oblastí povrchových úprav a povlaků kovů, chemických úprav prostředí, elektrochemických protikorozních ochran, korozního monitoringu, inspekce a zkušebnictví a mnoha dalších, se letos v září díky Asociaci korozních inženýrů poprvé v historii konala v Praze.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit