Témata
Reklama

Možnosti technologie CNC ohýbání profilů

Technologie CNC ohýbání za studena v sobě skýtá přesně to, co současné požadavky trhu žádají - umožňuje vytvářet poměrně flexibilním způsobem designově zajímavé tvary ve výborné kvalitě za příznivých nákladů.

To je důvod, proč svodidla u dálnic, konstrukce osobních a nákladních automobilů, konstrukce letadel, lanovek, autobusů a vlaků, zastřešení bazénů, atypické fasádní systémy, atypická hliníková okna, designový nábytek a mnohé další výrobky jsou vyráběny právě na ohýbacích strojích.

Reklama
Reklama
Airbus A380

Trocha z teorie ohybu

Cílem procesu ohýbání je vyvolat v materiálu vlivem působení napětí plastickou deformaci a tím změnit tvar materiálu. Při samotném procesu dochází vlivem napětí k plastickým deformacím (způsobujícím trvalé přetvoření materiálu), ale i k elastickým deformacím, které po odstranění působící síly vymizí. Právě elastická deformace způsobuje odpružení materiálu. Velikost potřebné síly pro dosažení požadovaného tvaru závisí na tvářeném materiálu, a může být rozdílná i u „identických materiálů“. Důvodem rozdílnosti může být například zpevnění předchozím tvářením, kdy dochází ke zpevňování materiálu vlivem pohybu dislokací. Proto je z hlediska nasazení technologie ohýbání v kusové i sériové výrobě jedním z rozhodujících faktorů kvalita používaného stroje a jeho řízení.

Zastřešení bazénu vyrobené ohýbáním

Stroje pro CNC ohýbání

Kvalitní stroj pro ohýbání musí splňovat dva základní požadavky: stabilní konstrukci a propracované řízení. Právě řízení je z dnešního pohledu klíčovým prvkem pro úspěšné nasazení stroje v průmyslu. Doslova etalonem v řízeních CNC strojů je již několik let řízení PC300, které vyvinula švýcarská firma Profilbiegetechnik – světový lídr v oblasti CNC ohýbacích strojů. Toto řízení dodává ke všem svým nabízeným strojům. Toto řízení prochází i přes své úspěšné nasazení neustálým vývojem a zdokonalováním.

Kabina

Co v sobě tedy řízení PC300 aktuálně skrývá? Základem je kvalitní programovací platforma na bázi Windows XP, která je standardně vybavena programovacím prostředím včetně SW asistentů pro tvorbu programů jako spirála, elipsa, S ohyb či 3D ohyb. Grafické editování programů, možnost propojení s interní počítačovou sítí a dálková správa jsou standardem již po mnoho let.

Elasticita materiálu

To, co činí řízení výjimečným, je integrace technologického know-how. Každý materiál, profil a rádius je počátku popsán na základě matematického vzorce jednou konstantou, které říkáme elasticita materiálu. Tato konstanta ovlivňuje přistavení centrálního pohyblivého válce ve směru k válcům stacionárním. Vypočtená elasticita se upravuje na základě zkušeností a reálných výsledků. Během prvního ohybu dojde k vyhodnocení výsledku a na základě toho k úpravě hodnoty elasticity. Jelikož je elasticita při konstantním materiálu rozdílná pro každý rádius, tak stroj ukládá všechny hodnoty elasticity pro každý rádius do databáze. Z této databáze poté na základě matematických modelů navrhuje hodnotu elasticity pro zatím neodzkoušený rádius. Díky tomu, že se nevychází z čistě teoretických hodnot, ale již na počátku jsou hodnoty doplněny o praktické zkušenosti, se získává stroj, který je podstatně flexibilnější než stroje dříve. Samotný proces ohybu je neustále vyhodnocován a řízen. Přistavení centrálního válce je měřeno a korigováno 50x za sekundu a pozicování válce dosahuje zaručeně přesnosti 0,01 mm. Mimoto má stroj zařízení, které neustále v reálném čase bez zásahu obsluhy vyhodnocuje právě probíhající ohyb přímo na ohýbaném materiálu a umožňuje pružnou reakci na případné odchylky. Součinností uvedených prvků postavených na vysoce kvalitním základu se získává stroj, který omezuje počet cyklů potřebných k ohybu na minimum, poskytuje uživatelům maximální flexibilitu, rapidně snižuje zmetkovitost a může ohýbat doposud „nemožné ohyby“.

PBT 35 s řízením PC 300Technologie CNC ohýbání v sobě skýtá obrovský potenciál. Kombinace dobrý výrobek-dobrý stroj-dobrý partner je základem úspěchu.
Reklama
Vydání #10
Kód článku: 121015
Datum: 17. 10. 2012
Rubrika: Trendy / Tváření
Autor:
Firmy
Související články
Češi v říši středu a snů

Česká expozice společné účasti na veletrhu CIMT je stejně jako v předchozích ročnících realizovaná specializovaným úsekem a. s. Veletrhy Brno a organizovaná pod patronací Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Nutno podotknout, že letošní expozice, i když po dlouhé době beze strojů, byla po designové stránce s ohledem na její kompaktnost velmi povedená. Možná právě proto, že ji netříštily volné otevřené plochy kolem stroje.

Quo vadis, svařování?

Svařování je dlouhodobě jedna z nejvýznamnějších strojírenských výrobních technologií. Má rozhodující vliv na jakost řady výrobků a na výrobní náklady, proto má klíčové postavení mezi výrobními technologiemi. Patří také mezi technologie zpracovávající největší objem kovových materiálů (cca 25 %). Žádná jiná technologie nezpůsobuje tak rozsáhlé změny ve vlastnostech materiálů.

Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Související články
Směry rozvoje technologií tváření při výrobě karoserií

Stálé požadavky na snižování emisí oxidu uhličitého vyžadují soustavné snižování hmotnosti automobilu. U konvenčních pohonů automobilů lze jít jedině cestou lehčích karoserií. Lehké konstrukce vyžadují zachování crashových vlastností jako u ocelových karoserií.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Tvářecí a výrobní procesy ve stavbě lehkých karoserií

Stále rostoucí nároky na zmenšování hmotnosti karoserií osobních automobilů a užitkových vozidel vytvářejí tlak na jejich konstruktéry a na výrobní technologie.

Podnikání v těžkém klimatu

Jak se v Irsku říká, "vane podivný vítr, který nenese nic dobrého". Skutečnost je taková, že Irsko nedostatkem větru netrpí a země využívá vzdušné elektrárny s kapacitou téměř 300 wattů na osobu. Krom toho zde také hodně prší a irská příroda je díky tomu zelená a bujná. Pršelo i po celou dobu naší nedávné návštěvy.

Lisy na lamely elektromotorů

V červnu, nejprve v závodě v Göppingenu a posléze v Berlíně na výstavě Coil Winding Expo, představila skupina Schuler svůj první vysokorychlostní lis řady Smartline SA-S pro vysekávání lamel vysoce energeticky účinných elektromotorů.

Lehčí a čistější řezání vysoce pevných dílů

Automobilový průmysl řeší u karoserií především nízkou hmotnost a bezpečnost při nárazu. Proto se na vybrané části karoserie používají vysoce pevné ocele schopné tváření za tepla. Typickým příkladem je nový VW Golf VII. Při řezání vysoce pevných ocelí se s výhodou používá laser.

Odstraňování otřepů elektrotechnickým obráběním

Po dlouholetých zkušenostech s odjehlováním přivedl Imtos na český a slovenský trh společnost stoba Sondermaschinen – specialistu na definované a bleskurychlé odstraňování otřepů technologií ECM.

Indukční LVDT snímače

Výrobce přesných snímačů vzdálenosti a polohy, společnost Micro-Epsilon vyvinula novou, cenově výhodnou řadu indukčních LVDT snímačů, které jsou ideální pro střední až vysoko objemové OEM projekty.

Zvýšení hodnoty díky softwaru

Vybavit se tím správným softwarem se vyplatí, jelikož zvýší produktivitu i zisk společnosti. Tady je důkaz.

Obráběcí stroje

Původem americká firma Hardinge v současné podobě již Hardinge Group zahrnuje řadu předních výrobců obráběcích strojů jako například Bridgeport, Kellengerber, Hauser, Triplet, Tschudin, Jones & Shipman. Tuto společnost v České republice nově zastupuje firma CNC invest.

On-line sledování forem

Zásadní otázka sledování nástrojů se dá zjednodušit na boj mezi manažery projektů a mezi výkonnými pracovníky. Zatímco řídicí pracovníci by chtěli maximum informací pokud možno v reálném čase, výkonní pracovníci jsou časově zaneprázdněni samotnou výrobou a přepisování informací do systému je nijak zvlášť neinteresuje, ba naopak zdržuje od jejich hlavní práce.

Chceme svítit

Povědomí o bývalém vojenském prostoru Stříbro v západní části naší republiky přinášejí buď vzpomínky osobního rázu, nebo přicházejí skrze narukované, kteří zde společně, převážně s romskými spoluobčany z tehdejšího východu Československa, v tankových praporech chránili naši republiku proti vpádu západních imperialistů. Doba se naštěstí změnila. Nyní je to rozvíjející se region jak díky blízkosti k Německu a hlavní dálniční tepně, tak i zásluhou generace techniků, kteří se zde kolem plzeňské Škody zrodili a po jejím rozpadu a rozmělnění se vydali na cestu soukromého podnikání ve strojírenském oboru. Do jedné z takových firem, nacházející se v Kladrubech u Stříbra, jsem se vypravil. Důvodem byla ukázka vzniku a růstu dalšího partnerství s dodavatelem technologií obrábění, společností Mazak.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit