Témata
Reklama

Vhodný způsob filtrace v kovoprůmyslu

V nabídce různých odborných firem, které se průmyslovou filtrací zabývají, lze často nalézt filtrační systémy s prakticky identickým výkonem (průtokem), ale jejich cena je přitom výrazně odlišná, rozdíl může dělat i násobek ceny.

Co tento cenový rozdíl způsobuje? Ing. David Kratochvíl, ředitel jedné z nejúspěšnějších firem v oboru, v článku vše vysvětluje.

Reklama
Reklama
Reklama

Odsávaná vzdušnina

Tato problematika je složitější, než by se mohlo na první pohled zdát. Je pravda v tom, že řada potenciálních zákazníků se skutečně nejprve ptá na cenu a až poté na potřebnou kapacitu a další parametry. Těm se ochotně a trpělivě vysvětlí, že nejprve je nutné dané pracoviště posoudit a zjistit, jak a jaká vzdušnina má být odsávána a filtrována, a až poté je možné doporučit a navrhnout vhodný filtrační systém. Maximálně zjednodušeně by to vypadalo takto: odsávanou vzdušninu, která se nejčastěji objevuje ve výrobních podnicích během procesů obrábění (a tváření), lze pro jednoduchost rozdělit do následujících čtyř kategorií, přičemž volba vhodného filtračního systému se zužuje s tím, jak roste náročnost procesu filtrace – pro příklad lze použít následující princip pyramidy.

Základna pyramidy – klasická olejová mlhovina

Jedná se o standardní mlhovinu, která se vytváří v pracovním prostoru obráběcích strojů při běžných technologických operacích. Mlhovina má nízkou teplotu (do 40 až 50 °C) a je v převážné většině složena z částic o velikosti 0,5–10 mikrometrů, přičemž obvyklá koncentrace nepřesahuje 10 mg.m-³ (jen pro úplnost, česká norma stanoví max. povolenou koncentraci 5 mg.m-³).

Pro tuto jednoduchou vzdušninu existuje velmi mnoho filtračních principů – dynamické, resp. odstředivé separátory, mechanické filtry, elektrostatické odlučovače (které si ale nerozumí příliš s mlhovinou z chladicích emulzí, zatímco olejové aerosoly jim nevadí), kaskádové věže s výměnnými pasivními elementy – protože zpracovat tuto vzdušninu je relativně snadné.

Olejová mlhovina s vyšší koncentrací částic

V řadě případů je ale odsávaná vzdušnina problematičtější – příkladem je např. pracovní cyklus, který obsahuje operace hrubování. Během hrubování může docházet k lokálnímu přehřátí třísky a k jejímu pálení, což způsobí to, že v aerosolu se objevují řádově menší částice kouře. Rovněž v případě strojů s vysokotlakým chlazením je třeba mít se na pozoru – při určitých operacích je vzdušnina silně koncentrovaná (do cca 20 mg.m-³), a navíc převážně obsahuje pouze submikronové částice.

Aplikace filtrační věže Absolent

Na aerosoly tohoto složení již zdaleka všechny systémy nestačí – např. čistě mechanické jednotky jsou fakticky neúčinné, protože nedokážou naplnit limity normy. Dobře ještě pracují odstředivé odlučovače i elektrostatické filtry a pochopitelně filtrační systémy vyšších tříd.

Zájemce by však při volbě vhodného filtračního systému měl však vedle pořizovací ceny zohlednit také dlouhodobé provozní náklady – tam bývá často zakopán pes. Pozor například, zda jednotka obsahuje či neobsahuje tzv. HEPA filtr (některé principy jej aplikují standardně a jednotku bez něj nelze používat), který obvykle stojí 5–8 tisíc Kč a jeho pořízení v rámci servisu několikrát ročně provoz značně prodraží.

Olejová mlhovina s vysokou koncentrací částic

Technologický vývoj poslední doby nabídl uživatelům strojů dříve nemyslitelné parametry otáček vřetena, vysoké tlaky chladicích kapalin, mimořádné řezné podmínky. S tím ovšem úzce souvisí i požadavek na vysoce kvalitní filtrační systémy, které musejí být schopny zpracovat poměrně vysoce koncentrovanou vzdušninu (do 60 mg.m-³), která je navíc prakticky celá složená z ultrajemných částic o velikosti do jednoho mikrometru. Výběr dodavatele filtračního systému pro tuto kategorii je již poměrně úzký, respektive – výběr dodavatele kvalitního systému s nízkými provozními náklady je již úzký. Není totiž problém nabídnout levnou jednotku s ventilátorem, který prostě prohání vzduch velmi kvalitními HEPA filtry – problém je v tom, že tyto HEPA filtry, které mají sloužit jen k dočišťování vzduchu, mohou mít v takovém případě životnost třeba jen několik dnů a majitel „cenově výhodné“ filtrační jednotky pak platí každý měsíc horentní sumy jedinému možnému dodavateli spotřebního materiálu.

Aplikace odlučovače FiltermistV této skupině aplikací již jednoznačně vedou filtrační věže Absolent serie A•Mist, jejichž filtrační kaskáda je sestavena tak, že první dva stupně zachytí 98–99 % všech vstupujících nečistot, takže do posledního filtračního stupně – HEPA filtru – již vstupuje pouhé jedno procento všech odsátých částic. Oba první stupně jsou navíc samočistitelné (po určitém nasycení z nich zachycené médium samovolně odtéká, takže úroveň propustnosti již neklesá) a dokonce je omyvatelné. Díky tomu lze vidět aplikace, které jsou v pravém slova smyslu bezobslužné (bez potřeby jakéhokoliv servisu či ND) až několik let.

Olejové a emulzní mlhoviny a kouře s vysokou koncentrací

Pro takto koncentrovanou vzdušninu (přes 100 mg.m-³) je volba již poměrně jednoduchá – ve špičce naší pyramidy se pohybují již jen dvě tři světové firmy, které jsou schopny si s tímto typem vzdušniny poradit. Tato vzdušnina vzniká při nejtěžším obrábění pod olejem, při tepelném zpracování, při tváření nakonzervovaných součástí nebo při rychlém indukčním vyhřívání dílců před dalším zpracováním. Odsávaná vzdušnina je velmi komplikovaná – bývá teplejší, obsahuje velmi široké spektrum částic od těch nejmenších o velikosti v setinách mikrometru až po částice desítky mikrometrů veliké, vývin vzdušniny je často dynamický (typicky např. u strojů tlakového lití).

Aplikace odlučovače Filtermist na stroji Gildemeister

Správnou volbou je opět švédská firma Absolent, která se na tyto typy vzdušnin specializuje. Řada A•Smoke obsahuje sestavu vysoce robustních a výkonných filtračních elementů, které garantují vysokou úroveň výstupního vzduchu (obvykle na výstupu naměříme tisíciny mg.m-³ nebo méně; opět podotýkám, že norma je 5 mg.m-³) a to při garantované životnosti obvykle v řádu nikoliv měsíců, ale let.

Při volbě vhodného filtračního systému je třeba postupovat stejně obezřetně, jako při volbě jakéhokoliv jiného řešení. Zázračná řešení neexistují v žádném oboru a kvalita má prostě vždy svou cenu.

Ing. David Kratochvíl

Wemac

wemac@wemac.cz
www.wemac.cz

Graf roztřídění filtračních systémů

Reklama
Vydání #10
Kód článku: 121031
Datum: 17. 10. 2012
Rubrika: Trendy / Údržba
Autor:
Související články
EMO zrcadlem pokroku a inovací

Při příležitosti prezentace veletrhu EMO 2017 Hannover před evropskou novinářskou obcí se uskutečnilo i pražské zastavení. Zastoupení Deutsche Messe pro ČR zorganizovalo tiskovou konferenci, které se vedle generálního ředitele EMO Hannover Christopha Millera účastnil i tiskový mluvčí hannoverského veletržního komplexu Hartwig von Sass spolu s ředitelem českého svazu SST Ing. Paclíkem a předsedou Společnosti pro obráběcí stroje doktorem Smolíkem.

Vhodná ochrana na správném místě

Zaměstnavatelé nesou na základě platných zákonů a právních nařízení vysokou odpovědnost vůči svým zaměstnancům, pokud jde o bezpečnost na pracovišti. Zvýšení bezpečnosti slibuje multifunkční oblečení pyšnící se řadou certifikátů, které tak zdánlivě pokrývá široké spektrum ochranných funkcí. Při výběru vhodné ochrany je ale vždy třeba zvážit skutečnou potřebu na místě určení.

Kompenzace teplotních úhlových chyb strojů

Teplotní chování obráběcích strojů je jen jedním z mnoha faktorů, ovlivňující celkovou výrobní přesnost stroje. Ta je navíc dána také statickým a dynamickým chování stroje, geometrickou přesností, řídicím systémem stroje, odměřováním, zvoleným výrobním postupem atd. Nicméně právě teplotní chyby (resp. teplotní deformace na špičce nástroje) způsobují v dnešní době převážnou část výrobních odchylek a jejich dopad na výrobní přesnost strojů v posledních letech neustále vzrůstá.

Související články
Cesta k budoucímu růstu vede přes investice

Rok 2020 by se dal přejmenovat na Rok černých labutí. Ekonomové k těmto původem australským ptákům přirovnávají události, které nikdo nečeká a které hluboce zasáhnou samotné základy hospodářství. Tak jako to dokázala pandemie nového typu koronaviru. Ze dne na den donutila vlády, aby vypnuly na několik měsíců nejen českou, ale také další klíčové ekonomiky pro české exportéry.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Koroze a konzervace

Ve strojírenské výrobě, přepravě, při skladování a montáži je v dnešní době kladen veliký důraz na zajištění některých neměnných parametrů součástí. Snahou je zajistit jejich dlouhodobou funkčnost a zamezit působení degradace způsobené převážně klimatickými vlivy prostředí. Nejobávanějším jevem, známým od nepaměti a patrným u řady materiálů, je korozní agresivita.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Blíží se druhý ročník veletrhu broušení

Od 14. do 17. května 2024 se koná druhý ročník veletrhu GrindingHub, který odborníkům z celého světa představí – poprvé v historii ve čtyřech výstavních halách – nejnovější technologická řešení v oblasti broušení. Tentokrát se ve Stuttgartu představí přes 460 vystavovatelů z 31 zemí.

Inovace: Změna úhlu pohledu

Určitě jste to zažili taky. Je večer, jasná obloha a vy vidíte, jak měsíc balancuje přesně na špičce věže kostela. Stačí ale malá změna úhlu pohledu a měsíc je jinde. Jaký je váš úhel pohledu na inovace ve strojírenství?

VaVaI a průmysl: Aby know-how zůstalo ve firmě

Ryze česká společnost Lavat se sídlem v Chotuticích vyrábí a dodává přesné strojírenské součásti, vakuové zařízení a komponenty a také výrobky z oboru laboratorní techniky. A aby toho nebylo málo, intenzivně se věnuje vlastnímu výzkumu a vývoji, na který vynakládá více než 15 % z celkového obratu. Na zkušenosti s propojením vědy a výzkumu s oblastí průmyslu, tak aby bylo prospěšné oběma stranám, jsme se zeptali Ing. Tomáše Chaloupky, technického ředitele a vedoucího zdejšího výzkumně vývojového oddělení.

Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Pořádná špona je dnes věda

S obráběním, vrtáním pomocí nástroje začali pravděpodobně jako první už staří Egypťané cca 4 000 let před naším letopočtem, přičemž využívali tětivu luku – základ smyčcového soustruhu. Potom přišel středověk, dále Leonardo da Vinci a návrh prvního soustruhu… Technologie třískového obrábění ale v porovnání s dnešní dynamikou vývoje postupovala jen pomalu.

Stroje v pohybu – Slovenská strela po 85 letech jako nová

Letos na jaře se do podnikového muzea kopřivnické společnosti Tatra Trucks slavnostně vrátil opravený železniční motorový vůz M 290.002 „Slovenská strela“, který je od roku 2010 národní kulturní památkou. Tento čtyřnápravový vůz je zajímavý nejen tím, že dlouho držel rychlostní rekord při přepravě cestujících na pravidelné lince mezi Prahou a Bratislavou, ale také unikátním řešením pohonu.

Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit