Témata

Jak na podnikání v Indii

V minulém vydání jsme odstartovali nový serial, v němž vám příslušní odborníci Citibank představují zajímavé světové destinace, na které doporučují zaměřit vaší pozornost a to jak z úhlu pohledu exportního, tak investičního. Začali jsme Indií (viz. www.mmspektrum.com/120955) a v této zemí zůstáváme i nyní, ale náš pohled směřujeme na problematiku investování ve zdejším regionu.

Většina českých podniků vnímá Indii spíše jako atraktivní exportní příležitost, ne jako destinaci pro investování. Navzdory tomu existuje několik dobrých důvodů, proč v Indii založit dceřinou společnost. Z pohledu exportéra je hlavním plusem vlastní zastoupení v zemi, které dramaticky zvyšuje možnosti rozvoje podnikání v Indii a oproti administrativně méně náročné pobočce nabízí výhodu menšího daňového zatížení a užších vztahů s případnými místními partnery. Vzhledem k potenciálu indického trhu a jeho ještě stále vysoké ochraně není vyloučeno ani to, že pro některé české podniky může být výhodné si v zemi založit také výrobní podnik.

„Indie patří mezi nejperspektivnější ekonomiky současnosti, přičemž její růst je tažen zejména domácí poptávkou. Rozsáhlá liberalizace zahraničních investic v uplynulých letech výrazně ulehčila vstup na indický trh. Navzdory tomu ale zůstávají v platnosti omezení a pravidla, která mohou investici zpomalit a ojediněle dokonce úplně zmařit,“ zdůrazňuje Helena Port, vedoucí oddělení CTS Sales ze Citibank.

A Indie má potenciál vskutku obrovský. Loňský růst ve výši 7,2 % z ní dělá jednu z nejrychleji rostoucích ekonomik světa. Její pracovní síla stále roste a v blízké budoucnosti přesáhne půl miliardy pracovníků. Současně expanduje i indická střední třída: jen za pět let se má zvětšit ze současných 160 až na neuvěřitelných 260 milionů. Indie patří k zemím, na které světová krize neměla vážné dopady. Naopak, její důležitost jako destinace přímých zahraničních investic rok od roku stoupá, navzdory ekonomickým problémům zbytku světa. Jedním z důvodů je určitě indický model ekonomického rozvoje, tažený domácí poptávkou a produkcí.

Investice v Indii

Indická pravidla pro zahraniční investice byla v posledních letech výrazně liberalizována. I když stále existují určité výjimky, můžeme říci, že téměř každý sektor je dnes otevřen pro 100% přímé zahraniční investice. To platí i pro oblast strojírenství. Protože průmysl obecně byl v posledních letech vnímán tamní vládou jako rozvojová priorita, zůstává omezených nebo zcela uzavřených jen několik oblastí. „Je důležité si uvědomit, že detaily pravidel se často mění v závislosti na současné ekonomické situaci a politických cílech. V případě zájmu o založení podniku je proto potřeba sledovat aktuální dění na stránkách příslušných úřadů,“ upozorňuje Helena Port, vedoucí oddělení CTS Sales ze Citibank.

Navzdory odstranění mnohých bariér je založení podniku v Indii stále byrokratickou záležitostí. Je možné identifikovat tři hlavní překážky, které mohou výrazně ztížit nebo úplně zamezit podnikatelovu investici. První dvě jsou tzv. vládní cestou pro přímé zahraniční investice a získaní průmyslové nebo obchodní licence. Třetí se týká případů, kdy podnikatel plánuje výrobu přímo v Indii – je jí získání pozemku a všech potřebných povolení k postavení a zahájení produkce.

Podle současných pravidel pro zahraniční investice existují dvě „stezky“, kterými se může investice ubírat: automatická a vládní stezka. Pokud investice spadá pod automatickou stezku, nepotřebuje se žádné předcházející schválení od indické vlády či centrální banky. Podnikatel musí pouze oznámit založení společnosti centrální bance (RBI). V současnosti pod tuto proceduru spadá téměř každý obor strojírenství.

Investice v některých oborech, nebo ve výrobě specifických položek, spadají pod vládní stezku. V rámci ní je nutné předchozí povolení od Rady pro podporu zahraničních investicí, RBI a jiných vládních úřadů. Rozsah zahraničního spoluvlastnictví může být také zákonně omezen, a to až na 24 %. Pod tuto proceduru spadají obory jako konečná výroba aut, zábavní elektronika nebo atomová energetika a položky jako ocelový nábytek, zámky a nástroje, elektromotory a některé druhy bílé elektroniky. Podobně jako jiné oblasti i seznam oborů a položek podléhá častým změnám.

Založení společnosti

Ať už podnikatel bude zakládat společnost sám nebo s indickým partnerem, nevyhne se procesu, který založení společnosti provází. „Nejde o obzvláště jednoduchou nebo přímou proceduru,“ konstatuje Filip Záhořík, vedoucí oddělení cash managementu ze Citibank, „průměrně trvá 29 dní, ale někdy může zabrat až dva měsíce. Důležitá je především důkladná příprava.“ Na výběr jsou dva typy společnosti: veřejná společnost a společnosti s ručením omezeným. Obě mají v indických podmínkách své výhody i nevýhody, avšak obecně bývá častěji využíván druhý typ.

Za proces založení společnosti je odpovědný místní registr společností. Postup je nasledující:
- obstarání identifikačního čísla ředitele (Director Identification Number – DIN)
- rezervace jména společnosti v registru
- sepsání memoranda a stanov sdružení (v případě společného podniku také memorandum o porozumění)
- potvrzení memoranda a stanov soudem
- podepsání potvrzených dokumentů
- odevzdání všech dokumentů na registru

Doporučuje se věnovat zvýšenou pozornost memorandu a stanovám, a to zejména činnosti a pravomocím firmy. Jakékoliv akce nebo činnosti v nich neuvedené budou podle indického práva mimo pravomoci firmy (ultra vires). To znamená, že budou právně nevymahatelné a od počátku neplatné. V případě společného podniku je třeba pamatovat na to, že stanovy a memorandum jsou právně nadřazené dohodě s partnerem. Důležité ustanovení ze smlouvy s ním je proto nutné včlenit také do stanov a memoranda.

Licence a jiné náležitosti

Pokud bude předmětem činnosti společnosti pouze obchod a distribuce, bude pravděpodobně potřeba obchodní licence (Shops and Establishment License). Tato povinnost se řídí zákonem jednotlivých indických federálních států, a proto se podrobnosti mohou měnit v závislosti na lokalitě.

Pokud podnikatel plánuje v Indii vyrábět, potřebuje průmyslovou licenci. Jde o tradiční překážku podnikání a je vyžadována pro všechny sektory spadající pod vládní stezku nebo nacházející se v určité vzdálenosti k městské oblasti a mimo průmyslovou zónu. Vydává ji místní centrum pro malé podniky nebo sekretariát pro pomoc průmyslu v případě středních a velkých firem. Tyto úřady také vydávají memorandum průmyslového podnikatele, které si musí obstarat většina podniků, pro kterou průmyslová licence není povinná.


Názorná ukázka dílčích kroků vedoucích k založení firmy na indickém trhu

Pro úspěšné započetí podnikání v Indii je také třeba řada registrací na různých úřadech: např. pro obchodní účely je to především získaní import/export kódu. Dále registrace pro daňové účely (zvlášť pro DPH, přímé, nepřímé a spotřební daně) na místních daňových úřadech. Nelze zapomenout ani na registraci zahraničních pracovníků, pokud se podnikatel nechce spoléhat výhradně na místní zaměstnance.

Výrobní závod

Pokud je zájem postavit výrobnu přímo v Indii, prvním krokem je získat vhodný pozemek. Vlády federálních států vytvořily developerské společnosti, které se starají o rozvoj pozemků určených pro průmysl. Každou jim podanou přihlášku, která by měla obsahovat rozlohu pozemku a stavební plán, posuzují individuálně. Přidělení parcely může být právě proto zdlouhavým procesem, závislým na současné situaci v regionu a poptávce. Developerské společnosti také někdy schvalují stavební plány, opět každá podle vlastních pravidel.

„Když se mluví o byrokracii v Indii, většinou se myslí samotný proces založení společnosti. Mnoho lidí ale zapomíná na řadu povolení a registrací, které musíte obdržet, jen abyste mohli normálně fungovat na denní bázi,“ varuje Marian Durči, vedoucí oddělení Trade Finance ze Citibank. Mezi tyto náležitosti patří dodávky elektřiny a vody, kanalizace, boiler nebo elektrický generátor. Po dokončení stavby je nutné žádat o tovární licenci a v určitých případech také o posudek dopadu na životní prostředí. V tomto okamžiku, po získaní více než tuctu povolení a registrací, je nově založená indická firma připravena zahájit svoji činnost. Celý proces lze, co se týká byrokratičnosti, porovnat se žádostí o dotaci z evropských strukturálních fondů. Navzdory vyšší byrokratické náročnosti, než je například založení pobočky, nabízí dceřiná společnost nižší daňové zatížení a příležitost pro rozvoj podnikání a obchodu s Indií.

Radek Klouda

Citibank

radek.klouda@citi.com

Vydání #10
Kód článku: 121006
Datum: 17. 10. 2012
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Autor:
Související články
MM Podcast: Glosa - Poselství Garcíovi

Jsou věci, které ovlivnit nemůžeme, avšak máme možnost se k nim svobodně postavit. Pokud tak ale činíme ve stresu a se strachem, negativní dopad to jen znásobí. Naopak, uvedeme-li se do klidu s vědomím své vnitřní síly, víry a odhodlání, vše se může nakonec vyvíjet úplně jinak. 

Technická podpora vždy po ruce

Prostřednictvím nové aplikace LiveTechPro nabízí společnost Ceratizit kompetentní okamžitou technickou podporu i v období místního a národního lockdownu vyvolaného pandemií covid-19.

Názorové fórum odborníků

Výzkum a vývoj v oblasti řezných nástrojů podle doc. Jany Petrů z Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě (www.mmspektrum.com/200519) mj. dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování a konstrukce nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL.
Zabývá se těmito trendy také vaše společnost? Naleznou uživatelé výše popsané inovace ve vašich produktových portfoliích? Uveďte příklad.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Související články
Abeceda komunikace (nejenom) pro strojaře, Část 1. Komunikace je jako mariáš

Člověk je tvor společenský a komunikace je jeho stěžejní dovednost. Komunikujeme proto, aby se něco stalo. Aby se naplnil náš záměr. Ať už chceme někoho pobavit, poučit, informovat, nebo přimět ke spolupráci, potřebujeme, aby nám rozuměl. Cílem úspěšné komunikace je dosáhnout určitého efektu. Aby se tak stalo, musíme použít správný obsah, formu, ale i správné načasování. Hranice mezi úspěchem a neúspěchem je velmi často daná právě (ne)schopností komunikovat. Ve spolupráci s odbornicí na strategickou komunikaci Mirkou Čejkovou pro vás připravujeme seriál, který, jak věříme, bude inspirací pro zlepšení vašich komunikačních dovedností.

Fórum výrobních průmyslníků

Jak se současná doba odráží nachodu vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a kompletace, tak ikaždodenního přístupu k zamezení šíření koronaviru mezi vašimi zaměstnanci. Dokážete vyčíslit náklady, které jste již do těchto opatření investovali?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak se současný způsob výuky odráží na studentech – na jejich osobnosti, přístupu ke studiu, k dosahování dílčích výsledků, na přípravě k finální části studia, k následujícímu profesnímu působení, ale i v sociální/osobní rovině vazby pedagog – student?

Pět principů pro zvýšení efektivity

Tork, spadající pod společnost Essity, uvádí na trh novou příručku představující princip „kaizen“. Díky němu mohou podniky zavést filozofii kontinuálních vylepšení.

Když je řemeslo posláním

V součinnosti se zákazníkem navrhovat nástroje s maximální hospodárností a produktivitou – to je cílem rodinné nástrojářské společnosti UniCut, jejíž produkty můžete najít ve výrobních firmách prakticky po celém světě. Její jednatel, Ing. Petr Inemann, s nímž jsme měli možnost hovořit, převzal vedení firmy po svém otci. Nezdědil však jen firmu, ale především, jak sám říká, lásku k řemeslu.

Abychom na změny zareagovali včas

Covid-19 je humanitární krize, která má bezprecedentní dopady na všechna průmyslová odvětví. Podniky stojí před novou výzvou, na kterou musí reagovat. Některé podniky tuto výzvu využijí ke svému rozvoji a expanzi, některé ji jen přežijí, a budou i takové, které zaniknou. První reakcí bývá zastavení všech investic, včetně investic do informačních technologií. A právě informační technologie ukážou, kdo bude vítězem, a kdo poraženým.

Firma a příroda mají k sobě blízko.
Více, než si myslíme.

Společnosti Fosfa je největším zpracovatelem žlutého fosforu v Evropě. Z něho pak vyrábí esenciální směsi zejména pro potravinářské i speciální průmyslové aplikace, které vyváží do více než 80 zemí světa. Vedle toho vyrábí také přírodní ekologické produkty, jako jsou přírodní prostředky péče o tělo i domácnost Feel Eco. Její záběr je ale širší, provozuje první českou vertikální farmu Feel Greens, ve které s pomocí hydroponie pěstuje microgreens, bylinky a saláty zcela bez jakýchkoliv pesticidů, GMO či růstových regulátorů.

Technologie pro mistry horkého tváření

Zavítáte-li do části města Olomouc s názvem Bystrovany, bezpochyby vás zaujme architektonicky velmi čistá budova, součástí jejíž fasády je velké plastické červené logo Weba. Když pak vejdete dovnitř, ohromí vás výrobní hala monumentálních rozměrů s množstvím sofistikovaných strojů různých značek – zejména pak značky Mazak. Od loňského roku mezi nimi můžete spatřit i automatickou obráběcí linku se dvěma stroji Mazak Variaxis 1050.

Hodinky, nebo číselníkové úchylkoměry?

Dnes nejspíše neexistuje strojírenská výroba, kde by se „hodinky“, jak je mnohdy toto měřidlo nazýváno, nepoužívaly. Stejně tak jako „šupléra“ –označující posuvné měřítko– se slangový název „hodinky“ dostal strojařům pod kůži tak, že při použití odborně správného výrazu – číselníkový úchylkoměr – často zaváhají, oč vlastně jde. Pojďme se tedy podívat na hodinky, které jsou nepostradatelným pomocníkem každého strojaře, ale čas měřit neumí.

Inovace podnikatelského modelu, Část 3. Inovační projekty

V našem seriálu vznikajícím ve spolupráci s partnerskou sítí Inovato vás krok po kroku provázíme klíčovými fázemi inovačního procesu v kontextu ekosystému doby a místa. Své zkušenosti vám předávají praktici, kteří mají za sebou mnoho inovačních projektů s tržně úspěšnými výsledky. Přijměte naše pozvání do edukačních eventů.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit