Témata
Reklama

Ložiska pro servomotory

V nabídce NSK jsou k dispozici kuličková ložiska přizpůsobená specifickým požadavkům servomotorů. Díky vývoji speciálních maziv a vysoce účinného těsnění s malým třením překonávají řešení NSK omezení konvenčních ložisek pro elektrické motory používané v servopohonech.

Nová kuličková ložiska NSK pro servomotory využívají speciální maziva a těsnění. (Zdroj: NSK)

Servomotory představují pro valivá ložiska problém. Typický profil pohybu servomotorů s častými rozběhy, zastaveními a změnami směru otáčení, stejně jako s drobnými korekčními pohyby vykonávanými na základě zpětné vazby ze snímačů polohy, ložiska intenzivně zatěžuje. Časté změny směru otáčení doprovázené mikrovibracemi navíc způsobují, že film maziva mezi valivými prvky a oběžnou dráhou se stírá (bez možnosti jeho opětovného vytvoření) v mnohem větší míře než u ložisek u konvenčních elektromotorů, které se otáčejí většinu času jedním směrem. Potenciálním důsledkem je výskyt lokálních oblastí mikrotření na oběžné dráze. Mikrotření se vyskytne tehdy, když vlivem nedostatečného filmu maziva dojde ke styku kov–kov mezi valivou kuličkou a oběžnou dráhou.

Reklama
Reklama

Speciální maziva pro ložiska servomotorů

Tomuto jevu zabraňuje speciální mazivo EA7 vyvinuté firmou NSK. Ve srovnání s konvenčními mazivy má EA7 při výskytu mikrovibrací zlepšené mazací vlastnosti. Mazivo také pomáhá zajistit malý třecí moment ložiska, a tím snižuje ztráty výkonu. V praxi vede použití ložisek s mazivem EA7 ke zvýšení trvanlivosti ložisek a prodloužení servisních intervalů na dvojnásobek.

Dalším faktorem, který prodlužuje servisní intervaly servomotorů, je snížení znečištění. Jestliže se při provozu ložiska do maziva uvolňují částice (např. kovu nebo síry), které kontaminují i okolní komponenty, může dojít ke znečištění snímače polohy. Časem může toto znečištění vést až k tomu, že motor nebude schopen detekovat přesnou polohu. Dalším důsledkem úniku maziva z ložiska může být prokluzování během brzdění, jež opět může vést k nepřesnosti polohování.

Pro vyřešení problémů s kontaminací vyvinula společnost NSK mazivo LGU vhodné speciálně pro servomotory. V porovnání s běžným mazivem s lithným mýdlem uvolňuje LGU o 90 % méně síry a kovových částic, což přispívá k udržování prostředí kolem ložiska v čistotě. Výsledkem je prodloužení servisního intervalu na 1,5násobek.

Společnosti, které vyrábějí nebo integrují servomotory, si mohou vybrat, které mazivo je pro ně vhodnější. EA7 prodlužuje životnost kuličkových ložisek, jestliže jsou vystavena mikrovibracím při častých malých pohybech typických pro servopohony, zatímco LGU minimalizuje kontaminaci okolních komponent a zabraňuje ztrátě přesnosti polohování.

Speciální těsnění

Další předností ložisek NSK pro servomotory je těsnění DW, které kombinuje výjimečně účinné těsnění a malý moment tření. Těsnění DW, zkonstruovaná inženýry NSK, jsou efektivním řešením protichůdných požadavků na spolehlivost těsnění a energeticky účinný provoz ložisek.

Řada kuličkových ložisek vhodných pro servomotory je popsána v novém katalogu ložisek pro elektromotory (Bearings for Electric Motors), který je dostupný v tištěné i elektronické podobě.

Článek je také dostupný zde

NSK

Katalog ložisek pro elektromotory (Bearings for Electric Motors)

Reklama
Související články
Nová koncepce dvoupotrubních centrálních mazacích systémů

Oproti jiným typům ztrátových centrálních mazacích systémů, dále jen CMS, mají dvoupotrubní mazací systémy zásadní přednost v tom, že dávkovače jsou plněny novým mazivem přetlakově. To je předpoklad pro spolehlivé mazání strojů a strojních zařízení.

Syntetická maziva šetří energii i přírodní zdroje

Ochrana životního prostředí stejně jako co nejvyšší energetická účinnost jsou již delší čas velmi důležitými pojmy v rámci řízení a údržby každého podniku. Výrobci hledají různé způsoby pro snížení spotřeby surovin a energie, aby zlepšili bilanci oxidu uhličitého. A díky neustálému zvyšování nákladů na energie se tedy pro mnoho firem stávají možnosti jejich úspor stále atraktivnější.

Centrální mazací systémy pro větrné turbíny

Požadavky na mazání ložisek větrných turbín si vyžádaly vývoj celé řady řešení, která dále zlepšují funkci centrálních mazacích systémů SKF. Tento vývoj pak završilo mazací zařízení vhodné pro větrné farmy na celém světě, které přispívá k prodloužení životnosti a spolehlivosti těchto systémů.

Související články
Prediktivní údržba 4.0

Smyslem prediktivní údržby je předpovědět stav výrobních zařízení a odhalit potenciální poruchu. Prediktivní údržba rozšiřuje běžné monitorování stavu o pohled do budoucnosti strojů a nabízí tak možnosti, jak zvýšit efektivitu a snížit celkové provozní náklady. Digitalizace přináší nové možnosti řešení servisní údržby.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vlastnosti moderních plastických maziv

Průmyslová odvětví neustále vyhledávají plastická maziva, jež nabízejí nejkvalitnější technické parametry mazání – lepší mechanickou stabilitu, zvýšenou odolnost vůči smyku a vodě, účinnější ochranu proti korozi a stálý výkon jak při vysokých, tak nízkých teplotách.

Energetická účinnost mazaných ložisek

Energetická účinnost valivých ložisek se v posledních letech výrazně zvýšila. Přispívají k tomu zejména nové designy ložisek, pomocí nichž lze například snižovat ztráty třením. Jakou roli přitom hraje použité mazivo? Společnost Klüber Lubrication získala díky zkušebnímu zařízení, které sama vyvinula, nové poznatky o vlivu maziv na energetickou účinnost ložisek, a může tedy poskytovat uživatelům optimální poradenství.

Servisní zásah zabránil odstávce kulového mlýnu

I při poruše klíčového zařízení pro zpracování suroviny lze díky použití opravného mazání zabránit přerušení výroby a s tím spojeným ztrátám.

Mazání valivých ložisek

Jestliže má valivé ložisko spolehlivě pracovat, musí být správně namazáno, aby nedošlo ke styku tzv. kov na kov mezi valivými tělesy, oběžnými drahami a klecí. Mazivo rovněž chrání povrch ložiska proti opotřebení a korozi. Volba vhodného maziva spolu se způsobem mazání pro každé jednotlivé uložení je neobyčejně důležitá, stejně jako správná údržba.

Mazání plastickým mazivem a trvalá udržitelnost

Znalosti v oblasti mazání plastickým mazivem mají zásadní význam pro každého výrobce ložisek. SKF využívá poznatky získané z této oblasti při vývoji nových výrobků a služeb, které přispívají k trvalé udržitelnosti, efektivnímu využívání energie a prodloužení trvanlivosti ložisek.

Pomocník pro plánování výroby

Většina lidí dnes ví, že žádná firma, která chce být konkurenceschopná, neobejde bez kvalitního ERP. Díky němu lze především řídit procesy, a to doslova všechny. Ne každý si však uvědomuje, jak velké mohou být rozdíly mezi systémy pro jednotlivé oblasti podnikání. Asi nejsofistikovanější ERP najdeme bezesporu ve výrobních firmách.

Pokročilé mazání pro úspornost a spolehlivost

Věda a výzkum přinášejí zcela unikátní řešení i pro procesy zdánlivě zavedené a v oblastech, kde by inovace laik neočekával. Každý pozitivní a použitelný krok ke zlepšení klimatické situace naší planety je přínosem a jednou z nesmírně efektivních, užitečných, a vlastně poměrně snadných a finančně nenáročných záležitostí. Takovými by mohly být aplikace pokročilých tribologických řešení především pro dopravu, průmysl a výrobu energií.

Správné mazání předchází třetině selhání ložisek

Domazávání ložisek je naprostou nutností, pokud ložiska nepoužíváte výhradně v aplikacích, které domazávání nevyžadují. Nestačí však pouze domazávat, je důležité provádět domazávání vhodným množstvím a způsobem. Z důvodu nevhodného domazávání totiž selhává 36 % ložisek. Jak tedy správně domazávat?

Digitalizace ve vlastní výrobě i u zákazníků

Termín digitalizace v současné době vzbuzuje zájem jak na straně výrobců, tak se pravidelně objevuje také v médiích. Firma SKF klade důraz na včasné kroky směrem k digitalizaci nejen v rámci řešení orientovaných na zákazníka, ale také ve vlastní výrobě.

Malý velký pomocník

Jak, čím a jakou dávkou ložiska domazávat? To jsou nejčastější otázky, které si kladou výrobní provozy v souvislosti s údržbou, respektive mazáním ložisek.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit