Témata
Zdroj: Fosfa

Mezioborové sdílení znalostí: Proaktivní údržba pro výroby budoucnosti

S ohledem na přetrvávající vysoké ceny vstupních materiálů, energií a nedostatek zaměstnanců patří v současné době zvyšování efektivity výroby mezi klíčové úkoly většiny českých výrobních ředitelů. Pouze efektivní výroba je totiž cestou k profitabilní budoucnosti. Jedním z účinných nástrojů je technická diagnostika. Příklad břeclavské společnosti Fosfa ukazuje, že je to nástroj dokonce nezbytný.

Reklama

Význam technické diagnostiky v posledních dvou dekádách extrémně narostl. Proč? Odpověď je prostá: provozuschopnost výrobních technologií je v tvrdě konkurenční ekonomice alfou a omegou. Čím méně poruch a odstávek, tím menší jsou ztráty.

Pravdou je, že na roli technické diagnostiky se podepisují v posledních 20 letech i stále dokonalejší metody, díky kterým už není problém sledovat klíčové parametry výrobních zařízení online a přijímat potřebná opatření k nápravě dříve, než dojde ke kritickému stavu či havárii. Což šetří čas, materiál i přímé náklady. Označení technická diagnostika již vlastně tak úplně neodpovídá skutečnosti, protože dnešní kvalitní diagnostické systémy směřují k tomu, aby vedle vlastního hodnocení stavu sledovaných objektů dokázaly i analyzovat příčiny nedostatků a také predikovat budoucí vývoj. „To je u nás ještě budoucnost, ale blížíme se k ní. Značnou výhodou je už to, že dnešní diagnostické systémy je možné implementovat na míru každého stroje. Díky tomu můžeme s předstihem a efektivně reagovat,“ komentuje proměnu firemní údržby hlavní diagnostik Fosfy Tomáš Kostrůnek. A vlastně tak v praxi představuje výhody současné diagnostiky, které už spadají do oblasti proaktivní údržby – nejde jen o to mít přehled o stavu zařízení, ale analyzovat i příčiny a predikovat další vývoj. To je směr, kterým Fosfa kráčí.

Díky vibrodiagnostice zjistíme nejen to, zda vibrace pocházejí například od nevývahy či nepřesné geometrie stroje, ale jsme schopni detekovat i porušený rám, uvolněný šroub a podobné problémy,“ vysvětluje Tomáš Kostrůnek, hlavní diagnostik Fosfy.
(Zdroj: Fosfa)

Běžná preventivní údržba již nestačí

Stěžejní jsou ve firmě Fosfa parametry, které poměrně velmi přesně dokážou monitorovat stav zařízení a upozornit na možné problémy – teploty a vibrace. Kombinace získaných informací je pak víc než jen jejich prostým součtem – termografie nabízí snadno a rychle měřitelné údaje, vibrodiagnostika dává podrobnější informace o technickém stavu stroje zařízení. Zde využívají obě metody pro většinu točivých strojů, termograficky sledují i stav elektrických rozvodů. „Díky vibrodiagnostice zjistíme nejen to, zda vibrace pocházejí například od nevývahy či nepřesné geometrie stroje, ale jsme schopni detekovat i porušený rám, uvolněný šroub a podobné problémy,“ vysvětluje Tomáš Kostrůnek. Přiznává přitom, že důležité je naučit se s jednotlivými metodami pracovat v konkrétních podmínkách: „Žádná technologie nefunguje na všechno, je dobré je kombinovat, a pokrýt tak různá rizika. Ale hlavně je potřeba vycházet z toho, že každý stroj pracuje jinak. Proto je důležité určit, co je normál a co je běžný výkyv. U jednoho stroje může být změna teploty v desítkách stupňů normální a u jiného může být problémem i jen pár stupňů. I to je důvod, proč nelze kvalitní diagnostiku koupit a jen přinést, musíte ji krok za krokem zavádět v konkrétních podmínkách. Uspěchat to nelze, u každého zařízení musíte definovat normální provozní stav a kritické hodnoty.“ Pokud tato jednoduchá pravidla dodržíte a budete kombinovat vhodné diagnostické metody, budete odměněni minimem neočekávaných provozních událostí.

(Zdroj: Fosfa)

Neznamená to, že plánovaná údržba nemá ve zdejších provozech v Břeclavi své místo. Ale všichni údržbáři vědí, jak málo stačí, aby se stav zařízení zhoršil – někdy jen uvolněný šroub, abnormalita v síti, skrytá vada v materiálu… Těm, kteří chtějí být nejlepší, již dnes běžná preventivní údržba zkrátka nestačí. „Chceme být spolehlivými partnery všem našim zákazníkům. Kvalita je pro nás na prvním místě a nemůžeme si dovolit žádné kompromisy. Abychom vyrobili včas a kvalitně, potřebujeme maximálně spolehlivé všechny technologie. Bez pokročilé diagnostiky se proto dnes už neobejdeme ani den,“ vysvětluje Filip Grob, výrobní ředitel břeclavského závodu.

Multiparametrická diagnostika

V době, kdy řada českých výrobních podniků ještě jede na modelu havarijní údržby, Fosfa se snaží k údržbě přistupovat už proaktivním pohledem, což znamená, že jde cestou odstranění samotné příčiny poruchy stroje tak, aby se daná porucha už neopakovala. Pomáhá právě multiparametrická diagnostika, která nespoléhá na jednu metodu, ale klíčové technologie hlídá ve všech ohledech, a dokonce online. „Cesta diagnostiky není mnohdy jednoduchá, ale můžeme říct, že vynaložené úsilí přináší své ovoce. U mnoha strojů jsme snížili jejich poruchovost a dnes pracují velmi spolehlivě. Rutinními pracemi jsou dnes korekce geometrie strojů jak horizontálních, tak vertikálních, včasná detekce poškozeného ložiska, nebo vyvažování rotačních částí. Řešení problémů není vždy až tak snadné, náprava někdy vyžaduje i zásah do konstrukce stroje. Bylo už i nutné provést instalaci pomocných silentbloků na hlavním ventilátoru, nebo dokonce kompletně vyměnit ložisková tělesa na mlýnech,“ vypočítává konkrétní aktivity Tomáš Kostrůnek a potvrzuje, že diagnostika odhalila skryté problémy i v německém závodu Omnisal: „V několika případech jsme předešli haváriím klíčových strojů, což jsou velmi významné časové i finanční úspory. Jen detekce netěsností v rozvodech stlačeného vzduchu zde přinesla roční úspory v řádu stovek tisíc korun.

(Zdroj: Fosfa)

Je to směr, kterým jdeme už pátým rokem. A potvrzuje se, že spoléhat na preventivní údržbu už dnes nestačí, prediktivní údržba jednoznačně prokazuje své výhody a cílem je zavést ji postupně ve všech výrobních závodech. Ale ani tím nechceme končit, naší výzvou je ještě vyšší stupeň, proaktivní údržba jako celopodnikový standard,“ říká Filip Grob.

V praxi tento druh diagnostiky využívají jen ti nejlepší – zahrnuje totiž i takové vymoženosti, jako je simulace výroby a zapojení diagnostiky již v okamžiku vývoje a výroby nových technologií. To umožňuje navrhovat a vyvíjet technologie pro reálné podmínky výroby. K takovému modelu má Fosfa promyšleně nakročeno – již několik let pracuje na digitálním dvojčeti celého podniku. A současně systematicky rozšiřuje své diagnostické technologie.

Technická diagnostika

Tento exaktní obor s objektivními metodami začal vznikat zhruba v polovině 20. století. Vývoj implementací se zrychlil s nástupem automatizace a digitalizace. Hlavním úkolem je odhalovat nedostatky a chyby zařízení dříve, než se kriticky projeví na stavu zařízení. To dovoluje předcházet haváriím, efektivně plánovat servis či běžnou údržbu a minimalizovat servisní náklady. Obor využívá řadu specifických metod, přičemž standardem je dnes bezdemontážní diagnostika, kam patří především následující metody:

• vibrační diagnostika, která se využívá především u strojů a zařízení s pohyblivými součástmi. Monitoruje mechanické projevy, jako jsou chvění, rázy a frekvence;

• akustická diagnostika je typicky frekvenční a ultrazvuková diagnostika. Patří mezi nejčastější metody odhalování defektů v materiálech;

• termodiagnostika je metoda využitelná všude tam, kde dochází k uvolňování energie, nejčastěji u energetických a strojních zařízení;

• tribodiagnostika se zaměřuje na technické kapaliny a oleje, kde analyzuje tření a mazání;

• elektrodiagnostika monitoruje specifickými procesy stav silové i řídicí elektrotechniky.

Nyní například ve Fosfě dále rozpracovávají projekt online měření technického stavu strojů pomocí multiparametrické diagnostiky. Cílem je sledovat u většiny zařízení online nejen vibrace a teplotu, ale i specifické, kupříkladu elektrické, vlastnosti. V plánu pro nejbližší období je také integrovat do diagnostických systémů nové termokamery, které mají širší využití zejména v aplikacích pracujících s velmi vysokými teplotami. A pozornost věnují i nastavení všech procesů. Co se v Břeclavi osvědčí, bude firma zavádět i v dalších svých závodech v Německu a Kazachstánu. Protože podmínkou úspěchu je kvalita na každém kroku.

Související články
Lesk a bída českých obráběcích strojů

Česká republika, resp. tehdejší Československo, mělo bohatou historii ve výrobě obráběcích strojů. Kde v období největší slávy byli ve svých inovačních počinech současní světoví lídři, když např. kovosviťácký konstruktér Ladislav Borkovec se již v roce 1977 začal zaobírat myšlenkou multifunkčního soustružnicko-frézovacího stroje? Přes dřevěný kinematický model, který si vytvořil doma v dílně, vedla dlouhá cesta až k prototypu prezentovanému  na EMO v Paříži v roce 1980. Po vyrobení 45 strojů řady MCSY, které nenazval nikdo jinak než „Boháro“, byla z ekonomických důvodů a nedostupnosti kvalitní řídicí elektroniky bohužel výroba v tehdejším Kovosvitu ukončena. Dva bývalé kovosviťáky, srdcem i duší, Jiřího Mindla a Vladislava Čítka, jsem díky jejich letitým zkušenostem celoživotního zasvěcení oboru obráběcích strojů požádal o rozpravu nad současným stavem tuzemského oboru výrobních strojů a nad tím, jaké jsou jeho případné perspektivy.

Nechceme dodávat produkt, ale službu

Současná doba je plná problémů, ale také výzev. Jak ji prožívá úspěšná břeclavská společnost Fosfa? I ona řeší ceny energií a vstupů. Dokáže v této složité době udržet i investiční projekty a pokračovat v transformaci? A nerezignuje na společenskou odpovědnost, ekologická a sociální témata? O tom všem jsme si povídali s technickým ředitelem Filipem Grobem, diagnostikem Tomášem Kostrůnkem a konstruktérem Jakubem Svobodou.

Fórum výrobních manažerů

Jak silná koruna, růst energií, tlak na mzdy, úrokové sazby a inflace ovlivňují vaši konkurenceschopnost na světových trzích? Které regiony světa začínají podle vás na „evropské realitě“ profitovat?

Související články
MM Podcast: Glosa - Mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky

Krize je selektivním očistným procesem. Je to její zákon a řád, po generace prověřený a v důsledku vždy přijímaný. Není jiné možnosti. Někdy přijde v menší vlně, jindy s větší vervou, než bychom si přáli. Je na světě jiné spravedlnosti?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Na cestě ke zrození stroje: Závěrečné ohlasy

Série 10 článků konstruktéra Michala Roseckého během celého roku popisovala proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku se autor snažil čtenáře provázet tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

USA: Sázka na stabilní trh

Spojené státy americké se řadí mezi největší vývozce na světě. Pro naše firmy představuje nejúspěšnější exportní destinaci z mimoevropských trhů. Za poslední období dochází k postupnému nárůstu našeho exportu, v roce 2019 poprvé v historii přesáhl 100 mld. Na trh USA vyvážíme zboží s nejvyšší inovační hodnotou, jako jsou např. letecké motory, zdravotnická zařízení či mikroskopy. Tyto komodity by se nyní mohly rozšířit o další sektory, jako například výrobní stroje pro high-tech výrobu.

Príhovor Štefana Kassaya: Život sa neriadi podľa algoritmov

Pozdravy dobré ráno, pekný deň sa považujú za slušnosť a dobrú výchovu. Rovnako na pracovisku je prejavom spolupatričnosti aj úsmev, vzájomný stisk rúk a pochopenie nálad. Veľa prezrádza výraz tváre ako reflexia vnútorných pocitov a pripravenosti na plnenie plánovaných úloh. Vlastných a zosúladených s pracovnými povinnosťami podľa zosnovaného algoritmu.

Deset zastavení s JK: 3P - Pozoruj/Pochop/Podnikej

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Na cestě ke zrození stroje, část 8. Logistika

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje proces výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, na jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu, technické parametry a návratnost investic.

Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Deset zastavení s JK: Síťování

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Role technické univerzity
v udržitelné společnosti:
Prof. Ľubomír Šooš, STU v Bratislavě

Smyslem série této řady podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult, kteří dávají nahlédnout do své denní operativy, o dílčí realizaci dlouhodobé strategie a jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti. V tomto díle je naším hostem profesor Ľubomír Šooš, děkan Strojnické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

MM Podcast: Glosa - S koulí u nohy

Leží, sotva se hýbe, vzdychá, heká a je na umření. Vtipy o rýmičce, „smrtelné“ mužské chorobě, se staly koloritem témat ženských diskuzí, když jejich metrákového pořízka, který je za běžných okolností pevný jako skála a odvážný jako lev, skolí ucpaný nos a škrábání v krku. Covidové trable posledních dvou let v porovnání se současným střemhlavým pádem evropské ekonomiky do recese jsou onou banální rýmičkou, která se v době propuknutí zdála býti tím nejhorším, co nás mohlo v našich životech potkat.

Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit