Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Milión šroubů každý měsíc
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.
Nomenklatura: Automatizace, regulace

Milión šroubů každý měsíc

Španělská společnost Grupo Antolin je jedním z největších hráčů na světovém trhu dodavatelů interiérových částí automobilů a světovou jedničkou v oblasti substrátů pro čalounění stropů. Několik výrobních závodů této skupiny najdeme i v České republice, mimo jiné v Turnově, Mladé Boleslavi, Liberci nebo v Ostravě. A právě v turnovském závodě byla v loňském roce instalována moderní automatická šroubovací stanice využívající čtyřosé roboty Stäubli.

Automobilový průmysl patří bezesporu mezi vysoce konkurenční odvětví a právě tento tlak nutí firmy hledat neustále nová řešení a způsoby, jak efektivně navyšovat produktivitu výroby. Zároveň stávající podmínky na trhu práce – zejména velmi nízká míra nezaměstnanosti – ztěžují výrobním podnikům vyhledávání nových a udržování stávajících zaměstnanců. Nezřídka se tak firmy vydávají cestou automatizace určitých výrobních procesů, což jim následně umožní využít lidské zdroje na jiných místech.

Každý díl v jiné konfiguraci

Podobná situace panuje i v závodě Grupo Antolin v Turnově, který se svou tisícovkou zaměstnanců patří v rámci skupiny mezi ty větší. Zatímco dříve se zde vyráběly komponenty zejména pro vozy střední třídy, dnes směřují výrobky z Turnova spíše do prémiových automobilek. Pro nasazení robotů na automatické šroubování dveřních panelů se společnost rozhodla v rámci zahájení nového projektu pro městský crossover Audi Q2.

Na počátek tohoto projektu vzpomíná projektový inženýr Michal Chrpa: „Původní koncept byl trochu jiný, ale na základě požadavků od Audi jsme museli opustit dávkovou výrobu a vyrábíme tak každý díl samostatně.“ Tento způsob pochopitelně klade extrémně vysoké nároky na flexibilitu výrobního procesu, na druhou stranu si zákazníci v dnešní době rádi navrhují výbavu automobilu do posledního detailu. Na základě dosavadních zkušeností s poloautomatickými stanicemi bylo vybráno inovativní automatizované řešení s průmyslovými roboty, které nabídlo zajímavou úsporu nákladů a tím i krátkou návratnost investice.


Na lince jsou vedle sebe dvě identická pracoviště, která zároveň zpracovávají výplně levých i pravých dveří.

Zkušený integrátor klíčem k úspěchu

Důležitým prvkem pro úspěch projektu je vždy výběr správného integrátora, který celé řešení navrhne na klíč a zajistí jeho instalaci. V tomto případě padla volba na firmu Resim, s. r. o., která již měla zkušenosti z předchozích projektů v tomto závodě. Ta měla za úkol i výběr vhodného robotického ramena, jak popisuje její jednatel Josef Vlk: „Na základě dřívějších zkušeností a posouzení nejvhodnějšího řešení požadované úlohy jsme doporučili čtyřosé SCARA roboty Stäubli, a to zejména kvůli jejich spolehlivosti a snadnému programování.“

Ačkoliv s roboty Stäubli se v Grupo Antolin setkávají poprvé, firmu jako takovou znají díky svému plastikářskému provozu již dlouhá léta. Na vstřikovně se v nepřetržitém provozu střídá na zhruba 30 vstřikovacích lisech více než 200 forem, z nichž většina je osazena rychlospojkami a multispojkami právě od této švýcarské společnosti.

Ale zpět ke šroubovací stanici. Pan Vlk k návrhu robotického stanoviště uvádí: „Prubířským kamenem této aplikace bylo sladit vzájemně SCARA roboty, vibrační nádoby a vibrační lišty, které slouží k podávání šroubků – kvůli asymetrickým rozměrům jednoho šroubu jsme totiž nemohli jít cestou automatického podávání šroubu vzduchovou hadicí přímo ke šroubováku.“ Nezbytnou podmínkou byl také dostatečně silný a odolný magnet, aby robot udržel šroub i při rychlém přesunu do montážní pozice.


Výměnu dílů mezi robotickou a manuální částí pracoviště zajišťuje otočný karusel s bezpečnostními senzory.

Kvalita na prvním místě

Postupně se koncept šroubovací stanice podařilo vyladit až do současné finální podoby s otočným karuselem, kde na jedné straně stolu šroubuje robot TS60 celkem 18 až 20 šroubů podle typu dveřní výplně, zatímco na druhé straně operátor pomocí ručního pneumatického šroubováku doplní dva odlišné šrouby. Na lince jsou dvě identické stanice vedle sebe, jedna pro levé a druhá pro pravé panely. Výroba probíhá na velmi pokročilé digitální úrovni, jak vysvětluje pan Chrpa: „Každý operátor je na pracovišti přihlášen pomocí své čipové karty a zároveň je na každém dílu unikátní QR kód, který nese informace o konkrétní konfiguraci daného panelu.“ Data o každém jednotlivém šroubu odesílá robot okamžitě do řídicího systému, takže je k dispozici kompletní historie o každém zašroubovaném dveřním panelu.

Kvalita je všeobecně jedním z těch nejdůležitějších kritérií, proto je na ni kladen obzvlášť velký důraz. Jako další stupeň byla na této lince na základě požadavku ze strany Audi zavedena dodatečná vizuální kontrola, kdy operátor opticky kontroluje správnost instalovaných dílů podle konfigurace uložené v QR kódu. Na výstupu z linky je pak stanoviště elektronické kontroly, na kterém se ověří funkčnost a zapojení všech elektronických komponent – vždyť jen v rámci tohoto projektu existuje asi 20 různých variant kabelových svazků v závislosti na zvolené výbavě. Pokud je vše v pořádku, balí se vždy dohromady sada výplní pro jeden automobil, tedy čtyři panely, a takovýchto sad vyjde z této výrobní linky každý den plných 450.


V rámci celodenního provozu se na této lince vyrobí 1 800 dveřních panelů pro 450 automobilů Audi Q2.

Inspirace pro další závody

Po završeném prvním roce je projekt plně funkční a splňuje původní očekávání, když pomohl ušetřit náklady a zvýšit spolehlivost linky. „Že se jedná o vskutku moderní a inovativní řešení, dokazuje i zájem z dalších závodů Grupo Antolin. Například kolegové z Německa si již byli šroubovací stanice dokonce osobně prohlédnout,“ dodává Michal Chrpa. Pozitivní zkušenosti aktuálně pomáhají získávat další podobné projekty právě do závodu Grupo Antolin v Turnově.

Stäubli Systems, umístění na MSV: pavilon G1, stánek 47

m.scholze@staubli.com

www.staubli.cz

Další články

Automatizace, regulace

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: